HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 15 iunie 2006



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 286 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aproba Regulament de aplicare a Codului vamal al României, denumit în continuare Regulamentul vamal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CALIN POPESCU TĂRICEANU
  Contrasemnează
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  Ministrul economiei și comerțului
  Codruț Ioan Sereș
  Ministrul administrației și internelor
  Vasile Blaga
  p. Ministrul integrării europene,
  Ștefan-Francisc Csutak,
  secretar de stat
  București, 7 iunie 2006Nr. 707  +  AnexăREGULAMENTde aplicare a Codului vamal al României