HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 19 august 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare(actualizată până la data de 2 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 1 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 2 februarie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 35 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, persoană juridică română de interes public naţional în sectorul îmbunătăţirilor funciare, cu sediul central în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Amenajările de îmbunătăţiri funciare, din domeniul public şi din domeniul privat al statului, declarate de utilitate publică, trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi din concesionarea Societăţii Naţionale «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A. în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 2 februarie 2006.  +  Articolul 2^1Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi din domeniul privat al statului sau a părţilor de amenajare declarate de utilitate publică, ce se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, este prevăzută în anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare.-------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 2 februarie 2006.  +  Articolul 2^2 (1) Se aprobă retragerea recunoaşterii de utilitate publică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 2 şi trecerea bunurilor din cadrul acestor amenajări din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) cărora urmează să li se aplice măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b), c) şi f) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, trec în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, iar cele cărora urmează să li se aplice măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a), d) şi e) din aceeaşi lege rămân în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare până la finalizarea acestor măsuri.-------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 2 februarie 2006.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 august 2004.Nr. 1.309.  +  Anexa 1REGULAMENT 19/08/2004  +  Anexa 2LISTA AMENAJARILOR DE ÎMBUNATATIRI FUNCIARE DIN DOMENIUL PUBLICŞI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI CARORA LI SE RETRAGE RECUNOASTEREADE UTILITATE PUBLICA1. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI*Font 8*┌────┬─────────┬────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├────────┬─────────────────────────┬────┤│Nr. │ Cod │ │ │ │Desecare din care: │ ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │Irigatii│ ┌────────┬───────┤ ││ │ │ │ │ [ha] │ Total │Gravita-│ Prin │CES ││ │ │ │ │ │ │tionala │pompare│ ││ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │[ha]│├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 1 │ 144 │MOSTISTEA II │CL, B, IL│105.918 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 2 │ 147 │TERASA MIHAI BRAVU │ CL, GR │ 20.906 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 3 │ 142 │GALATUI CALARASI │ CL, IL │ 19.575 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 4 │ 1353 │CARASU N. BALCESCU │ CT │ 27.860 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 5 │ 432 │RASOVA VEDEROASA │ CT │ 80.588 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 6 │ 155 │TERASA TOPALU │ CT │ 13.823 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 7 │ 184 │TERASA SINOE │ CT │ 46.899 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 8 │ 205 │TERASA CARACAL │ DJ, OT │ 52.797 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 9 │ 222 │IZVOARELE CUJMIR │ DJ, MH │ 33.127 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 10 │ 223 │CAMPIA COVURLUI │ GL │ 37.382 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 11 │ 224 │TERASA NICORESTI TECUCI │ GL │ 2.387 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 12 │ 241 │GIURGIU RĂZMIREŞTI A+C │ GR, TR │ 71.444 │ 0 │ 0 │ 0 │159 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 13 │ 282 │HALANGA │ MH │ 727 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 14 │ 304 │BUCSANI CIOROIU │ OT, VL │ 23.205 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 15 │ 303 │FRUNZARU BOIANU │ OT, TR │ 21.628 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 16 │ 330 │GRIGORESTI VERESTI │ SV │ 702 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 17 │ 362 │TULCEA NUFARUL │ TL │ 2.564 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ 18 │ 341 │VIISOARA │ TR │ 43.921 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┴─────────┴────────────────────────────┴─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────┤│ TOTAL │605.453 │ 0 │ 0 │ 0 │159 │└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────┘2. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECAREFont 8*┌────┬─────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├────────┬────────────────────────┤│Nr. │ Cod │ │ │ │Desecare din care: ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │ Judeţul │Irigatii│ ┌────────┬───────┤│ │ │ │ │ [ha] │ Total │Gravita-│ Prin ││ │ │ │ │ │ │tionala │pompare││ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1 │ 5 │IRIGATII AIUD │ AB │ 421 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2 │ 3 │IRIGATII TEIUS │ AB │ 268 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3 │ 39 │CATEASCA TEIUL │ AG │ 22.879 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4 │ 34 │MICESTI MARACINENI │ AG │ 667 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5 │ 31 │STEFANESTI LEORDENI │ AG │ 5.675 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6 │ 15 │CANALUL MORILOR │ AR │ 156 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 7 │ 400 │CHIAJNA BRAGADIRU DRAGOMIRESTI │ B │ 2.609 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8 │ 397 │BRAGADIRU JILAVA │ B │ 5.285 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9 │ 396 │BUFTEA CACIULATI │ B │ 8.745 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 10 │ 50 │SAUCESTI │ BC │ 440 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 11 │ 61 │CANAL COLECTOR MAL STG. INAND │ BH │ 2.894 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 12 │ 111 │LATINU VLADENI │ BR │ 6.638 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 13 │ 112 │LUNCA RAULUI BUZAU │ BR │ 2.557 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 14 │ 110 │GRADISTEA FAUREI JIRLAU │ BR │ 7.723 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 15 │ 114 │NOIANU CHISCANI │ BR │ 630 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 16 │ 115 │BH CALMATUI │ BR, BZ │ 6.979 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 17 │ 107 │NAMOLOASA MAXINENI │ BR │ 7.819 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 18 │ 103 │TERASA BRAILEI │ BR │ 26.507 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 19 │ 106 │TERASA VIZIRU │ BR │ 12.473 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 20 │ 108 │IANCA SURDILA GRECI │ BR │ 1.149 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 21 │ 109 │CALMATUI GROPENI CHISCANI │ BR │ 1.729 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 22 │ 105 │TERASA IALOMITA CALMATUI │BR, BZ, IL│ 33.893 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 23 │ 273-1 │TABARA TRIFESTI SCULENI │ BT, IS │ 17.258 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 24 │ 309 │AHC CAMPIA BUZAULUI │ BZ │ 45.801 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 25 │ 115-1 │BH CALMATUI │ BZ │ 3.095 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 26 │ 130 │CALARASI RAUL │ CL │ 6.845 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 27 │ 134 │UNIREA JEGALIA GALDAU │ CL │ 555 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 28 │ 128 │TERASA CALARASI │ CL │ 2.913 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 29 │ 129 │OLTENITA SURLARI DOROBANTU │ CL │ 9.788 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 30 │ 131 │BERCENI VIDRA FRUMUSANI │CL, GR, B │ 9.865 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 31 │ 145 │MOSTISTEA VI │ CL, IL │ 54.416 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 32 │ 125 │BOIANU STICLEANU │ CL │ 5.930 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 33 │ 127 │BORCEA DE SUS │ CL │ 1.331 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 34 │ 156 │OLTINA VEST │ CT │ 2.440 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 35 │ 154 │TERASA SEIMENI │ CT │ 19.590 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 36 │ 1352 │CARASU M. KOGALNICEANU │ CT │ 10.800 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 37 │ 1355 │CARASU GALESU │ CT │ 1.545 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 38 │ 193 │MIRCEA VODA BOLOVANI │ DB │ 2.052 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 39 │ 199 │ULMI VACARESTI │ DB │ 398 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 40 │ 200 │TITU OGRAZENI │DB, GR, B │ 40.647 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 41 │ 206 │BISTRET NEDEIA JIU │ DJ │ 12.350 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 42 │ 212 │JIU BECHET │ DJ │ 1.716 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 43 │ 213 │BRADESTI COTOFENI │ DJ │ 1.675 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 44 │ 210 │BRALOSITA SCAIESTI │ DJ │ 2.030 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 45 │ 203 │CALAFAT BAILESTI │ DJ │ 31.611 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 46 │ 208 │CALAFAT CIUPERCENI │ DJ │ 5.137 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 47 │ 204 │CETATE GALICEA │ DJ │ 20.458 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 48 │ 211 │FILIASI TATOMIRESTI │ DJ │ 1.876 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 49 │ 215 │CAMPUL BLANDULUI │ DJ │ 667 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 50 │ 216 │CORNUL CARAULA │ DJ │ 540 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 51 │ 201 │NEDEIA MACESU │ DJ │ 25.302 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 52 │ 202 │SADOVA CORABIA │ DJ │ 5.200 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 53 │ 230 │MALU ROSU GOSTINU │ GR │ 6.116 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 54 │ 234 │VEDEA SLOBOZIA │ GR │ 4.217 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 55 │ 233 │ILFOVAT │ GR │ 4.311 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 56 │ 242 │GIURGIU RĂZMIREŞTI B │ GR, TR │ 15.409 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 57 │ 232 │VEDEA PIETROSANI │ GR, TR │ 4.188 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 58 │ 262 │SLOBOZIA DUNARE │ IL │ 2.853 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 59 │ 264 │STELNICA BORDUSANI │ IL │ 1.535 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 60 │ 272 │SCULENI TUTORA GORBAN │ IS │ 21.009 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 61 │ 277 │HALAUCESTI │ IS │ 1.013 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 62 │ 279 │REDIU MIROSLAVA │ IS │ 818 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 63 │ 289 │IRIGATII SECUIENI ROMAN │ NT │ 1.123 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 64 │ 293 │IRIGATII HORIA APE UZATE │ NT │ 515 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 65 │ 300 │IPOTESTI │ OT │ 13.703 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 66 │ 331 │DRAGOMIRNA │ SV │ 610 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 67 │ 350-1 │MACIN 23 AUGUST PLUTITOARE │ TL │ 1.020 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 68 │ 350-2 │MACIN 23 AUGUST PLUTITOARE KM 161│ TL │ 1.246 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 69 │ 350-3 │MACIN 23 AUGUST PLUTITOARE KM 4 │ TL │ 3.087 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 70 │ 363 │OSTROV │ TL │ 1.103 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 71 │ 349 │SAG TOPOLOVAT │ TM │ 8.608 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 72 │ 344 │LITA OLT │ TR │ 3.355 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 73 │ 347 │IZLAZ MOLDOVENI │ TR │ 1.060 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 74 │ 385 │SISTEM OLANU DRAGOIESTI │ VL │ 1.494 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 75 │ 34 │SISTEM GALICEA │ VL │ 736 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 76 │ 417 │MIHAIESTI BABENI │ VL │ 1.112 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 77 │ 392 │MARASESTI │ VN │ 1.168 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 78 │ 390 │BILIEŞTI SLOBOZIA CIORASTI │ VN │ 15.009 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 79 │ 389 │SURAIA VADU ROSCA │ VN │ 2.795 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 80 │ 368 │ALBITA FALCIU │ VS │ 8.228 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 81 │ 369 │BH BARLAD │ VS │ 4.740 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 82 │ 371 │VASLUIET │ VS │ 2.365 │ 0 │ 0 │ 0 │├────┴─────────┴─────────────────────────────────┴──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ TOTAL │636.513 │ 0 │ 0 │ 0 │└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘3. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││Nr. │ Cod │ Denumire amenajare │ Judeţul ├──────────┬────┤│crt.│amenajare│ │ │ Irigatii │CES ││ │ │ │ │ [ha] │[ha]│├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 1 │ 46 │CLEJA FARAOANI │ BC │ 1.170 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 2 │ 49 │FULGERIS │ BC │ 465 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 3 │ 53 │RACACIUNI │ BC │ 275 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 4 │ 40 │SASCUT │ BC │ 5.028 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 5 │ 59 │DAMIENESTI │ BC, NT │ 2.276 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 6 │ 42 │RACOVA FILIPESTI │ BC, NT │ 3.492 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 7 │ 86 │HORIA LIVENI MANOLEASA │ BT │ 6.240 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 8 │ 88 │HANESTI DANGENI │ BT │ 1.084 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 9 │ 1342 │CARASU BARAGANU │ CT │ 14.583 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 10 │ 153 │TERASA HARSOVA │ CT, TL │ 35.385 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 11 │ 181 │DAIENI OSTROV PECINEAGA │ CT, TL │ 41.096 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 12 │ 350-1 │BABADAG SP 1 │ TL │ 14.829 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 13 │ 350-2 │BABADAG SP 2 │ TL │ 2.014 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 14 │ 350-3 │BABADAG SP 3 │ TL │ 874 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 15 │ 351-1 │PECINEAGA TURCOAIA MACIN SUD │ TL │ 11.281 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 16 │ 351-2 │PECINEAGA TURCOAIA MACIN NORD │ TL │ 7.472 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 17 │ 351-3 │PECINEAGA TURCOAIA MACIN SP MACIN │ TL │ 1.420 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 18 │ 366 │SOMOVA │ TL │ 129 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 19 │ 367 │DEALU REDII │ TL │ 174 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 20 │ 356 │ISACCEA │ TL │ 3.541 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 21 │ 353-1 │SUD RAZELM - SPA 6 MARTIE │ TL │ 225 │ 0 │├────┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 22 │ 354-1 │SARICHIOI - SP1 │ TL │ 314 │ 0 │├────┴─────────┴─────────────────────────────────────┴─────────┼──────────┼────┤│ TOTAL │ 153.367 │ 0 │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────┘4. AMENAJARI DE IRIGATII┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│ │ │ │ │Capacitati ││Nr. │ Cod │ Denumire amenajare │ Judeţul ├───────────┤│crt.│amenajare│ │ │ Irigatii ││ │ │ │ │ [ha] │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │ 4 │IRIGATII ALBA IULIA │ AB │ 100 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │ 1 │IRIGATII DRAMBAR │ AB │ 148 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │ 6 │IRIGATII LUNCA MURES │ AB │ 683 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │ 2 │IRIGATII OARDA │ AB │ 87 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │ 7 │IRIGATII RADESTI │ AB │ 262 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │ 410 │IRIGATII VINTUL DE JOS │ AB │ 456 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │ 34 │DARMANESTI PISCANI │ AG │ 468 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │ 37 │DAVIDESTI │ AG │ 70 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │ 36 │IZVORU │ AG │ 250 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │ 35 │STOLNICI │ AG │ 400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 11 │ 33 │TITESTI COLIBASI │ AG │ 493 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 12 │ 14 │CERMEI SICULA │ AR │ 240 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 13 │ 16 │CHISINDIA BUTENI │ AR │ 131 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 14 │ 13 │NEUDORF │ AR │ 910 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 15 │ 402 │ADUCTIUNE GRADISTEA │ B │ 1.360 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 16 │ 407 │ADUCTIUNE JILAVA │ B │ 901 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 17 │ 404 │CHITILA │ B │ 498 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 18 │ 405 │PANTELIMON │ B │ 391 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 19 │ 433 │DARVARI │ B │ 481 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 20 │ 399 │OTOPENI CALDARUSANI │ B │ 3.511 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 21 │ 406 │ROSIA │ B │ 291 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 22 │ 401 │SNAGOV │ B │ 1.540 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 23 │ 41 │MAGURA BALCESCU │ BC │ 4.066 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 24 │ 43 │ITESTI │ BC │ 1.732 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 25 │ 45 │LETEA │ BC │ 1.118 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 26 │ 47 │TARGU TROTUS │ BC │ 1.091 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 27 │ 48 │BUHOCI │ BC │ 699 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 28 │ 51 │RASTOACA │ BC │ 421 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 29 │ 52 │TAMASI │ BC │ 319 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 30 │ 54 │DOJA │ BC │ 136 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 31 │ 55 │RACATAU │ BC │ 126 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 32 │ 69 │EPISCOPIA │ BH │ 134 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 33 │ 62 │FEGERNIC │ BH │ 535 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 34 │ 63 │IRIGATII DIOSIG │ BH │ 500 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 35 │ 75 │IRIGATII SIMIAN │ BH │ 335 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 36 │ 67 │PETID CARASAU │ BH │ 285 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 37 │ 64 │SALACEA │ BH │ 400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 38 │ 65 │SALARD │ BH │ 350 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 39 │ 66 │VAIDA ROSIORI │ BH │ 302 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 40 │ 87 │RIPICENI STANCA │ BT │ 3.007 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 41 │ 89 │HAVARNA TATARASENI │ BT │ 805 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 42 │ 90 │MOVILENI HAVARNA │ BT │ 804 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 43 │ 92 │SAVENI SARBI │ BT │ 688 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 44 │ 93 │JOLDESTI TUDORA │ BT │ 837 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 45 │ 94 │CURTESTI │ BT │ 437 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 46 │ 95 │CĂTĂMĂRĂSTI AMONTE │ BT │ 1.196 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 47 │ 96 │CĂTĂMĂRĂSTI AVAL │ BT │ 4.728 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 48 │ 99 │GHIMBAV │ BV │ 250 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 49 │ 97 │HAMARADEA HOLBOSEL │ BV │ 980 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 50 │ 98 │SANPETRU │ BV │ 327 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 51 │ 118 │CRANGU URSULUI │ BZ │ 1.767 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 52 │ 119 │VERGULEASA │ BZ │ 801 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 53 │ 120 │DAMBROCA │ BZ │ 508 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 54 │ 121 │BEILIC │ BZ │ 106 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 55 │ 148 │MIHAI VITEAZU │ CJ │ 5.720 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 56 │ 143 │MOSTISTEA I │ CL │ 12.176 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 57 │ 124 │JEGALIA │ CL │ 5.568 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 58 │ 146 │PIETROIU STEFAN CEL MARE │ CL, IL │ 7.044 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 59 │ 1336 │CDMN │ CT │ 1.514 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 60 │ 2336 │PAMN │ CT │ 74 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 61 │ 1337 │CARASU NEGRU VODA │ CT │ 1.349 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 62 │ 1345 │CRASU CIOCARLIA │ CT │ 793 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 63 │ 1350 │CARASU MOSNENI │ CT │ 1.673 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 64 │ 1338 │CARASU TOPRAISAR │ CT │ 4.557 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 65 │ 1339 │CARASU AMZACEA │ CT │ 2.242 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 66 │ 1340 │CARASU BIRUINTA │ CT │ 14.334 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 67 │ 1341 │CARASU MOVILITA │ CT │ 8.073 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 68 │ 1343 │CARASU POTARNICHEA │ CT │ 2.272 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 69 │ 1344 │CARASU LANURILE │ CT │ 7.049 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 70 │ 1346 │CARASU FACLIA │ CT │ 7.077 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 71 │ 1347 │CARASU MANGALIA NORD │ CT │ 9.789 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 72 │ 1348 │CARASU MANGALIA SUD │ CT │ 11.640 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 73 │ 1349 │CARASU TATARU │ CT │ 32.458 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 74 │ 1351 │OREZARIE HARSOVA │ CT │ 2.954 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 75 │ 1354 │CARASU BASARABI │ CT │ 233 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 76 │ 1356 │CARASU POARTA ALBA │ CT │ 2.254 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 77 │ 1357 │CARASU VALEA SEACA │ CT │ 3.593 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 78 │ 1358 │COCHIRLENI │ CT │ 740 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 79 │ 225 │BRATES │ CV │ 460 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 80 │ 186 │MOACSA │ CV │ 1.300 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 81 │ 191 │BRATESTI BALENI │ DB │ 2.601 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 82 │ 194 │BUNGET HABENI │ DB │ 1.538 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 83 │ 195 │BACESTI (MARCESTI) BOBRA │ DB │ 1.418 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 84 │ 196 │VACARESTI NUCET │ DB │ 1.082 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 85 │ 197 │IAZUL MORILOR │ DB │ 573 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 86 │ 198 │PASUNE DRAGOMIRESTI │ DB │ 472 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 87 │ 411 │PRODILA PODARI │ DJ │ 250 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 88 │ 415 │IRIGATII BALESTI CEAURU │ GJ │ 1.245 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 89 │ 414 │IRIGATII JALES CORNESTI │ GJ │ 563 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 90 │ 243 │IRIGATII TURBUREA │ GJ │ 1.247 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 91 │ 247 │IRIGATII VĂGIULEŞTI SAMARINESTI │ GJ │ 457 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 92 │ 231 │CES DAIA │ GR │ 60 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 93 │ 236 │REMUS OINACU │ GR │ 945 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 94 │ 1193 │CANAL DUNARE BUCURESTI - MIHAILESTI │ GR │ 320 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 95 │ 253 │IRIGATII GEOAGIU │ HD │ 415 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 96 │ 254 │SIMERIA BACIA │ HD │ 373 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 97 │ 258 │DISTRIBUTIE APE UZATE TURADS │ HD │ 391 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 98 │ 259 │SANTANDREI │ HD │ 630 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 99 │ 428 │OSTROV CLOPOTIVA │ HD │ 2.679 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│100 │ 261 │OREZARIA FACAIENI VLADENI │ IL │ 2.224 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│101 │ 265 │IRIGATII GIURGENI │ IL │ 1.007 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│102 │ 266 │COMANA │ IL │ 880 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│103 │ 274 │TANSA BELCESTI │ IS │ 3.355 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│104 │ 275 │TIGANASI PERIENI │ IS │ 3.368 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│105 │ 276 │GROPNITA MOVILENI │ IS │ 1.325 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│106 │ 278 │ALEXANDRU IOAN CUZA │ IS │ 898 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│107 │ 284 │AM. IRIGATII SINPAUL │ MS │ 400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│108 │ 288 │IRIGATII TUPILATI BOTESTI │ NT │ 1.306 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│109 │ 291 │IRIGATII FELESTI │ NT │ 767 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│110 │ 292 │IRIGATII PILDEŞTI CORDUN │ NT │ 523 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│111 │ 302 │DRAGANESTI JUD. OLT │ OT │ 6.233 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│112 │ 295 │STOENESTI VISINA │ OT │ 20.849 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│113 │ 294 │TERASA CORABIA │ OT, TR │ 4.491 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│114 │ 311 │DRAGANESTI JUD. PRAHOVA │ PH │ 1.236 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│115 │ 312 │CIORANI │ PH │ 1.055 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│116 │ 313 │IAZUL MORILOR TELEAJEN │ PH │ 899 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│117 │ 314 │PODENI MAGURELE │ PH │ 111 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│118 │ 315 │DUMBRAVA I+II │ PH │ 67 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│119 │ 316 │MOVILA VULPII │ PH │ 1.841 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│120 │ 317 │GORGOTA │ PH │ 644 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│121 │ 318 │IAZUL MORILOR PRAHOVA │ PH │ 1.054 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│122 │ 319 │GHERGHITA BRAZI │ PH │ 367 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│123 │ 310 │LEAOT │ PH │ 2.507 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│124 │ 324 │SELIMBAR │ SB │ 735 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│125 │ 326 │LASLEA DUMBRAVENI │ SB │ 427 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│126 │ 322 │CULCIU CARASAU │ SM │ 666 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│127 │ 320 │DOROLT LAZURI │ SM │ 2.188 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│128 │ 321 │OAR BOGHIS │ SM │ 950 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│129 │ 323 │ODOREU BOTIZ │ SM │ 594 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│130 │ 329 │BAISESTI │ SV │ 777 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│131 │ 332 │BOSANCI │ SV │ 573 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│132 │ 333 │LITENI GURA HUMOR │ SV │ 431 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│133 │ 334 │GRANICESTI │ SV │ 361 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│134 │ 357 │SUD TULCEA │ TL │ 4.741 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│135 │ 359 │SUD BABADAG │ TL │ 3.380 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│136 │ 364 │HORIA │ TL │ 621 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│137 │ 352 │BEIBUGEAC SARINASUF │ TL │ 4.693 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│138 │ 365 │TOPOLOG │ TL │ 480 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│139 │ 348 │BEREGSAU │ TM │ 542 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│140 │ 408 │PERIAM │ TM │ 589 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│141 │ 342 │OLT CALMATUI │ TR │ 16.655 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│142 │ 345 │TERASA ZIMNICEA │ TR │ 815 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│143 │ 346 │TERASA GORGANU │ TR │ 1.706 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│144 │ 381 │BUDESTI │ VL │ 485 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│145 │ 383 │N. BALCESCU │ VL │ 410 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│146 │ 393 │ADJUD HOMOCEA │ VN │ 984 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│147 │ 425 │EXTINDERE MARASESTI │ VN │ 978 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│148 │ 427 │GOLOGANU NANESTI │ VN │ 470 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│149 │ 394 │RUGINESTI PUFESTI PANCIU │ VN │ 2.715 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│150 │ 424 │PUTNA │ VN │ 2.385 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│151 │ 426 │CIORASTI MAICANESTI │ VN │ 4.613 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│152 │ 370 │SOLESTI │ VS │ 1.700 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│153 │ 372 │CUIBUL VULTURILOR │ VS │ 1.400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│154 │ 373 │TUTOVA │ VS │ 651 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│155 │ 374 │MANJESTI │ VS │ 595 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│156 │ 375 │ROSIETI │ VS │ 400 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│157 │ 376 │RÂNZEŞTI │ VS │ 299 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│158 │ 377 │TACUTA │ VS │ 288 │├────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│159 │ 378 │FALCIU │ VS │ 287 │├────┴─────────┴───────────────────────────────────────┴───────────┼───────────┤│ TOTAL │ 325.647 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘5. AMENAJARI COMPLEXE DE DESECARE ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌────┬─────────┬─────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Capacitati ││ │ │ │ ├───────────────────────┬─────┤│Nr. │ Cod │ │ │Desecare din care: │ ││crt.│amenajare│ Denumire amenajare │Judeţul│ ┌────────┬───────┤ CES ││ │ │ │ │Total,│Gravita-│ Prin │ ││ │ │ │ │ │ tionala│pompare│ ││ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ [ha] │[ha] │├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┤│ 1 │ 502 │CARASAU VALEA VINULUI │ │ │ │ │ ││ │ │POMI │ SM │ 0 │ 0 │ 0 │1.664│├────┼─────────┼─────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┤│ 2 │ 843 │HOMOROD MAL DREPT │ SM │ 0 │ 0 │ 0 │2.822│├────┴─────────┴─────────────────────────┴───────┼──────┼────────┼───────┼─────┤│ TOTAL │ 0 │ 0 │ 0 │4.486│└────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────┘6. AMENAJARI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌────┬───────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┐│Nr. │ Cod │ │ │ Capacitati ││crt.│ amenajare │ Denumire amenajare │ Judeţul │ CES [ha] ││ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤│ 1 │ 804 │SEINI │ MM │ 173 │├────┴───────────┴─────────────────────────────┴──────────┼────────────────────┤│ TOTAL │ 173 │└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 2 februarie 2006, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ._____________