ORDIN nr. 262 din 1 iunie 2006privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, potrivit Directivei 1999/5/CE
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 12 iunie 2006    În baza art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 22 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformitatii acestora, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii potrivit Directivei 1999/5/CE , prevăzută în anexa la prezentul ordin. (2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei nr. 42/2005 privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 21 februarie 2005.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,Zsolt NagyBucureşti, 1 iunie 2006.Nr. 262.  +  Anexa LISTAstandardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii potrivit Directivei 1999/5/CE (Lista standardelor europene armonizate a fost publicată înJurnalul Oficial al Uniunii Europene C246 din 5 octombrie 2005)
    *Font 7*
    ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ │ Articolul ││crt.│ Indice │ Titlul │1999/5/EC, HG││ │ │ │ nr. 88/2003 │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │SR EN 41003:2002 │Cerinţe speciale de securitate pentru echipamentele destinate conectarii │Art. 3(1)(a),││ │ │la reţeaua de telecomunicaţii. │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │SR EN 50360:2003 │Standard de produs pentru demonstrarea conformitatii telefoanelor mobile │Art. 3(1)(a),││ │ │cu restricţiile de baza referitoare la expunerea umană la câmpuri │Art. 6(1)(a) ││ │ │electromagnetice (300 MHz ... 3 GHz) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │SR EN 50364:2002 │Limitarea expunerii umane la campurile electromagnetice produse de │Art. 3(1)(a),││ │ │dispozitivele ce funcţionează în domeniul de frecvente de la 0 Hz până la │Art. 6(1)(a) ││ │ │10 GHz, utilizate în supravegherea electronică a articolelor (EAS), │ ││ │ │identificare cu radiofrecventa (RFID) şi aplicatiile similare │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │SR EN 50371: 2003 │Standard generic pentru demonstrarea conformitatii aparatelor electronice │Art. 3(1)(a),││ │ │şi electrice de mica putere cu restricţiile de baza referitoare la │Art. 6(1)(a) ││ │ │expunerea umană la câmpuri electromagnetice (300 MHz ... 3 GHz) populaţie │ ││ │ │în general │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │SR EN 50385:2003 │Standard de produs pentru demonstrarea conformitatii statiilor de baza şi │Art. 3(1)(a),││ │ │a statiilor terminale fixe pentru sistemele de telecomunicaţii prin radio │Art. 6(1)(a) ││ │ │cu restricţiile de baza sau nivelurile de referinţa referitoare la │ ││ │ │expunerea umană la campurile electromagnetice de radiofrecventa │ ││ │ │(110 MHz ... 40 GHz) - populaţie în general │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6 │SR EN 55022:2000 │Echipamente pentru tehnologia informatiei. Caracteristici de perturbatii │Art. 3(1)(b),││ │ │radioelectrice. Limite şi metode de măsurare. │Art. 6(1)(b) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7 │SR EN 55024:2001 │Echipamente pentru tehnologia informatiei. Caracteristici de imunitate. │Art. 3(1)(b),││ │ │Limite şi metode de măsurare. │Art. 6(1)(b) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8 │SR EN 60065:2001 │Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate. │Art. 3(1)(a),││ │ │ │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9 │SR EN 60065:2003 │Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate. │Art. 3(1)(a),││ │ │ │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10 │SR EN 60215:2001/ │Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrica │Art. 3(1)(a),││ │A1:2001/A2:2001 │ │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11 │SR EN 60825-1:1999/ │Securitatea în utilizare a produselor laser. Partea 1: Clasificarea │Art. 3(1)(a),││ │A1:2004/A11:2002/A2:2002│echipamentelor, cerinţe şi instrucţiuni de utilizare. │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12 │SR EN 60825-2:2002 │Securitatea în utilizare a produselor laser. Partea 2: Securitatea │Art. 3(1)(a),││ │ │sistemelor de comunicaţii prin fibre optice. │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13 │SR EN 60825-2:2005 │Securitatea în utilizare a produselor laser. Partea 2: Securitatea │Art. 3(1)(a),││ │ │sistemelor de comunicaţii prin fibre optice (OFCS). │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14 │SR EN 60825-4:2002 │Securitatea în utilizare a produselor laser. Partea 4: Paza cu laser. │Art. 3(1)(a),││ │ │ │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15 │SR EN 60825-12:2004 │Securitatea în utilizare a produselor laser. Partea 12: Securitatea │Art. 3(1)(a),││ │ │sistemelor optice de comunicaţie în spaţiul liber utilizate pentru │Art. 6(1)(a) ││ │ │transmiterea informatiei. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 16 │SR EN 60950:2001 │Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei │Art. 3(1)(a),││ │ │ │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 17 │SR EN 60950-1:2002 │Echipamente pentru tehnologia informatiei - Securitatea - Partea 1: │Art. 3(1)(a),││ │ │Cerinţe generale │Art. 6(1)(a) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 18 │SR EN 61000-3-2:2001 │Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 3-2: Limite - Limite pentru│Art. 3(1)(b),││ │ │emisiile de curent armonic (curent absorbit de către aparat până la 16 A │Art. 6(1)(b) ││ │ │pe faza, inclusiv) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 19 │SR EN 61000-3-3:1998 │Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 3-3: Limite - Limitarea │Art. 3(1)(b),││ │ │fluctuatiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de joasa │Art. 6(1)(b) ││ │ │tensiune, pentru echipamente cu un curent absorbit până la 16 A pe faza, │ ││ │ │inclusiv şi care nu fac obiectul unei conectari condiţionate. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 20 │SR EN 61000-3-11:2002 │Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 3-11: Limite - Limitarea │Art. 3(1)(b),││ │ │schimbărilor de tensiune, a fluctuatiilor de tensiune şi a flickerului în │Art. 6(1)(b) ││ │ │reţelele publice de joasa tensiune - Echipamente cu un curent absorbit │ ││ │ │până la 75 A pe faza, inclusiv şi care fac obiectul unei conectari │ ││ │ │condiţionate. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 21 │SR EN 61000-3-12:2005 │Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 3-11: Limite - Limite │Art. 3(1)(b),││ │ │pentru curentii pe armonice produse de echipamentul conectat la reţelele │Art. 6(1)(b) ││ │ │publice de joasa tensiune cu curenţi de intrare > 16 A şi <= 75A pe faza. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 22 │SR EN 61000-6-1:2003 │Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-1: Standarde generice - │Art. 3(1)(b),││ │ │Imunitate pentru medii rezidentiale, comerciale şi de industrie uşoară. │Art. 6(1)(b) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 23 │SR EN 61000-6-2:2003 │Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-2: Standarde generice - │Art. 3(1)(b),││ │ │Imunitate pentru medii industriale │Art. 6(1)(b) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 24 │SR EN 61000-6-3:2003 │Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-3: Standarde generice - │Art. 3(1)(b),││ │ │Standard de emisie pentru medii rezidentiale, comerciale şi de industrie │Art. 6(1)(b) ││ │ │uşoară. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 25 │SR EN 61000-6-4:2003 │Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-4: Standarde generice - │Art. 3(1)(b),││ │ │Standard de emisie pentru medii industriale. │Art. 6(1)(b) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 26 │SR EN 300 065-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM): │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Echipamente telegrafice de banda ingusta cu imprimare directa pentru │Art. 6(2) ││ │ │recepţia informaţiilor meteorologice şi de navigaţie (Navtex) - Partea 2: │ ││ │ │EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 27 │SR EN 300 065-3 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM): │Art. 3(3), ││ │V1.1.1:2003 │Echipamente telegrafice de banda ingusta cu tipărire directa pentru │Art. 6(3) ││ │ │recepţia informaţiilor meteorologice şi de navigaţie (Navtex) - Partea 3: │ ││ │ │EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(3)(e) al │ ││ │ │Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 28 │SR EN 300 086-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2003 │Serviciul mobil terestru; Echipamente radio cu un conector RF intern sau │Art. 6(2) ││ │ │exterior destinate în primul rând vorbirii analogice - Partea 2: EN │ ││ │ │armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 29 │SR EN 300 113-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2003 │Serviciul mobil terestru; Echipamente radio destinate pentru transmisiile │Art. 6(2) ││ │ │de date (şi/sau voce) şi având un conector de antena - Partea 2: EN │ ││ │ │armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 30 │SR EN 300 113-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.3.1:2004 │Serviciul mobil terestru; Echipamente radio destinate pentru transmisiile │Art. 6(2) ││ │ │de date (şi voce) care utilizează modulatie cu infasuratoare constanta sau│ ││ │ │variabila şi au un conector de antena; Partea 2: EN armonizat acoperind │ ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 31 │SR EN 300 135-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Echipamente radio cu modulatie unghiulara în banda de utilizare comuna │Art. 6(2) ││ │ │(Citizens Band) (CEPT PR 27 echipamente radio) - Partea 2: EN armonizat │ ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 32 │SR EN 300 152-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Radiobaliza maritima indicând poziţia în caz de urgenta pericol (EPIRBs) │Art. 6(2) ││ │ │destinată pentru utilizare pe frecventa 121,5 MHz sau frecventele 121,5 │ ││ │ │MHz şi 243 MHz numai pentru localizare - Partea 2: EN armonizat acoperind │ ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 33 │SR EN 300 152-3 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(3), ││ │V1.1.1:2003 │Radiobaliza maritima indicând poziţia în caz de urgenta pericol (EPIRBs) │Art. 6(3) ││ │ │destinată pentru utilizare pe frecventa 121,5 MHz sau frecventele 121,5 │ ││ │ │MHz şi 243 MHz numai pentru localizare - Partea 3: EN armonizat acoperind │ ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului 3(3)(e) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 34 │SR EN 300 162-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.2:2003 │Emitatoare şi receptoare radiotelefonice pentru serviciul maritim mobil ce│Art. 6(2) ││ │ │funcţionează în benzile VHF - Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 35 │SR EN 300 162-3 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Emitatoare şi receptoare radiotelefonice pentru serviciul maritim mobil ce│Art. 6(2) ││ │ │funcţionează în benzile VHF - Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului 3(3)(e) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 36 │SR EN 300 219-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Serviciul mobil terestru; Echipamente radio cu un conector RF intern sau │Art. 6(2) ││ │ │exterior destinate în primul rând vorbirii analogice - Partea 2: EN │ ││ │ │armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 37 │SR EN 300 220-3 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Dispozitive pentru distanta mica (SRD). Echipamente radio destinate a fi │Art. 6(2) ││ │ │utilizate în banda de frecvente de la 25 MHz până la 1000 MHz cu un nivel │ ││ │ │de putere până la 500 mW - Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 38 │SR EN 300 224-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Servicii de paging local - Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele │Art. 6(2) ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 39 │SR EN 300 296-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Serviciul mobil terestru; Echipamente radio utilizând o antena integrată │Art. 6(2) ││ │ │şi destinate în primul rând vorbirii analogice - Partea 2: EN armonizat │ ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 40 │SR EN 300 328 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.5.1:2006 │Sisteme de transmisie de banda larga; Echipamente pentru transmisii de │Art. 6(2) ││ │ │date care funcţionează în banda ISM 2,4 GHz şi utilizând tehnici de │ ││ │ │modulatie cu spectru împrăştiat. EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 41 │SR EN 300 328 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.6.1:2006 │Sisteme de transmisie de banda larga; Echipamente pentru transmisii de │Art. 6(2) ││ │ │date care funcţionează în banda ISM 2,4 GHz şi utilizând tehnici de │ ││ │ │modulatie cu spectru împrăştiat. EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 42 │SR EN 300 328-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2004 │Sisteme de transmisie de banda larga; Echipamente pentru transmisii de │Art. 6(2) ││ │ │date care funcţionează în banda ISM 2,4 GHz şi utilizează tehnici de │ ││ │ │modulatie cu spectru împrăştiat - Partea 2: EN armonizat acoperind │ ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 43 │SR EN 300 330-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Dispozitive de mica distanta (SRD); Echipamente radio în domeniul de │Art. 6(2) ││ │ │frecvente de la 9 kHz până la 25 MHz şi sisteme cu bucla inductiva în │ ││ │ │domeniul de frecvente de la 9 kHZ până la 30 MHz - Partea 2: EN armonizat │ ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 44 │SR EN 300 341-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Serviciul mobil terestru (RP02) utilizând o antena integrată şi │Art. 6(2) ││ │ │transmitand semnale pentru a iniţia un răspuns specific în receptor - │ ││ │ │Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 45 │SR EN 300 373-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2004 │Emitatoare şi receptoare din serviciul mobil maritim pentru utilizare în │Art. 6(2) ││ │ │benzile MF şi HF. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale│ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 46 │SR EN 300 373-3 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(3), ││ │V1.1.1:2004 │Emitatoare şi receptoare din serviciul mobil maritim pentru utilizare în │Art. 6(3) ││ │ │benzile MF şi HF. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale│ ││ │ │Articolului 3(3)(e) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 47 │SR EN 300 390-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Serviciul mobil terestru; Echipamente radio destinate pentru transmisii de│Art. 6(2) ││ │ │date (şi vorbire) şi care utilizează o antena integrată - Partea 2: EN │ ││ │ │armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 48 │SR EN 300 422-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM): │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Microfoane fără fir în domeniul de frecvente de la 25 MHz până la 3 GHz - │Art. 6(2) ││ │ │Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 49 │SR EN 300 433-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.2:2003 │Serviciul mobil terestru; Echipamente radio în banda de utilizare comuna │Art. 6(2) ││ │ │(Citizen Band) modulate în amplitudine cu doua benzi laterale (DSB) şi/sau│ ││ │ │o singura banda laterala (SSB) - Partea 2: EN armonizat acoperind │ ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 50 │SR EN 300 440-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Dispozitive de mica distanta (SRD); Echipamente radio în domeniul de │Art. 6(2) ││ │ │frecvente de la 1 GHz până la 40 GHz - Partea 2: EN armonizat acoperind │ ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 51 │SR EN 300 454-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Legături audio de banda - larga Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele│Art. 6(2) ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 52 │SR EN 300 471-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Serviciul mobil terestru; Protocol de acces, reguli de ocupare şi │Art. 6(2) ││ │ │caracteristicile tehnice corespunzătoare ale echipamentelor radio pentru │ ││ │ │transmisii de date pe canale utilizate în comun - Partea 2: EN armonizat │ ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 53 │SR EN 300 698-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Emitatoare radiotelefonice şi receptoare pentru serviciul mobil maritim │Art. 6(2) ││ │ │funcţionând în benzile VHF utilizate pe căile de apa interioare - │ ││ │ │Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 54 │SR EN 300 698-3 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(3), ││ │V1.1.1:2003 │Emitatoare radiotelefonice şi receptoare pentru serviciul mobil maritim │Art. 6(3) ││ │ │funcţionând în benzile VHF utilizate pe căile de apa interioare - │ ││ │ │Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │3(3)(e) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 55 │SR EN 300 718-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Balize de avalanse; Sisteme emitator - receptor - Partea 2: EN armonizat │Art. 6(2) ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 56 │SR EN 300 718-3 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(3), ││ │V1.1.1:2003 │Balize de avalanse; Sisteme emitator - receptor - Partea 3: EN armonizat │Art. 6(3) ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(3)(e) al Directivei R TTE.│ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 57 │SR EN 300 718-3 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(3), ││ │V1.2.1:2004 │Balize de avalanse; Sisteme emitator-receptor; Partea 3: EN armonizat │Art. 6(3) ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(3)(e) al Directivei R TTE.│ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 58 │SR EN 300 720-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Sisteme şi echipamente de comunicaţii la bord pe ultra înaltă frecventa │Art. 6(2) ││ │ │(UHF) - Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 59 │SR EN 300 761-2 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Dispozitive de mica distanta (SRD); Identificarea automată a vehiculelor │Art. 6(2) ││ │ │de cale ferată (AVI) funcţionând în domeniul de frecvente 2,45 GHz - │ ││ │ │Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 60 │SR EN 300 829:1999 │Probleme de compatibilitate electromagnetica şi spectru radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │ │Compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru staţiile de sol mobile, │Art. 6(1)(b) ││ │ │maritime (MMES) ce operează în benzile 1,5/1,6 GHz şi furnizează │ ││ │ │comunicaţii de date cu debit mic binar (LBRDC) ale sistemului mondial │ ││ │ │pentru caz de sinistru şi siguranţa navigaţiei pe mare (GMDSS). │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 61 │SR EN 301 025-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Echipamente de radiotelefoane VHF pentru comunicaţii generale şi │Art. 6(2) ││ │ │echipamentul asociat pentru apel selectiv digital (DSC) de Clasa "D" - │ ││ │ │Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 62 │SR EN 301 025-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2006 │Echipamente de radiotelefoane VHF pentru comunicaţii generale şi │Art. 6(2) ││ │ │echipamentul asociat pentru apel selectiv digital (DSC) de Clasa "D" - │ ││ │ │Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 63 │SR EN 301 025-3 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(3), ││ │V1.1.1:2003 │Echipamente de radiotelefoane VHF pentru comunicaţii generale şi │Art. 6(3) ││ │ │echipamentul asociat pentru apel selectiv digital (DSC) de Clasa "D" - │ ││ │ │Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │3(3)(e) al Directivei R TTE. │ ││ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 64 │SR EN 301 091-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2006 │Dispozitive cu raza scurta de acţiune. Telematica de trafic şi transport │Art. 6(2) ││ │ │rutier (RTTT). Echipament radar cu funcţionare în domeniul de la 76 GHz │ ││ │ │până la 77 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 65 │SR EN 301 166-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Serviciul mobil terestru; Caracteristici tehnice şi condiţii de încercare │Art. 6(2) ││ │ │pentru echipamentele radio pentru comunicaţiile analogice şi/sau digitale │ ││ │ │(voce şi/sau date), funcţionând pe canale de banda ingusta şi având │ ││ │ │conector de antena. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 66 │SR EN 301 178-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Echipament radiotelefonic de frecventa foarte înaltă (VHF) pentru │Art. 6(2) ││ │ │serviciul mobil maritim funcţionând în benzile VHF (numai pentru aplicaţii│ ││ │ │non GMDSS) - Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului 3(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 67 │SR EN 301 357-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2003 │Dispozitive audio fără cordon, funcţionând în gama de frecvente de la 25 │Art. 6(2) ││ │ │MHz - 2000 MHz; radio microfoane neprofesionale şi sisteme de supraveghere│ ││ │ │"în ureche" funcţionând în banda de frecvente de la 863 MHz până la 865 │ ││ │ │MHz armonizata de CEPT - Partea 2 EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 68 │SR EN 301 360 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); Standard armonizat EN pentru │Art. 3(2), ││ │V1.1.3:2003 │terminalele de satelit pentru utilizator (SUT) transmitand către satelit │Art. 6(2) ││ │ │în orbita geostationara în benzile de frecvente de la 27.5 până la 29.5 │ ││ │ │GHz acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R TTE│ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 69 │SR EN 301 406 │Telecomunicaţii digitale, extinse şi fără cordon (DECT); EN armonizat │Art. 3(2), ││ │V1.5.1:2004 │pentru telecomunicaţii digitale, extinse şi fără cordon (DECT), acoperind │Art. 6(2) ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE; Radio în │ ││ │ │general │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 70 │SR EN 301 419-1 │Sistemul digital de comunicaţii digitale (Faza 2); Anexa cu cerinţe pentru│Art. 3(2), ││ │V4.1.1:2003 │sistemul global de comunicaţii mobile (GSM) - Partea 1: staţii mobile în │Art. 6(2) ││ │ │benzile GSM 900 şi DCS 1800; Acces (GSM 13.01 versiunea 4.0.1) (părţile │ ││ │ │aplicabile: 12.1.1; 12.1.2; 12.2.1; 12.2.2; 13.1; 13.2; 13.3.1; 13.4; │ ││ │ │14.1.1.2; 14.1.2.2; 14.3; 14.4.1; 14.5.1; 14.6.1; 14.7.1; 19.1; 19.2; │ ││ │ │19.3; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.10; 20.11; 20.12;│ ││ │ │20.13; 20.15; 20.16; 20.20.1; 20.20.2; 21.1; 21.2; 21.31; 21.3.2; 21.4; │ ││ │ │22.1; 25.2.1.11.4; 25.2.1.2.3; 26.2.2; 26.6.1.1; 26.6.1.2; 26.6.13.10; │ ││ │ │26.6.13.3; 26.6.13.5; 26.6.13.6; 26.6.13.8; 26.6.13.9; 26.7.4.6; │ ││ │ │26.7.5.7.1; 26.8.1.2.6.6; 26.8.1.3.5.2; 26.8.2.1; 26.8.2.2; 26.8.2.3; │ ││ │ │26.8.3; 26.9.2; 26.9.3; 26.9.4; 26.9.5; 26.10.2.2; 26.10.2.3; 26.10.2.4.1;│ ││ │ │26.10.2.4.2; 26.11.2.1; 26.12.1; 26.12.2.1; 26.12.3; 26.12.4; 27.6; 27.7; │ ││ │ │31.6.1.1; 34.2.1; 34.2.2; 34.2.3). │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 71 │SR EN 301 419-2 │Sistemul digital de comunicaţii celulare (Faza 2+); Anexa cu cerinţe │Art. 3(2), ││ │V5.1.1:2003 │pentru sistemul global de comunicaţii mobile (GSM); Staţii mobile │Art. 6(2) ││ │ │multislot pentru date de mare viteza cu comutatie de circuite (HSCSD). │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 72 │SR EN 301 419-3 │Sistemul digital de comunicaţii celulare (Faza 2+); Anexa cu cerinţe │Art. 3(2), ││ │V5.0.2:2003 │pentru sistemul global de comunicaţii mobile (GSM); Articole de apel vocal│Art. 6(2) ││ │ │avansat (ASCI); Staţii mobile; Acces (GSM 13.68 versiunea 5.0.2, editia │ ││ │ │1996) (părţile aplicabile: 26.14.5.2; 26.14.7.3; 26.14.8.1). │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 73 │SR EN 301 419-7 │Sistemul digital de comunicaţii celulare (Faza 2+); Anexa cu cerinţe │Art. 3(2), ││ │V5.0.2:2003 │pentru sistemul global de comunicaţii mobile (GSM); Banda de cai ferate │Art. 6(2) ││ │ │(R - GSM); Staţii mobile; Acces (GSM 13.67 versiunea 5.0.2.) (Părţile │ ││ │ │aplicabile: 12.3.1; 12.3.2; 12.4.1; 12.4.2; 13.9; 14.7.3; 20.21.1; │ ││ │ │20.21.2; 20.21.3; 20.21.4; 20.21.5; 20.21.6; 20.21.7; 20.21.8; 20.21.9; │ ││ │ │20.21.10; 20.21.11; 20.21.12; 20.21.13; 20.21.15; 20.21.16; 20.21.18; │ ││ │ │26.10.2.2; 26.10.2.3; 26.10.2.4.1; 26.10.2.4.2) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 74 │SR EN 301 423 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1: 2003 │Standard armonizat pentru sisteme de telecomunicaţii terestre pentru zbor │Art. 6(2) ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 75 │SR EN 301 426 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţiile │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2003 │mobile, terestre, de satelit de debit binar mic (LMES) funcţionând în │Art. 6(2) ││ │ │benzile de frecvente 1,5/1,6 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 76 │SR EN 301 427 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţiile │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2006 │mobile, terestre, de satelit de debit binar mic (LMES), cu excepţia │Art. 6(2) ││ │ │statiilor terestre pentru serviciul mobil aeronautic prin satelit, │ ││ │ │funcţionând în benzile de Frecvente 11/12/14 GHz, acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 77 │SR EN 301 428 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru terminale│Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2002 │cu apertura foarte mica (VSAT); Staţii terestre de satelit numai │Art. 6(2) ││ │ │transmitatoare, transmitatoare/receptoare sau numai receptoare, │ ││ │ │funcţionând în benzile de frecvente 11/12/14 GHz acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 78 │SR EN 301 430 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţii │Art. 3(2), ││ │V1.1.1: 2002 │terestre de satelit transportabile pentru transmisii ocazionale (SNG TES) │Art. 6(2) ││ │ │funcţionând în benzile de frecvente 11-12/13-14 GHz, acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 79 │SR EN 301 441 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţiile │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2002 │terestre mobile (MESs), incluzând staţiile terestre portabile, pentru │Art. 6(2) ││ │ │reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în benzile 1,6/2,4 │ ││ │ │GHz sub serviciul mobil prin satelit (MSS), acoperind cerinţele esenţiale │ ││ │ │ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 80 │SR EN 301 442 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţiile │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2002 │terestre mobile (MESs), incluzând staţiile terestre portabile, pentru │Art. 6(2) ││ │ │reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în benzile 2 GHz │ ││ │ │sub serviciul mobil prin satelit (MSS), acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 81 │SR EN 301 443 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru terminale│Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2002 │cu apertura foarte mica (VSAT); Staţii terestre de satelit numai │Art. 6(2) ││ │ │transmitatoare, transmitatoare/receptoare sau numai receptoare, │ ││ │ │funcţionând în benzile de frecvente 4 GHz şi 6 GHz, acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 82 │SR EN 301 444 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţiile │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2002 │mobile, terestre, (LMES) funcţionând în benzile 1,5 şi 1,6 GHz, furnizand │Art. 6(2) ││ │ │comunicaţii de voce şi/sau date, acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 83 │SR EN 301 459 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2002 │terminalele interactive de satelit (SIT) şi terminalele de utilizator de │Art. 6(2) ││ │ │satelit (SUT) transmitand către satelitii în orbita geostationara în │ ││ │ │benzile de frecvente de la 29,5 la 30 GHz, acoperind cerinţele esenţiale │ ││ │ │ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 84 │SR EN 301 489-01 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.4.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 1: Cerinţe tehnice comune. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 85 │SR EN 301 489-01 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.5.1:2006 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 1: Cerinţe tehnice comune. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 86 │SR EN 301 489-02 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.4.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 2: Condiţii specifice pentru echipamentele │ ││ │ │radio paging. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 87 │SR EN 301 489-03 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.4.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 3: Condiţii specifice pentru dispozitivele de │ ││ │ │distanta mica (SRD) funcţionând pe frecvente între 9 kHz şi 40 GHz. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 88 │SR EN 301 489-04 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.3.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 4: Condiţii specifice pentru radiorelee fixe şi│ ││ │ │echipamentele şi serviciile auxiliare. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 89 │SR EN 301 489-05 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.3.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 5: Condiţii specifice pentru echipamentele │ ││ │ │radio private (PMR) din serviciul mobil terestru şi echipamentele │ ││ │ │auxiliare (vocale şi nonvocale). │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 90 │SR EN 301 489-06 │Compatibilitatea electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 6: Condiţii specifice pentru echipamentele de │ ││ │ │telecomunicaţii digitale, extinse şi fără cordon (DECT). │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 91 │SR EN 301 489-07 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 7: Condiţii specifice pentru echipamentele │ ││ │ │radio portabile şi mobile şi echipamentele auxiliare pentru sistemele de │ ││ │ │telecomunicaţii radio celulare (GSM şi DCS). │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 92 │SR EN 301 489-08 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 8: Condiţii specifice pentru staţiile de baza │ ││ │ │GSM │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 93 │SR EN 301 489-09 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.3.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 9: Condiţii specifice pentru microfoane fără │ ││ │ │cordon şi echipamente similare pentru legături audio în radiofrecventa, │ ││ │ │dispozitive audio fără cordon şi de supraveghere "în ureche" │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 94 │SR EN 301 489-10 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.3.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 10: Condiţii specifice pentru prima (CT1 şi │ ││ │ │CT1+) şi a doua generaţie (CT2) de echipamente telefonice fără cordon │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 95 │SR EN 301 489-11 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 11: Condiţii specifice pentru emitatoare din │ ││ │ │serviciul terestru de radiodifuziune sonora │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 96 │SR EN 301 489-12 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 12: Condiţii specifice pentru staţii terestre, │ ││ │ │interactive, terminale cu apertura foarte mica, funcţionând în banda de │ ││ │ │frecvente între 4 GHz şi 30 GHz în serviciul fix de satelit (FSS) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 97 │SR EN 301 489-12 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2004 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 12: Condiţii specifice pentru staţii terestre, │ ││ │ │interactive, terminale cu apertura foarte mica, funcţionând în banda de │ ││ │ │frecvente între 4 GHz şi 30 GHz în serviciul fix de satelit (FSS) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 98 │SR EN 301 489-13 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 13: Condiţii specifice pentru echipamente radio│ ││ │ │în banda de utilizare comuna (Citizens Band) şi echipamente auxiliare │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 99 │SR EN 301 489-14 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 14: Condiţii specifice pentru emitatoare │ ││ │ │analogice şi digitale din serviciul terestru de televiziune │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│100 │SR EN 301 489-14 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2004 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii; Partea 14: Condiţii specifice pentru emitatoare │ ││ │ │analogice şi digitale din serviciul terestru de televiziune │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│101 │SR EN 301 489-15 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 15: Condiţii specifice pentru echipamente radio│ ││ │ │de amator comercial disponibile │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│102 │SR EN 301 489-16 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 16: Condiţii specifice pentru echipamentele │ ││ │ │analogice de comunicaţii radiocelulare, mobile şi portabile │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│103 │SR EN 301 489-17 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 17: Condiţii specifice pentru echipamente de │ ││ │ │date de banda larga şi Hiperlan │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│104 │SR EN 301 489-17 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2004 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii; Partea 17: Condiţii specifice pentru echipamente de │ ││ │ │transmisie de banda larga în 2,4 GHz şi RLAN de mare performanta în 5 GHz │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│105 │SR EN 301 489-18 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.3.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 18: Condiţii specifice pentru echipamente radio│ ││ │ │trunking terestre (TETRA) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│106 │SR EN 301 489-19 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 19: Condiţii specifice pentru staţii terestre │ ││ │ │mobile numai pentru recepţie (ROMES), funcţionând în banda 1,5 GHz pentru │ ││ │ │furnizarea comunicaţiilor de date │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│107 │SR EN 301 489-20 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 20: Condiţii specifice pentru staţii mobile │ ││ │ │terestre (MES) utilizate în serviciile mobile prin satelit (MSS) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│108 │SR EN 301 489-22 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 22: Condiţii specifice pentru echipamente radio│ ││ │ │VHF, mobile şi fixe, dispuse pe sol în serviciul mobil aeronautic │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│109 │SR EN 301 489-22 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.3.1:2004 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii; Partea 22: Condiţii specifice pentru echipamente radio │ ││ │ │VHF, mobile şi fixe, dispuse pe sol în serviciul aeronautic mobil │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│110 │SR EN 301 489-23 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 23: Condiţii specifice pentru staţii de baza │ ││ │ │(BS), staţii repetoare şi echipamente auxiliare pentru IMT2000, CDMA cu │ ││ │ │imprastiere directa (UTRA) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│111 │SR EN 301 489-24 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 24: Condiţii specifice pentru echipamente radio│ ││ │ │mobile şi portabile (UE) şi echipamente auxiliare pentru IMT2000, CDMA cu │ ││ │ │imprastiere directa (UTRA) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│112 │SR EN 301 489-25 │SR EN 301 489-25 V2.0.0:2004 Compatibilitate electromagnetica şi probleme │Art. 3(1)(b),││ │V2.0.0:2004 │de spectru radio (ERM); Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM)│Art. 6(1)(b) ││ │ │pentru echipamente radio şi servicii; Partea 25: Condiţii specifice pentru│ ││ │ │staţii mobile şi echipamente auxiliare pentru IMT2000, CDMA cu purtătoare │ ││ │ │multiple │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│113 │SR EN 301 489-25 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V2.2.1:2004 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii; Partea 25: Condiţii specifice pentru staţii mobile şi │ ││ │ │echipamente auxiliare pentru IMT2000, CDMA cu purtătoare multiple │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│114 │SR EN 301 489-26 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii - Partea 26: Condiţii specifice pentru staţii de baza şi│ ││ │ │echipamente auxiliare pentru IMT2000, CDMA cu purtătoare multiple │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│115 │SR EN 301 489-26 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V2.2.1:2004 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii; Partea 26: Condiţii specifice pentru staţii de baza şi │ ││ │ │echipamente auxiliare pentru IMT2000, CDMA cu purtătoare multiple │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│116 │SR EN 301 489-27 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2006 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii; Partea 27: Condiţii speciale pentru dispozitive │ ││ │ │medicale implantabile de putere ultra mica (ULP-AMI) şi dispozitive │ ││ │ │periferice înrudite (ULP-AMI-P) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│117 │SR EN 301 489-28 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2006 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii; Partea 28: Condiţii specifice pentru legături video │ ││ │ │digitale fără fir │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│118 │SR EN 301 502 │EN armonizat pentru sistemul global de comunicaţii mobile (GSM); staţii de│Art. 3(2), ││ │V8.1.2:2003 │baza şi echipamente repetoare acoperind cerinţele esenţiale ale │Art. 6(2) ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE (GSM 13.21, versiunea 8.0.1, editia│ ││ │ │1999) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│119 │SR EN 301 511 │Sistemul global de comunicaţii mobile (GSM); Standard armonizat pentru │Art. 3(2), ││ │V9.0.2:2004 │staţii mobile în benzile GSM 900 şi DCS 1800 acoperind cerinţele esenţiale│Art. 6(2) ││ │ │ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE (1999/5/EC) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│120 │SR EN 301 681 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţii │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2002 │mobile terestre (MESs) ale sistemelor mobile de sateliti geostationari, │Art. 6(2) ││ │ │incluzând staţiile portabile, pentru reţele de comunicaţii personale prin │ ││ │ │satelit (S-PCN) în benzile 1,5/1,6 GHz din serviciul mobil prin satelit │ ││ │ │(MSS), acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei │ ││ │ │R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│121 │SR EN 301 681 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţii │Art. 3(2), ││ │V1.3.2:2004 │mobile terestre (MESs) ale sistemelor mobile de sateliti geostationari, │Art. 6(2) ││ │ │incluzând staţiile portabile în mana, pentru reţele de comunicaţii │ ││ │ │personale prin satelit (S-PCN) în benzile 1,5/1,6 GHz din serviciul mobil │ ││ │ │prin satelit (MSS), acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) │ ││ │ │al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│122 │SR EN 301 721 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţii │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2003 │mobile terestre (MES) furnizand comunicaţii de date cu debit binar mic │Art. 6(2) ││ │ │(LBRDC), utilizând sateliti de orbita joasa (LEO), funcţionând sub 1 GHz, │ ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│123 │SR EN 301 751 │Sisteme radio fixe; Echipamente şi antene punct-la-punct; Standard general│Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2004 │armonizat pentru sisteme radio digitale fixe, punct-la-punct şi antene, │Art. 6(2) ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei │ ││ │ │1999/5/EC │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│124 │SR EN 301 753 │Sisteme radio fixe; Echipamente şi antene punct-la-multipunct; Standard │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2002 │generic armonizat pentru sisteme radio digitale fixe, │Art. 6(2) ││ │ │punct-la-multipunct şi antene, acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei 1999/05/EC │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│125 │SR EN 301 753 │Sisteme radio fixe; Echipamente şi antene punct-la-multipunct; Standard │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2004 │general armonizat pentru sisteme radio digitale fixe, │Art. 6(2) ││ │ │punct-la-multipunct şi antene, acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei 1999/5/EC │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│126 │SR EN 301 783-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Serviciul mobil terestru; Echipamente radio pentru amatori, comercial │Art. 6(2) ││ │ │disponibile - Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│127 │SR EN 301 796 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │EN armonizat pentru echipamente telefonice fără cordon CT1 şi CT1 + │Art. 6(2) ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│128 │SR EN 301 797 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │EN armonizat pentru echipamente telefonice fără cordon CT2 acoperind │Art. 6(2) ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│129 │SR EN 301 839-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Echipamente radio în gama de frecvente de la 402 MHz până la 405 MHz │Art. 6(2) ││ │ │pentru implanturi medicale şi accesorii cu putere ultra mica - Partea 2: │ ││ │ │EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│130 │SR EN 301 840-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Microfoane digitale fără cordon funcţionând în banda armonizata CEPT de la│Art. 6(2) ││ │ │1785 MHz până la 1800 MHz - Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│131 │SR EN 301 843-1 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii de marina - Partea 1: Cerinţe tehnice comune │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│132 │SR EN 301 843-1 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2006 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii de marina - Partea 1: Cerinţe tehnice comune │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│133 │SR EN 301 843-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii de marina - Partea 2: Condiţii specifice pentru │ ││ │ │emitatoare şi receptoare radiotelefonice │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│134 │SR EN 301 843-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2006 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii de marina - Partea 2: Condiţii specifice pentru │ ││ │ │emitatoare şi receptoare radiotelefonice │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│135 │SR EN 301 843-4 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2003 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii de marina - Partea 4: Condiţii specifice pentru │ ││ │ │receptoarele de banda ingusta cu imprimare directa (NBDP) Navtex │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│136 │SR EN 301 843-4 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.2.1:2006 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii de marina - Partea 4: Condiţii specifice pentru │ ││ │ │receptoarele de banda ingusta cu imprimare directa (NBDP) Navtex │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│137 │SR EN 301 843-5 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(1)(b),││ │V1.1.1:2006 │Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM) pentru echipamente │Art. 6(1)(b) ││ │ │radio şi servicii de marina - Partea 5: Condiţii specifice pentru │ ││ │ │emitatoare şi receptoare radiotelefonice MF/HF │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│138 │SR EN 301 893 │Reţele de acces radio de banda larga (BRAN); RLAN de mare performanta în 5│Art. 3(2), ││ │V1.2.3:2004 │GHz; EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al │Art. 6(2) ││ │ │Directivei R TTE. │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│139 │SR EN 301 908-01 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 1: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, introducerea şi cerinţele comune ale Articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│140 │SR EN 301 908-01 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.2.1:2004 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000; Partea 1: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, introducerea şi cerinţele comune ale Articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│141 │SR EN 301 908-02 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 2: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA cu imprastiere directa (UTRA FDD) (UE) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│142 │SR EN 301 908-02 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.2.1:2004 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000; Partea 2: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA cu imprastiere directa (UTRA FDD) (UE) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│143 │SR EN 301 908-03 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 3: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA cu imprastiere directa (UTRA FDD) (BS) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│144 │SR EN 301 908-03 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.2.1:2004 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT-2000; Partea 3: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT-2000, CDMA cu imprastiere directa (UTRA FDD) (BS) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│145 │SR EN 301 908-04 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 3: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA cu purtătoare multiple (CDMA2000) (UE) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│146 │SR EN 301 908-04 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.2.1:2004 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000; Partea 4: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA cu purtătoare multiple (CDMA2000) (UE) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│147 │SR EN 301 908-05 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 5: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA cu purtătoare multiple (CDMA2000) (BS) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│148 │SR EN 301 908-05 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.2.1:2004 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000; Partea 5: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA cu purtătoare multiple (CDMA2000) (BS) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│149 │SR EN 301 908-06 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 6:EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│150 │SR EN 301 908-06 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.2.1:2004 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT-2000; Partea 6: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│151 │SR EN 301 908-07 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 7: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA TDD (ULTRA TDD) (BS) acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│152 │SR EN 301 908-07 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.2.1:2004 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000; Partea 7: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│153 │SR EN 301 908-08 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 8: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, TDMA purtătoare unica (UWC 136) (UE) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│154 │SR EN 301 908-09 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 9: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, TDMA purtătoare unica (UWC 136) (BS) acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│155 │SR EN 301 908-10 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 10: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, FDMA/TDMA (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│156 │SR EN 301 908-10 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.1.1:2004 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000; Partea 10: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, FDMA/TDMA (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│157 │SR EN 301 908-11 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V2.3.1:2006 │Staţii de baza (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele │Art. 6(2) ││ │ │celulare de a treia generaţie IMT2000 - Partea 11: EN armonizat pentru │ ││ │ │IMT2000, CDMA cu imprastiere directa (UTRA FDD) (Repetoare) acoperind │ ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│158 │SR EN 301 929-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2006 │Emitatoare şi receptoare VHF utilizate ca staţii de coasta pentru GMDSS şi│Art. 6(2) ││ │ │alte aplicaţii din serviciul mobil maritim. Partea 2: EN armonizat │ ││ │ │acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│159 │SR EN 301 997-2 │Multiplexare şi transmisie (TM); Echipamente multipunct; Echipamente radio│Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2004 │pentru utilizare în sistemele radio multimedia (MWS) în banda de frecventa│Art. 6(2) ││ │ │de la 40,5 GHz până la 43,5 GHz; Partea 2: EN armonizat acoperind │ ││ │ │cerinţele esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│160 │SR EN 302 018-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2003 │Echipamente de emisie cu modulatie de frecventa (FM) pentru serviciul de │Art. 6(2) ││ │ │radiodifuziune sonora - Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│161 │SR EN 302 054-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2004 │Ajutoare meteorologice (Met Aids); Radiosonde a fi utilizate în domeniul │Art. 6(2) ││ │ │de frecventa de la 400,15 MHz până la 406 MHz cu niveluri de putere │ ││ │ │ajungând până la 200 mW; Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele │ ││ │ │esenţiale ale Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│162 │SR EN 302 077-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2006 │Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonora digitala │Art. 6(2) ││ │ │terestra (T-DAB); Partea 2: EN armonizat sub Articolul (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│163 │SR EN 302 186 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); EN armonizat pentru staţii │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2004 │mobile de aeronava prin satelit (AESs) care funcţionează în benzile de │Art. 6(2) ││ │ │frecventa 11/12/14 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului │ ││ │ │(3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│164 │SR EN 302 195-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme de spectru radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2006 │Echipamente radio în domeniul de frecventa de la 9 kHz până la 315 kHz │Art. 6(2) ││ │ │pentru dispozitive medicale implantabile de putere ultra mica (ULP-AMI) şi│ ││ │ │accesorii. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale │ ││ │ │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│165 │SR EN 302 208-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2006 │Echipamente de identificare cu ajutorul câmpului de radiofrecventa care │Art. 6(2) ││ │ │funcţionează în banda de la 865 MHz până la 868 MHz cu niveluri de putere │ ││ │ │până la 2W; Partea 2: EN armonizat sub articolul (3)(2) al Directivei │ ││ │ │R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│166 │SR EN 302 217-2-2 │Sisteme radio fixe; Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene│Art. 3(2), ││ │V1.1.3:2006 │punct-la-punct - Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale │Art. 6(2) ││ │ │articolului (3)(2) al Directivei R TTE pentru sisteme digitale care │ ││ │ │funcţionează în benzile de frecvente în care se aplică coordonarea │ ││ │ │frecventelor │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│167 │SR EN 302 217-3 │Sisteme radio fixe; Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene│Art. 3(2), ││ │V1.1.3:2006 │punct-la-punct - Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale │Art. 6(2) ││ │ │articolului (3)(2) al Directivei R TTE pentru sisteme digitale care │ ││ │ │funcţionează în benzile de frecvente în care nu se aplică coordonarea │ ││ │ │frecventelor │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│168 │SR EN 302 217-4-2 │Sisteme radio fixe; Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene│Art. 3(2), ││ │V1.1.3:2006 │punct-la-punct - Partea 4-2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale │Art. 6(2) ││ │ │ale articolului (3)(2) al Directivei R TTE pentru antene │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│169 │SR EN 302 245-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2006 │Echipamente de emisie pentru serviciul mondial de radiodifuziune sonora │Art. 6(2) ││ │ │digitala (DRM) - Partea 2: EN armonizat sub articolul (3)(2) al Directivei│ ││ │ │R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│170 │SR EN 302 288-2 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2006 │Sisteme de control al traficului şi siguranţei rutiere (RTTT); Echipamente│Art. 6(2) ││ │ │radar de distanta mica funcţionând în banda 24 GHz - Partea 2: EN │ ││ │ │armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului (3)(2) al │ ││ │ │Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│171 │SR EN 302 297 │Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM); │Art. 3(2), ││ │V1.1.1:2006 │Echipamente de emisie pentru serviciul de televiziune analogica; EN │Art. 6(2) ││ │ │armonizat sub articolul (3)(2) al Directivei R TTE │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│172 │SR EN 303 035-1 │EN armonizat pentru echipamente TETRA acoperind cerinţele esenţiale ale │Art. 3(2), ││ │V1.2.1:2003 │Articolului (3)(2) al Directivei R TTE - Partea 1; Voce + Date (V+D) │Art. 6(2) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│173 │SR EN 303 035-2 │EN armonizat pentru echipamente TETRA acoperind cerinţele esenţiale ale │Art. 3(2), ││ │V1.2.2:2004 │Articolului 3.2 al Directivei R TTE; Partea 2: Modul de operare directa │Art. 6(2) ││ │ │(DMO) │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│174 │SR ETS 300 384:1999/ │Sisteme de radiodifuziune; Emitatoare de frecvente foarte înalte (VHF) │Art. 3(2), ││ │A1:1999 │modulate în frecventa, pentru radiodifuziune sonora │Art. 6(2) │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│175 │SR ETS 300 447:1999 │Sisteme şi echipamente radio (RES); Standard de compatibilitate │Art. 3(1)(b),││ │ │electromagnetica (CEM) pentru emitatoare VHF FM pentru radiodifuziune │Art. 6(1)(b) ││ │ │sonora │ │├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│176 │SR ETS 300 487/A1:2003 │Sisteme şi staţii terestre de satelit (ŞES); Staţii terestre mobile numai │Art. 3(2), ││ │ │pentru recepţie (ROMES), funcţionând în banda 1,5 GHz pentru furnizarea │Art. 6(2) ││ │ │comunicaţiilor de date; Specificaţii de radiofrecventa (RF) │ │└────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘___________