HOTĂRÂRE nr. 976 din 26 iulie 2006privind aprobarea stemei comunei Cornu, judeţul Prahova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 14 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stema comunei Cornu, judeţul Prahova, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Descrierea elementelor însumate ale stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 26 iulie 2006.Nr. 976.  +  Anexa 1STEMAcomunei Cornu, judeţul Prahova  +  Anexa 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Cornu,judeţul PrahovaDescrierea stemeiStema comunei Cornu, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de aur, tăiat de o bandă roşie, încărcată cu trei albine, de aur.În stânga sus se află un turn natural, cu acoperiş triunghiular cu patru ape, de culoare roşie, cu laturile din zidărie de piatră, cu elemente de lemnărie maro şi cu trei ferestre de mansardă, dreptunghiulare; în plan frontal apar două rânduri de ferestre boltite, plasate două şi una.În dreapta jos se află o crenguţă de corn, cu trei frunzuliţe verzi şi trei fructe roşii.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCrenguţa de corn face trimitere la numele comunei, arătând prezenţa abundentă a acestui arbust în zonă.Turnul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, zidăria, fiind şi parte componentă a unui ansamblu arhitectonic emblematic pentru această localitate, construit în anul 1939.Albinele simbolizează o altă ocupaţie a locuitorilor zonei, apicultura.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.-------