HOTĂRÂRE nr. 852 din 28 iunie 2006 (*actualizata*)privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte(actualizata până la data de 27 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 octombrie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.498 din 25 octombrie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (1), al art. 12 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vaca, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 72/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi modul de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul integrarii europene,Stefan-Francisc Csutak,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 852.  +  AnexăMETODOLOGIE 28/06/2006