DECRET - LEGE Nr. 3 din 4 ianuarie 1990privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse
EMITENT
  • C.F.S.N
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 2 din 5 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Se amnistiaza infracţiunile politice prevăzute în Codul penal şi în legile speciale săvîrşite după data de 30 decembrie 1947.Prin infracţiuni politice, în sensul prezentului decret-lege, se înţeleg faptele care au avut drept scop: a) exprimarea protestului împotriva dictaturii ai cultului personalităţii, împotriva terorii şi abuzului de putere din partea celor ce au deţinut puterea politica; b) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, obţinerea de drepturi civile şi politice, economice, sociale şi culturale, înlăturarea măsurilor discriminatorii; c) obţinerea oricăror alte revendicari democratice.Dispoziţiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător contravenţiilor comise în scopurile arătate în acest articol.  +  Articolul 2Se amnistiaza infracţiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate pînă la 3 ani inclusiv sau amenda.  +  Articolul 3Se gratiaza în întregime pedepsele cu închisoare pînă la 3 ani inclusiv sau cu amendă, aplicate de instanţa de judecată, precum şi măsura trimiterii într-o şcoala de muncă şi reeducare luată faţă de minori.  +  Articolul 4De prevederile art. 2 şi 3 nu beneficiază recidivistii, cei care au savirsit infracţiuni de omor, tilharie, vătămare corporală grava, viol, distrugere calificată, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă, evadare, precum şi orice infracţiuni sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare.  +  Articolul 5În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată privind infracţiunile care nu se amnistiaza potrivit art. 1 şi 2, procesul penal va începe sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentului decret-lege referitoare la graţiere.  +  Articolul 6Prevederile prezentului decret-lege cu privire la amnistie se aplică, în mod corespunzător, faptelor prevăzute de legea penală şi abaterilor date, prin lege, în competenţa comisiilor de judecată.  +  Articolul 7Faptele care, potrivit art. 18^1 din Codul penal, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni nu se mai sancţionează, iar amenzile şi celelalte sancţiuni cu caracter administrativ aplicate pentru asemenea fapte nu se mai executa în măsura în care nu au fost executate.  +  Articolul 8Sancţiunile contravenţionale nu se mai aplica, iar în cazul în care au fost aplicate, nu se mai executa.  +  Articolul 9Cei gratiati, care în decurs de 3 ani săvîrşesc o infracţiune intenţionată, vor executa, pe lîngă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa neexecutata ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.  +  Articolul 10Pe lîngă fiecare penitenciar şi şcoala specială de muncă şi reeducare se instituie comisii formate din delegaţi ai organelor de justiţie, procuratura şi poliţie, care vor face propuneri motivate de graţiere individuală şi pentru alţi condamnaţi care nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege, dar care, în cursul executării pedepsei, au avut o comportare buna, dînd dovezi temeinice de îndreptare.  +  Articolul 11Dispoziţiile prezentului decret-lege se aplică numai faptelor comise pînă la data de 22 decembrie 1989 inclusiv.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------------