ORDIN nr. 286 din 6 iulie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 28 iulie 2006    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, cu modificările ulterioare,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi Normele metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 80/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 2 noiembrie 2004.Secretarul de stat alAutorităţii Naţionale pentruProtecţia Drepturilor Copilului,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 6 iulie 2006.Nr. 286.  +  Anexa 1NORMA 06/07/2006  +  Anexa 2NORMA 06/07/2006