ORDIN nr. 978 din 10 august 2006privind etichetarea apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentaţia sugarului, în conformitate cu art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 august 2006    În conformitate cu prevederile art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 2.872 din 10 august 2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1În alimentaţia sugarului se poate folosi apă minerală naturală îmbuteliată numai dacă aceasta întruneşte următoarele condiţii de calitate: a) nu este carbogazificată (nu conţine bioxid de carbon); b) are un conţinut mineral scăzut, fiind clasificată ca "oligominerală sau slab mineralizată", cu un conţinut de săruri minerale calculat ca reziduu fix total nu mai mare de 500 mg/l; c) este pură microbiologic.  +  Articolul 2Pe eticheta apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentaţia sugarului se scriu următoarele sintagme:- tipul de apă minerală: "naturală", "oligominerală sau slab mineralizată", "necarbogazificată";- "nu se recomandă utilizarea apei carbogazificate în alimentaţia sugarului";- "nu se recomandă utilizarea apei minerale naturale carbogazificate la reconstituirea laptelui".  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 10 august 2006.Nr. 978._________