HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 25 septembrie 2002 (*actualizată*)privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru politisti(actualizată până la data de 15 octombrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 51 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi al art. 28 alin. (1) lit. c) şi al art. 75 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul noilor uniforme pentru efectivele din Poliţia Română, Poliţia de Frontiera Română, Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiul Naţional pentru Refugiati, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Interna, unităţile de învăţământ ale poliţiei, structurile corespondente din Academia de Poliţie <>, unităţile aparatului central al Ministerului de Interne*) şi structurile subordonate acestuia. Uniforma şi echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.──────────────*) Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administraţiei şi Internelor.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 2 (1) Însemnele pentru gradele profesionale, însemnul de identificare şi culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia efectivelor din aparatul central al Ministerului de Interne şi structurile subordonate acestuia, care sunt prevăzute în anexa nr. 1A.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003. (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea se asigura pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabileşte anual, în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele cuprinse în norme, şi se aproba de ministrul de interne. (2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părţi anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului de Interne. (3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activităţii, sunt obligate sa poarte în majoritatea timpului ţinuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, şi diferenţa în articole de echipament pentru completarea uniformei. (4) Restantele de echipament se pot acorda şi sub forma bănească dacă nu a fost posibila acordarea în natura la termenul legal. Valoarea restantelor se calculează în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele pentru anul în care se acordă. (5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum şi urmaşii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu se restituie. La solicitarea urmaşilor decedatului se poate asigura gratuit o uniforma pentru inhumare.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului de interne. Valoarea articolelor introduse în norma nu va depăşi valoarea articolelor scoase din norma.  +  Articolul 5 (1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranţă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăşi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme. (2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor, precum şi regulile de aplicare a normelor se aproba prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 7Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile de bunuri şi servicii.  +  Articolul 8Producerea şi comercializarea unor articole din compunerea uniformelor prevăzute la art. 7, de către persoane fizice sau juridice, în afară procedurilor legale de achiziţie, sunt interzise.  +  Articolul 9Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, pot fi aplicate şi pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situaţii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 10 (1) Pentru activităţi culturale şi filmari uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formaţiunile de logistica şi se aproba de ministrul de interne. (2) Sumele încasate din închirieri se vărsa la bugetul din care au fost finanţate structurile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 11Insigna şi documentele de legitimare pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3*), cu excepţia efectivelor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia, care sunt prevăzute în anexa nr. 3A.*)-------------*) Anexele nr. 3 şi 3A sunt date publicităţii prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2003.------------Art. 11 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 15 octombrie 2003.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 1A, 2, 3 şi 3A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 13Trecerea la noua uniforma se face eşalonat, mentinandu-se criteriul de tranzitie până la data de 31 decembrie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────────p. Ministrul de interne,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 25 septembrie 2002.Nr. 1.061.  +  Anexa 1DESCRIEREAînsemnelor pentru gradele profesionale, a insemnului deidentificare şi a culorilor pentru articolele dincompunerea uniformelor efectivelor din Poliţia Română,Poliţia de Frontiera Română, Direcţia Generalăde Evidenta Informatizata a Persoanei, OficiulNaţional pentru Refugiati, Direcţia Generalăde Informaţii şi Protecţie Interna,unităţile de învăţământ ale poliţieişi structurile corespondente dinAcademia de Poliţie<>------------Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003.Gradele profesionale ale politistilor sunt reprezentate prin însemne de forma dreptunghiulară aplicate pe pieptul stâng al articolelor de îmbrăcăminte, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe manecile sacourilor şi scurtei din stofa, sau vipusca de manseta.Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de serviciu şi de reprezentare are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare neagra pe margini, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei şi Oficiului Naţional pentru Refugiati. Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete în forma dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare galbena pentru efectivele din celelalte structuri, realizate prin brodare cu fir canetil. Stelele au dimensiuni şi linii de conturi diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie, pentru chestori, 2 cm şi linie de contur de culoare albastra, pentru comisari şi subcomisari, şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagra, pentru inspectori şi subinspectori.Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de ceremonie are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare neagra gradul profesional, sub care se aplică stelele aferente.Însemnul de grad profesional la uniforma de reprezentare este montat şi la sacou, pe faţa manecii, din cusatura în cusatura, la o distanta de 8 cm de la terminatie. Este realizat prin brodare pe suport textil şi reprezintă benzi brodate cu frunze de stejar cu lăţimi diferite de 2 cm şi 3 cm, specifice pentru inspectori, comisari şi chestori. Agenţii au vipusca de manseta de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.Uniforma de serviciu pentru corpul ofiţerilor şi pentru corpul agenţilor de poliţie nu are prevăzute însemne de grad profesional pentru maneca.Însemnul de grad profesional la uniforma de ceremonie este montat şi la sacou, pe faţa manecii, din cusatura în cusatura, la o distanta de 8 cm de la terminatie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând doua benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda sau benzile orizontale, de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Benzile orizontale paralele, cu lăţimi diferite de 2 cm, 2,5 cm şi 3 cm, sunt specifice pentru inspectori, comisari şi chestori şi au brodate pe ultima banda (sau pe una dintre ele) stele de marimi şi linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie, pentru chestori, 2 cm şi linie de contur de culoare albastra, pentru comisari şi subcomisari, şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagra, pentru inspectori şi subinspectori.La uniforma de ceremonie sunt prevăzuţi epoleti trefla, dubli, de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu doua barete pentru chestori, cu o bareta pentru comisari şi subcomisari şi simpli pentru inspectori şi subinspectori.Însemnele de grad profesional pentru corpulofiţerilor de poliţieChestori de poliţieI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele CHESTOR ŞEF sau CHESTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-4 stele mari, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 2,5 cm, astfel: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - doua stele; c) pentru chestor şef adjunct de poliţie - trei stele; d) pentru chestor şef de poliţie - patru stele.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm, de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind broderie de culoare gri bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele CHESTOR ŞEF sau CHESTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontala de 3 cm laţime. Pe banda orizontala de 3 cm laţime sunt brodate 1-4 stele de 2,5 cm diametru şi linie de contur de culoare roşie, specifică chestorilor, astfel: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - doua stele; c) pentru chestor şef adjunct de poliţie - trei stele; d) pentru chestor şef de poliţie - patru stele.Sub banda cu stele brodate sunt montate doua benzi orizontale late de 2,5 cm prima şi 2 cm ultima.Benzile sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.Epoletii trefla, dubli, sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu doua barete.Subcomisari şi comisari de poliţieI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele COMISAR ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mijlocii, cu linie de contur de culoare albastra şi cu diametrul de 2 cm, astfel: a) pentru subcomisar - o stea; b) pentru comisar de poliţie - doua stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm, de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele COMISAR ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontala de 2,5 cm laţime. Pe banda orizontala de 2,5 cm laţime sunt brodate 1-3 stele de 2 cm diametru şi cu linie de contur de culoare albastra, specifică comisarilor şi subcomisarilor, astfel: a) pentru subcomisar - o stea; b) pentru comisar de poliţie - doua stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.Sub banda cu stele brodate este montata încă o bandă orizontala lata de 2 cm.Benzile sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.Epoletii trefla, dubli, sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu o bareta.Subinspectori şi inspectori de poliţieI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mici, cu linie de contur de culoare neagra şi cu diametrul de 1,5 cm, astfel: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - doua stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o bandă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu lăţimea de 2 cm.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontala de 2 cm laţime. Pe banda de 2 cm laţime sunt brodate 1-3 stele de 1,5 cm diametru şi linie de contur de culoare neagra, specifică inspectorilor şi subinspectorilor, astfel: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - doua stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.Benzile sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.Epoletii trefla sunt simpli, de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.Însemnele de grad profesional pentru corpulagenţilor de poliţieÎnsemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentareAgent şef principal de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.În interior, în partea superioară, central este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi galbena pentru efectivele din celelalte structuri, 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.Agent şef de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare alba, pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi galbena pentru efectivele din celelalte structuri, 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.Agent şef adjunct de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi galbena pentru efectivele din celelalte structuri, 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.Agent principal de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, doua barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.Agent de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar partea inferioară este brodata, cu fir canetil de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi galbena pentru efectivele din celelalte structuri, o bareta dreptunghiulară, verticala, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.Însemnul de identificare individualăÎnsemnul de identificare este o insigna specifică fiecărei structuri, de forma ovala, reprezentând stema tarii, sub care se înscrie numărul individual.Insigna se aplică pe pieptul drept la partea superioară şi se poarta atât la uniforma de reprezentare, cat şi la uniforma de serviciu.    TABEL    ──────la anexa nr. 1──────────────                              TABEL      cuprinzând culorile principalelor articole de echipament┌─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT ││ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤│SPECIA- │N│Sap│Sacou│Bluza│Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│Manta│Pan- │Cen│Acce-││LITATEA │U│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│Scur-│tofi │tu │sorii││ │T│ca-│ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│ta, │Ghe- │ra │ ││ │A│ca-│ │ra, │ │ │ │za │ │a│Manta│te │ │ ││ │ │pe-│ │blu- │ │ │ │ │ │r│ploa-│ │ │ ││ │ │la │ │zon │ │ │ │ │ │ │ie │ │ │ ││ │ │sep│ │(mo │ │ │ │ │ │ │(im- │ │ │ ││ │ │cu-│ │dol) │ │ │ │ │ │ │per- │ │ │ ││ │ │ta │ │bluza│ │ │ │ │ │ │mea- │ │ │ ││ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │bil) │ │ │ ││ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Blu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤│1. Chestori, comisari, inspectori, agenţi │├─────────┬─┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤│POLIŢIA │C│Ne-│Negru│ - │Ne- │ - │Alb │ - │Ne-│ │Negru│Alb, │ │Gri, ││ROMÂNĂ, │e│gru│alb │ │gru,│ │ │ │gru│ │ │negru│ │Alb ││DIRECŢIA │r│ │ │ │alb │ │ │ │cu │ │ │ │ │ ││DE INFOR-│e│alb│ │ │ │ │ │ │du │ │ │ │ │ ││MATII ŞI │m│ │ │ │ │ │ │ │ngi│ │ │ │ │ ││PROTECŢIE│o│ │ │ │ │ │ │ │al-│ │ │ │ │ ││INTERNA │n│ │ │ │ │ │ │ │be │ │ │ │ │ ││ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤│ │S│Ble│ - │Bleu-│Bleu│Bleu-│gri- │Gri- │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne-│Gri- ││ │e│uma│ │marin│ma- │marin│bleu │bleu │uma│r│marin│ │gru│bleu ││ │r│rin│ │cu │rin │ │ │ şi │rin│i│ │ │ │ ││ │v│ │ │gri │ │ │ │gri- │cu │-│ │ │ │ ││ │i│ │ │ │ │ │ │bleu │dun│b│ │ │ │ ││ │c│ │ │ │ │ │ │ cu │gi │l│ │ │ │ ││ │i│ │ │ │ │ │ │alb │gri│e│ │ │ │ ││ │u│ │ │ │ │ │ │ │b │u│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │l │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ ││ ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤│ │R│Ble│Bleu-│ │Ble-│Bleu-│Gri- │Gri- │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne-│Gri- ││ │e│uma│marin│ - │ma- │marin│bleu │bleu │uma│r│marin│ │gru│bleu ││ │p│rin│ │ │rin │ │ │ şi │rin│i│ │ │ │ ││ │r│ │ │ │ │ │ │gri- │cu │-│ │ │ │ ││ │e│ │ │ │ │ │ │bleu │dun│b│ │ │ │ ││ │z│ │ │ │ │ │ │ cu │gi │l│ │ │ │ ││ │e│ │ │ │ │ │ │alb │gri│e│ │ │ │ ││ │n│ │ │ │ │ │ │ │b │u│ │ │ │ ││ │t│ │ │ │ │ │ │ │l │ │ │ │ │ ││ │a│ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ ││ │r│ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ ││ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤│POLIŢIE │C│Ble│Bleu-│ - │Bleu│ - │Alb │ - │B │B│Bleu-│Negru│ │Gal- ││ DE │e│uma│marin│ │ma- │ │ │ │l │l│marin│alb │ │ben ││FRONTIERA│r│rin│ │ │rin │ │ │ │e │e│ │ │ │şi ││OFICIUL │e│alb│ │ │ │ │ │ │u │u│ │ │ │gri- ││NAŢIONAL │m│ │ │ │ │ │ │ │m │m│ │ │ │fer ││PENTRU │o│ │ │ │ │ │ │ │a │a│ │ │ │ ││REFUGIATI│n│ │ │ │ │ │ │ │r │r│ │ │ │ ││DIRECŢIA │i│ │ │ │ │ │ │ │i │i│ │ │ │ ││GENERALĂ │e│ │ │ │ │ │ │ │n │n│ │ │ │ ││ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │alb│ │ │ │ │ ││EVIDENTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ ││INFORMA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │ │ ││TIZATĂ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b│ │ │ │ ││PERSOANEI├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤│ │S│Ble│ - │Bleu-│Gri-│Bleu-│Gri │Gri │Ble│G│ │Negru│N │Gal- ││ │e│uma│ │marin│fer │marin│ │ │uma│r│ │ │e │ben ││ │r│rin│ │ │ │ │ │ │rin│i│ │ │g │ şi ││ │v│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │r │gri- ││ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │fer ││ │c│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │u│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤│ │R│Ble│Bleu-│ - │Gri-│Bleu-│Gri, │Gri │Ble│G│Bleu-│Negru│N │Gal- ││ │e│uma│marin│ │fer │marin│alb │ │uma│r│marin│ │e │ben ││ │p│rin│ │ │ │ │ │ │rin│i│ │ │g │ şi ││ │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │r │gri- ││ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │fer ││ │z│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤│ │├─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT ││ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤│SPECIA- │N│Sap│Sacou│Bluza│Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│S │Pan- │Cen│Acce-││LITATEA │U│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│c │tofi │tu │sorii││ │T│ca-│ │rioa-│lon │ │ │Blu- │ta │l│u │Ghe- │ra │ ││ │A│ca-│ │ra, │ │ │ │za │ │a│r │te │C │ ││ │ │pe-│ │blu- │ │ │ │ │ │r│t │cu │u │ ││ │ │la │ │zon │ │ │ │ │ │ │a │siret│r │ ││ │ │sep│ │(mo │ │ │ │ │ │ │Imper│şi │e │ ││ │ │cu-│ │dol) │ │ │ │ │ │ │mea- │ca- │a │ ││ │ │ta │ │bluza│ │ │ │ │ │ │bil │ramb │ │ ││ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │înalt│ │ ││ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Blu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤│1. Studenţi şi elevi │├─────────┬────┬──────┬─────┬────┬─────┬─┬─┬─┬─────┬─────┬─┬─────┬─┬─┬─────────┤│Academia │ │Poli- │Bleu-│Bleu│ - │B│B│G│Gri- │Bleu │G│Blue │N│N│Gri-bleu ││de │ │tie │marin│ma- │ │l│l│r│bleu,│marin│r│marin│e│e│ ││Poliţie │ │DGIPJ │ │rin │ │e│e│i│gri- │ cu │i│ │g│g│ ││ │ │ │ │ │ │u│u│-│bleu │dungi│-│ │r│r│ ││ │ │ │ │ │ │m│m│b│ şi │gri- │b│ │u│u│ ││ │ │ │ │ │ │a│a│l│alb │bleu │l│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │r│r│e│ │ │e│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │i│i│u│ │ │u│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Oraş├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤│ │ │PF ONR│Bleu-│Bleu│ - │G│B│A│Gri │Bleu-│B│Bleu-│N│N│Galben şi││ │ │DGEIP │marin│ma- │ │r│l│l│ │marin│l│marin│e│e│gri-fer ││ │ │ │ │rin │ │i│e│b│ │ │e│ │g│g│ ││ │ │ │ │ │ │-│u│ │ │ │u│ │r│r│ ││ │ │ │ │ │ │f│m│ │ │ │m│ │u│u│ ││ │ │ │ │ │ │e│a│ │ │ │a│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │r│r│ │ │ │r│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │i│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │n│ │ │ │ ││ ├────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤│ │Cla-│Toate │Bleu-│ │Bleu-│B│ │G│Gri- │Bleu-│-│ - │N│N│ Alb ││ │sa │specia│marin│ │marin│l│-│r│bleu │marin│ │ │e│e│ ││ │ │litati│ │ │ │e│ │i│ │ │ │ │g│g│ ││ │ │le │ │ │ │u│ │-│ │ │ │ │r│r│ ││ │ │ │ │ │ │m│ │b│ │ │ │ │u│u│ ││ │ │ │ │ │ │a│ │l│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │r│ │e│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │i│ │u│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤│ │În- │Toate │Bleu-│Bleu│ │B│ │G│Gri- │ - │-│Bleu-│N│N│ Alb ││ │stru│specia│marin│ma- │ - │l│-│r│bleu │ │ │marin│e│e│ ││ │ire │litati│ │rin │ │e│ │i│ │ │ │ │g│g│ ││ │ │le │ │ │ │u│ │-│ │ │ │ │r│r│ ││ │ │ │ │ │ │m│ │b│ │ │ │ │u│u│ ││ │ │ │ │ │ │a│ │l│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │r│ │e│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │i│ │u│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤│Şcoli │ │Poli- │Bleu-│Bleu│ - │B│B│A│Gri- │Bleu │G│Blue │N│N│Portoca- ││pentru │ │tie │marin│ma- │ │l│l│l│bleu,│marin│r│marin│e│e│liu ││formarea │ │ │ │rin │ │e│e│b│ │ cu │i│ │g│g│ ││politisti│ │ │ │ │ │u│u│-│ │dungi│-│ │r│r│ ││lor │ │ │ │ │ │m│m│g│ │gri- │b│ │u│u│ ││ │ │ │ │ │ │a│a│r│ │bleu │l│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │r│r│i│ │ │e│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │u│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │n│n│b│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │e│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │u│ │ │ │ │ │ │ ││ │Oraş├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤│ │ │PF │Bleu-│Bleu│ - │G│B│A│Gri │Bleu-│B│Bleu-│N│N│Galben şi││ │ │ │marin│ma- │ │r│l│l│ │marin│l│marin│e│e│gri-fer ││ │ │ │ │rin │ │i│e│b│ │ │e│ │g│g│ ││ │ │ │ │ │ │-│u│ │ │ │u│ │r│r│ ││ │ │ │ │ │ │f│m│ │ │ │m│ │u│u│ ││ │ │ │ │ │ │e│a│ │ │ │a│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │r│r│ │ │ │r│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │i│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │n│ │ │ │ ││ ├────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤│ │ │Poli- │Bleu-│ - │Bleu-│B│B│G│Gri- │Bleu-│G│Bleu-│N│N│Porto- ││ │ │tie │marin│ │marin│l│l│r│bleu │marin│r│marin│e│e│caliu ││ │ │ │ │ │cu │e│e│i│ │cu │i│ │g│g│ ││ │ │ │ │ │gri │u│u│-│ │dungi│-│ │r│r│ ││ │ │ │ │ │ │m│m│b│ │gri- │b│ │u│u│ ││ │ │ │ │ │ │a│a│l│ │bleu │l│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │r│r│e│ │ │e│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │i│i│u│ │ │u│ │ │ │ ││ │În- │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stru├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤│ │ire │PF │Bleu-│ - │Bleu-│G│B│G│Gri │ - │G│Bleu-│N│N│Porto- ││ │ │ │marin│ │marin│r│l│r│ │ │r│marin│e│e│caliu ││ │ │ │ │ │ │i│e│i│ │ │i│ │g│g│ ││ │ │ │ │ │ │-│u│ │ │ │ │ │r│r│ ││ │ │ │ │ │ │f│m│ │ │ │ │ │u│u│ ││ │ │ │ │ │ │e│a│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │r│r│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────┴──────┴─────┴────┴─────┴─┴─┴─┴─────┴─────┴─┴─────┴─┴─┴─────────┘  +  Anexa 1ADESCRIEREAînsemnelor pentru gradele profesionale, a insemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele din aparatul central al Ministerului de Interne şi structurile subordonate acestuiaGradele profesionale ale personalului cu statut special din aparatul central al Ministerului de Interne sunt reprezentate prin însemne de forma dreptunghiulară aplicate pe pieptul stâng al articolelor de îmbrăcăminte, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe manecile sacourilor şi scurtei din stofa, sau prin vipusca de manseta.Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de serviciu şi de reprezentare are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare galben-închis pe margini, materialul de fond fiind de culoare bleumarin, iar elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete în forma dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare galben-închis, realizate prin brodare. Stelele au dimensiuni şi linii de contur diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie, pentru chestori; 2 cm şi linie de contur de culoare albastra, pentru comisari şi subcomisari, şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagra, pentru inspectori şi subinspectori.Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de ceremonie are forma dreptunghiulară (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific Ministerului de Interne, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare galben-închis gradul profesional sub care se aplică stelele aferente.Însemnul de grad profesional pentru maneca la uniforma de reprezentare este montat la sacou, pe faţa manecii, din cusatura în cusatura, la o distanta de 8 cm de la terminatie. Este de culoare galben-închis, fiind realizat prin brodare pe suport textil, şi reprezintă benzi brodate cu frunze de stejar cu lăţimi diferite, de 2 cm, 2,5 cm şi 3 cm, specifice pentru inspectori, comisari şi pentru chestori. Pe banda de deasupra sunt brodate stele de culoare galbena cu dimensiuni şi linii de contur de culori diferite, respectiv 1,5 cm şi contur negru pentru inspectori, 2 cm şi contur albastru pentru comisari, 2,5 cm şi contur roşu pentru chestori. Agenţii au vipusca de manseta de culoare galben-închis. La uniforma de reprezentare sunt prevăzuţi epoleti trefla pentru chestori şi epoleti impletiti pentru celelalte grade profesionale, de culoare galben-închis.Uniforma de serviciu pentru corpul ofiţerilor şi pentru corpul agenţilor nu are prevăzute însemne de grad profesional pentru maneca.Însemnul de grad profesional pentru maneca la uniforma de ceremonie este montat la sacou şi scurta, pe faţa manecii, din cusatura în cusatura, la o distanta de 8 cm de la terminatie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând doua benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înălţime de banda sau benzile orizontale, de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Benzile orizontale paralele, cu lăţimi diferite de 2 cm, 2,5 cm şi 3 cm, sunt specifice pentru inspectori, comisari şi pentru chestori şi au brodate pe ultima banda (sau pe una dintre ele) stele galbene de marimi şi linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie, pentru chestori; 2 cm şi linie de contur de culoare albastra, pentru comisari şi subcomisari, şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagra, pentru inspectori şi subinspectori.La uniforma de ceremonie sunt prevăzuţi epoleti trefla, dubli, de culoare galben-închis, cu doua barete pentru chestori, cu o bareta pentru comisari şi subcomisari şi simpli pentru inspectori şi subinspectori.Însemnele de grad profesional pentru corpul ofiţerilor din aparatul centralChestori de poliţieI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galben-închis CHESTOR ŞEF, CHESTOR ŞEF ADJ., CHESTOR PR. sau CHESTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-4 stele mari, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare roşie şi diametrul de 2,5 cm, astfel: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - doua stele; c) pentru chestor şef adjunct de poliţie - trei stele; d) pentru chestor şef de poliţie - patru stele.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din trei benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm, de culoare galben-închis, reprezentând frunze de stejar. Pe banda cu lăţimea de 3 cm sunt brodate 1-4 stele, corespunzător gradului profesional, de culoare galbena, cu diametrul de 2,5 cm şi linia de contur de culoare roşie.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară, (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare galben-închis CHESTOR ŞEF, CHESTOR ŞEF ADJ., CHESTOR PR. sau CHESTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional de culoare galben-închis.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înălţime de banda orizontala de 3 cm laţime. Pe banda orizontala de 3 cm laţime sunt brodate 1-4 stele de culoare galbena de 2,5 cm diametru şi linie de contur de culoare roşie, specifică chestorilor, astfel: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - doua stele; c) pentru chestor şef adjunct de poliţie - trei stele; d) pentru chestor şef de poliţie - patru stele.Sub banda cu stele brodate sunt montate doua benzi orizontale late de 2,5 cm prima şi 2 cm ultima.Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.Epoletii trefla, dubli, sunt de culoare galben-închis, cu doua barete.Subcomisari şi comisari de poliţieI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galben-închis COMISAR ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mijlocii, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare albastra şi diametrul de 2 cm, astfel: a) pentru subcomisar - o stea; b) pentru comisar de poliţie - doua stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm, de culoare galben-închis, brodate, reprezentând frunze de stejar. Pe banda de 2,5 cm laţime sunt brodate 1-3 stele, corespunzător gradului profesional, de culoare galbena, cu diametrul de 2 cm şi linia de contur de culoare albastra.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară, (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare galben-închis COMISAR ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional de culoare galben-închis.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înălţime de banda orizontala de 2,5 cm laţime. Pe banda orizontala de 2,5 cm laţime sunt brodate 1-3 stele galbene de 2 cm diametru şi cu linie de contur de culoare albastra, specifică comisarilor şi subcomisarilor, astfel: a) pentru subcomisar - o stea; b) pentru comisar de poliţie - doua stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.Sub banda cu stele brodate este montata încă o bandă orizontala, lata de 2 cm.Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.Epoletii trefla, dubli, sunt de culoare galben-închis, cu o bareta.Subinspectori şi inspectori de poliţieI. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galben-închis INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în partea interioară sunt brodate 1-3 stele mici, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare neagra şi diametrul de 1,5 cm, astfel: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - doua stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o bandă de culoare galben-închis, cu lăţimea de 2 cm, pe care sunt brodate 1-3 stele de culoare galbena, cu diametrul de 1,5 cm şi linia de contur de culoare neagra.II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare galben-închis INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional, de culoare galben-închis.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înălţime de banda orizontala de 2 cm laţime. Pe banda de 2 cm laţime sunt brodate 1-3 stele galbene de 1,5 cm diametru şi linie de contur de culoare neagra, specifică inspectorilor şi subinspectorilor, astfel: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - doua stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.Epoletii trefla sunt simpli, de culoare galben-închis.Însemnele de grad profesional pentru corpul agenţilor de poliţieÎnsemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentareAgent şef principal de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare galben-închis, 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montata în manseta.Agent şef de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare galben-închis, 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montata în manseta.Agent şef adjunct de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare galben-închis, 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montata în manseta.Agent principal de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare galben-închis, doua barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montata în manseta.Agent de poliţie1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară este brodata, cu fir canetil de culoare galben-închis, o bareta dreptunghiulară, verticala, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montata în manseta.------------Anexa 1A a fost introdusă de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003 având conţinutul anexei din acest act normativ.  +  Anexa 2                        NORMA Nr. 2        pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiţerii de poliţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Prevederi Nr. Denumirea articolelor ──────────────── crt. de echipament U.M. Cantitate Durata Observaţii                                                       în ani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   a) Coifura 1. Şapca din stofa pentru iarna buc. 1 3 2. Şapca din stofa pentru vara buc. 1 3 3. Caciula buc. 1 6   b) Îmbrăcăminte 1. Costum din stofa camgarn: buc. 1 3    - sacou cu 2 pantaloni lungi 2. Costum din stofa tergal: buc. 1 3    - sacou cu 2 pantaloni lungi 3. Pulover cu anchior buc. 1 3 4. Scurta din tercot cu mesada    şi guler din blana buc. 1 6 5. Impermeabil pentru ploaie buc. 1 4   c) Lenjerie 1. Camasa de diferite culori buc. 4 2 2. Camasa alba buc. 2 8 Se asigura numai                                                             ofiţerilor fără                                                             drept de uni-                                                             forma de ceremonie 3. Camasa bluza cu maneca scurta buc. 4 4 4. Camasa bluza cu maneca lungă buc. 2 2   d) Încălţăminte 1. Pantofi negri din piele, de iarna per. 1 2 2. Pantofi negri din piele, de vara per. 1 1   e) Echipament divers 1. Cravata buc. 2 4 2. Fular din lâna buc. 1 6 3. Manusi din piele per. 1 2 4. Curea pentru pantaloni buc. 1 6 5. Ciorapi per. 6 1  f) Accesorii 1. Ecuson textil cu grad profesional buc. 7 3 2. Ecuson buc. 7 3 3. Ecuson metalic buc. 1 10 4. Suport de grad pentru maneca gar. 2 3 5. Insigna cu număr de identificare buc. 1 10 6. Epoleti impletiti per. 1 3 Pentru fiecare 7. Snur pentru ceremonie buc. 2 8 sacou                                                             Se asigura                                                             numai ofiţeri-                                                             lor fără drept                                                             de uniforma                                                             de ceremonie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Femeile primesc palarie în loc de şapca şi fusta în loc de un pantalon.2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite prin ordin.3. La prima încadrare în corpul politistilor se distribuie o singură dată, indiferent de numărul reincadrarilor în sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala: o şapca din stofa pentru iarna, un costum cu 2 pantaloni din stofa pentru iarna, o scurta imblanita, 4 camasi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearsafuri, doua fete de perna, o patura şi accesoriile aferente (însemne de grad pentru piept, pentru maneca şi ecusoane).------------Norma nr. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003.  +  NORMA NR.3pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiţerii de poliţie┌───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Denumirea articolelor de │ │ │ ││ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observaţii ││ │ ├────────┬──────┤ ││ │ │Cânţi- │Durata│ ││ │ │tate │în ani│ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│a) Coifura │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Sepcuta de vara │buc.│ 1 │ 3 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Capela captusita cu monton │buc.│ 1 │ 3 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Caciula │buc.│ 1 │ 5 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│b) Îmbrăcăminte │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Complet modular (scurta │ │ │ │ ││impermeabila exterioară din│ │ │ │ ││tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││bluzon din tesatura │buc.│ 1 │ 3 │ ││lamelara cu fire │ │ │ │ ││filamentare aramidice │ │ │ │ ││şi tercot) │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Bluza matlasata (din │ │ │ │ ││tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││tercot) cu maneci │ │ │ │ ││detasabile │buc.│ 1 │ 3 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantalon din tercot pentru │ │ │ │ ││vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ ││mesada din tesatura │ │ │ │ ││lamelara din fire │ │ │ │ ││filamentare aramidice, │ │ │ │ ││pentru iarna │buc.│ 2 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Tricou cu maneca scurta │buc.│ 2 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza gri bleu │buc.│ 4 │ 2 │Se asigura 2 cu maneca lungă ││ │ │ │ │şi 2 cu maneca scurta. La ││ │ │ │ │cerere se poate asigura cu ││ │ │ │ │banda la terminatie │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││de vara │per.│ 1 │ 1 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││pentru iarna │per.│ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie ││ │ │ │ │1 per. cizme scurte. │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││pentru vara │per.│ 1 │ 2 │Pentru femei se distribuie ││ │ │ │ │1 per. ghete cu siret. │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Centura din piele │buc.│ 1 │ 6 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Accesorii │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Ecuson textil cu grad │ │ │ │ ││profesional │buc.│ 7 │ 3 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ecuson │buc.│ 7 │ 3 │ │└───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘  +  NORMA NR.4                                  NORMA Nr. 4         pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenţii de poliţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Prevederi Nr. Denumirea articolelor ──────────────── crt. de echipament U.M. Cantitate Durata Observaţii                                                       în ani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) Coifura 1. Şapca din stofa pentru iarna buc. 1 3 2. Şapca din stofa pentru vara buc. 1 3 3. Caciula din blana naturala buc. 1 6  b) Imbracamint e 1. Costum din stofa camgarn: buc. 1 4    - sacou cu 2 pantaloni lungi 2. Costum din stofa tergal: buc. 1 4    - sacou cu 2 pantaloni lungi 3. Scurta din tercot cu mesada    şi guler din blana buc. 1 6 4. Pulover cu anchior buc. 1 3 5. Impermeabil pentru ploaie buc. 1 4  c) Lenjerie 1. Camasa de diferite culori buc. 2 3 2. Camasa alba buc. 2 8 Se asigura pentru                                                              constituirea                                                              unei uniforme                                                              de ceremonie 3. Camasa bluza cu maneca lungă buc. 3 2 4. Camasa bluza cu maneca scurta buc. 3 2  d) Încălţăminte 1. Pantofi negri din piele, de iarna per. 1 2 2. Pantofi negri din piele, de vara per. 1 1  e) Echipament divers 1. Cravata buc. 2 4 2. Fular din lâna buc. 1 6 3. Manusi din piele per. 1 2 4. Curea pentru pantaloni buc. 1 6 5. Ciorapi per. 6 1  f) Accesorii 1. Ecuson textil cu grad profesional buc. 7 4 2. Ecuson buc. 7 4 3. Ecuson metalic buc. 1 10 4. Insigna cu număr de identificare buc. 1 10 5. Epoleti impletiti per. 1 4 Pentru fiecare 6. Snur pentru ceremonie buc. 2 8 sacou                                                              Se asigura pentru                                                              constituirea                                                              unei uniforme                                                              de ceremonie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Femeile primesc palarie în loc de şapca şi fusta în loc de un pantalon.2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite prin ordin.3. La prima încadrare în corpul politistilor se distribuie o singură dată, indiferent de numărul reincadrarilor în sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala: o şapca din stofa pentru iarna, un costum cu 2 pantaloni din stofa pentru iarna, o scurta imblanita, 4 camasi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearsafuri, doua fete de perna, o patura şi accesoriile aferente (însemne de grad pentru piept, pentru maneca şi ecusoane).------------Norma nr. 4 din anexa 2 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003.  +  NORMA NR.5pentru asigurarea uniformei de serviciu la agenţii de poliţie┌───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Denumirea articolelor de │ │ │ ││ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observaţii ││ │ ├────────┬──────┤ ││ │ │Cânţi- │Durata│ ││ │ │tate │în ani│ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│a) Coifura │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Sepcuta de vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Capela captusita cu molton │buc.│ 1 │ 3 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Caciula │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│b) Îmbrăcăminte │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Complet modular (scurta │ │ │ │ ││impermeabila exterioară din│ │ │ │ ││tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││bluzon din tesatura │ │ │ │ ││lamelara cu fire │ │ │ │ ││filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││tercot) │buc.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Bluza matlasata (din │ │ │ │ ││tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││tercot)cu maneci │ │ │ │ ││detasabile │buc.│ 1 │ 2 │ ││ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantalon din tercot pentru │ │ │ │ ││vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ ││mesada din tesatura │ │ │ │ ││lamelara cu fire │ │ │ │ ││filamentare, pentru iarna │ │ 2 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Tricou cu maneca scurta │buc.│ 2 │ 1 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza gri bleu cu │ │ │ │ ││maneca scurta │buc.│ 6 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza gri bleu cu │ │ │ │ ││maneca lungă │buc.│ 6 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││de vara │per.│ 1 │ 1 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││pentru iarna │per.│ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie ││ │ │ │ │1 per. cizme scurte. │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││pentru vara │per.│ 1 │ 2 │Pentru femei se distribuie ││ │ │ │ │1 per. ghete cu siret. │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Centura din piele │buc.│ 1 │ 6 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi │per.│ 10 │ 1 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Accesorii │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Ecuson textil cu grad │ │ │ │ ││profesional │buc.│ 7 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ecuson │buc.│ 7 │ 2 │ │└───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘  +  NORMA Nr. 6pentru echiparea politistilor după încetarea raporturilor de serviciua. pentru echiparea politistilor din corpul ofiţerilor care au avut funcţii de conducere, cu drept de a primi uniforma de ceremonie┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR │ │ │ ││ │ DE ECHIPAMENT │U/M │ PREVEDERI │ ││c │ │ ├────────┬──────┤ Observaţii ││r │ │ │Cânţi- │Durata│ ││t │ │ │tatea │(ani) │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│1 │Şapca pentru ceremonie │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Costum din stofa pentru │ │ │ │Se asigura unul de vara şi ││ │ceremonie sacou cu un │ │ │ │unul pentru iarna la cerere, ││ │pantalon lung │buc.│ 2 │ 10 │costumul de vara se poate ││ │ │ │ │ │asigura de culoare alba │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Scurta din stofa │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Camasi albe │buc.│ 2 │ 4 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Pantofi pentru ceremonie│per.│ 1 │ 5 │La cerere, se poate asigura ││ │ │ │ │ │de culoare alba │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Cravata pentru ceremonie│buc.│ 1 │ 5 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Snur pentru ceremonie │buc.│ 1 │ 10 │ │└──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘b. pentru echiparea politistilor care au făcut parte din corpul ofiţerilor┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR │ │ │ ││ │ DE ECHIPAMENT │U/M │ PREVEDERI │ ││c │ │ ├────────┬──────┤ Observaţii ││r │ │ │Cânţi- │Durata│ ││t │ │ │tatea │(ani) │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│1 │Şapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Şapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │vara │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna - sacou cu un │ │ │ │ ││ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │vara - sacou cu un │ │ │ │ ││ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Scurta imblanita │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Camasi gri bleu │buc.│ 2 │ 10 │Chestorii de poliţie primesc ││ │ │ │ │ │camasi de culoare alba │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Pantofi │per.│ 2 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│9 │Cravata │buc.│ 1 │ 5 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│10│Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │└──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR │ │ │ ││ │ DE ECHIPAMENT │U/M │ PREVEDERI │ ││c │ │ ├────────┬──────┤ Observaţii ││r │ │ │Cânţi- │Durata│ ││t │ │ │tatea │(ani) │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│1 │Şapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Şapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │vara │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna - sacou cu un │ │ │ │ ││ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │vara - sacou cu un │ │ │ │ ││ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Scurta imblanita │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Camasi gri bleu │buc.│ 2 │ 4 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Pantofi │per.│ 2 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│9 │Cravata bleumarin │buc.│ 1 │ 5 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│10│Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │└──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Prezenta norma se aplică pentru echiparea politistilor din corpul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniforma - cu asigurarea gratuita a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta norma se asigura după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.2. Odată cu echipamentul prevăzut de norma se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele gradelor profesionale aferente.3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru 2 uniforme.Comisarii şefi avansati chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 însemne de grad profesional, paspoal pentru vipusca şi lampas pentru doua costume şi 2 cozoroace cu 3 rânduri de frunze de stejar.4. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achiziţionare. Femeile primesc palarie în loc de şapca şi fusta în loc de pantaloni.  +  NORMA NR. 7pentru echiparea studenţilor din Academia de Poliţie "ALEXANDRU IOAN CUZA"┌───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Denumirea articolelor de │ │ │ ││ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observaţii ││ │ ├────────┬──────┤ ││ │ │Cânţi- │Durata│ ││ │ │tate │în ani│ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│a) Coifura │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Şapca panza cu cozoroc │buc.│ 2 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Şapca completa │buc.│ 2 │ 4 │Se asigura 1 buc. camgarn ││ │ │ │ │şi 1 buc. tergal │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Basc │buc.│ 2 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Caciula │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│b) Îmbrăcăminte │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Costum instruire vara │ │ │ │ ││( bluza cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││golf) │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Costum pentru clasa │ │ │ │ ││( bluzon tercot cu 2 │ │ │ │ ││pantaloni lungi) │buc.│ 1 │ 4 │Se asigura 1 pantalon din ││ │ │ │ │camgarn şi 1 pantalon din ││ │ │ │ │tergal │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Costum oraş (veston cu un │ │ │ │ ││pantalon) │buc.│ 2 │ 4 │Se asigura 1 costum din ││ │ │ │ │camgarn şi 1 costum din ││ │ │ │ │tergal │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pulover │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Scurta pentru oraş │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Scurta pentru instruire │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Manta pentru ploaie │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Batista │buc.│ 4 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa pentru oraş │buc.│ 3 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa │buc.│ 3 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza │buc.│ 6 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Chiloti │buc.│ 3 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Izmene flanelate │buc.│ 3 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Tricou (maiou) │buc.│ 3 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Sosete │per.│ 4 │ 1 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │Pentru studente se distribuie││ │ │ │ │ciorapi cu chilot (dresuri) │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pijama │buc.│ 3 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Bluza flanelata │buc.│ 3 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Pantofi pentru oraş │per.│ 4 │ 4 │Se asigura 2 per. de vara ││ │ │ │ │şi 2 per. de iarna │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu fermoar │per.│ 1 │ 4 │Pentru studente se asigura ││ │ │ │ │cizme scurte │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Bocanci cu siret │per.│ 2 │ 4 │Pentru studente se asigura ││ │ │ │ │ghete │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Papuci │per.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Cravata │buc.│ 2 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Centura din piele │buc.│ 1 │ 8 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Curea din piele pentru │ │ │ │ ││pantaloni │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Fular │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Manusi din lâna pentru │ │ │ │ ││oraş │per.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Manusi din panza captusite │per.│ 2 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Prosop │buc.│ 4 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Cazarmament │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Cearsaf │buc.│ 4 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Cearsaf plic │buc.│ 4 │ 4 │Se poate asigura şi cearsaf ││ │ │ │ │simplu │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Patura (pled) │buc.│ 1 │ 6 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Faţa de perna │buc.│ 4 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Saltea │buc.│ 1 │ 10 │După folosirea a 1/2 din ││ │ │ │ │durata de serviciu se pot ││ │ │ │ │reconditiona │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Perna │buc.│ 1 │ 5 │După folosirea a 1/2 din ││ │ │ │ │durata de serviciu se pot ││ │ │ │ │reconditiona │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Accesorii │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Emblema pentru coifura │buc.│ 1 │ │De fiecare şapca panza, ││ │ │ │ │basc şi caciula │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ecuson (insigna) │ │ │ │ ││specialitate │buc.│ 1 │ │De fiecare veston, scurta, │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤camasa bluza, pulover ││Însemne an de studiu │per.│ 1 │ │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤ ││Ecuson │buc.│ 1 │ │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤ ││Ecuson nominal │buc.│ 1 │ │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Eghilet cu accesorii │buc.│ 1 │ 4 │ │└───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘  Notă:   conform acestei norme se echipeaza şi studentele cu următoarele deosebiri:   - în loc de şapca de oraş se distribuie palarie:   - la costumul de oraş se asigura în plus câte o fusta din camgarn şi tergal                                 NORMA NR.8        pentru asigurarea uniformei la efectivele unităţilor de învăţământ                         pentru formarea politistilor┌───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Denumirea articolelor de │ │ │ ││ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observaţii ││ │ ├────────┬──────┤ ││ │ │Canti- │Durata│ ││ │ │tate │în ani│ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│a) Coifura │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Sepcuta │buc.│ 2 │ 2 │Se asigura una de vara şi ││ │ │ │ │una de iarna │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Şapca de oraş │buc.│ 1 │ 2 │Pentru eleve se distribuie ││ │ │ │ │palarie │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Capela captusita cu molton │buc.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Caciula │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│b) Îmbrăcăminte │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Complet modular din │ │ │ │ ││tesatura lamelara din fire │ │ │ │ ││filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││tercot (scurta impermeabila│ │ │ │ ││exterioară şi bluzon) │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Bluza matlasata, cu maneci │ │ │ │ ││detasabile │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantalon din tercot pentru │ │ │ │ ││vara │buc.│ 2 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ ││mesada din tesatura │ │ │ │ ││lamelara cu fire │ │ │ │ ││filamentare, pentru iarna │ │ 2 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pulover │buc.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Costum (sacou+1 pantalon │ │ │ │ ││lung) pentru oraş │buc.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Scurta imblanita pentru │ │ │ │ ││oraş │buc.│ 1 │ 6 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Impermeabil pentru ploaie │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Batista │buc.│ 3 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa alba │buc.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa gri bleu │buc.│ 4 │ 2 │Se poate asigura tricou pe ││ │ │ │ │gat cu maneca │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza gri bleu │buc.│ 4 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Chiloti │buc.│ 3 │ 1 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Izmene │buc.│ 3 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Maiou │buc.│ 2 │ 1 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Sosete │per.│ 4 │ 1 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi │per.│ 10 │ 1 │Pentru eleve se distribuie ││ │ │ │ │ciorapi cu chilot (dresuri) │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Pijama │buc.│ 2 │ 2 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Pantofi, pentru oraş │per.│ 2 │ 2 │Se asigura 1 per. pentru ││ │ │ │ │vara şi 1 per. pentru iarna │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret │per.│ 2 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Papuci │per.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Cravata │buc.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Centura din piele │buc.│ 1 │ 6 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Curea din piele pentru │ │ │ │ ││pantaloni │buc.│ 1 │ 6 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Fular │buc.│ 1 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Manusi din lâna pentru oraş│per.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Manusi din panza captusite │per.│ 1 │ 2 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Prosop │buc.│ 2 │ 1 │ │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Cazarmament │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Cearsaf │buc.│ 4 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Cearsaf plic │buc.│ 4 │ 4 │Se poate asigura şi cearsaf ││ │ │ │ │simplu │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Patura │buc.│ 1 │ 6 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Faţa de perna │buc.│ 4 │ 4 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Saltea │buc.│ 1 │ 10 │După folosirea a 1/2 din ││ │ │ │ │durata de serviciu se pot ││ │ │ │ │reconditiona │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Perna │buc.│ 1 │ 5 │După folosirea a 1/2 din ││ │ │ │ │durata de serviciu se pot ││ │ │ │ │reconditiona │├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│g) Accesorii │├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│Însemne an de studiu │per.│ 6 │ 1 │ │├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│Ecuson │buc.│ 6 │ 1 │ │└───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘                              NORMA NR.9     pentru asigurarea echipamentului specific formatiunilor de poliţie┌────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Denumirea articolelor de │ │ ││ echipament │ PREVEDERI │ OBSERVAŢII ││ ├─────┬─────────┤ ││ │Cânţi│ Durata- │ ││ │tate │ ani │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│I. POLIŢIA RUTIERĂ (inclusiv politisti care executa ocazional controlul şi ││dirijarea circulaţiei, personalul Serviciului Trafic Internaţional de ││autoturisme furate şi personalul Serviciului prinderi în flagrant din cadru ││Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog) │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Coafa alba │ │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Sepcuta alba │ 2 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta pentru protecţie │ │ │ ││împotriva frigului │ 1 │inventar │Numai pentru agenţii de ││ │ │ │poliţie rutieră permanenţi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta reflectorizanta │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din ││ │ │ │formaţiunile de poliţie ││ │ │ │rutieră. Se poarta numai în ││ │ │ │sezonul rece şi pe timp ││ │ │ │ploios. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta (ham) cu elemente │ 1 │inventar │Se asigura câte 1 buc pentru ││reflectorizante │ │ │poliţiştii din formaţiunile ││ │ │ │poliţie rutieră, câte 1 buc. ││ │ │ │la fiecare post de poliţie. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum (bluza+ pantalon) de │ │ │ ││protecţie împotriva ploii, cu │ │ │ ││elemente reflectorizante │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din ││ │ │ │formaţiunile poliţie rutieră.││ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi albe+A9 │ 4 │inventar │Numai pentru poliţiştii din ││ │ │ │formaţiunile poliţie rutieră.││ │ │ │Se asigura 2 per. pentru vara││ │ │ │şi 2 per. pentru iarna. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari de soare │ 1 │inventar │Numai pentru agenţii de ││ │ │ │poliţie rutieră permanenţi. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni scurti - tip bermude │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou cu maneca scurta+A16 │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi sport │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Fluier │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din ││ │ │ │formaţiunile poliţie rutieră.│├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Port carnet │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din ││ │ │ │formaţiunile de poliţie ││ │ │ │rutieră. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din ││ │ │ │formaţiunile de poliţie ││ │ │ │rutieră, care au în primire ││ │ │ │şi exploatare motociclete. │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│II. POLIŢIA DE ORDINE PUBLICA │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Sepcuta │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza de vant pentru misiuni │ │ │ ││speciale de ordine │ 1 │inventar │Pentru efectivele care ││ │ │ │asigura ordinea pe stadioane,││ │ │ │sali de sport, manifestaţii ││ │ │ │etc. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni scurti - tip bermude │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou cu maneca scurta │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi sport │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Fluier │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Port catuse │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Port carnet │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta (ham) cu elemente │ │ │ ││reflectorizante │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Se asigura câte 2 buc pentru ││ │ │ │patrulele constituite la ││ │ │ │nivelul politiilor orăşeneşti││ │ │ │şi câte 3 pentru patrulele ││ │ │ │constituite la nivelul ││ │ │ │politiilor municipale. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto │ 1 │ inventar│ ││ │ │ │Numai pentru poliţiştii care ││ │ │ │au în primire şi exploatare ││ │ │ │motociclete. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Insigna POLIŢIA DE ORDINE │ │ │ ││PUBLICA │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│III. Personalul care participa la cercetări la faţa locului faptei sau alte ││evenimente similare, din formaţiunile: judiciar, crima organizată inclusiv ││laboratoare foto, chimie şi droguri, poliţie economico-financiară, cercetări ││penale, arme explozivi şi substanţe toxice, criminalistic, pirotehnic, ││poliţia de ordine publică inclusiv instructori şi conductori câini. │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ ││(scurta matlasata şi pantaloni) │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Numai pentru cei care ││ │ │ │executa misiuni în teren ││ │ │ │Scurta este inscripţionată ││ │ │ │POLIŢIA ROMÂNĂ şi cu ││ │ │ │elemente de identificare a ││ │ │ │formatiunii prin ecuson. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru vara │ │ │ ││(bluza + pantalon) │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Numai pentru cei care executa││ │ │ │misiuni în teren.) Bluza este││ │ │ │inscripţionată POLIŢIA ROMÂNĂ││ │ │ │Şi cu elemente de identi- ││ │ │ │ficare a formatiunii, ││ │ │ │prin ecuson. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza cu elemente de material │ │ │ ││flourescent, inscripţionată cu │ │ │ ││denumirea formatiunii. │ 1 │inventar │Se poate asigura şi ││ │ │ │confectionata din tercot. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni din tercot bleumarin │ 2 │inventar │Pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini. Se asigura ││ │ │ │1buc pentru iarna şi 1 buc ││ │ │ │pentru vara. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret şi caramb │ │ │ ││înalt │ 2 │inventar │Se asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa numai pe ││ │ │ │timpul misiunilor în teren. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific formatiunilor │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta, bluza ││ │ │ │şi camasa bluza │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│IV. Pentru formaţiunile de poliţie transporturi feroviare, navale, aeriene ││ şi metrou │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ ││(scurta matlasata şi pantaloni) │ 1 │inventar │Numai pentru cei carei ││ │ │ │executa misiuni în teren. ││ │ │ │Scurta este inscripţionată ││ │ │ │cu elemente de identificare ││ │ │ │a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru vara │ │ │ ││(bluza + pantalon) │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa││ │ │ │misiuni în teren. Bluza este ││ │ │ │inscripţionată POLIŢIA ROMÂNĂ││ │ │ │şi cu elemente de identifi- ││ │ │ │care a formatiunii prin ││ │ │ │ecuson. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza din material flourescent, │ │ │ ││inscripţionată cu elemente de │ │ │ ││identificare a formatiunii. │ 1 │inventar │ ││ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din panza captusite │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu siret şi caramb înalt │ 2 │inventar │Se asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa numai pe ││ │ │ │timpul misiunilor în teren. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta şi ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Capison din lâna │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta imblanita cu blana │ │ │ ││naturala │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din pasla │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa. │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│V. Pentru efectivele Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi ││Antidrog şi ale Centrelor zonale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Bluza din material poliesteric │ │ │ ││flourescent, inscripţionată cu │ │ │ ││elemente de identificare a │ │ │ ││formatiunii │ 2 │inventar │De fiecare cadru. Se poate ││ │ │ │asigura şi confectionata din ││ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon - Costum de │ │ │ ││intervenţie pentru iarna, │ │ │ ││inscripţionat cu elemente de │ │ │ ││identificare a formatiunii │ │ │ ││(bluza + pantaloni) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon - Costum de inter- │ │ │ ││ventie pentru vara, inscriptio- │ │ │ ││nat cu elemente de identificare │ │ │ ││a formatiunii (bluza + │ │ │ ││pantaloni) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto din piele, cu mesada│ │ │ ││din blana naturala, detaşabilă │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru din ││ │ │ │serviciul prinderi în ││ │ │ │flagrant │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 de vara şi 1 de ││ │ │ │iarna. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi - ghete pentru │ │ │ ││antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi bumbac │ 10 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi lâna │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu caramb înalt, cu siret,│ │ │ ││pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa la antrena- ││ │ │ │ment şi pe timpul misiunilor ││ │ │ │în teren. │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│VI. Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale, inclusiv Serviciile ││judeţene de poliţie de intervenţie rapida │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Bluza din material flourescent,│ │ │ ││inscripţionată cu elemente de │ │ │ ││identificare a formatiunii. │ 2 │inventar │De fiecare cadru. Se poate ││ │ │ │asigura şi confectionata din ││ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon - Costum de │ │ │ ││intervenţie pentru iarna, cu │ │ │ ││sepcuta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta ││ │ │ │la foc │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon - Costum de │ │ │ ││intervenţie pentru vara, cu │ │ │ ││sepcuta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta ││ │ │ │la foc │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de camuflaj de culoare │ │ │ ││alba │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta multifuncţională │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza cu maneca lungă │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza cu maneca scurta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou negru inscripţionat │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu caramb înalt, cu siret.│ │ │ ││pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna. Se distri- ││ │ │ │buie pentru folosinţa la ││ │ │ │antrenament şi pe timpul ││ │ │ │misiunilor în teren. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Centura din chinga, cu catarama │ │ │ ││metalică │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi - ghete pentru │ │ │ ││antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din piele, pentru │ │ │ ││coborâre pe coarda │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi bumbac │ 10 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi lâna │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari tip schi pentru │ │ │ ││intervenţie │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 de vara şi 1 de ││ │ │ │iarna. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Complet aparatoare articulaţii │ │ │ ││(aparatoare gamba, genunchi, │ │ │ ││cotiera) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum judo │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta imblanita cu blana │ │ │ ││naturala │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Paslari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ranita │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Foaie de cort │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Patura │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Perna │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cearsaf │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Faţa perna │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de box │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi pentru sac │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Sac de box din piele │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Piesa de coborâre tip 8 │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda coborâre ultrausoara │ 10 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cordelina asigurare │50ml │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Carabiniere cu asigurare │ 3 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Carabiniere alpinism, cu bucla │ 10 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Casca alpinism │ 10 │inventar │Rr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ham salvare, dintr-o bucata │ 2 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Blocatoare │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ham pentru alpinism │ 2 │inventar │Ptr. fiecare detasament. La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │1buc pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Troliu │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda statica │200 │ │ ││ │m.l. │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda Himalaia, diametru │2500 │ │ ││11,5 mm │m.l. │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manson protecţie coarda │ 15 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coltar de trecere │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Schi de tura │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament. ││ │ │ │La Serviciul de Intervenţii ││ │ │ │şi Acţiuni Speciale se ││ │ │ │asigura 15 perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Clapari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament. ││ │ │ │La Serviciul de Intervenţii ││ │ │ │şi Acţiuni Speciale se ││ │ │ │asigura 15 perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │15 buc. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │15 perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Capison din lâna │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │15 buc. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bete de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │15 perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Rachete de zăpada │ 15 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, ││ │ │ │costum, camasa şi camasa ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson textil cu însemne grad │ │ │ ││profesional │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, ││ │ │ │costum, camasa şi camasa ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Geanta transport echipament │ 1 │inventar │ Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii care ││ │ │ │au în primire şi exploatare ││ │ │ │motociclete │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│VII. Motociclisti │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Costum moto din piele cu mesada │ │ │ ││din blana naturala detaşabilă │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon matlasat din material│ │ │ ││poliesteric │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta matlasata │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon din tercot │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme moto, din piele │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari moto │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din piele, tip muschetar │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│VIII. Pentru personalul care deserveşte navele şi barcile cu motor, ││din dotarea unităţilor │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Palarie impermeabila │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto din piele cu mesada │ │ │ ││din blana naturala detaşabilă │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ ││neimblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pulover cu guler înalt │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi impermeabile imblanite │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon imblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│ IX. Poliţia călare │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Casca protecţie cu vizor │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pelerina pentru ploaie │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta reflectorizanta │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din piele │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi tip muschetar │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pinteni │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Aparatoare pentru genunchi │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│X. Personalul care executa misiuni în teren din formaţiunile operative, ││cercetări penale, arme, instructori şi conductori câini - poliţia de ││frontiera │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Sepcuta de vara │ 1 │inventar │Numai pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Sepcuta matlasata de iarna │ 1 │inventar │Numai pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ ││(scurta matlasata şi pantaloni) │ │ │ ││mozaic de culori Tip pf │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa││ │ │ │misiuni în teren. Scurta este││ │ │ │inscripţionată cu elemente de││ │ │ │identificare a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru vara │ │ │ ││(bluza şi pantaloni) mozaic de │ │ │ ││culori tip PF │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa││ │ │ │misiuni în teren. Bluza este ││ │ │ │inscripţionată cu elemente de││ │ │ │identificare a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza cu elemente de material │ │ │ ││fluorescent, inscripţionată cu │ │ │ ││denumirea formatiunii │ 1 │ inventar│Se poate sigura şi confec- ││ │ │ │tionata din tercot │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou negru inscripţionat │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza cu maneca lungă │ 1 │ inventar│Pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni din tercot negru │ 2 │ inventar│Pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini. Se asigura ││ │ │ │1 pereche pentru iarna şi ││ │ │ │1 pereche pentru vara │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret şi caramb │ │ │ ││înalt │ 2 │ inventar│Se distribuie pentru ││ │ │ │folosinţa numai pe timpul ││ │ │ │misiunilor în teren │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific formatiunilor │ 1 │ inventar│Pentru fiecare scurta, bluza ││ │ │ │şi camasa bluza │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta cu elemente │ │ │ ││reflectorizante │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│XI. Pentru formaţiunile de poliţia de frontieră din P.P.F. feroviar, P.P.F. ││rutier sil P.P.T.N. │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ ││(scurta matlasata şi pantaloni │ │ │ ││din material poliesteric) │ 1 │ inventar│Numai pentru cei carei ││ │ │ │executa misiuni în teren. ││ │ │ │Scurta este inscripţionată ││ │ │ │cu elemente de identificare ││ │ │ │a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru vara │ │ │ ││(bluza şi pantaloni din material│ │ │ ││poliesteric) │ 1 │ inventar│Numai pentru cei care ││ │ │ │executa misiuni în teren. ││ │ │ │Bluza este inscripţionată ││ │ │ │cu elemente de identificare ││ │ │ │a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza din material fluorescent, │ │ │ ││inscripţionată cu elemente de │ │ │ ││identificare a formatiunii │ 1 │ inventar│Se poate asigura şi ││ │ │ │confectionata din tercot │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din panza captusite │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu siret │ 2 │ inventar│Se asigura 1 per de vara şi ││ │ │ │1 per de iarna. Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa numai pe ││ │ │ │timpul misiunilor în teren │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta şi ││ │ │ │bluza │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Capison din lâna │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum flanelat de corp │ 1 │ inventar│Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Suba scurta imblanita cu blana │ │ │ ││naturala │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din pasla │ 1 │ inventar│Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│XII. Pentru personalul care deserveşte navele şi barcile cu motor, din dotarea││unităţilor poliţiei de frontieră │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Palarie impermeabila │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ ││neimblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ ││imblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pulover cu guler în jurul │ │ │ ││gatului │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi impermeabile imblanite │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Maleta cu guler înalt │ 2 │ 2 │Pentru echipajele navelor ce ││ │ │ │ies în Marea Neagra │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta impermeabila imblanita │ │ │ ││pentru ploaie │ 1 │ 4 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din piele pentru bord │ 1 │ 4 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi gabier │ 1 │ 2 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din cauciuc │ 1 │ 3 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari apărători de soare │ │ │ ││şi vant │ 1 │ 3 │Pentru 60% din echipaj │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de cauciuc pentru │ │ │ ││electricieni │ 1 │ 3 │Pentru fiecare nava câte ││ │ │ │trei perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Suspensoare │ 2 │ 2 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum salopeta pentru vara │ 2 │ 2 │Pentru personalul tehnic ││ │ │ │de pe nave │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni scurti │ 1 │ 2 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cazarmament pentru cusete nave │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cearceaf (cearceaf plic) │ 4 │ 4 │Cearceafurile plic se asigura││ │ │ │numai pentru pleduri │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Faţa perna │ 3 │ 4 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Patura (pled) │ 1 │ 6 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Perna │ 1 │ 5 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Saltea │ 1 │ 6 │ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│XIII. Pentru efectivele detasamentelor de intervenţii şi din cadrul ││sectoarelor poliţiei de frontieră din zonele muntoase │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Bluza din material poliesteric │ │ │ ││flourescent, inscripţionată cu │ │ │ ││elemente de identificare a │ │ │ ││formatiunii. │ 2 │ inventar│De fiecare cadru. Se poate ││ │ │ │asigura şi confectionata din ││ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de intervenţie pentru │ │ │ ││iarna mozaic de culori tip PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. ││ │ │ │Se asigura 1 buc cu ││ │ │ │rezistenta la foc │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de intervenţie pentru │ │ │ ││vara mozaic de culori tip PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta ││ │ │ │la foc │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de camuflaj de culoare │ │ │ ││alba │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta multifuncţională │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza maneca lungă │ │ │ ││mozaic PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza cu maneca scurta │ │ │ ││mozaic PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou negru inscripţionat │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu caramb înalt, cu siret,│ │ │ ││pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. ││ │ │ │Se asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa la ││ │ │ │antrenament şi pe timpul ││ │ │ │misiunilor în teren. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Centura din chinga, cu catarama│ │ │ ││metalică │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi - ghete pentru │ │ │ ││antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din piele, pentru │ │ │ ││coborâre pe coarda │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi bumbac │ 6 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi lâna │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari tip schi pentru │ │ │ ││intervenţie │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. ││ │ │ │Se asigura 1 de vara şi ││ │ │ │1 de iarna. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Complet aparatoare articulaţii │ │ │ ││(aparatoare gamba, genunchi, │ │ │ ││cotiera) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum judo │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta imblanita cu blana │ │ │ ││naturala │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Paslari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ranita │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Foaie de cort │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Patura │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Perna │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cearsaf │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Faţa perna │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de box │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi pentru sac │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Sac de box din piele │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Piesa de coborâre tip 8 │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda coborâre ultrausoara │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cordelina asigurare │50ml │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Carabiniere cu asigurare │ 3 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Carabiniere alpinism, cu bucla │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Casca alpinism │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ham salvare, dintr-o bucata │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Blocatoare │ 5 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ham pentru alpinism │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Troliu │ 1 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda statica │200 │ │ ││ │m.l. │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda Himalaia, diametru │2500 │ │ ││11,5 mm │m.l. │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manson protecţie coarda │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coltar de trecere │ 5 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Schi de tura │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Clapari │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Capison din lâna │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bete de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Rachete de zăpada │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, ││ │ │ │costum, camasa şi camasa ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson textil cu însemne grad │ │ │ ││profesional │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, ││ │ │ │costum, camasa şi camasa ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Geanta transport echipament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │└────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┘──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XIV. Grupul Special de Protecţie      şi Intervenţie 1. Combinezon (costum) cu sepcuta buc. 1 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Combinezon (costum) de intervenţie buc. 2 inventar Pentru fiecare    ignifugat ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni. Se poate                                                               asigura de vara                                                               sau de iarna.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Combinezon (costum) uni de buc. 2 inventar Pentru fiecare    antrenament, cu sepcuta (palarie) ofiţer şi agent 4. Combinezon (costum) de diferite buc. 2 inventar care participa la    culori, de antrenament, cu sepcuta, acţiuni    pentru teren──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Combinezon (costum) pentru buc. 2 inventar Pentru fiecare    lunetist, de diferite culori lunetist.                                                               Se poate asigura                                                               de vara sau de                                                               iarna.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Scurta pentru intervenţii buc. 1 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Ecuson specific buc. 12 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Cagula ignifugata buc. 2 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni.                                                               Se poate asi-                                                               gura de vara sau                                                               de iarna.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Capison ignifugat pentru buc. 2 inventar Pentru fiecare    iarna, de diferite culori ofiţer şi agent 10. Vesta multifuncţională buc. 1 inventar care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Tricou de intervenţie ignifugat buc. 2 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent 12. Tricou de antrenament buc. 8 inventar care participa la                                                               acţiuni. Se poate                                                               asigura cu                                                               maneca lungă                                                               sau scurta.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Trening de antrenament buc. 2 inventar 14. Bocanci ignifugati, talpa per. 1 inventar Pentru fiecare     antistatica, cu caramb înalt ofiţer şi agent 15. Gheaţa de intervenţie per. 1 inventar care participa la 16. Gheaţa (pantofi) de antrenament per. 2 inventar acţiuni 17. Ciorapi ignifugati pentru per. 2 inventar     intervenţie 18. Ciorapi din bumbac pentru     antrenament per. 8 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Centura din chinga buc. 2 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Manusi de antrenament per. 1 inventar 21. Manusi de intervenţie ignifugate per. 2 inventar Pentru fiecare 22. Manusi de coborâre per. 2 inventar ofiţer şi agent                                                               care participa la 23. Ochelari de protecţie buc. 1 inventar acţiuni 24. Costum de judo 1 inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Aparatoare de articulaţii     pentru gimnastica cpl. 1 inventar 26. Aparatoare de articulaţii     pentru intervenţie cpl. 1 inventar 27. Rucsac buc. 1 inventar 28. Ranita specială pentru antrenament buc. 1 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent 29. Geanta (sac) de transport buc. 2 inventar care participa la     echipament acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30. Costum de camuflaj de diferite buc. 2 inventar Pentru fiecare     culori lunetist──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31. Costum flanelat de corp buc. 2 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Costum moto din piele buc. 1 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent                                                               care are în pri-                                                               mire motocicleta.                                                               Se poate asigura                                                               de vara sau                                                               de iarna.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33. Casca de motociclist buc. 2 inventar Pentru fiecare                                                               motocicleta──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34. Schiuri cu bete cpl. 1 inventar 35. Clapari per. 1 inventar 36. Costum de schi buc. 1 inventar 37. Caciula de schi (capison) buc. 1 inventar Pentru fiecare 38. Manusi de schi per. 1 inventar ofiţer şi agent 39. Rachete de zăpada per. 1 inventar care participa la                                                               acţiuni 40. Dispozitiv de coborâre tip "8" buc. 2 inventar 41. Dispozitiv de coborâre cu blocator buc. 5 inventar 42. Coarda de coborâre ml. 50 inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43. Cordelina de asigurare ml. 200 inventar Pentru fiecare                                                               grupa 44. Coarda de coborâre ml. 200 inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45. Carabiniera cu asigurare buc. 3 inventar Pentru fiecare 46. Casca pentru alpinism buc. 1 inventar ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47. Carabiniere pentru alpinism buc. 10 inventar Pentru fiecare                                                               grup 48. Ham de salvare buc. 2 inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 49. Ham pentru alpinism buc. 1 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 50. Troliu buc. 2 inventar 51. Funie octogonala ml. 200 inventar Pentru fiecare                                                               grup 52. Coltar de trecere buc. 6 inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53. Manson de protecţie coarda buc. 4 inventar Pentru fiecare 54. Demultiplicator forte buc. 2 inventar ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55. Scara pentru alpinism buc. 1 inventar 56. Dispozitiv de urcare buc. 2 inventar Pentru fiecare                                                               grupa 57. Ham de debarcare elicopter buc. 1 inventar 58. Placa multicarabiniera buc. 2 inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 59. Dispozitiv antisoc pentru buc. 1 inventar Pentru fiecare     rapel automat ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 60. Dispozitiv cu role pentru buc. 2 inventar Pentru fiecare     protecţie coarda grupa 61. Tandem de coborâre funicular buc. 2 inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 62. Sac portcoarda buc. 1 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 63. Sac portcoarda pentru picior buc. 1 inventar Pentru fiecare                                                               ofiţer şi agent                                                               care participa la                                                               acţiuni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 64. Saltea pneumatica buc. 1 inventar 65. Sac de dormit buc. 1 inventar 66. Patura (pled) buc. 2 10 67. Perna buc. 1 5 Pentru fiecare 68. Saltea buc. 1 10 ofiţer şi agent 69. Cearsaf buc. 4 4 70. Faţa de perna buc. 4 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Pct. XIV din Norma nr. 9 a anexei 2 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003.  +  Anexa 3LEGITIMAŢIA DE SERVICIU ŞI INSIGNELE POLITISTILOR  +  Articolul 1Legitimaţia de serviciu a politistilor este documentul oficial care atesta calitatea de poliţist în activitate şi va fi folosită în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimaţia de serviciu a politistilor este confectionata în sistem duplex (faţa-verso) printr-o singura trecere pe sistemul DOCUPRINT HC 350, filigranata, cu următorul conţinut:- Faţa: în partea de sus, central, rândul întâi - "România", rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR" şi rândul al treilea, pentru structurile respective, titulatura: "POLIŢIA ROMÂNĂ" ori "POLIŢIA DE FRONTIERA ROMÂNĂ", după caz; coltul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color.- Verso: în partea de sus, central, rândul întâi - unitatea din care face parte titularul; rândul al doilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică semnătura scanata a şefului Oficiului Naţional pentru Refugiati, a rectorului Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", a inspectorilor generali sau a directorilor generali competenţi, după caz; în partea de jos, sub sigla, se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei.  +  Articolul 3Modelele legitimaţiei de serviciu, precum şi cromatica specifică a acestora sunt cele prezentate în figurile 1-6, după cum urmează: pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române - fig. 1; pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei de Frontiera Române - fig. 2; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei - fig. 3; pentru poliţiştii din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati - fig. 4; pentru poliţiştii din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - fig. 5; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna - fig. 6.  +  Articolul 4 (1) Insigna de poliţist este însemnul oficial care atesta, alături de legitimaţia de serviciu prevăzută la art. 1, calitatea de poliţist în activitate. (2) Insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontiera Române, Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna.  +  Articolul 5 (1) Insigna de poliţist are forma unui scut cu o placuta dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, şi este confectionata din tombac, protejata la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald. (2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică, pe articolele de îmbrăcăminte, pe centura sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce şi legitimaţia de serviciu.  +  Articolul 6 (1) Fatada insignei conţine elemente de identificare comune şi elemente specifice unora dintre structurile din care fac parte poliţiştii respectivi. (2) Elementele de identificare comune sunt următoarele:● în partea de sus se afla drapelul tricolor, iar pe culoarea galbena a acestuia este înscris "ROMÂNIA";● în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliţiei Române, a Poliţiei de Frontiera Române sau a Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, după caz;● în partea de jos, pe placuta dreptunghiulară sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă identificarea alfabetică a unităţii din care face parte titularul, şi numărul insignei format din cel mult 5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a politistului. (3) Elementele de identificare specifice pentru insignele politistilor din cadrul Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna sunt evidenţiate în modelul din fig. 7, cele pentru insignele politistilor din cadrul Poliţiei de Frontiera Române sunt evidenţiate în modelul din fig. 8, iar cele pentru insignele politistilor din cadrul Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei sunt evidenţiate în modelul din fig. 9. (4) Figurile 1-9*) fac parte integrantă din prezenta anexa.  +  Articolul 7Eliberarea legitimatiilor de serviciu sau a insignelor de poliţist pentru alte structuri decât cele precizate expres în prevederile acestei anexe se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Anexa 3 a fost introdusă de HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 15 octombrie 2003.  +  Anexa 3ALEGITIMATIILE DE SERVICIUpentru efectivele din aparatul central al MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor şi structurile subordonate acestuia  +  Articolul 1 (1) Legitimaţia de serviciu a politistilor din aparatul central şi structurile subordonate acestuia este documentul oficial care atesta statutul de funcţionar public în activitate, cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002privind Statutul politistului. (2) Legitimaţia de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimaţia pentru personalul din unităţile aparatului central este confectionata în sistem duplex (faţa-verso), cu următorul conţinut:I. Pe faţa legitimaţiei: a) în partea de sus central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR; b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMATIE, rândul al patrulea, cu majuscule de culoare roşie - APARAT CENTRAL; c) coltul din stânga sus este barat cu tricolorul României; d) în coltul din dreapta sus - stema României; e) în coltul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ţinuta de reprezentare); f) în coltul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date: 1. gradul profesional al titularului;2. numele titularului şi prenumele tatălui acestuia;3. prenumele titularului.II. Pe versoul legitimaţiei: a) în partea de sus, central, pe rândul întâi - unitatea, pe rândul al doilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimaţiei; b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) şi numărul legitimaţiei (format din 4 cifre), menţiunea - VALABILĂ PANA LA, sub care se centreaza data valabilităţii formată din zi, luna, an; c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnătura scanata aparţinând ministrului de interne; d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor; e) central, pe rândul al treilea, sub sigla, cu majuscule de culoare roşie - ACCES GENERAL (pentru ofiţeri), respectiv caseta cu nivelul de acces (pentru agenţi), iar pe rândul patru - codul numeric personal al titularului legitimaţiei.  +  Articolul 3Legitimaţia pentru personalul din structurile subordonate unităţilor aparatului central este confectionata în sistem duplex (faţa-verso), cu următorul conţinut:I. Pe faţa legitimaţiei: a) în partea de sus, central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR; b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMATIE; c) coltul din stânga sus este barat cu tricolorul României; d) în coltul din dreapta sus - stema României; e) în coltul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ţinuta de reprezentare); f) în coltul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date: 1. gradul profesional al titularului;2. numele titularului şi prenumele tatălui acestuia;3. prenumele titularului.II. Pe versoul legitimaţiei: a) în partea de sus central, pe rândul întâi - denumirea structurii, pe rândul al doilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimaţiei; b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) şi numărul legitimaţiei (format din 4 cifre), menţiunea - VALABILĂ PANA LA, sub care se centreaza data valabilităţii formată din zi, luna, an; c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnătura scanata aparţinând ministrului de interne; d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe rândul următor - caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal.  +  Articolul 4 (1) Modelul legitimatiilor de serviciu şi cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile 1 şi 2 din prezenta anexa. (2) Figurile 1*) şi 2*) fac parte integrantă din prezenta anexa.  +  Articolul 5Eliberarea legitimatiilor de serviciu pentru alte structuri decât cele precizate în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Anexa 3A a fost introdusă de HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 15 octombrie 2003.────────