ORDIN nr. 2.297 din 17 iulie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice(actualizat până la data de 13 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • ----------În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (2), ale art. 32 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi ale art. 39 alin. (1) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul culturii şi cultelor,

    Adrian Iorgulescu
    Bucureşti, 17 iulie 2006.Nr. 2.297.  +  AnexăCRITERII 17/07/2006----------