HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995  (la 27-09-2018, Titlul hotărârii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 27 septembrie 2018 ) Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 27-09-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 27 septembrie 2018 )  +  Articolul 2Specialiștii cu activitate în construcții, atestați conform Hotărârii Guvernului nr. 731/1991, își păstrează calitatea de specialiști atestați și după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va elabora Indrumatorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, care va fi aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, Hotărârea Guvernului nr. 143/1992 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 și orice alte prevederi contrare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  Ministru de stat, ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Dan Mircea Popescu
   +  ANEXĂREGULAMENTprivind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuțieilucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate