ORDIN nr. 639 din 5 iunie 2006pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 8 iunie 2006    Având în vedere prevederile art. 35 din cap. VI al titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale farmaceutică şi aparatură medicală nr. E.N.185/2006,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Farmaciile de spital deţin şi eliberează, pe lângă medicamente, dispozitive medicale, precum şi alte produse necesare asigurării asistenţei medicale, în funcţie de specificul unităţii sanitare în cadrul căreia funcţionează.  +  Articolul 3Produsele cuprinse în lista prevăzută la art. 1 se pot elibera şi prin drogherii.  +  Articolul 4Produsele menţionate în anexa la prezentul ordin trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia specifică referitoare la comercializarea acestora.  +  Articolul 5Farmaciile, inclusiv cele prevăzute la art. 2, precum şi drogheriile sunt obligate să respecte prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 5 iunie 2006.Nr. 639.  +  Anexa LISTAproduselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii şi drogherii1. Dispozitive medicale pentru uz individual, inclusiv consumabile pentru acestea, cu excepţia dispozitivelor medicale implantabile2. Dispozitive medicale de diagnostic în vitro, destinate a fi utilizate de consumatori (dispozitive de autotestare)3. Materiale, articole şi accesorii necesare îngrijirii bolnavilor sau a persoanelor în vârstă4. Articole şi accesorii utilizate în aplicarea unui tratament medical sau în administrarea medicamentelor5. Produse destinate întreţinerii sau aplicării lentilelor de contact ocular6. Plante medicinale şi produse derivate, uleiuri esenţiale7. Articole şi aparate utilizate în igiena buco-dentară şi/sau corporală8. Produse dietetice, de regim şi articole sau accesorii speciale necesare utilizării lor9. Produse cosmetice pentru îngrijire corporală10. Insecticide şi acaricide destinate a fi aplicate pe om11. Suplimente alimentare12. Echipamente de protecţie acustică13. Produse de puericultură, precum biberoane, suzete, sterilizatoare, tetine, lapte praf etc., cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier, cărucioare, cărţi pentru copii, jucării, articole de papetărie, detergenţi14. Produse pentru protecţie sexuală.___________