ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 9 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase(actualizata până la data de 26 iulie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 22 noiembrie 2000 . Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 iulie 2001 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pentru om şi mediu, în vederea comercializarii. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică substanţelor şi preparatelor chimice comercializate, clasificate ca periculoase potrivit prevederilor acesteia.-------------Art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 2Principiile pe care se bazeaza prezenta ordonanţă de urgenţă sunt, în principal, urmatoarele: a) principiul asigurarii unui nivel de protecţie adecvat pentru om şi mediu; b) principiul liberei circulatii a bunurilor; c) principiul progresului tehnic.-------------Lit. a) a art. 2 a fost modificata prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 4Se exceptează de la prevederile prezentei ordonante de urgenta urmatoarele substante şi preparate chimice în forma finita, destinate utilizatorului final: a) produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar; b) produsele cosmetice; c) amestecurile de substante devenite deseuri; d) produsele alimentare; e) alimentele pentru animale; f) pesticidele; g) substantele radioactive; h) munitiile şi explozivii comercializati în scopul obtinerii unui efect practic prin explozie sau a unui efect pirotehnic; i) substantele chimice periculoase pentru care sunt prevăzute proceduri de autorizare şi aprobare prin alte reglementari legale în vigoare şi pentru care cerinţele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Lit. h) a art. 4 a fost modificata prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplică în cazul: a) transportului substanţelor periculoase pe calea ferata, cai rutiere, aeriene sau pe apa; b) substanţelor în tranzit supuse unui control vamal, dacă ele nu fac obiectul unui tratament sau al unei transformari.  +  Capitolul II Abrogat-------------Titlul Cap. II a fost abrogat prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 6Termenii folositi în prezenta ordonanţă de urgenţă au urmatoarele intelesuri: a) substanţa - element chimic şi compusii săi în stare naturala sau obtinuti printr-un proces de productie, conţinând orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitatii produsului şi orice impuritate care deriva din procedeul utilizat, exceptand orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substantei şi fără a-i modifica compozitia; b) preparat - amestecuri sau solutii de doua sau mai multe substante; c) polimer - o substanţa constituita din molecule care se caracterizeaza printr-o secventa a unuia sau mai multor tipuri de unităţi moleculare şi care conţin o simpla majoritate ponderala de molecule şi au cel puţin 3 unităţi monomere legate printr-o legătură covalenta la cel puţin o alta unitate monomera sau la o alta substanţa reactiva şi constituita cel puţin dintr-o simpla majoritate ponderala de molecule de aceeasi greutate moleculara. Aceste molecule trebuie să formeze o gama de greutate moleculara, în mijlocul careia diferentele de greutate moleculara sunt esential atribuite diferenţei în numărul de unităţi monomere. În sensul prezentei definitii, prin unitate monomera se înţelege forma reactionata a unui monomer într-un polimer; d) comercializarea - punerea la dispoziţie tertilor, inclusiv importul pe teritoriul României care e considerat comercializare în sensul prezentei ordonante de urgenta; e) IESCE - inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţa. Acest inventar contine lista definitivă cuprinzand toate substantele considerate ca se aflau pe piaţa comunitara la data de 18 septembrie 1981.-------------Lit. d) a art. 6 a fost modificata prin pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 7Substantele şi preparatele periculoase în înţelesul prezentei ordonante de urgenta sunt urmatoarele: a) substante şi preparate explozive: substantele şi preparatele solide, lichide, pastoase sau gelatinoase, care pot sa reactioneze exoterm în absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, şi care, în condiţii de proba determinate, detoneaza, produc o deflagratie rapida sau sub efectul caldurii explodeaza când sunt parţial închise; b) substante şi preparate oxidante: substantele şi preparatele care în contact cu alte substante, în special cu cele inflamabile, prezinta o reactie puternic exoterma; c) substante şi preparate extrem de inflamabile: substantele şi preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut, precum şi substantele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la presiunea mediului ambiant; d) substante şi preparate foarte inflamabile:- substantele şi preparatele care pot să se incalzeasca şi apoi să se aprinda în contact cu aerul la temperatura ambianta, fără aport de energie; sau- substantele şi preparatele solide care se pot aprinde cu usurinta după un scurt contact cu o sursa de aprindere şi care continua sa arda sau să se consume şi după indepartarea sursei; sau- substantele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau- substantele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emana gaze foarte inflamabile în cantitati periculoase; e) substante şi preparate inflamabile - substantele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut; f) substante şi preparate foarte toxice - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata în cantitati foarte mici pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; g) substante şi preparate toxice - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata în cantitati reduse pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; h) substante şi preparate nocive - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; i) substante şi preparate corosive - substantele şi preparatele care în contact cu tesuturile vii exercita o actiune distructiva asupra acestora din urma; j) substante şi preparate iritante - substantele şi preparatele necorozive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie; k) substante şi preparate sensibilizante - substantele şi preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanata pot da nastere unei reactii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice; l) substante şi preparate cancerigene - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot determina aparitia afectiunilor cancerigene ori pot creşte incidenţa acestora; m) substante şi preparate mutagenice - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creşte frecventa acestora; n) substante şi preparate toxice pentru reproducere - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot produce ori pot creşte frecventa efectelor nocive neereditare asupra produsului de conceptie sau care pot dauna functiilor ori capacităţilor reproductive masculine sau feminine; o) substante şi preparate periculoase pentru mediu - substantele şi preparatele care, folosite în mediu, ar putea prezenta sau prezinta un risc imediat ori intarziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului.-------------Lit. n) şi o) ale art. 7 au fost modificate prin pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Capitolul III Clasificarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 8Substantele se clasifica în baza proprietăţilor lor, în conformitate cu categoriile stipulate la art. 7.-------------Art. 8 a fost modificat prin pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 9Clasificarea preparatelor chimice în functie de gradul de pericol şi de natura specifică a riscurilor aparute se face potrivit prevederilor art. 7.  +  Articolul 10Procedura privind clasificarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se stabileste în conformitate cu normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, cu excepţia cazului în care prevederi contrare sunt specificate în alte reglementari legale privind anumite preparate periculoase.-------------Art. 10 a fost modificat prin pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 11Testarea substanţelor şi preparatelor chimice, respectiv a proprietăţilor fizico-chimice, a toxicitatii şi a ecotoxicitatii, se efectueaza potrivit metodelor stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 12În cazul în care unele dintre substantele chimice cuprinse în IESCE au fost clasificate în baza rezultatelor testarilor efectuate cu alte metode decat cu cele stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, se va decide de la caz la caz refacerea testelor.  +  Articolul 13Testele de laborator se realizează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator şi de către laboratoare recunoscute şi desemnate, conform normelor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 14Comercializarea substanţelor periculoase este permisa numai dacă sunt respectate urmatoarele cerinţe pentru ambalaje: a) să fie proiectate şi realizate astfel încât sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport şi depozitare; b) materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etansare să fie rezistente la atacul continutului sau sa nu formeze compusi periculosi cu acesta; c) ambalajele şi sistemele de etansare să fie solide şi rezistente, pentru a se evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulari normale; d) ambalajele şi sistemele de inchidere care se reinchid vor fi proiectate astfel încât să se poată reinchide în mod repetat fără pierderi de continut; e) orice recipient, indiferent de capacitate, care contine substante destinate comercializarii sau punerii la dispoziţie persoanelor fizice, pentru anumite categorii de pericol care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, trebuie să fie prevăzut cu dispozitiv de securitate pentru protectia copiilor şi să fie inscripţionat cu insemne tactile de avertizare a pericolului; f) ambalajul trebuie să fie inchis initial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibila în momentul deschiderii ambalajului, iar sigiliul să fie ireparabil distrus o dată cu prima deschidere.-------------Partea introductiva şi lit. a) ale art. 14 au fost modificate prin pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 15Comercializarea preparatelor periculoase este permisa numai dacă sunt respectate urmatoarele cerinţe pentru ambalaje: a) cerinţele prevăzute la art. 14 lit. a)-d), în ceea ce priveste integritatea, evitarea pierderilor şi sistemele de inchidere; b) recipientele care conţin preparatele periculoase destinate comercializarii sau puse la dispoziţie publicului trebuie să nu aiba:1. forma şi/sau prezentare grafica care să atraga ori sa stimuleze curiozitatea copiilor sau sa insele consumatorii;2. forma şi/sau design ca cele utilizate pentru alimentele umane şi animale, pentru produsele cosmetice şi medicinale, pentru a nu fi confundate; c) recipientele conţinând anumite categorii de preparate chimice periculoase destinate comercializarii sau puse la dispoziţie persoanelor fizice, care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, vor fi prevăzute cu:1. sisteme de inchidere de siguranţă pentru copii;2. insemne tactile de avertizare a pericolului.-------------Partea introductiva a art. 15 a fost modificata prin pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Liniutele de la lit. b), respectiv lit. c) a art. 15 au devenit pct. 1 şi 2 prin pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Capitolul V Etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 16Substantele periculoase pot fi comercializate numai dacă eticheta ambalajelor include urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse: a) numele substantei, sub una dintre denumirile care figurează în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta. În cazul în care substanţa nu este clar specificata, se va utiliza o denumire recunoscută international; b) numele şi adresa completa, inclusiv numărul de telefon, ale celui care raspunde de comercializarea substantei sau a preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul şi/sau distribuitorul; c) simbolurile referitoare la pericol şi, dacă este cazul, indicatii despre pericolele rezultate din folosirea substantei; d) fraze-tip specifice utilizarii substanţelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea substantei periculoase (fraze R); e) fraze-tip indicand recomandari referitoare la prudenta cu care trebuie utilizata substanţa periculoasa (fraze S); f) atribuirea numarului Comunităţii Economice Europene din IESCE, dacă acesta este alocat.-------------Partea introductiva şi lit. b) ale art. 16 au fost modificate prin pct. 13 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 17Preparatele periculoase pot fi comercializate numai dacă eticheta ambalajelor include urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse: a) denumirea comerciala sau destinaţia preparatului; b) numele şi adresa completa, inclusiv numărul de telefon, ale celui care raspunde de introducerea pe piaţa, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul; c) denumirea chimica a componentelor clasificate ca substante periculoase; d) simbolurile referitoare la pericol şi, dacă este cazul, indicatii despre pericolele rezultate din folosirea preparatului; e) fraze-tip specifice utilizarii preparatelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea preparatului periculos (fraze R); f) una sau mai multe fraze-tip indicand recomandari referitoare la prudenta cu care trebuie utilizat preparatul periculos (fraze S); g) cantitatea nominala (masa nominala sau volumul nominal) a continutului, în cazul preparatelor chimice periculoase comercializate către persoanele fizice.-------------Partea introductiva şi lit. g) ale art. 17 au fost modificate prin pct. 14 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 18Normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta se emit potrivit prevederilor art. 16 şi 17.-------------Art. 18 a fost modificat prin pct. 15 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 19Eticheta va fi redactata în limba română, cu excepţia prevederilor art. 17 lit. c), caz în care se va putea utiliza limbajul international recunoscut pentru componente.  +  Capitolul VI Publicitatea şi fisele de securitate  +  Articolul 20Se admite orice formă de publicitate pentru substantele chimice care apartin uneia sau mai multor categorii de pericol, cu condiţia mentionarii categoriei/categoriilor respective.  +  Articolul 21Pentru a permite utilizatorilor profesionali şi celor industriali sa ia toate masurile necesare pentru a asigura sănătatea şi protectia mediului şi pentru asigurarea securitatii la locul de muncă, la prima livrare a substanţelor şi preparatelor periculoase sau chiar înainte de aceasta livrare orice producător, importator sau distribuitor va trimite destinatarului o fisa tehnica de securitate. Aceasta fisa trebuie să conţină toate informaţiile reale disponibile, necesare pentru a se asigura protectia omului şi a mediului.-------------Art. 21 a fost modificat prin pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 22Fisa tehnica de securitate va fi comunicata destinatarului. Ulterior producătorul, importatorul sau distribuitorul trebuie să aduca la cunoştinţa destinatarului fisei tehnice de securitate orice informaţii noi de care acesta a luat cunoştinţa.  +  Capitolul VII Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 23 (1) Se infiinteaza Agentia Naţionala pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase, persoana juridica de interes public în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, care are urmatoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) solicita şi primeste informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compozitia lor chimica, care vor fi utilizate numai în scopul satisfacerii oricarei cerinţe medicale impuse de elaborarea masurilor preventive şi curative, în mod special a urgentelor; b) coordonează în colaborare cu ministerele interesate pregătirea şi perfectionarea personalului atestat pentru controlul şi supravegherea produselor chimice şi pentru instruirea organismelor responsabile; c) coordonează şi furnizeaza suportul informational în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase; d) autorizeaza inspectorii de specialitate pentru controlul respectarii prevederilor reglementarilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase; e) furnizeaza informaţii specifice şi detaliate tuturor agentiilor şi organismelor guvernamentale care au atribuţii în domeniul substanţelor şi al preparatelor periculoase (autorităţi vamale, inspectorate de protecţie a muncii, direcţii de sănătate publică, agentii de protecţie a mediului); f) constata şi sancţionează incalcarea prevederilor reglementarilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase şi stabileste masurile de remediere şi termenele pentru indeplinirea acestora. (2) Organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Sursele de finanţare ale Agentiei Naţionale pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase vor fi de regula extrabugetare.-------------Partea introductiva a alin. (1) şi lit. e) ale art. 23 au fost modificate prin pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Alin. (2) al art. 23 a fost modificat prin pct. 18 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 24Producătorii şi importatorii au urmatoarele atribuţii şi raspunderi: a) efectueaza testari ale proprietăţilor substanţelor şi preparatelor chimice, în vederea încadrării în clasele de pericol prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) clasifica, eticheteaza şi ambaleaza substantele şi preparatele chimice periculoase în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta; c) elaboreaza fise tehnice de securitate pentru substantele şi preparatele chimice periculoase, pe care le vor face disponibile gratuit destinatarului cel tarziu în momentul livrarii; d) furnizeaza Agentiei Naţionale pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor care pot pune în pericol sănătatea sau mediul.-------------Lit. d) a art. 24 a fost modificata prin pct. 19 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Capitolul VIII Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 25Constituie contraventie urmatoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activităţi comerciale cu substante şi preparate chimice periculoase, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât să fie considerate infractiuni conform Codului penal: a) declararea de date nereale, incomplete sau gresite despre substantele şi preparatele chimice periculoase care pot cauza vatamari grave ale sănătăţii sau mediului; b) neprezentarea fiselor tehnice de securitate sau prezentarea lor cu date incomplete ori gresite; c) clasificarea, ambalarea şi etichetarea gresita a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; d) incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta prin orice alt mod decat cele prevăzute la lit. a), b) şi c).-------------Lit. a) a art. 25 a fost modificata prin pct. 20 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 26 (1) Fapta prevăzută la art. 25 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, precum şi retragerea autorizatiei de desfăşurare a activităţilor comerciale. (2) Faptele prevăzute la art. 25 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 55.000.000 lei. (3) Fapta prevăzută la art. 25 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 60.000.000 lei.  +  Articolul 27 (1) Savarsirea repetata a vreuneia dintre contraventiile prevăzute la art. 25 sau neindeplinirea masurilor de remediere stabilite de Agentia Naţionala pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase se sancţionează cu dublul amenzii contraventionale maxime prevăzute. (2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 25 se face de Agentia Naţionala pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 29 (1) Plata amenzii se face în termen de 30 de zile de la data constatarii nerespectarii obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Abrogat. (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii se poate face plangere în termen de 30 de zile de la data comunicarii. (4) Plangerile se solutioneaza de judecatoria competenţa.-------------Alin. (2) al art. 29 a fost abrogat prin pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 30Incalcarea repetata sau nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage interdictia temporara sau definitivă a desfăşurării activităţii, conform prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată.  +  Articolul 31Amenzile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 32Orice fapta a persoanei fizice sau juridice savarsita în legătură cu activităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, care intruneste elementele unei infractiuni, se sancţionează potrivit Codului penal.  +  Articolul 33Constatarea nerespectarii obligaţiilor şi a savarsirii contraventiilor, precum şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal incheiat de personalul imputernicit al Agentiei Naţionale pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 34În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, contraventiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi constatarea contraventiilor*).-------------Art. 34 a fost modificat prin pct. 22 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.-------------*) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin alin. (2) al art. 51 din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001, a fost abrogata în intregime Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 48 din OG 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, "ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă."  +  Capitolul IX Dispozitii tranzitorii şi finale-------------Titlul Cap. IX a fost modificat prin pct. 23 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 35Ministerul Industriei şi Resurselor elaboreaza actele normative referitoare la organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Substante şi Preparate Chimice Periculoase şi normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune Guvernului spre adoptare.-------------Art. 35 a fost modificat prin pct. 24 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 36Ministerul Industriei şi Resurselor va initia, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor şi Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale, acte normative referitoare la: a) restrictii la comercializarea şi utilizarea anumitor substante şi preparate chimice periculoase; b) notificarea substanţelor chimice noi şi evaluarea riscului pentru om şi mediu.-------------Partea introductiva a art. 36 a fost modificata prin pct. 25 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 37Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 6 luni de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 37 a fost modificat prin pct. 26 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 38Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga pct. 18 din anexa nr. 2 <> la Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980.-------------Art. 38 a fost modificat prin pct. 27 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul apelor, pădurilorşi protectiei mediului,Romica TomescuMinistru de stat, ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul functiei publice,Marian Parjol,secretar de statOficiul pentru Protectia ConsumatorilorEliade Corneliu Mihailescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes───────────────