CERINŢE MINIME din 26 iulie 2006 (*actualizate*)privind identificarea şi localizarea echipamentelor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor(actualizate la data de 1 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------1. Observaţie preliminarăPrezenta anexă se aplică echipamentului destinat exclusiv prevenirii şi stingerii incendiilor.2. Echipamentele folosite la prevenirea şi stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament şi prin amplasarea unui panou de localizare şi/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se află echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.3. Aceste echipamente se identifică prin culoarea roşie.Suprafaţa roşie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapidă a echipamentului.4. Panourile prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor echipamente.------