HOTĂRÂRE nr. 624 din 16 august 1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 august 1995  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Comisia Naționala a României pentru UNESCO, denumita în continuare Comisie, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, coordonată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării*) și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994, având relații de colaborare în principal cu Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național*), Ministerul Cercetării și Tehnologiei*) și cu Comitetul Național Roman pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale. (la 20-01-1996, Art. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 624 din 16 august 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 20 ianuarie 1996. ) *) A se vedea Nota C.T.C.E. de la finalul actului.  +  Articolul 2Comisia este compusă din 70 de membri, numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, din rindul personalitatilor marcante ale învățământului, vieții cultural-artistice și științifice, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului*), Academiei Române și a altor instituții și organisme centrale.--------------*) A se vedea Nota C.T.C.E. de la finalul actului.  +  Articolul 3(1) Activitatea Comisiei se desfășoară pe baza statutului propriu, aprobat de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.(2) Președintele și secretarul general al Comisiei sunt numiți prin decizia primului-ministru, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(3) Numărul maxim de posturi aprobate este de 8. (la 25-08-2010, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 830 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010 )  +  Articolul 4Pentru desfășurarea activității curente, Comisia are un secretariat, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, cu încadrarea în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994*). Notă
  HOTĂRÂREA nr. 458 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 19 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 15 iulie 1996 și abrogată de art. 16 din HOTĂRÂREA nr. 690 din 6 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997.
  HOTĂRÂREA nr. 690/1997 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001. HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 a fost abrogată de art. 25 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003. HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de art. 22 din HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004. HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 a fost abrogată de art. 20 din HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005. HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 a fost abrogată de art. 22 din HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007 a fost abrogată de art. 22 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009. HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009, a fost abrogată prin art. 34 din HOTĂRÂREA nr. 81 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 9 februarie 2010. HOTĂRÂREA nr. 81 din 5 februarie 2010 a fost abrogată prin art. 34 din HOTĂRÂREA nr. 536 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 20 iunie 2011. HOTĂRÂREA nr. 536 din 18 mai 2011 a fost abrogată prin art. 25 din HOTĂRÂREA nr. 185 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 30 aprilie 2013. HOTĂRÂREA nr. 185 din 16 aprilie 2013 a fost abrogată prin art. 25 din HOTĂRÂREA nr. 26 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015. HOTĂRÂREA nr. 26 din 14 ianuarie 2015 a fost abrogată prin art. 25 din HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 februarie 2016.
  HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 februarie 2016 a fost abrogată prin art. 25 din HOTĂRÂREA nr. 26 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017.
   +  Articolul 5(1) Comisia este instituția prin care se realizează relațiile cu UNESCO - Paris și cu alte instituții UNESCO din străinătate, sub directa coordonare a Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(2) Comisia conlucreaza cu Delegația permanenta a României la UNESCO, care este organismul Ministerului Afacerilor Externe, care tine legătura și rezolva direct problemele României la UNESCO - Paris.  +  Articolul 6(1) Ministerele cu atribuții pe linie UNESCO pot înființa, în condițiile legii, centre UNESCO de profil pentru desfășurarea unor programe naționale, prin ordin al ministrului, cu aprobarea președintelui Comisiei.(2) Toate activitățile centrelor UNESCO prevăzute la alin. (1) se aproba de Comisie, în condițiile legii.  +  Articolul 7Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Președintele Comisiei Naționale a României pentru UNESCO,
  Liviu Maior,
  ministrul învățământului
  p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
  Marcel Dinu,
  secretar de stat
  --------------------