ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006  Având în vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică nr. E.N. 2.450/2006,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, prevăzute în anexele nr. 1-4.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Autoritatea de sănătate publică, Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, ministerele cu rețea sanitară proprie, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București, spitalele publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3^1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.144 din 15 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  București, 26 iulie 2006.Nr. 914.  +  Anexa nr. 1NORMAprivind procedura de autorizare sanitară de funcționare a spitalului  +  Anexa nr. 2NORMAprivind organizarea funcțională generală a spitalului  +  Anexa nr. 3NORMAprivind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital  +  Anexa nr. 4NORMAprivind asigurarea condițiilor generale de igienă  +  Anexa nr. 5Dotarea minimă pentru acordarea serviciilor de urgență
  DISPOZITIVE ȘI MATERIALE
  UTILIZARE    REPER   CANTI-TATE MINIMĂ
  CALEA AERIANĂ SET CĂI OROFARINGIENE (ADULT/COPIL) 1
   ASPIRATOR SECREȚII 1
   SONDĂ ASPIRAȚIE RIGIDĂ TIP YANKAUER 1
   SONDĂ ASPIRAȚIE FLEXIBILĂ MĂRIMI DIFERITE 2
   PENSĂ MCGILL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL) 2
  RESPIRAȚIE BALON VENTILAȚIE (ADULT/COPIL) 2
   MASCĂ VENTILAȚIE MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL) 4
   MASCĂ ADMINISTRARE OXIGEN (ADULT/COPIL) 2
   TUB OXIGEN PORTABIL (5 L) 1
  CIRCULAȚIE DEFIBRILATOR SEMIAUTOMAT 1
   TENSIOMETRU MANUAL 1
   STETOSCOP 1
   CANULĂ ACCES INTRAVENOS DIFERITE MĂRIMI 5
   TRUSĂ PERFUZIE 2
   SERINGĂ 5 ML 5
   SERINGĂ 10 ML 5
  TRAUMĂ GULER CERVICAL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL) 2
   FAȘĂ DIFERITE DIMENSIUNI 10
   PANSAMENT STERIL DIFERITE DIMENSIUNI 5
   LEUCOPLAST ROLĂ 1
   MĂNUȘI EXAMINARE 10
   MĂNUȘI STERILE PERECHI 5
   ALCOOL SANITAR FLACON 1
   SOLUȚIE ANTISEPTICĂ FLACON 1
  ALTELE GLUCOMETRU 1
   PULSOXIMETRU PORTABIL 1
  MEDICAMENTE
  DENUMIRE    FORMA DE PREZENTARE   CANTI-TATE MINIMĂ
  ADRENALINĂ FIOLE 5
  ATROPINĂ FIOLE 5
  AMIODARONĂ FIOLE 5
  GLUCOZĂ 33% FIOLE 5
  NITROGLICERINĂ SPRAY FLACON 1
  ASPIRINĂ CP 5
  DIAZEPAM FIOLE 2
  METOPROLOL CP 5
  CAPTOPRIL CP 5
  AMLODIPINĂ CP 5
  FUROSEMID FIOLE 5
  HEMISUCCINAT HIDROCORTIZON 100 MGFIOLE 5
  ALGOCALMIN CP 5
  ALGOCALMIN FIOLE 5
  PARACETAMOL CP 5
  BETA2 MIMETIC INHALATOR FLACON 1
  ANTIHIPERTENSIV INJECTABIL FIOLE 2
  METOCLOPRAMID FIOLE 2
  ANTISPASTIC INJECTABIL FIOLE 2
  SOLUȚII PERFUZABILE
  DENUMIRE    FORMA DE PREZENTARE   CANTI-TATE MINIMĂ
  SER FIZIOLOGIC 500 ML FLACON 2
  GLUCOZĂ 5% 500 ML FLACON 1
  GLUCOZĂ 10% 500 ML FLACON 1
  (la 07-10-2016, Anexa 5 a fost introdusă de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.096 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 07 octombrie 2016 )