ORDIN nr. 70 din 22 noiembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare(actualizat până la data de 10 martie 2006*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 6 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006; RECTIFICAREA nr. 18 din 21 februarie 2006.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Regulamentul menționat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia și a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Bulentinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcția reglementare din cadrul Direcției generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general și cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucurești, 22 noiembrie 2005.Nr. 70.  +  AnexăREGULAMENT 15 22/11/2005