HOTĂRÂRE nr. 556 din 26 aprilie 2006privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Începând cu data de 1 septembrie 2006, se eliberează pașapoarte simple temporare de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.(2) La data punerii în circulație a pașapoartelor electronice, autoritățile competente române din țară eliberează pașapoarte simple temporare.(3) Forma și conținutul pașapoartelor simple temporare sunt stabilite potrivit anexei nr. 1, pentru cele prevăzute la alin. (1), respectiv potrivit anexei nr. 2, pentru cele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 2Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., în calitate de producător al pașapoartelor simple temporare, este abilitată să asigure pentru Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe condițiile tehnice și materiale necesare, în vederea personalizării pașapoartelor simple temporare, în condițiile contractelor încheiate între părțile implicate. (la 10-01-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 3(1) Sumele necesare pentru finanțarea operațiunilor prevăzute la art. 2 se asigură de producător și se recuperează de acesta de la beneficiari, pe măsura eliberării pașapoartelor simple temporare, în condițiile contractelor încheiate între părțile implicate.(2) Pașapoartele simple temporare se eliberează titularului după achitarea contravalorii documentului de călătorie.(3) Stabilirea și actualizarea contravalorii pașapoartelor simple temporare se fac de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., conform indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Guvernul României. (la 10-01-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 26 aprilie 2006.Nr. 556.  +  Anexa nr. 1
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașapoartelor simple temporare, eliberate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României
  Culoarea copertei:- roșu închis
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Pașaport temporar
  Coperta I (interior):- România, stema României în tehnologie intaglio
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 16
  Numărul pașaportului:- perforat prin toate paginile, inclusiv prin coperta a II-a, exclusiv pe colantul informatizat, tipărit cel puțin pe o pagină a documentului
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
  Colantul informatizat (aplicat pe paginile 2 și 3):- personalizarea cuprinde datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ)
  - numărul colantului - pretipărit
  - înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și altele
  Paginile 4-15 - pagini pentru vize
  Pagina 16, urgență:- titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță (la 10-01-2019, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașapoartelor simple temporare eliberate de autoritățile competente române din țară
  Culoarea copertei:- roșu închis
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Pașaport temporar
  Coperta I (interior):- România, stema României în tehnologie intaglio
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 16
  Numărul pașaportului:- perforat prin paginile 3-16, inclusiv prin coperta a II-a, tipărit cel puțin pe o pagină a documentului
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
  Fila informatizată- prinsă prin coasere în carnet în momentul confecționării;
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului digitalizată direct pe fila informatizată, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ)
  Protecția paginii informatizate:- film special securizat laminabil
  Pagina 3:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și altele
  Paginile 4-15- pagini pentru vize
  Pagina 16, urgență:- titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză. Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță (la 10-01-2019, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )