DECRET nr. 625 din 5 mai 2006privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Colan
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 9 mai 2006    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie dintre Republica Finlanda şi România, pentru sprijinul constant acordat în vederea aderării ţării noastre la Uniunea Europeană,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul naţional Steaua României în grad de Colan Excelenţei Sale doamna Tarja Kaarina Halonen, preşedintele Republicii Finlanda.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 5 mai 2006.Nr. 625.-------