ORDIN Nr. 729 din 11 aprilie 1995privind cota majorării de întârziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995    Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,emite următorul ordin:  +  Articolul UNICCota majorării de întârziere datorată pentru neplata obligaţiilor fiscale şi a plăţilor în avans la termenele stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, pentru trimestrul II/1995, este de 0,12% pentru fiecare zi de întârziere.Cota majorării de întârziere s-a calculat în funcţie de rata dobinzii de referinţa de 40%, practicată de Banca Naţionala a României la începutul trimestrului II/1995. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------