ORDONANTA nr. 7 din 20 ianuarie 2005 (*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din România**)(actualizata până la data de 14 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 mai 2006 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006.----------------**) Titlul Ordonantei a fost modificat prin pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind transportul pe caile ferate din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.-------------Art. 1 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor Regulamentului privind transportul pe caile ferate din România, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va emite, prin ordin al ministrului, în termen de 120 de zile de la publicare, Norme uniforme privind transporturile pe caile ferate, denumite în continuare Norme uniforme, aplicabile administratorului şi gestionarilor infrastructurii feroviare, operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar. (2) Fiecare operator de transport feroviar poate emite reglementari proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind transportul pe caile ferate din România şi a Normelor uniforme.-------------Art. 2 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 3Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Ordonanţa Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 29 august 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 20 ianuarie 2005.Nr. 7.  +  AnexăREGULAMENT 20/01/2005