ORDIN nr. 70 din 22 noiembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare(actualizat până la data de 28 februarie 2006*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 6 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 februarie 2006, cu modificările şi completările aduse de REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata şi modificata prin Legea nr. 514/2002, modificata şi completata prin Legea nr. 297/2004,Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare a hotarat, în sedinta din data de 9 noiembrie 2005, emiterea urmatorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------------Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicarii acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general şi cu directorul general executiv vor urmări ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 22 noiembrie 2005.Nr. 70.  +  AnexăREGULAMENT 15 22/11/2005