ORDIN nr. 870 din 17 iulie 2006privind aprobarea Listei cu alimentele şi ingredientele alimentare şi dozele maxime la care acestea pot fi tratate cu radiatii ionizante, în vederea autorizării introducerii lor pe piaţa
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 21 iulie 2006    În temeiul prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 855/2001/98/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,vazand Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 2.139 din 17 iulie 2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cu alimentele şi ingredientele alimentare şi dozele maxime la care acestea pot fi tratate cu radiatii ionizante, în vederea autorizării introducerii lor pe piaţa, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, institutele de sănătate publică şi centrele de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin transpune Directiva nr. 1999/3/EC din 22 februarie 1999 care stabileşte lista alimentelor şi ingredientelor alimentare tratate cu radiatii ionizante, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 66/24 din 13 martie 1999.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuBucureşti, 17 iulie 2006.Nr. 870.  +  Anexa LISTAcu alimentele şi ingredientele alimentare şi dozele maxime la care acesteapot fi tratate cu radiatii ionizante, învederea autorizării introducerii lor pe piaţa
      Categoria de produse alimentareNivelul maxim al dozei totale medii de radiaţie absorbită (kGy)
      Plante aromatice uscate, condimente şi ingrediente vegetale10
    -----------------