ORDIN nr. 1.366 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 bis din 8 februarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului nr. 2002/55/EC, privind comercializarea semințelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 193, 20/07/2002 și Directiva Comisiei 89/14/EEC publicată în Jurnalul Oficial L 008, 11.01.1989,văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume nr. 87.751 din 20.12.2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulile și normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume.(2) Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile Directivei Consiliului 2002/55/CE privind comercializarea semințelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE,2002/56/CE și 2002/57/CE,Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, precum și ale Directivei Consiliului 89/14/CEE din 15 decembrie 1988. (la 01-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul VI din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 ) (3) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, controlului și certificării calității și/sau comercializării semințelor de legume în cadrul Comunității Europene (denumită în continuare "Comunitate").(4) Acest ordin nu se aplică semințelor de legume destinate pentru export în alte țări, în afara Comunității.  +  Articolul 2(1) În cuprinsul prezentelor reguli și norme următoarele definiții se vor aplica după cum urmează:A. "comercializare" înseamnă vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferirea pentru vânzare și orice cesionare, furnizare sau transfer în scopul exploatării comerciale a semințelor de legume către o terță parte, fie că va fi sau nu remunerată.a) Comerțul cu semințele de legume nu are ca scop exploatarea comercială a soiului atunci când următoarele operațiuni nu sunt privite ca o comercializare:– furnizarea semințelor de legume la organismele oficiale de testare și inspecție,– furnizarea semințelor de legume la prestatorii de servicii pentru procesare sau ambalare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un drept (de exploatare) asupra semințelor de legume astfel furnizate.– furnizarea semințelor de legume, în anumite condiții, la prestatorii de servicii pentru producția unor produse agricole brute destinate unor scopuri industriale, sau înmulțirii de semințe pentru acest scop, nu vor fi privite ca o comercializare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un drept asupra semințelor de legume astfel furnizată sau a produsului recoltei. Furnizorul semințelor de legume va furniza autorității de certificare o copie a părților relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii iar acesta va include standardele și condițiile care trebuie să le întrunească semințele de legume furnizate.b) Condițiile pentru aplicarea acestor prevederi pot fi stabilite în conformitate cu procedura Comunității;B. legume reprezintă plantele din speciile destinate producției din agricultură sau horticultură, dar nu pentru folosire în scop ornamental:Allium cepa L.– Grupul Cepa (ceapă, ceapă eșalotă)– Grupul Aggregatum (ceapă eșalotă)Allium fistulosum L. (ceapă de iarnă)– toate soiurileAllium porrum L. (praz)– toate soiurileAllium sativum L. (usturoi)– toate soiurileAllium schoenoprasum L. (arpagic)– toate soiurileAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (asmățui)– toate soiurileApium graveolens L.– Grupul țelină– Grupul țelină de rădăcinăAsparagus officinalis L. (sparanghel)– toate soiurileBeta vulgaris L.– Grupul sfeclă de grădină (sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham)– Grupul sfeclă pentru frunze și pețiol (sfeclă pentru frunze și pețiol sau mangold)Brassica oleracea L.– Grupul varză kale– Grupul conopidă– Grupul Capitata (varză roșie și varză albă)– Grupul varză de Bruxelles– Grupul gulie– Grupul varză creață– Grupul broccoli (tip calabrez și tip germinativ)– Grupul varză kale «Nero di Toscana»– Grupul Tronchuda (varză portugheză)Brassica rapa L.– Grupul varză chinezească– Grupul napCapsicum annuum L. (ardei iute sau ardei)– toate soiurileCichorium endivia L.– toate soiurileCichorium intybus L.– Grupul andivă– Grupul cicoare pentru frunze (cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană)– Grupul cicoare industrială (pentru rădăcină)Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai (pepene verde)– toate soiurileCucumis melo L. (pepene galben)– toate soiurileCucumis sativus L.– Grupul castravete– Grupul castravete cornișonCucurbita maxima Duchesne (dovleac moscat)– toate soiurileCucurbita pepo L. (dovleac verde, inclusiv dovleac cultivat matur și dovleac crenelat sau dovlecel, inclusiv dovleac crenelat imatur)– toate soiurileCynara cardunculus L.– Grupul anghinare– Grupul cardonDaucus carota L. (morcov și morcov furajer)– toate soiurileFoeniculum vulgare Mill. (fenicul)– Grupul AzoricumLactuca sativa L. (salată verde)– toate soiurileSolanum lycopersicum L. (tomată)– toate soiurilePetroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill– Grupul pătrunjel pentru frunze– Grupul pătrunjel pentru rădăcinăPhaseolus coccineus L. (fasole spaniolă)– toate soiurilePhaseolus vulgaris L.– Grupul fasole pitică– Grupul fasole urcătoarePisum sativum L.– Grupul mazăre cu bob neted– Grupul mazăre cu bob zbârcit– Grupul mazăre dulceRaphanus sativus L.– Grupul ridiche– Grupul ridiche neagrăRheum rhabarbarum L. (rubarbă)– toate soiurileScorzonera hispanica L. (scorțoneră)– toate soiurileSolanum melongena L. (pătlăgica vânătă)– toate soiurileSpinacia oleracea L. (spanac)– toate soiurileValerianella locusta (L) Laterr. (fetica sau salata mielului)– toate soiurileVicia faba L. (bob)– toate soiurileZea mays L.– Grupul porumb dulce– Grupul porumb de floriceleToți hibrizii speciilor și grupurilor enumerate mai sus. (la 01-07-2020, Litera B. din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 8 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020 ) C. "sămânța Bază" înseamnă sămânța:i) care a fost produsă sub responsabilitatea menținătorului prin practici de menținere a soiurilor acceptate;ii) care sunt folosite pentru producerea de semințe din categoria "sămânța Certificată";iii) care, inclusiv a prevederilor art. 22, satisface condițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază; șiiv) care a fost găsită prin examinare oficială sau, în cazul condițiilor prevăzute în Anexa II, fie prin examinare oficială, fie prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile stabilite la pct. (i), (ii) și (iii);D. "Sămânța Certificată" înseamnă sămânța:i) care a fost produsă direct din sămânța Bază sau, dacă menținătorul solicita, din sămânța unei generații anterioare seminței Bază, care poate satisface și este găsită prin examinare oficială că satisface condițiile prevăzute pentru sămânța Bază din anexele 1 și 2;ii) care este destinată în principal pentru producția de legume;iii) care, inclusiv prevederile din art. 22 lit. b, satisface condițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată;iv) care a fost găsită, prin examinare oficială sau prin examinare sub supraveghere oficială, că satisface condițiile minime prevăzute la pct. i), ii) și iii);v) care, este subiectul post-controlului oficial prin inspecție de verificare a identității și purității varietale.E. "Sămânța Standard" înseamnă sămânța:i) care are suficientă identitate și puritate varietală;ii) este destinată în principal pentru producția de legume;iii) care satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. II; șiiv) care este subiectul post-controlului oficial, prin inspecție de verificare a identității și purității varietale.F. "masuri oficiale" înseamnă măsurile luate de:a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (denumit în continuare MAPDR) prin autoritățile oficiale responsabile:i) autoritatea oficială centrală responsabilă privind calitatea semințelor și materialului de înmulțire stabilită prin Legea nr. 266/2002 este Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, denumită în continuare INCS;ii) autoritățile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității naționale centrale - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor (denumite în continuare ITCSMS) și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (denumit în continuare LCCSMS);iii) autoritățile oficiale fitosanitare care acționează în baza legislației fitosanitare;iv) autoritatea oficială centrală responsabilă privind testarea și înregistrarea soiurilor în Catalogul oficial al României - Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (denumit în continuare ISTIS);v) de o persoană juridică de drept public sau privat, acționând sub responsabilitatea statului; sauvi) în cazul unor activități auxiliare care sunt de asemenea sub controlul statului, de o persoană fizică acreditată pentru acest scop;b) Se va avea în vedere ca persoanele menționate la pct. v) și vi) să nu dobândească nici un câștig privat necuvenit provenit în urma acestor măsuri.G. "ambalaje mici" înseamnă ambalajele care conțin semințe cu greutate netă de maximum:i) 5 kg pentru leguminoaseii) 500 g pentru asmatui, ceapă, dovlecel, dovleac, fetica, morcov, napi, praz, sfecla roșie, sfecla de pețiol, pepeni verzi, ridichi, scortonera, spanac, sparanghel;iii) 100 g pentru toate celelalte specii de legume(2) Viitoarele amendamentele ce vor fi făcute la lista speciilor din lit. B), vor fi adoptate în concordanță cu procedurile Comunității.(3) Diferitele tipuri de soiuri, incluzând componentele, pot fi specificate și definite în concordanță cu procedurile Comunității.(4) Când examinarea se efectuează sub supraveghere oficială la care se referă alin. (1)(C) iv) și (1)(D) iv), următoarele cerințe trebuie îndeplinite:A. Inspecția în câmpa) Inspectorii trebuie:i) să aibă calificarea tehnică necesară;ii) să nu aibă alte activități private care au legătură cu activitatea de inspecție;iii) să fie acreditați oficial de către autoritatea de certificare a semințelor și aceasta acreditare va include un contract sau o declarație sub semnătură că se supune prevederilor regulilor privind examinarea oficială;iv) să efectueze inspecțiile sub supraveghere oficială în conformitate cu regulile și normele aplicabile inspecției oficiale.b) Culturile de semințe care trebuie inspectate trebuie să fie cultivate din semințe controlate oficial în post-control, iar rezultatele acestuia să fi fost corespunzător.c) O proporție din culturile semincere va fi controlată de inspectorii oficiali. Aceasta proporție trebuie să fie de minim 5%.d) O proporție a eșantioanelor din loturile de semințe recoltate din culturile de semințe va trebui să fie prelevată pentru post-controlul oficial și, unde este cazul, pentru testarea oficială a semințelor în laborator pentru stabilirea identității și purității varietale.e) Autoritatea oficială de certificare aplică regulile privind sancțiunile pentru încălcarea prevederilor naționale care guvernează examinarea sub supraveghere oficială. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și descurajatoare. Sancțiunile includ retragerea acreditării prevăzută la lit. a) pct. iii), pentru inspectorii acreditați oficial care au fost găsiți vinovați, intenționat sau din neglijență, că au contravenit regulilor examinării oficiale. Orice certificare a semințelor examinate este anulată în cazul acestor contravenții, cu excepția cazurilor în care se poate demonstra că aceste semințe îndeplinesc toate cerințele relevante.f) Procedurile, condițiile și cerințele inspecției în câmp sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 355/2002 din 5 August 2002.B. Testarea semințelora) testarea semințelor este efectuată de către laboratoarele de testare a semințelor, acreditate în acest scop de către autoritatea de certificare, care îndeplinesc condițiile stipulate la lit. (b-d).b) laboratoarele de testare a semințelor trebuie să aibă un analist sef desemnat care este direct responsabil cu operațiunile tehnice ale laboratorului și care are calificarea necesară pentru managementul tehnic al laboratorului de testare al semințelor. Analiștii laboratorului trebuie să aibă calificarea tehnică necesară, obținută prin cursuri de instruire organizate în condițiile aplicabile analiștilor de semințe oficiali și confirmați prin examinare oficială.Laboratorul trebuie menținut în spatii și cu echipament considerat oficial că este satisfăcător pentru scopul de testare a semințelor în domeniul acreditat de către autoritatea oficială de certificare.Laboratorul va efectua testările semințelor în concordanță cu metodele internaționale în vigoare.c) laboratoarele de testare a semințelor trebuie să fie:i) un laborator independent; sauii) un laborator care să aparțină unei companii de semințe. Pentru cazul la care se referă pct. (ii), laboratorul poate face testări numai pentru semințele din loturile de semințe produse de companie și numai pentru aceasta, exceptând cazul în care există o înțelegere/contract intre aceasta companie, un aplicant de cerere de certificare și autoritatea de certificare a semințelor.d) activitățile laboratorului de testare acreditat vor fi supuse supravegherii de către autoritatea oficială de certificare care a eliberat certificatul de acreditare.e) în scopul supravegherii menționat la lit. d) din acest alineat, o proporție din loturile de sămânță intrate pentru certificare oficială vor fi supuse supravegherii de către autoritatea oficială, prin teste de control oficiale. Aceasta proporție este, în principiu cât mai egal distribuita asupra persoanelor fizice și juridice cu sămânța intrata pentru certificare și asupra speciilor intrate, dar poate fi de asemenea orientată să elimine orice dubiu specific. Aceasta proporție este de minimum 5%.f) autoritatea oficială de certificare aplică regulile privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor naționale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și descurajatoare. Sancțiunile pot include retragerea autorizației prevăzută la lit. a) din acest alineat, ca urmare a seminței testate de laboratorul autorității oficiale care a constatat că voit sau din neglijență au încălcat regulile privind examinarea oficială. Autoritatea oficială ia măsuri ca orice certificare a seminței examinate să fie anulată, cu excepția cazului când se poate demonstra că aceasta sămânță, totuși, întrunește toate cerințele relevante.g) procedurile, condițiile și regulile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calității semințelor sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002, fără a afecta prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Semințele de legume nu pot fi certificate oficial sau verificate ca semințe Standard și comercializate, decât dacă soiul a fost oficial acceptat în unul sau mai multe state membre.(2) MAPDR va stabili unul sau mai multe cataloage oficiale de soiuri acceptate pentru certificare și comercializare pe teritoriul României. Pentru soiurile care au fost testate și aprobate pentru înregistrare în România, a fost stabilit Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de cultură din România (denumit în continuare Catalogul Oficial).(3) Catalogul poate fi subdivizat în funcție de soiuri:(a) la care semințele pot fi certificate ca "sămânța Bază" sau "sămânța Certificată", sau pot fi verificate ca "sămânța Standard", și(b) la care semințele pot fi verificate numai ca semințe Standard. Orice persoană poate consulta catalogul.(4) Un catalog comun al soiurilor de specii de legume va fi stabilit în Comunitate, în concordanță cu prevederile articolelor 16 și 17, pe baza cataloagelor naționale ale statelor membre.(5) Statele membre vor prevedea că acceptarea unui soi pentru introducerea în Catalogul Comun sau în catalogul altui stat membru este echivalent cu acceptarea pentru introducerea în propriul catalog.  +  Articolul 4(1) Un soi este acceptat numai dacă este distinct, stabil și suficient de uniform. În cazul cicorii industriale, soiul trebuie să posede o valoare culturală și de utilizare satisfăcătoare.(2) În cazul unui soi modificat genetic, soiul va fi acceptat numai dacă au fost luate măsuri preventive de evitare a efectelor asupra sănătății umane și asupra mediului în concordanță cu legislația specifica în vigoare.(3) Când materialul derivat dintr-un soi este destinat să fie folosit în alimentație, în scopul prevăzut în art. 3, sau ca furaj în scopul prevăzut în art. 15 a Regulamentului nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind alimentele și furajele modificate genetic, soiul va fi acceptat numai dacă a fost aprobat în conformitate cu acest regulament.(4) În interesul conservării resurselor genetice de plante, așa cum este specificat în articolul 44(2), se poate pleca de la criteriile de acceptare stabilite în alin. (1), până când condițiile specifice se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunității, luând în considerare cerințele din art. 44(3).  +  Articolul 5(1) Un soi trebuie să fie privit ca distinct dacă, oricare ar fi originea artificială sau naturală a variației inițiale din care a rezultat, este în mod clar distinct, prin una sau mai multe caracteristici importante de oricare alt soi cunoscut în Comunitate. Caracterele trebuie să fie capabile de a fi precis recunoscute și precis definite.(2) Un soi cunoscut în Comunitate trebuie să fie oricare soi, care la data când cererea pentru acceptare a soiului pentru evaluare, depusa în timp util, este:– fie înregistrat în catalogul comun al soiurilor din speciile de plante agricole sau în catalogul soiurilor de legume, sau;– fără să fie înregistrat într-unul din aceste cataloage, a fost acceptat sau propus pentru acceptare în statul membru în chestiune sau în alt stat membru, pentru certificare și comercializare, sau pentru certificare pentru alte țări, sau pentru verificare ca sămânța Standard, decât dacă condițiile nu mai sunt îndeplinite în toate statele membre implicate, înainte ca decizia privind cererea pentru acceptarea soiului pentru evaluare să fie luată.(3) Un soi se consideră stabil dacă, după înmulțiri sau multiplicări succesive sau la sfârșitul fiecărui ciclu (unde amelioratorul a definit un ciclu specific de înmulțire sau multiplicare), caracterele lui esențiale rămân la fel ca în descrierea inițială.(4) Un soi trebuie privit ca fiind suficient de uniform dacă, în afara de foarte puține aberații, plantele din care este compus sunt, ținând cont de proprietățile distincte ale sistemelor de reproducere ale plantelor, similare sau genetic identice în ceea ce privește caracteristicile, luate ca un întreg, care sunt luate în considerare pentru acest scop.  +  Articolul 6Statele membre trebuie să se asigure că soiurile provenind din alte state membre sunt supuse unor cerințe similare, în special cu privire la procedura de acceptare, ca și soiurile naționale.  +  Articolul 7(1) Înregistrarea soiurilor se bazează pe rezultatele examinărilor oficiale, în special teste de câmp, acoperind un suficient număr de caracteristici pentru ca soiul să fie descris. Metodele folosite pentru determinarea caracteristicilor trebuie să fie exacte și sigure. În contextul stabilirii distinctivității, testările din câmp trebuie să includă cel puțin soiurile de comparație disponibile, care sunt soiuri cunoscute în Comunitate în sensul art. 5 alin. (1). Pentru scopul aplicării art. 9, trebuie incluse alte soiuri de comparație disponibile.În cazul soiurilor de legume ale căror semințe nu pot fi verificate decât ca semințe Standard, rezultatul examinărilor neoficiale și al cunoștințelor câștigate prin experiențe practice pe durata cultivării, pot fi luate în considerare în relație cu rezultatele unei examinări oficiale. Pot fi stabilite, în concordanță cu procedurile Comunității că, pentru datele specifice, soiuri ale diferitelor specii de legume nu vor mai fi mult timp acceptate, decât pe baza testelor oficiale.(2) În cazul în care examinarea componentelor genealogice este necesară pentru a studia hibrizii și soiurile sintetice, autoritatea oficială are obligația să asigure confidențialitatea rezultatelor examinării și descrierilor componentelor genealogice, dacă amelioratorul o cere.  +  Articolul 8În cererea de înscriere a unui soi pentru testare se va menționa informația privind înregistrarea lui într-un alt stat membru CE sau dacă s-a depus cerere de înscriere la testare într-o țară comunitară și a fost acceptată.  +  Articolul 9(1) Autoritatea oficială se va ocupa de publicarea oficială a catalogului soiurilor acceptate pe teritoriul tarii. Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România se elaborează de către I.S.T.I.S., se aprobă prin ordin ministerial și se publică în Monitorul Oficial al României. În Catalog sunt înregistrate numele persoanei sau instituției responsabile pentru menținerea soiului. Când mai multe persoane sunt responsabile pentru menținerea unui soi, nu este necesar să se publice numele lor. Dacă numele nu sunt publicate, în catalog trebuie să se indice autoritatea care deține lista numelor persoanelor responsabile pentru menținerea soiului.(2) Statele membre redactează, pentru fiecare soi înregistrat, un dosar conținând o descriere a soiului și un rezumat clar al tuturor factorilor care au stat la baza înregistrării acestuia. Descrierea soiurilor se referă la plantele produse direct din sămânță și material săditor din categoria "sămânța Certificată" sau din categoria "sămânța Standard".(3) În Catalogul oficial, soiurile modificate genetic înregistrate au indicată clar mențiunea "soiuri modificate genetic". Autoritatea oficială trebuie să asigure în plus că orice persoană care comercializează acest fel de soi va indica clar în catalogul său de vânzări că este un soi modificat genetic.  +  Articolul 10(1) Orice cerere sau retragere a unei cereri pentru înregistrarea unui soi, orice intrare în catalogul oficial și, de asemenea, orice amendament în plus trebuie să fie notificate imediat statelor membre și Comisiei Europene.(2) Autoritatea responsabilă trebuie să transmită, pentru fiecare soi nou înregistrat, autorităților din alte state membre și Comisiei o descriere concisă a celor mai importante caracteristici pentru utilizare. Aceasta măsură nu trebuie să se aplice în cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) care sunt exclusiv destinate să fie componente pentru soiuri finale. La cerere, trebuie să comunice, de asemenea, o descriere a caracteristicilor speciale care fac ca un soi să fie distinct față de alte soiuri similare.(3) Autoritățile oficiale trebuie să pună la dispoziția autorităților din statele membre și Comisiei CE documentațiile tehnice, la care se referă articolul 9 alin. (2), despre soiurile care au fost înregistrate și apoi radiate. Informațiile schimbate cu privire la aceste documente trebuie tratate ca fiind confidențiale.(4) Documentația de înregistrare a unui soi este disponibilă pentru folosire personală și exclusiva a oricărei persoane cu interes legitim. Aceste prevederi nu trebuie să se aplice când informația trebuie, sub incidenta art. 7 alin. (2), tratată ca fiind confidențială.  +  Articolul 11(1) Soiurile înregistrate trebuie menținute conform cu practicile acceptate pentru menținerea soiului (selecție conservativă).(2) Se verifică tot timpul menținerea din înregistrările ținute de persoana sau persoanele responsabile pentru soi. Aceste înregistrări trebuie să cuprindă producția din toate generațiile anterioare seminței Bază.(3) Probele pentru verificare se solicita de la persoana responsabilă pentru soi. Asemenea probe pot, dacă este necesar, să fie luate pe cale oficială.(4) Atunci când menținerea este efectuată într-un stat membru altul decât cel în care soiul a fost înregistrat, statele membre în cauză trebuie să asigure unul altuia asistența administrativa în ceea ce privește verificarea.  +  Articolul 12(1) Soiurile se mențin în Catalogul oficial până la sfârșitul celui de al zecelea an calendaristic după înregistrare.(2) Înregistrarea unui soi poate fi reînnoită la un interval de timp dat dacă, este încă cultivat la o asemenea scara pentru a justifica acest lucru, este încă distinct, stabil și suficient de uniform sau dacă trebuie menținut în interesul conservării resurselor genetice ale plantelor sau dacă sunt satisfăcute criteriile prevăzute de art. 44 (alin. 2 și alin. 3). Cererile de reînscriere și semințele necesare retestării trebuie depuse cu doi ani înaintea termenului de expirare a înregistrării, excepție făcând varietățile de conservare în înțelesul art. 44.(3) Perioada de valabilitate a înregistrării este extinsă provizoriu până ce este luată decizia privind cererea de reînscriere.  +  Articolul 13Autoritățile oficiale trebuie să se asigure că nu apar îndoieli după înregistrarea soiului privind aprecierea distinctivității sau a numelui lui, care în timpul acceptării au fost clarificate.  +  Articolul 14(1) Înregistrarea unui soi din Catalogul oficial trebuie să fie revocată dacă:a) se dovedește la examinare, că soiul nu mai este distinct, stabil și suficient de uniform, în sensul în care aceste însușiri au fost luate în considerare la înregistrarea lui în Catalogul oficial;b) la cererea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru soi, în afara cazului în care menținerea soiului este asigurată.(2) Soiurile sunt radiate din Catalogul oficial dacă:a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directiva 2002/55/CE nu sunt respectate;b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării, au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul.  +  Articolul 15(1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacă înregistrarea soiului a fost revocată sau dacă perioada de valabilitate a înregistrării a expirat.(2) În ceea ce privește teritoriul României se permite, pentru certificarea și comercializarea seminței, o perioadă până la data de 30 iunie a celui de-al treilea an de la radiere.(3) Pentru soiurile care au figurat conform art. 17 alin. (1), în catalogul comun al soiurilor la care se referă art. 18, termenul la care expira ultimul dintre termenele de admitere acordate de diferitele state membre în temeiul alin. (2), se aplică comercializări în toate statele membre, în măsura în care semințele din soiul în cauză nu au fost supuse nici unei restricții de comercializare în ceea ce privește soiul.  +  Articolul 16(1) Ca efect al publicării la care se referă art. 17, sămânța soiurilor înregistrate în conformitate cu prevederile Directivei 2002/55/CE sau în conformitate cu principiile care corespund Directivei 2002/55/CE, nu este subiectul nici unor restricții de comercializare referitoare la soi.(2) Autoritatea oficială poate, la cerere, conform procedurii din art. 46(2) sau 46(3) în cazul soiurilor modificate genetic, să interzică pentru o parte sau pentru întreg teritoriul său, utilizarea soiului respectiv sau să impună condiții adecvate de cultivare a soiului, iar, în cazul prevăzut la lit. (b), condiții de utilizare a produselor rezultate din cultivarea soiului respectiv:a) dacă se constată că, cultivarea soiului respectiv, ar putea dauna din punct de vedere fitosanitar cultivării altor soiuri sau specii; saub) în cazul în care există motive justificate, altele decât cele menționate mai sus, sau au fost menționate în perioada procedurii la care se referă art. 10 alin. (2), pentru considerația că soiul respectiv prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediul înconjurător.  +  Articolul 17(1) În conformitate cu informațiile furnizate de statele membre și pe măsura primirii lor, Comisia va asigura publicarea în Jurnalul Oficial al Comunității, seria C, sub titlul "Catalogul comun al soiurilor speciilor de legume", a tuturor soiurilor ale căror semințe nu sunt supuse nici unei restricții de comercializare referitoare la soi, în conformitate cu dispozițiile art. 16, precum și cu indicațiile prevăzute în art. 9 alin. (1) referitoare la responsabilul sau responsabilii de menținerea soiului. Catalogul menționează statele membre care au beneficiat de o autorizare în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) sau ale art. 18.(2) Catalogul va cuprinde soiurile pentru care se aplică un termen de gratie în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (3). El va menționa, de asemenea, durata termenului de gratie și, dacă este cazul, statele membre pentru care acesta nu se aplică. Nota însoțitoare publicată indica, în mod clar, soiurile care au fost modificate genetic.  +  Articolul 18În cazul în care se constată că, cultivarea soiului înscris în catalogul comun al soiurilor, într-un stat membru, poate dauna din punct de vedere fitosanitar, cultivării altor soiuri sau specii, sau că ar exista riscuri pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea umană, statul membru respectiv poate fi autorizat, la cerere, în conformitate cu procedurile din art. 46(2) sau, 46(3) în cazul unui soi modificat genetic, să interzică comercializarea semințelor sau a materialului de înmulțire din soiul respectiv, pe întreg teritoriul său. În caz de pericol iminent de propagare a unor organisme dăunătoare sau în caz de pericol iminent pentru sănătatea umană sau pentru mediu, aceasta interdicție poate fi stabilită de statul membru interesat din momentul depunerii cererii până în momentul adoptării deciziei finale care va fi luată în termen de trei luni, în conformitate cu procedurile din art. 46(2) sau, 46(3) în cazul soiurilor modificate genetic.  +  Articolul 19În cazul în care un soi nu mai este admis în statul membru în care a fost admis inițial, unul sau mai multe state membre pot menține admiterea soiului respectiv dacă sunt menținute condițiile de admitere pe teritoriul lor. În cazul unui astfel de soi pentru care se solicita menținerea să, aceasta trebuie să rămână asigurată.  +  Articolul 20(1) Semințele de cicoare industrială (Cichorium intybus L. partim) nu pot fi plasate pe piață decât dacă sunt semințe certificate oficial ca "sămânța Bază" sau "sămânța Certificată".(2) Semințele altor specii de legume nu pot fi comercializate decât dacă sunt, fie semințe certificate oficial ca "sămânța Bază" sau "sămânța Certificată", sau sămânța Standard.(3) În conformitate cu procedurile Comunității, se poate prevedea că semințele anumitor specii de legume să nu poată fi comercializate, cu începere de la anumite date specificate, decât dacă sunt certificate oficial ca "sămânța Bază" sau "sămânța Certificată".(4) Examinările oficiale ale semințelor se efectuează conform metodelor internaționale curente, în măsura în care acestea există, ale Comunității, OECD, ISTA sau altele.  +  Articolul 21Fără a aduce atingere art. 20 alin. (1) și (2), pot fi plasate pe piață următoarele:a) semințe de selecție din generații anterioare semințelor Bază, șib) semințe brute, comercializate pentru prelucrare, sub rezerva, că identitatea lor să fie garantată.  +  Articolul 22(1) Autoritatea oficială, totuși, prin derogare de la prevederile art. 20 poate:a) să autorizeze certificarea oficială și comercializarea semințelor Bază care nu satisfac condițiile prevăzute în Anexa nr. 2 în privința germinației, conform prevederilor din Anexa nr. 7 cap. II pct. E1. În acest sens, se iau toate măsurile necesare astfel încât furnizorul să garanteze o germinație determinată pe care să o indice în vederea comercializării, pe o etichetă specială care include numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului.b) în scopul unei aprovizionări rapide, deși în realitate examinarea oficială privind controlul conform condițiilor din Anexa nr. 2 în vederea respectării germinației nu a fost încheiată, autorizează certificarea oficială și comercializarea până la primul cumpărător a seminței din categoria "sămânța Bază", sau "sămânța Certificată". Certificarea va fi acordata numai cu prezentarea unui buletin de analiză provizorie a seminței și cu condiția ca numele și adresa primului destinatar căruia i s-a dat sămânță să fie trecute pe acest document. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că acel furnizor garantează germinația stabilită prin analiza provizorie. Aceasta germinație trebuie declarată pentru comercializare pe o etichetă specială care va purta numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului.c) aceste prevederi nu se aplică seminței importate din terțe țări, exceptând prevederile din art. 36 cu privire la multiplicarea în afara Comunității.(2) Statele membre care utilizează derogările prevăzute în alin (1) lit. a) sau lit. b) își acorda reciproc asistența administrativa privind inspecțiile.  +  Articolul 23(1) Fără a aduce atingere prevederilor din art. 20 alin. (1) și (2) autoritatea de certificare poate autoriza producătorii stabiliți pe teritoriul României pentru a comercializa:a) mici cantități de semințe, în scopuri științifice sau pentru lucrări de selecție;b) semințe ale amelioratorului sau reprezentantului său în România, pentru o perioadă limitată, aparținând unui soi pentru care s-a depus o cerere de înscriere într-un catalog național al soiurilor de specii de plante agricole în cel puțin un stat membru și pentru care informațiile tehnice specifice au fost depuse.(2) Condițiile în care statele membre pot acorda autorizațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), stabilite în conformitate cu procedurile Comunității, în particular cu privire la obținerea datelor, felul datelor, păstrarea și numele soiului și etichetarea ambalajelor, sunt stabilite în Anexa nr. 6 care transpune Decizia Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care a fost înaintată cererea de înregistrare în Catalogul oficial al soiurilor.(3) Autorizațiile acordate înainte de data adoptării acestui ordin, pentru scopul expus în alin. (1), rămân în vigoare până la 1 august 2006. După aceasta dată toate autorizațiile trebuie să respecte prevederile stabilite în conformitate cu alin. (2).  +  Articolul 24Prin acest ordin, pentru producția produsă pe teritoriul României, privitor la condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2, se impun cerințe suplimentare sau mai severe pentru certificarea seminței. Aceste condiții și cerințe sunt prevăzute în Anexa nr. 7.  +  Articolul 25(1) Pentru examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu metodele corespunzătoare. Eșantionarea seminței în vederea controlului la comercializare, prevăzut în art. 39, trebuie efectuată oficial. Aceste prevederi se aplică și în cazul prelevării eșantioanelor de semințe Standard pentru testare în postcontrol.(2) Când eșantionarea se efectuează sub supraveghere oficială prevăzută în alin. (1), trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) eșantionarea semințelor trebuie efectuată prin eșantionorii care au fost acreditați pentru acest scop de către autoritatea oficială și îndeplinesc condițiile stabilite la lit. b), c), d) din acest alineat;b) eșantionorul trebuie să aibă calificări tehnice necesare obținute în urma participării la cursuri de instruire organizate în condițiile aplicabile celor pentru personalul oficial și trebuie confirmat prin examinări oficiale. Aceasta eșantionare trebuie să se efectueze în conformitate cu metodele internaționale în vigoare ale ISTA;c) eșantionorii trebuie să fie:(i) persoane fizice independente;(ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități nu implica producția de sămânță, recolta de sămânță, prelucrarea sau comercializarea; sau(iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități implica producția de sămânță, recolta de sămânță, prelucrarea sau comercializarea seminței;(iv) în cazul referitor la pct. (iii) de la lit. c) din acest alineat, eșantionorul poate eșantiona sămânța numai din loturile de sămânță proprietate a angajatorului său, în afara cazului în care există un alt acord intre angajatorul său, solicitantul de certificare a semințelor și autoritatea oficială de certificare.d) performanta eșantionorilor acreditați va fi supravegheată de autoritatea oficială de certificare. Când se eșantionează automat, trebuie strict respectat ca operațiunile să corespundă procedurilor și să fie supravegheate oficial;e) în scopul supravegherii la care se face referire la lit. d) din acest alineat o proporție din loturile de sămânță intrate pentru certificarea oficială va fi eșantionată-controlată de eșantionori oficiali. Aceasta proporție va fi în principiu egal distribuita pentru persoanele fizice și juridice cu sămânța intrata pentru certificare, și speciile intrate, dar poate fi de asemenea orientată să elimine orice dubiu specific. Aceasta proporție trebuie să fie de cel puțin 5%. Acest control nu se aplică eșantionării automate. Autoritatea oficială va compara eșantioanele de sămânță prelevate oficial cu eșantioanele acelorași loturi de sămânță prelevate sub supraveghere oficială.f) autoritatea oficială aplică regulile privind sancțiunile pentru încălcarea prevederilor naționale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și descurajatoare. Sancțiunile pot include retragerea acreditării prevăzută la lit. a) din acest alineat, dacă autoritatea oficială a constatat că eșantionorii acreditați, intenționat sau din neglijență, au încălcat regulile oficiale de examinare. În acest caz autoritatea oficială va lua măsuri ca orice certificare a seminței eșantionate să fie anulată, cu excepția cazului când pot demonstra că aceasta sămânță, totuși, îndeplinește toate cerințele relevante.g) procedurile, condițiile și regulile privind acreditarea persoanelor pentru a eșantiona semințe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială în România sunt prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 283/2002 din 8 iulie 2002, fără a afecta prevederile din prezentul ordin.(3) În conformitate cu procedurile Comunității pot fi adoptate măsuri suplimentare pentru efectuarea eșantionării sub supraveghere oficială.(4) Pentru examinarea semințelor în vederea certificării și pentru testarea în postcontrol, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene. Greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a unui eșantion sunt prevăzute în Anexa nr. 3.  +  Articolul 26(1) Comercializarea seminței Bază, seminței Certificate și seminței Standard se efectuează numai dacă loturile sunt suficient de omogene și în ambalaje sigilate, prevăzute cu un mecanism de sigilare și marcare, în conformitate cu art. 27 și 28.(2) Autoritatea oficială poate, pentru comercializarea unor cantități mici de semințe către utilizatorul final, să prevadă derogări de la dispozițiile din alin. (1) în ceea ce privește ambalarea, sistemul de sigilare și marcare.(3) Fără a aduce atingere alin. (1), autoritatea de certificare poate autoriza producătorii din România să plaseze pe piață ambalaje mici cu semințe Standard conținând mixturi din diferite soiuri ale aceleași specii. Când se aplică aceste prevederi, speciile, regulile pentru mărimea maximă a ambalajelor mici și cerințele pentru etichetare se stabilesc în conformitate cu procedura la care se referă art. 46 alin. (2).  +  Articolul 27(1) a) Ambalajele seminței Bază, a seminței Certificate, exceptând ambalajele mici CE, trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială, în așa fel încât acestea să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără ca eticheta oficială prevăzută în art. 28 alin. (1) sau ambalajul să nu prezinte urmele violării acestora.b) În vederea asigurării sigilării, sistemul de sigilare trebuie să fie prevăzut cu etichetă oficială sau prin aplicarea unui sigiliu oficial.c) Măsurile prevăzute la lit. b) din acest alineat nu mai sunt necesare în cazul utilizării unui sistem de sigilare nereutilizabil.d) Dacă un anumit sistem de sigilare corespunde prevederilor din acest alineat se stabilește în conformitate cu Decizia Comisiei 81/675/CEE care prevede că un sistem de sigilare este un "sistem de sigilare nereutilizabil" în cazul următoarelor ambalaje:i) pungi (saci) de hârtie sau material plastic, prevăzând ca ele să aibă deschiderea la capătul de umplere și capătul de umplere este echipat cu sistem de lipire autoadeziv sau lipire la cald care închide capătul de umplere, după umplere cu sămânță, astfel încât nu poate fi deschis fără deteriorarea ambalajului;ii) sacii din materiale nețesute, care se închid prin coasere, trebuie să fie prevăzuți, cel puțin pe una din laturile deschiderii, cu o imprimare de neșters a unui șir de numere, numerotat începând cu numărul 1 la capătul superior, sau cu o imprimare similară (litere, desene), care să arate că sacul a rămas la dimensiunile originale;iii) autoritatea de certificare va aproba fiecare sistem particular de sigilare.(2) Ambalajele care au fost sigilate oficial pot fi resigilate o dată sau de mai multe ori dar numai oficial sau sub supraveghere oficială. În cazul în care ambalajele se resigilează, se menționează pe eticheta prevăzută în art. 28 alin. (1): resigilat, data ultimei resigilări și autoritatea responsabilă.(3) Autoritatea va cere ca ambalajele cu semințe Standard și ambalajele mici cu sămânța Certificată să fie sigilate în așa fel încât ele să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau să lase urmele deteriorării evidente pe eticheta prevăzută la art. 28 alin. (3) sau pe ambalaj. Cu excepția ambalajelor mici, ambalajele trebuie să poarte, de asemenea, o plombă sau un sistem echivalent de sigilare atașat de persoana responsabilă pentru prinderea etichetelor. În conformitate cu procedurile Comunității, poate fi stabilit când un sistem particular de sigilare corespunde cu prevederile acestui alineat. În cazul ambalajelor mici cu semințe din categoria Certificată, ambalajele nu pot fi sigilate o dată sau de mai multe ori decât sub supraveghere oficială.(4) Autoritatea de certificare poate prevedea excepții la alin. (1) și (2) în cazul ambalajelor mici cu sămânța Bază închise în România. Condițiile relativ la aceste excepții pot fi determinate în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 28(1) Ambalajele cu sămânța Bază și sămânța Certificată, în măsura în care sămânța din ultima categorie nu se prezintă sub forma de ambalaje mici, trebuie:a) i) să fie prevăzute cu o etichetă oficială care nu a mai fost anterior folosită și care satisface condițiile din Anexa nr. 4 partea A și ale carei informații sunt date în una din limbile oficiale ale Comunității. Eticheta poate fi plasată în interiorul ambalajelor transparente astfel încât să poată fi citită.ii) culoarea etichetei oficiale este albă pentru sămânța Bază, albastră pentru sămânța Certificată. Când se folosesc etichetele cu capse sau urechiușă se sigilează cu un sigiliu oficial;iii) dacă, în cazul prevăzut în art. 22, sămânța Bază nu satisface condițiile din Anexa nr. 2 în ce privește germinația, acest fapt trebuie menționat pe etichetă;iv) folosirea etichetelor adezive oficiale este autorizata;v) în conformitate cu procedurile Comunității poate fi autorizata imprimarea de neșters, sub control oficial, a informațiilor cerute pe ambalaje, în conformitate cu modelul de etichetă.b) să conțină o notiță oficială de aceeași culoare cu cea a etichetei, cuprinzând un minimum de informații stabilite în Anexa nr. 4 punctele A, I, 4-7. Notița va fi redactată de așa maniera încât să nu poată fi confundată cu etichetă oficială prevăzută la alin. (1) lit. a) pct. i). Notița nu este necesară dacă informațiile sunt imprimate de neșters pe ambalaj sau dacă, în conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. a) pct. i) se folosește o etichetă oficială adezivă sau o etichetă rezistenta la rupere.(2) Autoritatea oficială poate prevedea excepții la alin. (1) în cazul ambalajelor mici închise pe teritoriul României. Condițiile privind aceste excepții pot fi determinate în conformitate cu procedurile Comunității.(3) Ambalajele normale cu sămânța Standard și ambalajele mici cu sămânța Certificată trebuie, așa cum se cere în Anexa nr. 4 pct. B, să poarte o etichetă a furnizorului său o notiță imprimată sau ștampilată în limba română și, eventual, în altă limbă oficială a Comunității. Culoarea trebuie să fie albastru pentru sămânța Certificată și galben închis pentru sămânța Standard. În afara ambalajelor mici cu sămânța Standard, informațiile prevăzute sau autorizate conform acestor prevederi trebuie clar separate de orice alte informații puse pe etichetă sau pe ambalaj, inclusiv cele prevăzute în art. 30.În conformitate cu procedura din art. 46 alin. (2) poate fi decis ca ambalajele mici cu sămânța Standard din toate speciile sau din unele specii să fie subiect al acestor cerințe sau că aceste informații prevăzute sau autorizate să fie distincte într-un fel sau altul de orice alte informații, dacă o fotografie sau desen distinctiv sunt declarate în mod expres pe etichetă sau pe ambalaj.  +  Articolul 29Autoritatea de certificare ia toate măsurile necesare astfel încât să se poată asigura controlul identității semințelor în cazul ambalajelor mici cu sămânța Certificată, în special în cazul fracționării loturilor de semințe. În acest scop, statele membre pot prevedea ca ambalajele mici, închise pe teritoriul lor, să fie închise oficial sau sub control oficial.  +  Articolul 30(1) În conformitate cu procedurile Comunității, se poate prevedea că, în cazuri diferite de cele prevăzute deja în Directiva 2002/55/CE, ambalajele pentru sămânța Bază sau sămânța Certificată de orice fel sau sămânța Standard să poarte o etichetă a furnizorului (care poate fi o etichetă separata de eticheta oficială sau poate lua forma unor informații imprimate de furnizor pe ambalaj). Informațiile care trebuie înscrise pe o astfel de etichetă se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunității.(2) În cazul semințelor Bază și al semințelor Certificate, eticheta sau imprimarea prevăzute la alin. (1) se concep astfel încât să nu poată fi confundate cu etichetă oficială prevăzută la art. 28 alin. (1).  +  Articolul 31În cazul semințelor dintr-un soi care a fost modificat genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de semințe, precum și orice document oficial sau neoficial care însoțește lotul, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/55/CE, trebuie să indice clar faptul că soiul respectiv a fost modificat genetic.  +  Articolul 32Orice tratament chimic al seminței Bază, al seminței Certificate sau al seminței Standard trebuie menționat fie pe eticheta oficială, fie pe o etichetă a furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia. În cazul ambalajelor mici, mențiunile respective pot figura direct pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 33În scopul găsirii celor mai bune soluții pentru înlocuirea anumitor dispoziții din Directiva 2002/55/EC, se pot organiza experimente temporare, în condiții specifice la nivel comunitar, în conformitate cu procedurile Comunității. În cadrul experimentelor respective, statele membre pot fi scutite de anumite obligații prevăzute prin Directiva 2002/55/CE. Extinderea scutirii se definește în funcție de prevederile la care se aplică. Durata maximă a unui experiment este de șapte ani.  +  Articolul 34(1) Semințele comercializate în conformitate cu Directiva 2002/55/EC nu sunt supuse, obligatoriu sau facultativ, în ceea ce privește caracteristicile lor, cerințele de examinare, marcarea și închiderea (sigilarea), nici unei restricții de comercializare altele decât cele prevăzute în Directiva 2002/55/EC sau în orice altă directiva comunitară.(2) Până în momentul luării unei decizii în conformitate cu dispozițiile art. 46 alin. (2), orice stat membru poate fi autorizat, la cerere, în conformitate cu procedurile Comunității, să prevadă admiterea pentru comercializare a semințelor anumitor specii de legume, după o dată specificată, doar în cazul în care acestea sunt certificate oficial ca "sămânța Bază" sau "sămânța Certificată".  +  Articolul 35Semințele de selecție din generațiile anterioare seminței Bază (Prebază) pot fi plasate pe piață în conformitate cu art. 21 lit. a), în următoarele condiții:a) să fie controlate oficial de autoritatea oficială de certificare, în conformitate cu dispozițiile care se aplică pentru certificarea seminței Bază;b) să fie ambalate în conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/55/CE șic) pe ambalaje să fie aplicată o etichetă prin care se furnizează cel puțin următoarele informații:– autoritatea de certificare: INCS, ITCSMS sau LCCSMS și România sau RO,– numărul de referință al lotului,– luna și anul închiderii (sigilării) sau– luna și anul ultimei prelevări oficiale de eșantioane în vederea certificării,– specia, menționată cel puțin cu denumirea botanică, care poate fi sub forma prescurtată și fără numele creatorilor, cu caractere latine,– soiul, menționat cel puțin cu caractere latine,– mențiunea "sămânța Prebază",– numărul de generații care preced semințele din categoria "sămânța Certificată".d) eticheta este de culoare albă, barată pe diagonala cu o linie de culoare violet.  +  Articolul 36(1) Statele membre prevăd că semințele de legume:a) care provin direct din sămânța Bază sau din sămânța Certificată, certificate oficial fie în unul sau în mai multe state membre, fie într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalenta conform art. 37 alin. (1) lit. (d), sau care au fost produse direct din încrucișarea semințelor Bază certificate oficial într-un stat membru cu semințe Bază certificate oficial într-o astfel de țară terță, șib) recoltate în alt stat membru, să fie, la cerere și fără a se aduce atingere altor dispoziții din Directiva 2002/55/EC, să fie certificate oficial în oricare stat membru, dacă au fost supuse unei inspecții în câmp, satisfăcând condițiile stabilite în Anexa nr. 1 pentru categoria respectivă și dacă s-a constatat, cu ocazia examinării oficiale, că sunt satisfăcute condițiile stabilite în Anexa nr. 2 pentru aceeași categorie.c) atunci când, în aceste cazuri, semințele au fost produse direct din semințe certificate oficial din generațiile anterioare seminței Bază (Prebază), statele membre pot autoriza certificarea oficială a acestora ca sămânță Bază, dacă se respecta condițiile prevăzute pentru aceasta categorie.(2) Semințele de legume recoltate în Comunitate și care urmează să fie certificate în conformitate cu dispozițiile alin. (1) trebuie să fie:a) ambalate și etichetate cu o etichetă oficială care îndeplinește condițiile stabilite în Anexa nr. 5 pct. A și B, în conformitate cu dispozițiile art. 27 alin. (1), șib) însoțite de un document oficial care îndeplinește condițiile stabilite în Anexa nr. 5 pct. C.c) Dispozițiile de la lit. a) referitoare la ambalare și etichetare, pot să nu se aplice în cazul în care autoritățile responsabile cu inspecția în câmp, cele care eliberează documentele de certificare pentru semințele care nu sunt definitiv certificate (necertificate final), precum și autoritățile responsabile cu certificarea finala sunt aceleași, sau dacă acestea agreează exceptarea de la lit. a).(3) Statele membre prevăd, de asemenea, că semințele de legume:a) care sunt produse direct din sămânța Bază sau din sămânța Certificată, certificate oficial, fie într-unul sau mai multe state membre sau într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalenta conform dispozițiilor art. 37 alin. (1) lit. d), fie care provin direct din încrucișarea seminței Bază certificată oficial într-un stat membru cu sămânța Bază certificată oficial într-o astfel de țară terță, șib) care au fost recoltate într-o țară terță, trebuie, la cerere, să fie certificate oficial ca sămânță Certificată în fiecare din acele state membre în care sămânța Bază fie a fost produsă, fie a fost oficial certificată, dacă sămânța a făcut obiectul unei inspecții în câmp și satisface condițiile stabilite printr-o decizie de echivalenta adoptata conform cu dispozițiile art. 37 alin. (1) lit. (a) pentru categoria în cauză și dacă s-a constatat, cu ocazia examinării oficiale, că se respecta condițiile stabilite în Anexa nr. 2 pentru aceeași categorie. Alte state membre pot, de asemenea, să autorizeze certificarea oficială a semințelor de acest fel.  +  Articolul 37(1) La propunerea Comisiei, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, constată dacă:(a) examinările oficiale ale soiurilor efectuate într-o țară terță oferă aceleași garanții ca cele prevăzute în art. 7 și efectuate în statele membre;(b) controalele privind menținerea soiurilor efectuate în țara terță oferă aceleași garanții ca cele efectuate de statele membre;(c) în cazurile la care se referă art. 36, inspecțiile în câmp efectuate în țara terță satisfac condițiile stabilite în Anexa nr. 1;(d) semințele de legume recoltate într-o țară terță și care prezintă aceleași garanții în ceea ce privește caracteristicile lor și dispozițiile adoptate în vederea examinării, a asigurării identității, a marcării și a controlului, sunt echivalente cu sămânța Bază, cu sămânța Certificată sau cu sămânța Standard recoltata pe teritoriul Comunității și îndeplinesc prevederile Directivei 2002/55/CE.(2) Alin. (1) se aplică, de asemenea, în cazul oricărui nou stat membru, în perioada cuprinsă intre aderare și data la care acesta pune în aplicare legile, reglementările sau prevederile administrative necesare îndeplinirii dispozițiilor Directivei 2002/55/EC.  +  Articolul 38(1) Pentru depășirea unor dificultăți temporare de aprovizionare generala cu sămânța Bază, cu sămânța Certificată sau cu sămânța Standard pe teritoriul Comunității, care nu se pot rezolva în alt mod, se poate autoriza în conformitate cu procedura prevăzută în art. 46 alin. (2), că statele membre să permită, pentru o perioadă determinată, pe întreg teritoriul Comunității, în cantitățile necesare pentru depășirea dificultăților de aprovizionare, comercializarea de semințe dintr-o categorie ce corespunde unor cerințe mai puțin stricte, precum și de semințe din soiuri care nu figurează în "Catalogul comun al soiurilor din speciile de legume" sau în cataloagele naționale ale soiurilor din statele membre.(2) Pentru o categorie de semințe dintr-un soi din cataloagele prevăzute la alin. (1), eticheta oficială sau eticheta furnizorului este cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare; pentru semințele din soiuri care nu figurează în cataloagele menționate anterior, eticheta este de culoare maron, în care caz, eticheta indica faptul că semințele respective fac parte dintr-o categorie ce corespunde unor cerințe mai puțin stricte.(3) Regulile de aplicare a alin. (1) pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 39(1) Autoritatea oficială de certificare ia măsuri pentru ca semințele de legume să fie controlate oficial, cel puțin randomizat, în cursul comercializării, pentru a se verifica respectarea cerințelor și condițiilor din prezentul ordin, respectiv din Directiva 2002/55/CE.(2) Fără să aducă atingere liberei circulații a semințelor pe teritoriul Comunității, autoritatea oficială ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul comercializării unei cantități de peste 2 kg de semințe importate din țări terțe, îi sunt furnizate următoarele informații:i) specia;ii) soiul;iii) categoria;iv) țara producătoare și autoritatea oficială de inspecție;v) țara de destinație;vi) importatorul;vii) cantitatea de semințe.Modalitățile de furnizare a acestor indicații se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută în art. 46 alin. (2).  +  Articolul 40Autoritatea oficială de certificare ia măsuri pentru ca semințele din categoriile "sămânța Certificată" și "sămânța Standard" să facă obiectul unui postcontrol oficial în câmp prin inspecție care să compare identitatea varietală și puritatea varietală prin controale standardizate.  +  Articolul 41(1) Autoritatea oficială de certificare trebuie să se asigure că persoanele responsabile cu aplicarea etichetelor pentru sămânța Standard destinată comercializării respecta următoarele:a) informează cu privire la datele începerii activității și terminarea activității lor;b) țin evidența tuturor loturilor de semințe Standard și le țin la dispoziția statelor membre, o perioadă de cel puțin trei ani;c) să țină la dispoziția statelor membre, pentru cel puțin doi ani, un eșantion de control martor din semințele soiurilor pentru care nu se solicita menținerea (selecția conservativă);d) să preleveze eșantioane din fiecare lot destinat comercializării și să le țină la dispoziția statelor membre cel puțin doi ani;e) operațiunile prevăzute la lit. (b) și (d) trebuie să fie subiect al verificării oficiale, efectuate randomizat. Obligația prevăzută la lit. (c) se aplică numai producătorilor.(2) Orice persoană care dorește în conformitate cu art. 28 alin. (4) să facă referire la menținerea unui soi trebuie să anunțe intenția respectivă din timp.  +  Articolul 42(1) În cazul în care s-a constatat în mod repetabil, cu ocazia testelor în postcontrol efectuate în câmp, că semințele dintr-un soi nu satisfac corespunzător condițiile prevăzute pentru identitatea varietală sau puritatea varietală, autoritatea oficială ia măsuri astfel încât persoanei care comercializează semințele respective să-i fie, total sau parțial, interzis să comercializeze asemenea semințe (dacă e cazul, pentru o anumită perioadă).(2) Orice măsuri luate în sensul alin. (1) sunt anulate din momentul stabilirii cu suficientă certitudine că semințele destinate comercializării vor satisface în viitor condițiile referitoare la identitatea varietală și puritatea varietală.  +  Articolul 43(1) Teste și încercări comparative comunitare trebuie să fie efectuate pe teritoriul Comunității pentru a se examina în postcontrol eșantioane de semințe de legume introduse pe piață în conformitate cu prevederile Directivei 2002/55/EC, obligatoriu sau facultativ, și luate în timpul eșantionării. Testele și încercările comparative pot include următoarele:i) semințe recoltate în terțe țări,ii) semințe adecvate culturilor organice (ecologice),iii) semințe comercializate în relație cu conservarea "in situ" și folosirea resurselor genetice de plante.(2) Testele și încercările comparative trebuie să fie folosite pentru armonizarea metodelor tehnice de certificare și să verifice satisfacerea condițiilor pe care semințele trebuie să le îndeplinească.(3) Comisia stabilește, în conformitate cu procedura prevăzută în art. 46 alin. (2), dispozițiile necesare pentru efectuarea testelor și încercărilor comparative.Comisia va informa Comitetul la care se referă art. 46 (1) despre dispozițiile tehnice pentru efectuarea testelor și încercărilor comparative și despre rezultatele obținute.(4) Comunitatea poate contribui financiar pentru efectuarea testelor și încercărilor prevăzute în alin. (1) și (2). Contribuția financiara nu va depăși prevederile anuale stabilite de autoritatea bugetara comunitară.(5) Testele și încercările care pot beneficia de contribuția financiara a Comunității, și detaliile regulilor pentru prevederile contribuției financiare, sunt stabilite în conformitate cu procedurile Comunității.(6) Testele și încercările prevăzute în alin. (1) și (2) pot fi efectuate numai de autoritățile statului respectiv sau de persoane juridice care acționează sub responsabilitatea statului.  +  Articolul 44(1) Se pot stabili condiții specifice, în conformitate cu procedurile Comunității pentru a se ține cont de dezvoltarea în ceea ce privește condițiile în care semințele tratate chimic pot fi comercializate.(2) Se pot stabili condiții specifice în conformitate cu procedurile Comunității pentru a se ține cont de dezvoltarea în ceea ce privește conservarea "in situ" și utilizarea durabila a resurselor genetice de plante prin cultivarea și comercializarea semințelor din:a) populații locale și din soiuri care sunt cultivate în mod tradițional, în localități și regiuni speciale și care sunt amenințate de eroziune genetica, fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1467/94 din 20 iunie 1994 privind conservarea, caracterizarea, colectarea și utilizarea resurselor genetice în agricultura;b) din soiuri lipsite de valoare intrinsecă pentru o cultură de producție comercială, dar destinate cultivării în condiții particulare.(3) Condițiile specifice la care se referă alin. (2) vor include în special următoarele aspecte:a) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. (a), populațiile și soiurile trebuie să fie admise în conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/55/CE. În particular se iau în considerare rezultatele testelor neoficiale și cunoștințele acumulate pe baza experienței practice din timpul cultivării, al reproducerii și al utilizării, precum și descrierile detaliate ale soiurilor și denumirile corespunzătoare, notificate statului membru în cauză, iar în cazul în care acestea sunt concludente, va rezulta ca excepție de la cerințele examinării oficiale. Până la admiterea unei asemenea populații sau soi, va fi indicat ca "varietate de conservare" în catalogul comun;b) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. (a) și (b), restricții cantitative adecvate.  +  Articolul 45Modificările care se fac conținutului anexelor, ca urmare a evoluției cunoștințelor științifice și tehnice, se adopta în conformitate cu procedurile Comunității prevăzute în art. 46 alin. (2).  +  Articolul 46(1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent privind Semințele și Materialul de Înmulțire pentru Agricultura, Horticultura și Păduri (denumit în continuare "comitet") instituit prin art. 1 al Deciziei Consiliului 66/399/CEE.(2) Când o referire se face la acest alineat se aplică prevederile art. 4 și 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 care stabilește procedurile pentru exercitarea mandatului de implementare conferit Comisiei. Perioada stabilită în art. 4 alin. (3) din Decizia 1999/468/CE va fi fixată la o luna.(3) Când o referire se face la acest alineat se aplică prevederile art. 5 și 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CE.Perioada stabilită în art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE va fi fixată la trei luni.(4) Comitetul adopta propriile reguli de procedura.(5) Reprezentanții României în cadrul Comitetului Permanent privind Semințele și Materialul de Înmulțire pentru Agricultura, Horticultura și Păduri, din cadrul Comisiei Comunității Europene se stabilesc de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 47Sub rezerva dispozițiilor art. 18 și ale anexelor nr. 1 și 2, Directiva 2002/55/CE și prezentul ordin nu aduc atingere prevederilor legislației naționale justificate prin rațiuni de protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor sau de protecție a proprietății industriale și comerciale.  +  Articolul 48(1) În conformitate cu procedurile Comunității, se pot stabili condiții speciale pentru a se ține cont de dezvoltările în următoarele domenii:a) condiții în care semințele tratate chimic pot fi comercializate;b) condiții în care semințele pot fi comercializate, în relație cu conservarea "in situ" și utilizarea durabila a resurselor genetice de plante, inclusiv amestecuri de semințe din specii care includ speciile enumerate în art. 1 din Directiva 2002/53/CE, și sunt asociate habitatelor naturale și semi-naturale specifice și amenințate de eroziune genetica;c) condiții în care semințe adaptate pentru cultura organică (ecologică) pot fi comercializate.(2) Condițiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. b) vor include în special următoarele aspecte:a) semințele din speciile respective trebuie să aibă o proveniență cunoscută și aprobată de către autoritatea responsabilă cu comercializarea semințelor în zonele definite;b) restricții cantitative corespunzătoare.  +  Articolul 49La solicitarea unui stat membru, în conformitate cu procedurile la care se referă art. 46 alin. (2), acesta poate să fie scutit total sau parțial de obligațiile de aplicare a Directivei 2002/55/CEE în privința anumitor specii, dacă sămânța acelor specii nu se produce sau nu se comercializează pe teritoriul lui, cu excepția acelora care se derulează conform art. 16 alin. (1) și 34 alin. (1).  +  Articolul 50(1) Autoritatea oficială va comunica Comisiei textul principalelor prevederi din acest ordin și implementarea acestora.(2) Ministerul Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale va lua toate măsurile necesare pentru conformitatea acestui ordin cu Directiva 2002/55/CEE pe măsura dezvoltării acquis-ului comunitar.  +  Articolul 51(1) a) Anexa nr. 1 cu referire la semințele de legume și Anexa nr. 2.6 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor, se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.b) Prin derogare de la prevederile de la lit. a) din acest alineat, semințele din recolta anului 2005 și a celor provenite din culturile înființate în toamna anului 2005, precum și cele din stocul anilor anteriori, pot fi certificate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 350/2002 și comercializate până la data de 31 decembrie 2006.(2) Referirile la "Comunitate" și "state membre" vor avea înțelesul de "România" de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate, în cuprinsul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) și alin. (3), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (1) și alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (1) și alin. (2), art. 18, art. 19, art. 22, art. 23 alin. (1) și alin. (2), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 30 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (1)-(3), art. 37 alin. (1) și alin. (2), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2), art. 44 alin. (1)-(3), art. 45 și art. 48 alin. (1),(3) Prevederile cu referire la "procedurile Comunității" și "statele membre" din cuprinsul art. 2 alin. (1)A, art. 2 alin. (2) și alin. (3), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) și alin. (2), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 18, art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (4), art. 28 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (2) și alin. (3), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 38 alin. (3), art. 43 și art. 45 alin. (1)-(4), se aplică de la data aderării României la Comunitate.(4) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 52(1) Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor și agenții economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de legume vor aplica prevederile prezentului ordin.(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare după 30 zile de la data publicării.
  p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
  Vasile Lupu,
  secretar de stat
  București, 29 decembrie 2005.Nr. 1.366.  +  Anexa nr. 1
  Condiții pentru certificarea culturii
  1. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate varietală și puritate varietală.2. În cazul seminței Bază, trebuie să fie efectuate cel puțin o inspecție oficială în câmp, iar în cazul seminței Certificată trebuie să fie efectuată cel puțin o inspecție în câmp, controlată oficial printr-o inspecție de verificare a cel puțin 20% din culturile fiecărei specii.3. Condițiile culturale ale câmpului și stadiul de dezvoltare a culturii trebuie să fie astfel încât să permită verificarea adecvată a identității varietale, purității varietale și stării sanitare.3^1. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a punctelor 1, 2 și 3, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile. (la 01-09-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul IV din ORDINUL nr. 228 din 2 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 20 septembrie 2021 ) 4. Distantele minime de izolare față de sursele de polen ale plantelor vecine, care pot provoca o polenizare străină nedorită trebuie să fie:A. Beta vulgaris1. față de orice sursa de polen a genului Beta nespecificat mai jos: 1.000 m;2. față de sursele de polen a soiurilor din aceleași subspecii aparținând la un grup diferit de soiuri:
  (a) pentru sămânța Bază (b) pentru sămânța Certificată 1.000 m; 600 m;
  3. față de sursele de polen a soiurilor din aceleași subspecii aparținând la aceleași grup de soiuri:
  (a) pentru sămânța Bază (b) pentru sămânța Certificată 600 m; 300 m.
  4. Grupele de soiuri la care se referă pct. 2 și 3 sunt stabilite în conformitate cu prevederile Directivei Comisiei 89/14/CEE din 15 decembrie 1988 care determina grupele de soiuri de sfecla de pețiol și sfecla roșie, sunt următoarele:i) Beta vulgaris L. var. vulgaris, sfecla de pețiol Spinach beet, chard, and Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., sfecla roșie, red beet or beetroot: când cultura este dintr-un soi genetic monogerm, soiurile plurigerme vor fi privite ca aparținând unui grup diferit.ii) Beta vulgaris L. var. vulgaris, sfecla de pețiol, Spinach beet, chard: subiect al pct. I, soiurile trebuie să fie clasificate în 5 grupe în funcție de caracteristicile lor, astfel:
  Grupa Caracteristici
  1 pețiol alb și limbul verde deschis, fără antocian;
  2 pețiol alb și limbul verde deschis mijlociu spre verde închis, fără antocian;
  3 pețiol verde și limbul verde deschis mijlociu spre verde închis, fără antocian;
  4 pețiol roz, limb verde mijlociu spre verde închis;
  5 pețiol rosu, limb cu antocian.
  iii) Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., sfecla roșie, red beet or beetroot: subiect al pct. I, soiurile trebuie să fie clasificate în 6 grupe, în funcție de caracteristicile lor, astfel:
  Grupa Caracteristici
  1 rădăcina plata sau aplatizată, cu pulpa roșie sau violetă;
  2 rădăcina rotunda sau rotunjită cu pulpa albă;
  3 rădăcina rotunda sau rotunjită cu pulpa galbenă;
  4 rădăcina rotunda sau rotunjită cu pulpa roșie sau violetă;
  5 rădăcina alungită, îngustă, cu pulpa roșie sau violetă;
  6 rădăcina mucheată, îngustă, cu pulpa roșie sau violetă.
  B. Specii de Brassica1. față de surse de polen străin capabil să provoace deteriorarea serioasă a soiurilor din speciile de Brassica:a) pentru sămânța Bază - 1.000 m;b) pentru sămânța Certificată - 600 m;2. față de alte surse de polen străin capabil să provoace încrucișarea soiurilor din speciile de Brassica:a) pentru sămânța Bază - 500 m;b) pentru sămânța Certificată - 300 m;C. Cicoare industrială1. față de alte specii din același gen sau subspecie - 1.000 m;2. față de alt soi de cicoare industrială:a) pentru sămânța Bază - 500 m;b) pentru sămânța Certificată - 300 m;D. Alte specii1. față de surse de polen străin capabil să provoace deteriorarea serioasă a soiurilor din alte specii ca rezultat al polenizării încrucișate:a) pentru sămânța Bază - 500 m;b) pentru sămânța Certificată - 300 m;2. față de alte surse de polen străin capabil să provoace încrucișarea cu soiuri din alte specii ca rezultat al polenizării încrucișate:a) pentru sămânța Bază - 300 m;b) pentru sămânța Certificată - 100 m;Aceste distante pot să nu fie luate în considerare dacă se asigura o suficientă protecție de orice polenizare străină nedorită.
  5. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire.Materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului și în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv, inclusiv măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. (la 01-06-2020, Punctul 5. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul VI din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  Condiții pe care trebuie să le satisfacă sămânța
  1. Sămânța trebuie să aibă suficientă identitate varietală și puritate varietală.2. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire.Semințele trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,2000/29/CE,2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. (la 01-06-2020, Punctul 2. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul VI din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 ) 3. Semințele trebuie să satisfacă, de asemenea, următoarele condiții:a) Norme (standarde)  + 
  Specia Puritatea fizică minimă (% în greutate) Conținutul maxim în semințe din alte specii de plante (% în greutate) Germinația minimă (% glomerule sau semințe pure)
  Allium cepa 97 0,5 70
  Allium fistulosum 97 0,5 65
  Allium porrum 97 0,5 65
  Allium sativum 97 0,5 65
  Allium schoenoprasum 97 0,5 65
  Anthriscus cerefolium 96 1 70
  Apium graveolens 97 1 70
  Asparagus officinalis 96 0,5 70
  Beta vulgaris (grupul sfeclă roșie)97 0,5 50 (glomerule)
  Beta vulgaris (altele decât cele din grupul sfeclă roșie)97 0,5 70 (glomerule)
  Brassica oleracea (grupul conopidă)97 1 70
  Brassica oleracea (altele decât cele din grupul conopidă)97 1 75
  Brassica rapa (grupul varză chinezească)97 1 75
  Brassica rapa (grupul nap)97 1 80
  Capsicum annuum97 0,5 65
  Cichorium intybus (grupul andivă, grupul cicoare pentru frunze)95 1,5 65
  Cichorium intybus [grupul cicoare industrial (pentru rădăcină)]97 1 80
  Cichorium endivia 95 1 65
  Citrullus lanatus 98 0,1 75
  Cucumis melo 98 0,1 75
  Cucumis sativus 98 0,1 80
  Cucurbita maxima 98 0,1 80
  Cucurbita pepo 98 0,1 75
  Cynara cardunculus 96 0,5 65
  Daucus carota 95 1 65
  Foeniculum vulgare 96 1 70
  Lactuca sativa 95 0,5 75
  Solanum lycopersicum 97 0,5 75
  L. esculentum
  Petroselinum crispum 97 1 65
  Phaseolus coccineus 98 0,1 80
  Phaseolus vulgaris 98 0,1 75
  Pisum sativum 98 0,1 80
  Raphanus sativus 97 1 70
  Rheum rhabarbarum 97 0,5 70
  Scorzonera hispanica 95 1 70
  Solanum melongena 96 0,5 65
  Spinacia oleracea 97 1 75
  Valerianella locusta 95 1 65
  Vicia faba 98 0,1 80
  Zea mays 98 0,1 85
  (la 01-07-2020, Prima coloană a tabelului de la Litera a), Punctul 3 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 8 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020 )
  b) Prezența organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (ORNC-uri) pe semințele de legume nu trebuie să depășească, cel puțin la o inspecție vizuală, pragurile din următorul tabel:
  Bacterii
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia semințelor de legumePragul de prezență a ORNC-urilor pe semințele de legume
  Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0%
  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]Phaseolus vulgaris L.0%
  Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]Phaseolus vulgaris L.0%
  Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Insecte și acarieni
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia semințelor de legumePragul de prezență a ORNC-urilor pe semințele de legume
  Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.0%
  Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]Pisum sativum L.0%
  Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]Vicia faba L.0%
  Nematozi
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia semințelor de legumePragul de prezență a ORNC-urilor pe semințele de legume
  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L., Allium porrum L.0%
  Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia semințelor de legumePragul de prezență a ORNC-urilor pe semințele de legume
  Pepino mosaic virus [PEPMV0]Solanum lycopersicum L.0%
  Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  (la 01-06-2020, Litera b) din Punctul 3. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul VI din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
  c) Alte standarde sau condiții aplicabile în cazul în care se face trimitere la acestea în tabelul de la litera (a):În cazul soiurilor de Zea mays (porumb dulce - tipuri superdulci), capacitatea germinativă minimă cerută este redusă la 80%. Eticheta oficială sau, după caz, eticheta furnizorului include mențiunea ”Capacitatea germinativă minimă 80%”. (la 30-06-2010, Lit. c), pct. 3 al anexei 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 109 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. )
   +  Anexa nr. 3
  Greutatea lotului și a eșantioanelor (la care se referă art. 25 alin. (2))
  1. Greutatea maximă a lotului de semințe:(a) semințe de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum și Vicia faba - 30 de tone; (la 30-06-2010, Lit. a), pct. 1 al anexei 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 109 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. ) (b) semințele cu mărimea de cel puțin cât a unui bob de grâu, altele decât de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum și Vicia faba - 20 de tone. (la 30-06-2010, Lit. b), pct. 1 al anexei 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 109 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. ) (c) semințe cu mărimea mai mica decât a bobului de grâu: 10 tone(d) greutatea maximă a lotului de semințe nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5%.2. a) Greutatea minimă a unui eșantion:
  Specia Greutatea (în g)
  Allium cepa 25
  Allium fistulosum 15
  Allium porrum 20
  Allium sativum 20
  Allium schoenoprasum 15
  Anthricus cerefolium 20
  Apium graveolens 5
  Asparagus officinalis 100
  Beta vulgaris 100
  Brassica oleracea 25
  Brassica rapa 20
  Capsicum annuum 40
  Cichorium intybus (Grupul andivă, grupul cicoare pentru frunze)15
  Cichorium intybus [grupul cicoare industrial (pentru rădăcină)]50
  Cichorium endivia 15
  Citrullus lanatus 250
  Cucumis melo 100
  Cucumis sativus 25
  Cucurbita maxima 250
  Cucurbita pepo 150
  Cynara cardunculus 50
  Daucus carota 10
  Foeniculum vulgare 25
  Lactuca sativa 10
  Solanum lycopersicum L. 20
  Petroselinum crispum 10
  Phaseolus coccineus 1000
  Phaseolus vulgaris 700
  Pisum sativum 500
  Raphanus sativus 50
  Rheum rhabarbarum 135
  Scorzonera hispanica 30
  Solanum melongena 20
  Spinacia oleracea 75
  Valerianella locusta 20
  Vicia faba 1000
  Zea mays 1000
  (la 01-07-2020, Prima coloana a tabelului de la Litera a), Punctul 2., Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 8 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020 )
  b) În cazul hibrizilor F1 din speciile de mai sus, greutatea minimă a unui eșantion poate fi micșorată la un sfert din greutatea specificată. Totodată, eșantionul trebuie să aibă o greutate de cel puțin 5 g și să conțină cel puțin 400 semințe.
   +  Anexa nr. 4
  ETICHETA
  A. ETICHETA OFICIALĂ (sămânța Bază și Certificată, excluzând ambalajele mici)I. Informații obligatorii1. "Reguli și norme CE"; sau, până la aderării "Reguli și norme RO"2. Autoritatea de certificare: INCS - ITCSMS sau LCCSMS și România sau RO.2a. Numărul de ordine atribuit oficial. (la 01-04-2017, Punctul I, Secțiunea A din Anexa 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 3. Luna și anul sigilării, exprimate prin mențiunea: "sigilat .... (luna și anul)", sau luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: "eșantionat ............. (luna și anul)".4. Numărul de referință al lotului.5. Specia, menționată cel puțin cu caractere latine, cu denumirea botanică, care poate fi dată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, sau numele comun, sau ambele.6. Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine.7. Categoria.8. Țara de producere.9. Greutatea netă sau bruta declarată, sau numărul de semințe declarate.10. În cazul în care se indica greutatea și utilizarea pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica și tipul aditivului precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totala.11. În cazul varietăților care sunt hibrizi sau linii consangvinizate:– pentru sămânța Bază, pentru care hibridul sau linia consangvinizată din care provine sămânța au fost oficial admise în conformitate cu Directiva 2002/55/EC: numele acestui component sub care a fost oficial admis, cu sau fără referire la varietatea finala, însoțit de cuvântul "component" în cazul hibrizilor sau a liniilor consangvinizate care sunt destinate a fi utilizate numai în calitate de component pentru varietatea finala,– pentru sămânța Bază în celelalte cazuri: numele componentului însoțit de varietatea finala căreia îi aparține sămânța Bază, care poate fi menționat sub forma de cod, cu sau fără referire la funcția acestuia (mascul sau femel), indicat prin cuvântul "component",– pentru sămânța Certificată: numele varietății căreia îi aparține sămânța, însoțit de cuvântul "hibrid".12. În cazul când cel puțin germinația a fost reanalizată, se menționează cuvintele "reanalizat .............. (luna și anul)".II. Dimensiuni minime110 x 67 mmB. ETICHETA FURNIZORULUI SAU INSCRIPȚIA PE AMBALAJE (semințe Standard și ambalaje mici din categoria "sămânța Certificată")I. Informații obligatorii1. "Reguli și norme CE"; sau, până la data aderării, "Reguli și norme RO".2. Numele și adresa persoanei responsabile pentru etichetare sau marca (codul) sau de identificare.3. Anul de piață al sigilării sau a ultimei analize de germinație. Sfârșitul anului de piață poate fi indicat.4. Specia, menționată cel puțin cu caractere latine.5. Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine.6. Categoria: în cazul ambalajelor mici, sămânța Certificată poate fi marcată cu litera "C", iar sămânța Standard cu literele "ST".7. Numărul de referință dat de persoana responsabilă cu etichetarea - în cazul seminței Standard.8. Numărul de referință atribuit oficial în cazul seminței Certificate.9. Greutatea netă sau bruta sau numărul de semințe declarate cu excepția ambalajelor mici până la 500 grame.10. În cazul în care se indica greutatea și utilizarea pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica și tipul aditivului precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totala.II. Dimensiunile minime ale etichetei (excluzând ambalajele mici): 110 x 67 mm.
   +  Anexa nr. 5
  ETICHETA ȘI DOCUMENTUL PREVĂZUTE ÎN CAZUL SEMINȚEI NECERTIFICATĂ FINAL, RECOLTATA ÎN ALTE STATE MEMBRE
  A. Informații obligatorii pentru etichetă1. Autoritatea responsabilă de inspecția în câmp și statul membru sau inițialele lor: Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor - INCS, ITCSMS sau LCCSMS și România sau RO.1a. Numărul de ordine atribuit în mod oficial. (la 01-04-2017, Secțiunea A din Anexa 5 a fost completată de Punctul 2, Articolul IV din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 2. Specia, menționată cel puțin cu caractere latine, cu denumirea botanică, care poate fi dată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, sau numele comun, sau ambele.3. Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine.4. Categoria.5. Numărul de referință al câmpului sau numărul de referință al lotului.6. Greutatea netă sau bruta declarată.7. Mențiunea "sămânța necertificată final".B. Culoarea etichetei: Eticheta este de culoare gri.C. Informații obligatorii care figurează pe document1. Autoritatea care eliberează documentul,1a. Numărul de ordine atribuit în mod oficial. (la 01-04-2017, Secțiunea C din Anexa 5 a fost completată de Punctul 3, Articolul IV din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 2. Specia, menționată cel puțin cu cu caractere latine, denumirea botanică, care poate fi dată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, sau numele comun, sau ambele,3. Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine,4. Categoria,5. Numărul de referință al seminței folosite la însămânțare în câmp și numele țări sau țărilor care a certificat această sămânță,6. Numărul de referință al câmpului sau numărul de referință al lotului,7. Suprafața cultivată pentru producerea lotului precizat în document,8. Cantitatea seminței recoltate și numărul de ambalaje,9. Atestarea satisfacerii condițiilor pe care trebuia să le îndeplinească cultura din care a provenit sămânța,10. După caz, rezultatele unei analize preliminare a seminței.
   +  Anexa nr. 6
  Reguli de acordare a autorizației pentru plasarea pe piață a seminței din soiuri
  pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de legume
  Prevederile prezentei anexe transpun prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind plasarea pe piață a semințelor aparținând unor soiuri pentru care a fost înaintată o cerere de înregistrare în catalogul național al soiurilor speciilor agricole sau a speciilor de legume.  +  Capitolul I Prevederi generaleScopul acestei decizii este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizații pentru plasarea pe piață a seminței din soiurile speciilor de legume pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al unui stat membru, prevăzut în art. 3 alin. (3) al Directivei 2002/55/EC și pentru care informațiile tehnice au fost supuse spre examinare, sub rezerva conformității cu prevederile din cap. II:  +  Capitolul II Prevederi speciale1. Autorizareaa) ITCSMS sau LCCSMS pot autoriza amelioratorii stabiliți pe teritoriul lor să plaseze pe piață semințe de legume dintr-un soi pentru care a fost depusa o cerere pentru înregistrare în catalogul național al soiurilor din cel puțin un stat membru și pentru care informațiile tehnice au fost supuse spre examinare, sub rezerva conformității cu prevederile din acest capitol;b) ITCSMS sau LCCSMS se vor asigura că atunci când se acorda o autorizație conform prezentelor reguli, deținătorul autorizației se conformează cu fiecare condiție sau restricție menționate în autorizație.2. Cerereaa) autorizația poate fi cerută de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiului respectiv în catalogul național din cel puțin un stat membru, denumit în continuare solicitant, incluzând în acest termen și reprezentantul acestei persoane, dacă reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectivă;b) solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informații:i) o descriere a soiului;ii) menținerea soiului.3. ScopulAutorizațiile vor fi date numai pentru scopul de a obține cunoștințe din experiențele practice în perioada cultivării.4. Condiții tehniceSămânța de legume trebuie să îndeplinească condițiile Anexei nr. 2 din prezentul ordin (respectiv Directiva 2002/55/CE)5. Examinareaa) Sămânța de legume trebuie să fie subiect de verificare prin inspecție în postcontrol oficial pentru a verifica identitatea și puritatea varietală pe baza descrierii soiului, așa cum este ea furnizată de solicitant sau când este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinării oficiale a distinctivității, stabilității și uniformității așa cum este prevăzut în art. 7 din prezentul ordin;b) eșantioanele trebuie prelevate din loturi omogene;c) greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a eșantionului este redată în Anexa nr. 3 din prezentul ordin.6. Soiuri modificate geneticÎn cazul soiurilor modificate genetic, autorizația poate fi acordata numai dacă toate măsurile necesare au fost luate să evite riscurile pentru sănătatea omului și a mediului. Materialul modificat genetic trebuie să fie autorizat fie conform Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, fie să fie autorizat conform Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.7. Furnizorula) Persoana responsabilă cu etichetarea sau imprimarea sau ștanțarea (ștampilarea) ambalajelor trebuie să:i) informeze autoritatea oficială responsabilă cu privire la data începerii și terminării activității;ii) țină evidența tuturor loturilor de semințe și să le țină la dispoziția autorității responsabile pentru cel puțin 3 ani;iii) să preleveze eșantioane din fiecare lot destinat comercializării și să le țină la dispoziția autorității responsabile pentru cel puțin 2 ani;b) Operațiunile de la lit. b) și c) vor fi subiect de verificare oficială efectuată randomizat.8. Ambalarea și sigilarea.Semințele pot fi comercializate numai în ambalaje închise prin sigilare. Ambalajele cu sămânță trebuie să fie sigilate astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără a lasă urme de violare pe eticheta prevăzută la pct. 9 sau pe ambalaj.9. Etichetarea.a) ambalajele cu semințe trebuie să poarte o etichetă a furnizorului sau o imprimare sau ștanțare (ștampilare) în limba română și dacă este cazul, într-o limba oficială a Comunității;b) informațiile care se menționează pe eticheta prevăzută la lit. a) sunt următoarele:i) numărul de referință al lotului;ii) luna și anul sigilării;iii) specia;iv) denumirea soiului sub care urmează a fi comercializate semințele (referință amelioratorului, denumirea propusă de menținător sau aprobată) și numărul oficial al cererii pentru înregistrarea soiului, după caz;v) indicația "soiul nu este încă înscris oficial în lista";vi) după caz, mențiunea "soi modificat genetic";vii) greutatea netă sau bruta declarată sau numărul de semințe pure, sau după caz, glomerule (semințe multiple);viii) atunci când se indica greutatea și utilizarea pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica și tipul aditivului precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure sau, după caz, a semințelor multiple și greutatea totala;c) Eticheta prevăzută la lit. a) este de culoare portocalie.10. Tratamentele chimiceOrice tratament chimic trebuie notat fie pe eticheta prevăzută la pct. 9, fie pe ambalaj, sau în interiorul acestuia.11. Perioada de timpFără a afecta prevederile pct. 13 și 14, autorizațiile acordate în conformitate cu prevederile acestui ordin trebuie să fie valabile pentru o perioadă de timp care să nu depășească un an și fiecare trebuie reînnoită conform pct. 12.12. Cererea de reînnoirea) fără a afecta prevederile pct. 13 și 14, autorizațiile la care se referă pct. 1 trebuie să fie reînnoite de maximum 2 ori pentru o perioadă care nu depășește fiecare un an.b) Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:i) o referire la autorizația originală;ii) orice informație disponibilă care suplimentează informația deja oferită asupra descrierii, menținerii și/sau cunoștințelor despre experiența practica din perioada cultivării soiului care face subiectul autorizației originale;iii) dovada că evaluarea pentru înscrierea în catalog a soiului se efectuează în continuare, dacă evaluarea nu este disponibilă.13. Încetarea valabilității Autorizațiile nu mai sunt valabile dacă cererea de înscriere în catalogul național este retrasă sau respinsă, sau soiul este înscris în catalog.14. Măsuri de siguranțăCu toate că o autorizație a fost acordata conform pct. 1, un stat membru poate fi autorizat să interzică utilizarea soiului pe întreg teritoriul său, sau pe o parte a teritoriului său, sau poate stabili condiții corespunzătoare de cultivare a soiului, în cazurile prevăzute la lit. b), în concordanță cu condițiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultură:a) atunci când cultivarea soiului este considerată potențial dăunătoare din punct de vedere al sănătății plantelor în raport cu alte soiuri sau specii, saub) atunci când are motive serioase să considere că soiul prezintă un risc pentru sănătatea omului sau a mediului;15. Obligații de raportarea) După acordarea autorizației, ITCSMS sau LCCSMS care a autorizat, sau ISTIS, poate cere persoanei autorizate să raporteze:i) cunoștințele obținute ca urmare a experienței practice din perioada cultivării soiului;ii) cantitățile de semințe plasate pe piață în timpul perioadei de autorizare și statul membru sau beneficiarii din România pentru care sămânța a fost destinată.b) Informațiile prevăzute la lit. a) pct. ii) trebuie tratate confidențial.16. Verificări de menținereStatul membru care a acordat autorizația poate verifica menținerea soiului. Atunci când menținerea are loc într-un stat membru, altul decât statul membru care autorizează, cele două state trebuie să se asiste administrativ în ceea ce privește verificările necesare. Un stat membru poate accepta menținerea într-o terță țară, cu condiția ca verificările practicilor de menținere să permită aceleași garanții ca și cele efectuate în statele membre în conformitate cu art. 37 alin. (1) lit. b) al Directivei 2002/55/CE.17. NotificareaStatele membre trebuie să notifice unul celuilalt și Comisiei următoarele:a) despre fiecare cerere de autorizare, de îndată ce este primită, sau de respingerea cererii de autorizare; șib) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea unei autorizații.18. Schimbul de informațiia) Statele membre vor utiliza sistemul informațional computerizat pentru a facilita schimbul de informații cu privire la cererile de acceptare a soiurilor în cataloagele naționale și autorizația pentru semințele soiurilor neînscrise încă în lista.b) ITCSMS sau LCCSMS vor utiliza sistemul informațional computerizat național al INCS pentru notificarea informațiilor de la pct. 16, iar INCS va publica aceste informații.19. Publicarea unei liste a soiurilora) Comisia poate, pe baza informațiilor furnizate de statele membre, să publice o lista de soiuri care au fost autorizate.b) INCS împreună cu ISTIS, în baza informațiilor de la pct. 17, va publica pe internet o lista a soiurilor autorizate în România în conformitate cu prevederile acestei anexe.
   +  Anexa nr. 7
  Cerințe suplimentare și proceduri pentru producerea, controlul,certificarea și comercializarea semințelor de legume în România
   +  Titlul I CERINȚE GENERALE PENTRU CONTROLUL ȘI CERTIFICAREA SEMINȚELOR  +  Capitolul I Producerea semințelorA. Înscrierea la multiplicare a culturilor semincere1. Agenții economici înregistrați pentru producerea de sămânță pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere de legume pe un document denumit "Declarație de multiplicare", prevăzut în Anexa nr. 8, care se depune la autoritatea de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde este amplasată cultura seminceră, până la data de 1 decembrie pentru culturile semincere de toamna, 1 mai pentru culturile semincere de primăvară. După aceste date, prin excepție, dacă inspectarea culturii la data depunerii "Declarației de multiplicare" permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetație, de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea. Declarația de multiplicare se depune și în cazul producerii seminței Standard care se produce sub supraveghere oficială.2. O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă Declarația de multiplicare este însoțită de:a) un contract de multiplicare intre multiplicator (amelioratorul sau menținătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminței) și un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); saub) o declarație proprie, din care să reiasă că multiplicatorul (amelioratorul sau menținătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminței) își multiplica singur sămânța pe teren propriu, închiriat, arendat sau prin contract de asociere în participațiune, sau alt contract legal de folosire al terenului destinat multiplicării;c) o declarație sau contract de redevență din care să reiasă că menținătorul își da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator.d) în cazul seminței importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicării:– în cazul multiplicării pentru export, acordul (acceptul) autorității de certificare din țara de menținere a soiului sau din care provine sămânța pentru multiplicarea soiului și condițiile sub care se multiplica sămânța, transmis la INCS;– în cazul multiplicării pentru comercializare la intern acordul menținătorului sau furnizorului seminței soiului respectiv pentru comercializarea seminței multiplicate.3. "Declarația de multiplicare" va fi, de asemenea, însoțită de următoarele documente:a) copie după documentele de calitate în care se stabilește proveniență sau originea și categoria biologică;b) toate etichetele oficiale din care, după verificare, inspectorul retine o etichetă din fiecare lot;c) schița, pe cât posibil topografica, de amplasare a culturii și a culturilor premergătoare;d) descrierea morfologică și fiziologică a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul național sau nu sunt disponibile autorității de certificare.4. O cultură se consideră înscrisă pentru certificarea oficială dacă, în urma verificării documentelor și a plății contravalorii prestațiilor, satisface condițiile preliminare obligatorii pentru înființarea acesteia. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maxim 10 zile de la data solicitării.5. Fiecare cultură seminceră admisă în vederea certificării oficiale sau sub supraveghere oficială poarta unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe "Declarația de multiplicare". Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii și a partidei de sămânță, inclusiv pentru sămânța Standard produsă sub control oficial.6. Agenții economici înregistrați pentru producerea de sămânță trebuie să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenția de amestecare a unor partide înainte de prelucrare.B. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru producerea de sămânțăAgenții economici înregistrați pentru producerea semințelor (multiplicatorii) au următoarele obligații:a) să ceara autorității de certificare, prin "Declarația de multiplicare", la termenele fixate, înscrierea pentru inspecția în câmp oficială sau sub supraveghere oficială a culturilor semincere destinate multiplicării;b) să însoțească, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul responsabil, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecția în câmp și să contrasemneze de primirea unei copii a "Fisei de control";c) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activității în vederea certificării semințelor, inclusiv metoda de producere și descrierea componenților sau a soiurilor;d) să permită menținătorului, multiplicatorului sau reprezentanților acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menținerea identității și purității varietale și a altor elemente, în toate fazele de producere a semințelor;e) să țină evidența producției, tranzacțiilor și a stocurilor de semințe într-un "Registru de intrări și ieșiri";f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a semințelor, instruit și atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS și LCCSMS sau acreditat pentru inspecția în câmp;g) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influenta calitatea semințelor sau nerespectarea legalității;h) în plus, menținătorii, inclusiv pentru sămânța Standard, trebuie să completeze la zi registrul de selecție conservativă;i) în plus, menținătorii trebuie să elibereze documentul de garantarea autenticității pentru sămânța Amelioratorului, destinată multiplicării atât pentru filiera de certificare oficială cât și pentru filiera de sămânță Standard;j) să anunțe cu 3 zile înainte de recoltat, data, respectiv ora, începerii recoltatului, pentru ca inspectorul să eșantioneze un eșantion martor din fiecare lot sau partidă, înainte de expedierea seminței pentru prelucrare sau de efectuare a amestecului. Eșantionul se divide în două subeșantioane pentru păstrare, unul la ITCSMS sau LCCSMS și celălalt la producător, respectiv prelucrător;k) să respecte prezentele reguli și norme.C. Inspecția în câmp a culturilor semincere1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, după caz, proveniența sau originea și categoria biologică la înființarea unei culturi semincere sunt:A. Documente emise în România:a) Registrul de selecție conservativă pentru menținerea soiurilor, pentru semințele din categoriile biologice sămânța Amelioratorului, Prebază, Bază și pentru sămânța Standard;b) Act de garantarea autenticității, pentru sămânța Amelioratorului, inclusiv pentru generațiile de sămânță Standard;c) "Documentul oficial de certificare" al lotului de sămânță pentru sămânța certificată oficial sau sub supraveghere oficială sau "Documentul de calitate și conformitate al furnizorului" și/sau eticheta oficială, vigneta oficială sau "Documentul de inspecție în câmp", după caz, și "Documentul de inspecție în câmp", "Documentul de calitate și conformitate al furnizorului", eticheta furnizorului, buletinul de analiză, în cazul seminței Standard;B. Documente emise în țări membre CE:a) Eticheta oficială tip CE;b) Certificat sau buletin de analiză, eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat și recunoscut de autoritatea din țara respectivă;c) Eticheta furnizorului pentru ambalajele mici;d) Eticheta furnizorului în cazul seminței Standard.C. Documentele de calitate însoțitoare ale semințelor din import din țări terțe sunt:a) Certificat de puritate varietală, tip OCDE pentru tarile afiliate la acest sistem sau "Field inspection" pentru celelalte țări;b) Certificat (buletin) internațional de analiză ISTA, eliberat de un laborator acreditat de Asociația Internațională de Testare a Semințelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut de autoritatea din țara respectivă;c) Eticheta tip OCDE.2. În cadrul inspecției culturii semincere inspectorul verifică următoarele:a) documentele de proveniență și documentele de descriere a caracterelor genealogice a componenților sau descrierea caracterelor morfologice și însușirilor fiziologice;b) distantele de izolare, rotația, identificarea culturii semincere printr-o etichetă la fiecare lot (parcela);c) determinarea purității varietale având în vedere metodele descrise în "Manualul OCDE privind certificarea purității varietale a semințelor destinate comerțului internațional, Anexa nr. 2: Inspecția în câmp a culturilor semincere".În cadrul inspecției se examinează un număr cât mai mare de plante, acest număr depinzând de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele componenților parentali, ai soiului și uniformitatea lor. Examinarea se efectuează prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficială DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în "Fișa de control", stabilită de autoritatea oficială și adaptată de inspector cerințelor de control al speciei sau soiului, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informațional INCS;d) cultura seminceră se examinează în perioadele optime de vegetație și se urmărește dacă s-au eliminat plantele netipice și cele atacate de organismele dăunătoare;e) numărul de verificări este de minimum una, sau de câte ori inspectorul consideră necesar, iar mărimea, numărul și distribuția punctelor de verificare elementare, se stabilesc de inspector în conformitate cu metodele în vigoare;f) în cazul când cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentele reguli și norme, inspectorul anunță, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fișa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspecție. Dacă și în urma reinspecției cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentul ordin, aceasta se respinge și inspectorul eliberează documentul "Document de inspecție în câmp" cu decizia "respinsă", conform modelului din Anexa nr. 8;g) în cazul când cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentele reguli și norme pentru categoria respectivă, dar îndeplinește condițiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anunță, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fișa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă dorește declasarea. În cazul când se hotărăște declasarea, inspectorul poate elibera "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia "admisă cu declasare". Dacă multiplicatorul nu dorește declasarea, cultura se respinge și inspectorul eliberează documentul "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia "respinsă";h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anunțată multiplicatorului cu cel puțin 3 zile înainte de recoltare;i) în cazul în care culturile semincere nu îndeplinesc unele condiții de aprobare în câmp datorita unor cauze care pot fi remediate până la certificarea finala sau dacă inspectorul consideră că sămânța poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura și eliberează documentul "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia "admis sub rezerva", care presupune efectuarea unor examinări oficiale ulterioare recoltării semințelor, în sarcina și sub responsabilitatea producătorului;j) se resping de la aprobarea în câmp culturile semincere care nu îndeplinesc condițiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia "respinsă";k) se aprobă în câmp culturile semincere care îndeplinesc condițiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia "admisă";l) se pot elibera, în cazul unei diferențieri evidente a uniformității culturii, documente de inspecție separate pentru fiecare porțiune caracteristica;m) se poate elibera pentru același soi, categorie biologică și proveniența, pentru mai multe parcele care pot constitui o partidă, un singur document de inspecție dacă nu sunt alte restricții legale;n) numărul "Documentului de inspecție în câmp" este numărul de identitate al partidei de semințe sau a câmpului;o) inspectorul va preleva un eșantion martor din fiecare partidă recoltata înainte de expedierea seminței pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului și care se divide în cel puțin două subeșantioane pentru păstrare: una la producător sau, după caz, la prelucrător și una la ITCSMS sau LCCSMS;p) cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspecție, se rezolva în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinărilor efectuate în câmp, de alt inspector oficial în prezența directorului executiv și a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, al INCS;r) modelul "Documentului de inspecție în câmp" este redat în Anexa nr. 8, iar modelul "Actului de inspecție în câmp" utilizat în conformitate cu Ordinul MAAP nr. 350/2002 rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare și va fi recunoscut ca document oficial atât timp cât va produce efect asupra semințelor din stoc;s) cerințele și condițiile de aprobare în câmp ale seminței Standard sunt prevăzute la Cap. III și IV din Secțiunea II Sămânța Standard;t) pentru sămânța Standard se poate folosi un document de inspecție în câmp al menținătorului care poate fi asemănător celui oficial, convenit cu autoritatea de certificare responsabilăD. Recoltarea și depozitarea semințelor1. Recoltarea se efectuează pe partide din aceeași specie, soi și categorie, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspecția în câmp, consemnate în documentele de inspecție în câmp, urmărindu-se evitarea oricăror impurificări ale seminței. Operațiunea de recoltare se efectuează cu acordul inspectorului responsabil cu inspecția în câmp care eliberează "Documentul oficial de inspecție în câmp". Orice mijloc de transport al recoltei de semințe de la producător la stația de prelucrare trebuie să fie însoțit de documentul "Adeverința de transport semințe", înseriat de autoritate, conform modelului din Anexa nr. 8, care se completează de producător pentru fiecare mijloc de transport.2. Depozitarea recoltei de semințe, atât înainte de condiționare cât și după condiționare, atât la producător cât și la prelucrător se face strict pe specii, soiuri, categorii biologice, pe proveniențe respectiv pe partide, în măsura în care prezentele reguli și norme nu prevăd altfel. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească spațiul de depozitare și recolta de sămânță sunt următoarele:a) spatiile de depozitare a recoltei de semințe trebuie să fie curate, dezinfectate și să ofere cerințe de mediu specifice speciei;b) recolta depozitată va fi marcată pentru identificare cu o etichetă pe care vor fi înscrise următoarele: producătorul, numărul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria biologică, cantitatea, anul recoltei;c) recolta de sămânță dintr-un anumit soi, din categoriile Prebază și Bază poate fi constituită din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiași producător, din aceeași proveniență, sau, după caz, din partide de la mai multi producători dacă nu sunt aplicabile alte restricții legale;d) sămânța bruta dintr-un anumit soi, din categoria Certificată sau Standard, poate fi constituită din partide de la mai multi producători, în special dacă au aceeași proveniență, cu condiția evidențierii cantităților care formează amestecurile pe producător și a documentelor de inspecție în câmp;e) amestecul se notifica de către producător sau prelucrător la ITCSMS sau LCCSMS. În cazul unui amestec, se înregistrează partidele cu numerele de identitate inițiale care intra în amestec, iar amestecul va primi, după caz, numărul de identitate al partidei cu indicii de calitate inferiori sau a unui alt criteriu de identificare.  +  Capitolul II Prelucrarea și certificarea semințelorA. Înscrierea pentru certificarea semințelor1. Agenții economici multiplicatori proprietari de sămânță pot cere eșantionarea și certificarea oficială printr-un document denumit "Declarație de certificare a loturilor de sămânță", conform modelului din Anexa nr. 8, care se înaintează de către aceștia autorității de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde se afla stația de prelucrare și ambalare.2. Proprietarii de sămânță pot cere eșantionarea și certificarea oficială prin documentul "Declarație de certificare a loturilor de sămânță", dacă dețin stație de prelucrare dotată corespunzător scopului propus și sunt autorizați ca prelucrători sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării și ambalării, fără transferul proprietății asupra seminței;3. Prelucrarea semințelor se finalizează prin ambalare, închidere, sigilare și etichetare în conformitate cu prezentele reguli și norme;4. "Declarația de certificare a loturilor de sămânță" va fi însoțită de următoarele:a) elemente de identificare și puritate varietală din "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia "admisă";b) contractul de prestare de servicii pentru procesare și ambalare cu elementele tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească sămânța în cazul în care proprietarul seminței nu deține instalații proprii de prelucrare a seminței;c) documentul care atesta acordul menținătorului soiului brevetat;d) notificarea la autoritate a intenției de amestec a unor partide sau loturi;e) elemente de identificare a loturilor care rezulta.5. Cererea se consideră admisă dacă, în urma verificării documentelor de către autoritate și a plății contravalorii prestațiilor, condițiile preliminare obligatorii sunt satisfăcute.6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maxim 3 zile de la data solicitării.B. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru prelucrarea semințeiAgenții economici înregistrați pentru prelucrarea semințelor au următoarele obligații:a) să ceara autorității de certificare, eșantionarea și certificarea oficială a loturilor de semințe prin documentul "Declarația de certificare a loturilor de sămânță";b) să aibă instalații și echipamente specifice activității pe care o desfășoară;c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a semințelor, instruit și atestat în cursurile efectuate de ITCSMS și LCCSMS, iar managementul calității să fie asigurat;d) să răspundă de menținerea identității și purității varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare;e) să permită menținătorului, multiplicatorului sau reprezentanților acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menținerea identității și purității varietale și a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a semințelor;f) să depoziteze semințele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile și normele în vigoare;g) să înregistreze pe fluxul de prelucrare într-un registru, pe ore și cantități, schimbarea soiului, categoriei biologice și provenienței, după caz;h) în cazul când poseda un laborator acreditat trebuie să respecte toate condițiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum și măsurile luate de autoritate;i) să utilizeze ambalaje, etichete și sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli și norme;j) să țină evidența producției, tranzacțiilor și a stocurilor de semințe într-un "Registru de intrări și ieșiri";k) să pună la dispoziția inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activității în vederea controlului sau certificării seminței;l) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenția sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare și reambalare a unor loturi de semințe și să nu efectueze aceste operațiuni înainte de verificarea și acordul autorității;m) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influența calitatea semințelor;n) să stabilească și să menționeze pe eticheta proprie și pe "Documentul de calitate și conformitate al furnizorului", prevăzut în Anexa nr. 8, după caz, perioada de valabilitate, ținând cont de condițiile de depozitare, de tratamentul aplicat seminței și de particularitățile speciei sau soiului și să garanteze utilizatorului de sămânță, cantitatea și calitatea semințelor pe perioada de valabilitate.C. Prelucrarea, formarea loturilor de sămânță, ambalarea, sigilarea și marcarea oficială1. Prelucrarea seminței se efectuează de către prelucrători înregistrați în acest scop de către ITCSMS sau LCCSMS.2. Loturile se formează după condiționare pe specii, soiuri, categorii biologice și, dacă e cazul, pe proveniențe. Loturile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) loturile trebuie să fie omogene din punct de vedere al identității și al condițiilor tehnice de calitate;b) dintr-o partidă care are un număr de identitate se formează unul sau mai multe loturi;c) fiecare lot se identifica printr-un număr de referință. Numărul de referință se atribuie oficial sau de persoana responsabilă într-un sistem unitar pe teritoriul României;d) loturile trebuie marcate în depozit pentru identificare cu o etichetă de lot care cuprinde următoarele mențiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologică, numărul lotului, numărul de ambalaje, cantitatea și data formării lotului sau, după caz, data modificării mărimii lotului;e) loturile de semințe din stoc se restivuiesc cu ocazia reeșantionării, sau de câte ori se consideră necesar, dar nu mai târziu de 18 luni;f) loturile pot fi blocate și sigilate oficial de inspectorii autorității oficiale;g) greutatea maximă a loturilor este redată în Anexa nr. 3.3. Ambalarea se efectuează în ambalaje de diverse mărimi și confecționate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitarii, transportului și care să nu afecteze calitatea semințelor. Ambalajele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) pentru un lot se folosește un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau numărul semințelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie aceeași, cu excepția ultimei fracții ramase;b) ambalajele din materiale nețesute care sunt închise prin coasere trebuie să aibă pe una din laturile deschiderii imprimate un șir de numere, litere sau un desen care să arate că ambalajul și-a menținut dimensiunile inițiale.c) ambalajele din hârtie sau plastic, cu condiția ca ele să nu poată fi deschise decât prin partea sistemului de umplere și care îndeplinesc condițiile din art. 27.Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevăzute în acest ordin.4. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuată oficial sau sub supraveghere oficială având în vedere următoarele:a) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilări noi, decât oficial sau sub supraveghere oficială. Sistemul de sigilare utilizat este verificat și aprobat de ITCSMS sau LCCSMS.b) sigiliul folosit de autoritate poate fi banda autoadezivă cu mențiunea INCS, aceasta fiind folosită pentru sigilarea eșantioanelor oficiale, pentru acoperirea spărturilor în ambalajele de hârtie ca urmare a eșantionării, pentru sigilarea parțială sau totala a ambalajelor cu semințe care au fost deschise de reprezentanții ITCSMS, LCCSMS sau în alte situații de sigilare oficială. Autoritatea poate folosi și alt tip de sigiliu.5. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se efectuează cu eticheta oficială care poate fi o etichetă adezivă sau nu, fie o vigneta oficială, stabilite de autoritate, având în vedere:a) eticheta trebuie confecționată dintr-un material suficient de rezistent la rupere și intemperii, și fixată în așa fel încât să facă imposibilă înlocuirea ei cu o altă etichetă sau să poată fi reutilizată;b) toate informațiile vor fi imprimate, neadmițându-se adăugiri prin manuscriere, iar mărimea literelor și cifrelor să fie ușor lizibilă. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele părți ale etichetei;c) etichetele se prind la ambalajele de semințe prin coasere, lipire, în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.6. Marcarea seminței Standard se face cu eticheta furnizorului. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească eticheta furnizorului sunt aceleași ca și cele precizate la pct. 5 lit. a), b) și c).D. Controlul oficial, eșantionarea, testarea și certificarea semințelor1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii autorității, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura că puritatea varietală s-a menținut pe tot parcursul operațiunilor de condiționare, ambalare, sigilare și etichetare. Inspectorii autorității au în vedere următoarele:a) în urma stabilirii punctelor critice, urmăresc în principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenienței, precum și evidentele din "Registrul de intrări și ieșiri";b) urmăresc și intervin în orice situație considerată a crea suspiciuni privind menținerea purității varietale și a condițiilor tehnice de calitate a semințelor și pot respinge sau bloca lotul de sămânță. Lotul poate fi blocat până la obținerea rezultatelor oficiale din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigilează. Se pot cere sau efectua orice fel de investigatii tehnice, științifice sau de litigiu.2. Prelevarea eșantioanelor:a) prelevarea eșantioanelor în scopul testării și certificării oficiale este efectuată de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate în acest scop, sub supraveghere oficială, după caz, iar cele pentru control oficial numai de către personalul autorizat al autorității.b) prelevarea eșantioanelor poate fi efectuată și mecanic (automat) de către prelucrătorii care dispun de instalații prevăzute cu dispozitive automate, reglate corespunzător, sub controlul și cu autorizarea autorității oficiale;c) prelevarea eșantioanelor efectuată de persoane fizice sau juridice neautorizate sau neacreditate, nu este oficială, în care caz analiza informativă reprezintă numai eșantionul analizat și nu e reprezentativă pentru întreaga cantitate de semințe din care s-a eșantionat, iar buletinul de analiză eliberat nu poate fi utilizat pentru comercializarea semințelor. La cerere, se pot preleva eșantioane de către personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate, din loturi sau partide de semințe nesigilate oficial sau sub supraveghere oficială pentru analize informative, în care caz analiza informativă reprezintă lotul sau partida, dar nu fac obiectul certificării oficiale;d) eșantioanele pentru teste oficiale speciale (testări virotice, prezența organismelor de carantină, etc.) se prelevează numai de personal oficial;e) pentru loturile de semințe destinate exportului în sistem OCDE, eșantioanele se prelevează de personalul autorizat din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, împuternicit de LCCSMS;f) prelevarea eșantioanelor în scopul testării în cazul seminței Standard, se efectuează de către personalul acreditat al furnizorului sau de personalul oficial al ITCSMS sau LCCSMS;g) spărturile din ambalajele de hârtie rezultate în urma eșantionării semințelor cât și dacă pentru extragerea eșantioanelor oficiale este nevoie să se desfacă ambalajele, acestea se acoperă sau se vor resigila cu banda adezivă cu sigla INCS;h) după efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de sămânță rămasă din eșantion se sigilează și se păstrează ca eșantion martor la autoritatea oficială sau la furnizorul de sămânță Standard care deține laborator acreditat, cel puțin un an de la data eliberării documentelor sau până la o noua eșantionare și testare a semințelor din stoc;i) greutatea minimă a unui eșantion și greutatea maximă a unui lot sunt prezentate în Anexa nr. 3.3. Testarea semințelor:a) testele efectuate la semințele destinate comercializării se efectuează după metodele ISTA transpuse în standardele naționale în vigoare. Testele pentru export se efectuează conform regulilor ISTA în funcție de afilierea tarii de destinație la organizațiile internaționale, sau prevederilor din contract;b) testarea semințelor și rezultatele testării trebuie să răspundă normelor și altor condiții precizate în Anexa nr. 2;c) testele se pot efectua la sămânța netratată sau tratată specificându-se acest lucru pe documentul eliberat;d) în funcție de rezultatele testării, loturile de semințe pot fi acceptate sau respinse de la comercializare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destinației;e) stocurile de semințe trebuie reanalizate anual, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânțări din fiecare an de piață, excepție făcând ambalajele mici închise ermetic care se reanalizează cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate sau, pentru control, efectuat randomizat în perioada de valabilitate;f) analiza componentelor mixturii în cazul stocului, se efectuează pe fiecare specie în parte și pe buletinul de analiză se specifica ca germinație finala media ponderată a germinației componenților. Valoarea mediei ponderate trebuie să fie mai mare sau cel puțin egala cu germinația normată a componentului cu germinația cea mai mica;g) testele care se efectuează în urma unor acțiuni ale autorității oficiale pentru efectuarea de controale sau expertize oficiale nu se plătesc de agenții economici în cauză.4. Certificarea semințelor:a) certificarea oficială finala se efectuează când sămânța îndeplinește toate condițiile prevăzute în acest ordin;b) certificarea oficială se efectuează, la cerere, de către proprietarul seminței prin documentul "Declarație de certificare a loturilor de sămânță";c) pentru certificarea oficială a unui lot de sămânță, autoritatea va elibera următoarele documente: "Documentul oficial de certificare", eticheta oficială sau, eticheta oficială adezivă sau, vigneta oficială, după caz. "Documentul oficial de certificare", prevăzut ca model în Anexa nr. 8, se întocmește în două exemplare, un exemplar, originalul, la solicitantul declarației de certificare și un exemplar la emitent. În caz de necesitate se poate elibera încă un exemplar, duplicat;d) se aprobă mixtura sub forma de amestec din specii sau soiuri de legume și, eventual cu soiuri din specii de plante furajere, cereale, oleaginoase și textile, conform prevederilor acestui ordin. Componenții care alcătuiesc mixtura trebuie ca, înainte de efectuarea amestecului, să fie certificate conform prezentelor reguli și norme aplicabile fiecărei specii;e) prin excepție, în cazul certificării la cerere a necesarului propriu în vrac al agricultorilor-multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, eșantionarea oficială a unor loturi distincte, în cazul în care condițiile tehnice de calitate din aceste reguli și norme corespund și nu sunt impuse alte restricții de ambalare, sigilare și marcare prin alte prevederi în vigoare;f) în cazul redeschiderii de către vânzător a ambalajelor cu semințe certificate oficial, în scopul tratării înainte de vânzare, sămânță se recertifică oficial sau sub supraveghere oficială, aceasta notificându-se autorității oficiale, iar pe noile documente oficiale sau ale furnizorului menționându-se substanța de tratare;g) în cazul redeschiderii de către beneficiarul utilizator de sămânță în vederea tratării prin prestare de servicii, după vânzarea și recepția de către beneficiar, recomandarea privind perioada de timp în care trebuie efectuat semănatul va fi dată de persoana autorizata care executa tratamentul și care va informa utilizatorul seminței de acest lucru și substanța de tratare, pe un document propriu însoțitor al seminței;h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectuează de prelucrător în momentul sigilării ambalajelor și al eșantionării sau după sigilare;i) eliberarea și aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua înainte de obținerea documentului oficial, la cerere pe proprie răspundere a prelucrătorului, pe baza analizei informative preliminare, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale finale pentru certificare să indice necertificarea sau declasarea sau neconcordanța intre informațiile menționate pe eticheta și documentul oficial de certificare, cazuri în care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de către ITCSMS sau LCCSMS și, dacă e cazul, înlocuirea lor;j) inspectorii oficiali verifică lotul de sămânță în vederea admiterii sau respingerii pe un document "Raport final de recepție/control pentru certificarea lotului" conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, document care sta la baza admiterii și eliberării "Documentului oficial de certificare" sau, după caz, respingerii de la comercializare a lotului sau pentru necesar propriu;k) semințele care nu întrunesc condițiile de calitate din aceste norme se depozitează separat și își vor schimba destinația, aceasta notificându-se autorității.E. Derogarea calității semințelor, resondarea, fracționarea, reambalarea, recondiționarea și declasarea1. Derogarea calității semințelor.a) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogări pentru certificarea și comercializarea semințelor Prebază și Bază care nu îndeplinesc condițiile de germinație din Anexa nr. 2, în conformitate cu art. 22, alin. 1, lit. a) din prezentul ordin. Aceasta derogare se poate acorda până la 10% din procentul de germinație normat al fiecărei specii, iar peste acest procent derogarea poate fi acordata numai de MAPDR, la solicitarea agentului economic.Autoritatea va elibera "Documentul oficial de certificare" a lotului de sămânță, eticheta oficială sau vigneta oficială, cu mențiunea "Sămânță cu derogare" și indicele pentru care s-a dat derogarea. Furnizorul trebuie să garanteze germinația pentru care s-a aprobat derogarea și să menționeze pe o eticheta proprie indicele efectiv al acesteia, numele și adresa sa, cât și numărul de lot. Furnizorul trebuie să reducă proporțional prețul seminței cu derogare sau să compenseze cantitatea vândută.b) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogări de la germinație în vederea certificării necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS va elibera "Buletin de analiză oficială" a lotului de sămânță, cu mențiunea "Sămânță cu derogare" și indicele pentru care s-a dat derogarea. Aceasta derogare se poate acorda până la 10% din procentul de germinație normat al fiecărei specii. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea realizării unei culturi corespunzătoare scopului propus.c) derogarea de la germinația normată prevăzută prin prezentul ordin în scopul comercializării categoriilor Certificată, Certificată prima și a doua generație poate fi acordata numai de autoritatea oficială, în conformitate cu procedurile Comunității.d) Multiplicatorii pot remultiplica sămânță proprie cu germinația sub norme, fără drept de comercializare, pe teren propriu, în vederea obținerii unei noi generații de semințe dacă identitatea și puritatea varietală a corespuns la inspecția în câmp, iar noua cultura seminceră poate fi inclusă în programul de certificare pe baza documentului de inspecție în câmp, cu decizia admisă, ca document de proveniență.2. Resondarea semințelor:a) un prelucrător poate cere o noua eșantionare a unui lot fără o prelucrare ulterioară, cu mențiunea "resondare" pe documentul "Declarația de certificare a loturilor de semințe".b) la sămânța stocurilor din anii precedenți sau în alte situații, precum și la cerere, se efectuează testări la semințe, în special pentru germinație și se aplică o vignetă oficială pentru germinație cu mențiunea "reanalizat ........... (luna și anul)" și ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceasta vignetă se aplică pe eticheta oficială. Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dacă acesta se modifica.3. Fracționarea și reambalarea:a) fracționarea loturilor și a conținutului ambalajelor cu semințe se efectuează numai de prelucrători sau ambalatori înregistrați, la cererea acestora, și sub supravegherea autorității. Înainte de a se recurge la fracționare și reambalare, aceasta se notifica autorității, iar ambalajele vor purta intacte etichetele și sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării acestora la controlul reprezentanților autorității;b) se consideră fracționarea lotului:i) când părți dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalată va avea un număr nou de lot și se efectuează reetichetarea, resigilarea și recertificarea și se notifica autorității prin documentul "Declarația de certificare a loturilor de sămânță";ii) când părți dintr-un lot se reambalează și resondează, partea reambalată are un număr nou de lot și se reetichetează și resigilează;c) când se reambalează întreg lotul, cu același tip de ambalaj, iar masa sau numărul semințelor din fiecare ambalaj este aceeași, dacă este posibil, se poate menține același număr de lot pe noua eticheta;d) fiecare lot de sămânță va fi eșantionat de eșantionori oficiali sau acreditați în timpul reambalării și reetichetării, iar eșantionul se va stoca cel puțin doi ani, la autoritate sau, după caz, la furnizorul acreditat;e) fracționarea, reambalarea și reetichetarea unui lot de semințe din import în sistem OCDE, se notifica autorității oficiale și trebuie să aibă acordul autorității naționale din țara de origine a semințelor, care va fi transmis autorității oficiale INCS. Sămânța reambalată și reetichetată sub schemele OCDE se va recunoaște ca "Sămânță certificată în conformitate cu Schemele OCDE";f) în cazul reambalării și reetichetării unui lot din import în sistem OCDE, etichetele și sistemul de sigilare vor fi scoase și toate operațiunile se fac în prezența autorității oficiale care supraveghează reambalarea și reetichetarea. Fiecare lot de sămânță va fi eșantionat oficial în timpul reambalării și reetichetării. O parte din eșantion poate fi trimisă la laboratorul de analiză pentru diverse analize și, după caz, în postcontrol, iar o parte se va stoca cel puțin un an în magazia de eșantioane a autorității. Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referință, iar acestea reproduc toate informațiile date pe eticheta de origine, incluzând țara de proveniență. Informațiile vor include și mențiunea "reambalat ....". Numărul de referință original nu se mai folosește. O copie a informațiilor care au apărut pe etichetă poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj dar trebuie clar diferențiată de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptând mixtura, a carei culoare este verde;g) în cazul mixturii, autoritatea oficială va ține o listă cu toate numerele de referință a loturilor care compun mixtura și proporția fiecărui lot din amestec. Dacă loturile componente ale amestecului au fost produse în diferite țări, toate țările de producere trebuie menționate pe etichetă;h) ambalajele în care se face reambalarea pot fi de mărimi diferite;i) pe etichetă se va menționa "reambalat .......... (luna și anul)" și numele autorității responsabile de noua etichetă.4. Recondiționarea semințelor:a) prelucrătorul cere recertificarea unui lot după recondiționare pe o noua "Declarație de certificare a loturilor de sămânță".b) ambalajele vor purta intactă eticheta și sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentanților autorității, iar etichetele inițiale vor fi retrase de autoritate și lotul se va reeticheta cu un număr de referință nou.5. Declasarea semințelor:a) sămânța poate fi declasată la o altă categorie biologică (generație) inferioară, dacă îndeplinește condițiile cerute de norme pentru aceasta;b) declasarea se poate face la cerere, numai la menținător sau cu acceptul acestuia și numai dacă s-a efectuat pre sau postcontrolul categoriei supusă declasării sau a unei generații anterioare acesteia care să confirme identitatea și puritatea varietală;c) dacă declasarea se face după recondiționarea unui lot sau după fracționare și reambalare, aceasta operațiune se notifica autorității și se efectuează sub supraveghere oficială. Etichetele inițiale sunt retrase, iar sigilarea și etichetarea ambalajelor se efectuează în conformitate cu prezentele norme.F. Documente oficiale și documente neoficiale eliberate în urma testării semințelor1. Documente oficiale pentru semințele certificate oficial:a) "Documentul oficial de certificare", model prezentat în Anexa nr. 8, destinat circulației sau comercializării pentru însămânțare a semințelor certificate oficial se eliberează de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat, cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se eliberează în următoarele cazuri:i) loturilor certificate în care sămânța îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentele reguli și norme, fără restricții de comercializare sau folosire;ii) reambalării loturilor, sau a unor părți de lot, sub supraveghere oficială și atunci când documentele emise anterior atesta calitatea corespunzătoare a acestora, cu mențiunea "Certificare prin supraveghere oficială", iar informațiile se preiau din documentele oficiale ce însoțesc sămânța, dacă aceasta se afla în termen de valabilitate;b) "Buletinul de analiză oficială" model prezentat în Anexa nr. 8, document eliberat de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat, cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă.Acest document se eliberează în următoarele cazuri:i) "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când condițiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli și norme, cu mențiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânțare";ii) "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat pentru necesarul propriu în vrac, când condițiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli și norme, cu mențiunile "Necesar propriu" și "Interzisă comercializarea";iii) iii) "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când se reanalizează toate sau unele dintre condițiile tehnice de calitate a semințelor. Când acestea corespund prezentelor reguli și norme, buletinul va purta mențiunea "Sămânță admisă pentru însămânțare" și este valabil numai împreună cu "Documentul oficial de certificare" emis anterior, sau cu documentul corespunzător, dacă sămânța provine din import. Când acestea nu corespund prezentelor reguli și norme, "Buletinul de analiză oficială" va purta mențiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânțare".În ambele cazuri, se va menționa la denumirea buletinului "reanaliză parțială sau totala", după caz;iv) "Buletin de analiză oficială" parțială, eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, pentru reanaliza mixturii. Când condițiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli și norme, "Buletinul de analiză oficială" va purta mențiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânțare". Când condițiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli și norme, buletinul va purta mențiunea "Sămânță admisă pentru însămânțare".2. Documentele oficiale prevăzute la pct. 1 arată calitatea semințelor din lotul respectiv, la data eșantionării, respectiv a sigilării ambalajelor.3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale și etichete și le va adapta imprimării prin mijloace electronice și cerințelor sigilării.4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate în scop informativ:a) "Buletinul de analiză informativ" este documentul destinat testelor solicitate în scop informativ, fără nici o valoare oficială dacă eșantionul a fost ridicat de o persoană neautorizată. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie albă și cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum și mențiunile "Acest buletin este informativ" și "Sămânța nu poate fi comercializată". Buletinul nu conține decizii sau concluzii și arată calitatea semințelor din eșantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării.G. Postcontrolul semințelor1. Verificarea identității și purității varietale se efectuează în pre sau postcontrol, se organizează de către Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) și se efectuează de către Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS).2. Verificarea semințelor în pre sau postcontrol urmărește:a) dacă caracterele soiurilor au rămas distincte, uniforme și stabile în cursul multiplicărilor conform descrierii oficiale în baza căreia a fost înregistrat soiul în catalogul oficial și, dacă identitatea și puritatea varietală este conforma normelor;b) interzicerea la multiplicare sau în producția pentru consum a loturilor de semințe necorespunzătoare ca identitate, puritate și stare fitosanitara;c) supravegherea și monitorizarea activității agenților economici înregistrați care produc și multiplica sau prelucrează și comercializează sămânța;d) verificarea și îmbunătățirea funcționării sistemului de asigurare a calității semințelor.3. Precontrolul se efectuează în parcele de control în câmp, spatii protejate și/sau prin analize de laborator.a) În parcelele de precontrol se urmărește:i) în precontrol se însămânțează parcele de control la marginea sau în interiorul culturii semincere destinate multiplicării (precontrolul poate reprezenta și postcontrolul generației anterioare);ii) examinarea plantelor crescute din eșantionul de sămânță se efectuează în fazele care permit observarea caracterelor esențiale;b) când rezultatul din parcelele de control arată că identitatea și puritatea varietală nu au fost menținute, autoritatea oficială poate interzice comercializarea seminței obținute din parcelele și loturile respective; (la 01-07-2007, Lit. b), pct. 3, lit. G, cap. II, titlului I al anexei 7 a fost modificată de pct. 5 al anexei din ORDINUL nr. 433 din 23 mai 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 30 mai 2007. ) c) precontrolul se poate efectua în laborator prin analize fizice, biochimice sau genetice, sau în perioada de extrasezon în sere sau zone climatice care permit creșterea plantelor în perioada de iarnă.4. Postcontrolul se efectuează în microculturi în câmp pe baza metodologiei ISTIS sub supravegherea INCS.4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci când:a) este destinat producerii unei noi generații de semințe (postcontrolul în acest caz reprezintă precontrolul generației următoare);b) sămânța multiplicată provine din sămânța venită din alte țări pentru multiplicare; în acest caz, dacă ISTIS nu deține o probă de referință (etalon) pentru soiul respectiv, se ridica un eșantion de referință din fiecare lot de sămânță înainte de semănat și se trimite în postcontrol o dată cu eșantioanele ridicate din loturile de sămânță multiplicată și, dacă e cazul, cu descrierea soiului respectiv. Nu se ridica eșantioane de referință din sămânța soiurilor înregistrate în catalogul oficial al României;c) când sămânța a fost produsă în afara țării de înregistrare a soiului, cele două autorități se vor pune de acord în privința efectuării testelor de postcontrol;d) se verifică în postcontrol sămânța din toate loturile destinate exportului, atât sămânța certificată final cât și sămânța necertificată final;4.2. Eșantioanele de sămânță, pe categorii biologice, care se prelevează în vederea verificării în postcontrol sunt:a) din sămânța Prebază și Bază sau din sămânța (de baza) destinată producerii seminței Standard se verifică un eșantion din fiecare partidă;b) din sămânța Certificată și sămânța Standard un eșantion din fiecare partidă sau lot; (la 01-07-2007, Lit. b), pct. 4.2, lit. G, cap. II, titlului I al anexei 7 a fost modificată de pct. 6 al anexei din ORDINUL nr. 433 din 23 mai 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 30 mai 2007. ) c) eșantioanele prelevate în urma reambalării sau pentru semințele certificate sub supraveghere oficială se trimit în postcontrol, prin sondaj;d) autoritatea oficială poate stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau lot de semințe când consideră necesară verificarea;e) în postcontrol, caracteristicile trebuie controlate în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan internațional.4.3. Eșantioanele destinate pre sau postcontrolului se eșantionează de către persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, în conformitate cu standardele în vigoare aliniate la metodele internaționale.4.4. Eșantioanele se expediază la Centru de Testarea Semințelor Târgoviște sau alte centre stabilite de ISTIS, până la datele stabilite pe grupe de specii, însoțite de un borderou în care se va specifica: specia, soiul, categoria biologică, lotul sau partida, iar un exemplar al borderoului se va trimite și la INCS.4.5. Cantitatea de sămânță a eșantionului pentru pre sau postcontrol este cea prevăzută în Anexa nr. 3 și pentru alte specii în Tabelul nr. 3 pct. B.4.6. Se consideră corespunzătoare puritatea varietală determinată în postcontrol, egală cu normele interne de puritate varietală din tabelul nr. 2 din prezenta anexă sau mai reduse cu maximum 1%, iar în cazul hibrizilor se consideră satisfăcătoare puritatea varietală de minimum 95%. (la 01-07-2007, Pct. 4.6, lit. G, cap. II, titlului I al anexei 7 a fost modificat de pct. 7 al anexei din ORDINUL nr. 433 din 23 mai 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 30 mai 2007. )  +  Capitolul III Comercializarea semințelorA. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru comercializarea semințelorAgenții economici înregistrați de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea semințelor au următoarele obligații:a) să facă dovada certificării, provenienței, tranzacțiilor, a cantităților preluate și vândute și a stocurilor de semințe în "Registrul de intrări și ieșiri";b) să aibă sau să fie asistat de personal calificat în domeniul de activitate desfășurat în materie de semințe, cu excepția celor a căror activitate se rezuma la vânzarea de semințe ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesioniști dar care, totuși, trebuie să cunoască regulile de comercializare a semințelor, instruit și atestat de ITCSMS și LCCSMS;c) să asigure menținerea identității și purității varietale pe tot parcursul procesului de depozitare și comercializare;d) să depoziteze semințele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile și normele în vigoare;e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale și să păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicată pe ambalaj;f) să nu comercializeze semințe necertificate oficial sau necontrolate ca Sămânța Standard, neambalate, neetichetate și nesigilate sau preluate de la agenți economici neautorizați de ITCSMS sau LCCSMS;g) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenția să de reambalare și reetichetare, dacă agentul economic este și prelucrător înregistrat pentru ambalare;h) să retragă din circulație semințele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli și norme sau afectate de organisme dăunătoare, să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor și să ia măsuri de îndepărtare urgentă a acestor cantități către alte scopuri, în prezența unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;i) să solicite refacerea analizelor privind condițiile tehnice de calitate a semințelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul;j) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activității în domeniul comercializării seminței;k) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influenta calitatea semințelor;B. Comercializarea semințelora. Sămânța necertificată final1. Sămânța poate circula ca sămânță necertificată final de pe raza teritorială a unui ITCSMS pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS sau într-o altă țară, înainte de a cunoaște rezultatul certificării finale, cu condiția să fi fost admisă în urma inspecției în câmp și însoțită de eticheta oficială de culoare gri și documentul oficial prevăzut în Anexa nr. 5.2. Sămânța necertificată final poate fi:a) sămânța bruta, ambalată sau vrac în containere sau mijloace de transport curate, închise, sigilate și însoțită de eticheta oficială și documentul oficial din Anexa nr. 5;b) sămânța condiționată, neambalată dar în containere sau ambalată, etichetată oficial, care nu a fost eșantionată oficial sau după eșantionare oficială dar înaintea obținerii rezultatelor analizei de laborator privind germinația pentru a fi certificată final, însoțită de eticheta oficială și documentul oficial din Anexa nr. 5.3. Sămânța necertificată final, produsă pe raza teritorială a unui ITCSMS sau LCCSMS și care se prelucrează pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS, trebuie să fie însoțită de eticheta oficială și documentul oficial din Anexa nr. 5, iar multiplicatorul va depune "Declarația de certificare a loturilor de sămânță" la autoritatea pe raza căreia se prelucrează sămânța;4. Sămânța necertificată final care s-a produs și se comercializează pentru prelucrare în aceiași zona, sub aceeași autoritate responsabilă cu inspecția în câmp și cu certificarea oficială, este suficient să fie însoțită de Adeverința de transport.b. Condiții pentru comercializarea seminței certificată final1. Sămânța poate fi plasată pe piață dacă a fost certificată oficial ca sămânță Prebază, Bază și Certificată, sau controlată ca sămânță Standard.2. Sămânța de la pct. 1 se comercializează numai ambalată, sigilata, etichetată și însoțită de documente oficiale sau ale furnizorului, după caz.3. Loturile de sămânță care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE și au rămas în țară pot fi comercializate, dacă soiul este admis pentru comercializare, pe baza "Documentului oficial de certificare" și a etichetei tip OCDE, dacă sămânța corespunde condițiilor din acest ordin și dacă nu se recurge la deschiderea ambalajelor și reetichetare.4. Sămânța se comercializează însoțită de documentele de calitate, în termenul de valabilitate al acestora, și anume:a) la livrarea en gros: "Documentul de calitate și conformitate al furnizorului", conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din "Documentul oficial de certificare". Documentele însoțitoare din import, Certificat sau buletin de analiză sau, documentele din statele membre preluate în "Documentul de calitate și conformitate al furnizorului" și/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale;b) la livrarea cu amănuntul eticheta oficială sau a furnizorului, după caz, este obligatorie și ține loc de document de calitate și conformitate, iar la cererea cumpărătorului furnizorul poate emite "Documentul de calitate și conformitate al furnizorului".5. În cazul comercializării semințelor din import din terțe țări în sistem OCDE trebuie respectate regulile și normele de echivalenta ale Comunității Europene, iar etichetele tip OCDE să conțină mențiunile: "Reguli și norme CE" și "Testate prin metoda ISTA (sau altă metodă echivalenta)".6. În timpul depozitarii și comercializării, umiditatea semințelor nu va depăși prevederile din Tabelul nr. 3.7. Sămânța rămasă pe stoc după fiecare campanie va fi declarată de agenții economici la autoritatea oficială teritorială, conform înregistrărilor din "Registrul de intrări și ieșiri", la data de 31 decembrie și 30 iunie.c. Semințe destinate comerțului internațional1. Importul de semințe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează din statele membre CE până la data aderării României, în conformitate cu prevederile prezentului ordin și a Ordinului MAAP nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor și, din alte țări cărora li s-a acordat echivalenta CE în conformitate cu art. 36 și art. 37 din Directiva 2002/55/CE și în conformitate cu sistemul OCDE.2. Importatorul trebuie să prevadă în contractul de import ca semințele să îndeplinească cel puțin condițiile tehnice și de calitate din Directiva 2002/55/CE și soiul să fie înscris în Catalogul comun al CE sau în catalogul unui stat membru sau, până la data aderării României la CE în Catalogul Oficial al soiurilor din România, sau alte soiuri înscrise în Catalogul OCDE care se multiplica în vederea exportului în sistem OCDE în țări necomunitare. Soiurile din speciile de legume necuprinse în prezentul ordin circula intre statele membre conform contractelor intre parteneri și a normelor interne din fiecare stat membru, iar importurile din terțe țări conform normelor interne și a echivalentei acordate sau a sistemului OCDE.3. Importatorii care multiplica semințele importate din terțe țări afiliate la sistemul OCDE au obligația de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, iar contractele să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispoziția ITCSMS sau LCCSMS o dată cu "Declarația de multiplicare".4. În cazul importului în vederea multiplicării în sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura că acceptul de multiplicare al autorității naționale al tarii respective a fost transmis la INCS.5. În cazul importurilor din terțe țări, în cantității mai mari de 2 kg se aplică art. 39 alin. 2 din prezentul ordin.6. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o țară terță, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării semințelor de către autoritatea oficială de certificare din țara respectivă, cu condiția ca această autoritate să fie recunoscută ca echivalentă. Documentele care însoțesc sămânța care se exportă sunt prevăzute în regulile OCDE, eliberate de ITCSMS sau LCCSMS, sau alte organisme acreditate de acestea, în original sau duplicat.7. Exportul în terțe țări se realizează pe baza unui contract care poate prevedea condiții mai puțin restrictive față de regulile și normele din prezentul ordin.8. Pentru export se impune acordul menținătorului soiului sau al titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referință pentru loturile care se exportă, eșantionarea, testarea și eliberarea documentelor oficiale OCDE.  +  Capitolul IV Evidența culturilor semincere și a semințelorA. Evidentele ținute de agentul economic1. Agenții economici producători, prelucrători și comercianți trebuie să țină evidența la zi a producției, tranzacțiilor și stocurilor într-un "Registru de intrări și ieșiri".2. Agenții economici producători, prelucrători și comercianți trebuie să țină evidența separată a documentelor privind cantitatea și calitatea semințelor: "Documentele de inspecție în câmp", "Adeverințele de transport semințe și material săditor", "Documentele oficiale de certificare", "Buletinele de analiză oficiale", Buletinele de analiză informative, Procesele verbale de luare a probelor, "Document de calitate și conformitate al furnizorului" eliberate, precum și evidența strictă a producției, a etichetelor, a intrărilor și ieșirilor de partide, a loturilor necertificate final sau certificate final, a ambalajelor.3. Amelioratorii sau menținătorii care produc sămânța Prebază sau Bază sau Standard, care efectuează lucrări de selecție conservativă și fitosanitara, sunt obligați să țină la zi "Registrul de selecție conservativă".4. Agenții economici producători, prelucrători și comercianți trebuie să țină evidența eșantioanelor martor, prelevate de către eșantionori oficiali sau ai furnizorului, sub supraveghere oficială, din partidele și loturile de sămânță produse sau prelucrate și să le stocheze în condiții optime de păstrare cel puțin nu an.B. Evidentele ținute de ITCSMS sau LCCSMS1. ITCSMS sau LCCSMS va ține următoarele evidențe:a) evidența agenților economici înregistrați pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor, a autorizațiilor eliberate și a vizelor anuale;b) evidența laboratoarelor acreditate și a persoanelor acreditate cât și evidența rezultatelor supravegherii și monitorizării acestora;c) evidența "Declarațiilor de multiplicare", a "Fiselor de control", "Documentelor de inspecție în câmp", "Adeverințelor de transport semințe și material săditor", "Declarațiilor de certificare a loturilor de sămânță", "Documentelor oficiale de certificare", "Buletinelor de analiză oficială", "Buletinelor de analiză informative", Proceselor verbale de luare a probelor, "Documentelor de calitate și conformitate al furnizorului";d) evidența loturilor acceptate, respinse, declasate, cu derogare, recondiționate, fracționate, reambalate;e) evidența etichetelor, oficiale, a vignetelor oficiale sau ale furnizorului utilizate sau retrase;f) evidența prelevării eșantioanelor;g) evidența importurilor și exporturilor;h) evidența Fișelor de analiză a semințelor;i) evidența copiilor borderourilor și a rezultatelor obținute în pre sau postcontrol;j) evidența eșantioanelor prelevate și păstrate în magazia de eșantioane;k) alte evidente cerute de INCS.2. Toate documentele se arhivează la ITCSMS sau LCCSMS și se păstrează 6 ani.3. Supravegherea și monitorizarea inspectorilor acreditați care efectuează inspecția în câmp, sondatorilor acreditați și laboratoarelor acreditate.  +  Titlul II CERINȚE SPECIALE PENTRU CONTROLUL ȘI CERTIFICAREA SEMINȚELOR  +  Secţiunea I Semințe de legume certificate oficial  +  Capitolul I Categorii admise1. Se supune controlului în câmp și certificării sămânța admisă la producătorii înregistrați în acest scop de ITCSMS sau LCCSMS, din următoarele categorii: Prebază, Bază și Certificată.2. Generația anterioară seminței Prebază, respectiv sămânța Amelioratorului, poate fi supusă controlului pe baza registrului de selecție conservativă și sanitară și, dacă e cazul, poate circula cu act de garantarea autenticității și cu etichete emise de menținător.  +  Capitolul II Controlul culturilor semincere1. Inspectorii examinează culturile semincere pentru a verifica dacă ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componenților parentali enumerate în descrierea oficială.2. Culturile de sămânță Prebază, Bază și Certificată se inspectează în câmp oficial sau sub supraveghere oficială.3. Pentru formele parentale ale loturilor de hibridare se verifică și rezultatele obținute în precontrol, iar pentru semințele din soiurile cu autopolenizare din categoria biologică Prebază, Bază, se verifică datele din registrul de selecție conservativă și se supun postcontrolului.4. Starea culturala a câmpului semincer și dezvoltarea plantelor trebuie să permită o examinare satisfăcătoare a identității și purității varietale, precum și a stării sanitare.5. În cadrul inspecției culturii semincere, inspectorul parcurge câmpul în totalitate, examinând un număr satisfăcător de plante, acest număr depinzând de dificultatea cu care caracterele liniei, componenților parentali, soiului și uniformitatea lor pot fi deosebite.6. Distantele minime de izolare față de culturile vecine care pot duce la o polenizare străină nedorită a culturii semincere sunt prezentate în anexa nr. 1. De asemenea, amelioratorul sau menținătorul poate stabili distante de izolare mai mari, pentru soiurile proprii, care vor fi prevăzute în contractele de multiplicare.7. Prezența organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a semințelor nu este admisă decât în limita cea mai scăzută posibil.8. Se consideră plante atacate, cele care prezintă semne și simptome specifice organismului dăunător respectiv, indiferent de intensitatea atacului, iar acestea fie se tratează corespunzător fie se elimina din cultura seminceră. Organismele dăunătoare sunt redate în tabelul nr. 1.9. Rotația recomandată, după aceeași specie:
  - spanac, salată - ceapă, praz - toate celelalte specii minimum 2 ani; minimum 4 ani; minimum 3 ani.
  Aceste perioade nu sunt obligatorii atunci când sunt luate toate măsurile de eliminare a efectelor nedorite.10. Puritatea varietală minimă admisă în vederea aprobării în câmp este prezentată în tabelul nr. 2. "Documentul de inspecție în câmp" se eliberează de către inspector după efectuarea ultimului control.11. Cerințe privind verificarea culturilor semincere la unele specii:a) La ceapă și praz în fenofazele începutului înfloritului și înfloritul în masă se verifică dacă s-au eliminat plantele netipice, plantele bolnave (la ceapă se elimină plantele virozate sau atacate de Sclerotinia, iar la praz de bacterioză).b) La ridichi în faza de înflorit inspectorul va urmări dacă producătorul a eliminat plantele cu înflorire timpurie sau tardivă, precum și cele afectate de organisme dăunătoare.Înainte de recoltare inspectorul verifică starea sanitară a culturii, și dacă s-au eliminat lăstarii tardivi.c) La varză albă, varză roșie, varză chinezească, varză de Bruxelles, varză creață, broccoli, gulie înainte de apariția primelor flori și la înflorit inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele netipice, slab dezvoltate, precum și a celor atacate de organisme dăunătoare. Înainte de recoltare se controlează starea sanitară, și dacă s-au eliminat lăstarii tardivi.d) La conopidă, în fenofaza de căpățână falsa incomplet formata, inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele netipice, a celor cu foliole verzi în căpățână falsa, precum și a celor care au emis timpuriu lăstari floriferi. În fenofazele începutului înfloritului și înflorit, verifică eliminarea plantelor netipice, slab dezvoltate sau bolnave, precum și a celor cu înflorire timpurie sau tardivă.e) La ardei, tomate, vinete - soiuri, culturile semincere din categoriile biologice Prebază și Bază se înființează cu răsad repicat.Pentru culturile semincere din categoria biologică Certificată, înființarea culturilor se face cu răsad corespunzător, iar tomatele pentru industrializare se pot înființa și prin semănat direct în câmp.La înfloritul în masă al plantelor inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele netipice, având în vedere: tipul de inflorescență, talia plantelor, tipul și culoarea frunzelor, prezența sau absența antocianului pe tulpini și frunze etc.În faza de formare a fructelor din prima inflorescență la tomate, iar la ardei și vinete când primele fructe formate au ajuns aproape de maturitatea de consum, inspectorul urmărește dacă producătorul a eliminat plantele netipice după forma, mărimea și culoarea fructelor și eliminarea plantelor atacate de organisme dăunătoare.La maturitatea de consum a fructelor din inflorescența a doua sau a treia la tomate, iar la ardei și vinete când majoritatea plantelor au al doilea fruct în faza maturității de consum, inspectorul verifică eliminarea plantelor netipice, tardive, slab dezvoltate, precum și a celor atacate de organisme dăunătoare.În faza maturității fiziologice al celui de-al doilea fruct la culturile de ardei, se va verifica starea sanitară și limitarea numărului de fructe pe plantă, după caz, în funcție de soi.După recoltare, înainte de extragerea semințelor inspectorul va urmări dacă producătorul a sortat fructele, prin îndepărtarea celor netipice soiului, slab dezvoltate sau atacate de organisme dăunătoare.f) La ardei, tomate, pătlăgele vinete - hibriziLoturile de hibridare la ardei, tomate și vinete se va înființa numai cu răsad repicat, ce a fost supus controlului.Formele parentale se vor planta conform metodei stabilită de ameliorator.La apariția primelor flori pe plantă, inspectorul va verifica dacă producătorul a eliminat toate plantele netipice, bolnave. După verificarea purității varietale a formei paterne, care trebuie să fie de 100% și eliminarea tuturor florilor autopolenizate din forma materna, inspectorul va da avizul pentru începerea hibridărilor.În perioada hibridărilor inspectorul urmărește dacă producătorul a respectat tipicitatea formelor parentale, starea fitosanitara a culturilor, castrarea și polenizarea corecta a florilor. La fiecare control consemnează procentul de flori autopolenizate.După recoltare, înainte de extragerea semințelor inspectorul va controla dacă producătorul a sortat fructele prin îndepărtarea celor netipice sau atacate de organisme dăunătoare.Se controlează dacă s-a făcut carnitul formei parentale materne după ultima inflorescență hibridată admițându-se maximum 3% plante necarnite.g) La fasole, mazăre, bob în fenofazele început de înflorit și înflorit în masă, inspectorul controlează producătorul, dacă a eliminat plantele netipice (după culoarea frunzei, forma tufei, talia plantelor, culoarea florilor), a celor cu înflorire timpurie sau tardivă și starea fitosanitara. La mazăre se controlează eliminarea plantelor de Pisum arvense.La maturitatea tehnologica inspectorul controlează producătorul dacă a eliminat plantele netipice, având în vedere forma, mărimea, culoarea păstăilor și starea fitosanitara.La maturitatea fiziologică a primelor păstăi, se determina puritatea varietală după caracteristicile semințelor (culoarea, mărimea și forma bobului) și starea fitosanitara. După recoltare și prelucrare, se verifică puritatea varietală în laborator, după caracteristicile semințelor.h) La pepeni, castraveți, dovlecei, dovleac - soiuri, în faza de început înflorit inspectorul verifică dacă producătorul a îndepărtat plantele netipice și cele slab dezvoltate.La maturitatea tehnologica a primelor fructe se verifică tipicitatea fructelor, limitarea numărului de fructe pe plantă (în funcție de specie și soi), precum și starea fitosanitara a culturii.i) La pepeni și castraveți - hibrizi, inspectorul verifică dacă producătorul a suprimat toate florile deschise și autopolenizate, determinarea numărului de flori polenizate liber, dacă a eliminat plantele netipice și cele afectate de organismele dăunătoare. În fenofaza de maturitate tehnologica inspectorul controlează dacă s-au eliminat plantele netipice din forma mama, cele slab dezvoltate sau afectate de organisme dăunătoare și îndepărtarea florilor formate după operația de carnire.j) La salată și spanac, în fenofaza de rozeta și în fenofaza de formarea căpățânii (la salată), inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele netipice, cele slab dezvoltate și afectate de organisme dăunătoare. Se vor elimina plantele care au emis direct tija florală, fără a forma căpățâna.În fenofaza de început înflorit și înflorit în masă, inspectorul controlează dacă s-au eliminat plantele netipice, cele slab dezvoltate și cele afectate de organisme dăunătoare.La spanac se elimina plantele care au emis tija florală fără a trece prin fenofaza rozeta normala.12. Pentru determinarea purității varietale se stabilește un număr de puncte din care se iau probe, precum și numărul de indivizi analizați, în funcție de suprafața și particularitățile speciei, după cum urmează:a) La plantele mama de bulboase, rădăcinoase, recoltarea probelor se face în 10-20 puncte așezate randomizat. Din fiecare punct, de pe două rânduri alăturate, se recoltează câte 30-40 plante. În funcție de mărimea lotului semincer este necesar a se analiza un număr total de 400-600 indivizi.b) La celelalte specii la care plantele se examinează în câmp, determinarea se face în 10-20 puncte, dispuse randomizat. Se analizează în total un număr minim de plante, astfel:– 1000 pentru mazăre, fasole, bob;– 250 pentru dovleac, dovlecel și pepeni;– 500 pentru celelalte specii.c) La culturile bienale, plantele care dau în primul an tije florale nu se iau în calcul.d) Plantele culturii de baza se grupează în tipice și netipice soiului cultivat. În vederea stabilirii plantelor care aparțin celor două grupe, se procedează la analizarea unui număr de rădăcini, fructe sau căpățâni examinate, stabilindu-se caracterele specifice soiului (forma fructului, culoarea pulpei, numărul de loji și alte caractere specifice).e) La loturile de hibridare, determinarea purității varietale a formelor parentale, controlul numărului de flori autofecundate în perioada castrării și a carnitului plantelor mama (tomate), se face în 10-20 puncte, în funcție de mărimea lotului, analizându-se în fiecare punct câte 10 plante de pe 4 rânduri alăturate, analizându-se în final un număr de plante după cum urmează:200-400 plante la vinete, castraveți și pepeni;400-800 plante la ardei și tomate.În loturile de hibridare, forma parentală tată trebuie să aibă puritatea varietală 100%, înainte de începerea recoltării polenului și pe toată perioada de hibridare;Numărul de flori autofecundate la 100 plante de la componentul matern găsit la fiecare control, să nu fie mai mare de 3% la tomate și vinete, 2% la ardei, castraveți și pepeni (8 flori la 100 plante pe total controale) și 1% flori mascule deschise în loturile mama de castraveți și pepeni;f) Pentru pepeni, la plantele componentului matern în cele 3 controale să nu fie găsit în total mai mult de 2% flori mascule înflorite.
   +  Capitolul III Controlul și certificarea loturilor de semințeA. Transportul și prelucrarea1. Semințele necondiționate se vor transporta, depozita și identifica pe partide.2. Pe durata prelucrării semințelor, inspectorii efectuează controale, prin sondaj, ori de câte ori consideră că este necesar.B. Lotul și proba de analiză1. Loturile trebuie să fie identificabile și omogene.2. Greutatea maximă a loturilor este precizată în Anexa nr. 3.3. Greutatea minimă a unui eșantion pentru analiza este redată în Anexa nr. 3.4. Greutatea eșantionului pentru postcontrol este aceeași cu a eșantionului pentru analiză, din Anexa nr. 3.C. Condiții de certificare1. a) Sămânța de legume trebuie să îndeplinească condițiile și normele tehnice de calitate cuprinse în Anexa nr. 2 și în tabelele nr. 1-3.b) În plus, prezența semințelor de Cuscuta spp. trebuie să fie 0 (zero). Analiza pentru Cuscuta se efectuează din proba de laborator. Prezența unui bob de Cuscuta spp. într-o probă nu se consideră impuritate dacă se ridică o a doua probă de aceeași greutate și este liberă de cuscută.c) La fasole, semințele tari se consideră 100% germinabile.2. După efectuarea tuturor controalelor și a aprobării în câmp, a determinării condițiilor tehnice de calitate a seminței, a stării sanitare se eliberează documentele de certificare.3. Verificarea autenticității, purității varietale și a stării sanitare a semințelor de legume se efectuează, în pre și postcontrol.D. Condiții de comercializare1. Ambalarea, închiderea, și marcarea se efectuează oficial sau sub supraveghere oficială.2. Ambalajele normale sunt cele care depășesc capacitatea celor mici și sunt marcate cu eticheta oficială pentru categoriile de sămânță Prebază, Bază și Certificată. Mențiunile care figurează pe eticheta oficială pentru sămânța Prebază, Bază și Certificată sunt prevăzute în Anexa nr. 4 pct. A.3. Sămânța de legume se poate comercializa și ca "sămânță necertificată final". Informațiile care figurează pe etichetă și pe document sunt prevăzute în Anexa nr. 5.4. Ambalajele mici pentru sămânța Certificată sunt prevăzute cu o etichetă a furnizorului sau o vignetă oficială de culoare albastră, sau mențiunile prevăzute pe etichetă sunt imprimate (tipărite) direct pe ambalaj de către furnizor, sub supravegherea autorității.5. Mențiunile care figurează pe eticheta furnizorului ambalajelor mici pentru semințele din categoria Certificată sunt prevăzute în Anexa nr. 4 pct. B.6. La cererea menținătorului sămânța Bază se poate ambala și în ambalaje mici. Menținătorul poate preciza, dacă o dorește, pe etichetă: "interzisă multiplicarea". Mențiunile care figurează pe eticheta furnizorului, sunt precizate în Anexa nr. 4 pct. B, culoarea etichetei furnizorului este albastră.7. Sămânța de legume comercializată va fi controlată oficial, prin sondaj.
   +  Secţiunea II Sămânța Standard  +  Capitolul I Domeniul de aplicare1. Semințele din soiurile tuturor speciilor de legume prevăzute în art. 2 și cele din Tabelul nr. 3 pct. B, dacă menținătorul soiurilor le produce, prelucrează și comercializează în condițiile prezentului ordin pentru sămânța Standard. Nu face obiectul seminței Standard sămânța de cicoare industrială (Cichorium intybus L. partim).2. Producerea seminței Standard se face de către producătorul care efectuează selecția conservativă a plantelor mama sau sub responsabilitatea sa, în una sau mai multe generații care vor fi numerotate convențional începând cu cifra 1 sau în alt mod convenit cu ITCSMS sau LCCSMS, corespunzător numărului de generații stabilite de ameliorator pentru înmulțire.  +  Capitolul II Obligațiile furnizorului de sămânță Standard1. Furnizorul care produce, prelucrează și/sau comercializează sămânța Standard are pe lângă obligațiile generale, următoarele obligații:a) producătorul ține într-un registru evidența tuturor operațiunilor de la înființarea până la sfârșitul culturii semincere și anunță, anual sau la fiecare ciclu de producție, autoritatea de intenția sa;b) producătorul, printr-un inspector angajat, acreditat de autoritatea oficială, care aplică regulile, normele și procedurile aplicabile inspectorilor oficiali, inspectează toate parcelele pe care se produc culturi semincere, face aprecieri asupra bolilor și organismelor dăunătoare care afectează stadiul de creștere, prezența altor plante care poate să producă o polenizare nedorită și determina puritatea varietală. Toate aceste determinări se înscriu într-un registru al furnizorului, care este păstrat de acesta timp de cel puțin 3 ani, pentru a fi pus la dispoziția autorității oficiale;c) furnizorul trebuie să ia anumite măsuri privind starea de sănătate a culturii semincere și în special a organismelor de carantina din Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 - "Norme metodologice privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România", cu modificările și completările ulterioare sau a Directivei 2000/29/CE. În cazul în care în urma propriului control sau din propria informație reiese că există unul sau mai multe organisme de carantina, furnizorul anunță acest lucru imediat autorității și aplică măsurile impuse de autoritate;d) producătorul ține evidența tuturor loturilor de sămânță produse, a celor comercializate și a celor care se vor comercializa, într-un "Registru de intrări și ieșiri" pe care îi va păstra cel puțin 6 ani după ultima livrare și care va fi disponibil autorității ori de câte ori este nevoie;e) producătorul prelevează eșantioane, prin persoane acreditate, din fiecare lot ce este destinat comercializării și păstrează aceste eșantioane cel puțin 2 ani după livrarea loturilor sau pe o perioadă cu un an mai mare decât perioada cât mai sunt semințe pe stoc din loturile respective, dacă această perioadă depășește 2 ani. Fiecare probă este însoțită de o etichetă pe care se specifica lotul din care a fost ridicata. În cazul în care este vorba de un amestec, se vor specifica pe etichetă loturile ce au fost amestecate și în ce proporții;f) producătorul efectuează testarea semințelor într-un laborator acreditat de autoritatea oficială și sub supravegherea sa sau în laboratorul oficial pe raza căruia își desfășoară activitatea de prelucrare și ambalare.g) producătorul stabilește o persoană responsabilă calificată care răspunde de managementul calității și care menține în permanenta legătură cu autoritatea;h) producătorul permite accesul autorității oficiale, în toate fazele culturii și în laborator, pentru a se documenta dacă aceasta respecta cerințele acestor reguli și norme și pentru a preleva probe. Furnizorul oferă în mod gratuit tot ajutorul solicitat de autoritate pe perioada supravegherii.2. Furnizorii comercianți care nu produc sau ambalează în firma lor sămânța Standard în ambalaje mici, ci doar comercializează sămânța produsă, ambalată sau importata de alt furnizor înregistrat, trebuie să țină evidența numai a cumpărării sau vinderii seminței Standard într-un "Registru de intrări și ieșiri".3. Furnizorul producător, prelucrător sau importator care comercializează sămânța în ambalaje mici, în numele și sub responsabilitatea lui, prin alte persoane intermediare neînregistrate, va înregistra și va înainta o lista cu distribuitorii semințelor proprii până cel târziu la 1 martie, anual și care se actualizează înaintea fiecărui sezon de vânzări sau ori de câte ori apar modificări, la ITCSMS sau LCCSMS unde furnizorul este înregistrat, precum și la ITCSMS sau LCCSMS unde distribuitorul vinde sămânța sa. Furnizorul va ține permanent, la zi, lista cu distribuitorii proprii.4. Furnizorul responsabil cu etichetarea trebuie să îndeplinească prevederile de la art. 41 din prezentul ordin și, de asemenea, să menționeze perioada maximă de valabilitate a seminței în ambalaje mici, specificată prin "luna și anul", sau luna și anul închiderii ambalajului și perioada valabilității, timp în care furnizorul și celelalte persoane intermediare pot să comercializeze sămânța.5. Perioada maximă în care poate fi comercializată sămânța Standard în ambalaje normale este de cel mult un an de piață, iar în ambalaje mici ermetice este perioada prevăzută pe etichetă sau pe ambalaj care nu poate depăși 5 ani de la anul de producție sau de la data testării calității seminței, după care sămânța trebuie reanalizată cu cel puțin 3 luni înaintea expirării valabilității și, dacă e cazul, se prelungește perioada de valabilitate, prin reambalare sau aplicarea unei vignete.6. Furnizorul va:a) obliga persoanele intermediare să comercializeze numai semințe ambalate în ambalaje mici, închise, livrate de către și în numele furnizorului, în care scop va înmâna o împuternicire fiecărei persoane intermediare;b) lua măsuri asupra persoanelor intermediare care comercializează sămânța în ambalaje necorespunzătoare, sau cu perioada de valabilitate expirată, sau comercializează semințe ce nu satisfac prezentele reguli și norme;c) obliga persoanele intermediare să facă un raport scris privind toate punctele de vânzare unde se comercializează semințe livrate de, sau în numele lui, disponibil la cererea autorității;d) atenționa persoanele intermediare să permită accesul personalului autorității oficiale, de a face verificări ori de câte ori acesta consideră necesar, sau de a preleva eșantioane de sondaj pentru verificarea calității seminței.  +  Capitolul III Producerea seminței Standard1. Sămânța Standard (St) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă suficientă identitate și puritate varietală prevăzută în Tabelul nr. 2;b) de regula este destinată culturilor de legume pentru consum;c) să se încadreze în condițiile tehnice de calitate prevăzute în Anexa nr. 2 și Tabelul nr. 3;d) se supune unui control oficial în postcontrol și analize de laborator.2. Producătorul care produce sămânța din generațiile care preced sămânța Standard destinată comercializării va efectua selecția conservativă și fitosanitara în scopul asigurării identității și purității soiului și va nota toate operațiunile de selecție pozitivă și negativă, după caz, într-un Registru de selecție conservativă, disponibil pentru a fi verificat de autoritate.3. Înainte de însămânțare, în cazul multiplicării pentru producția de sămânță Standard, producătorul, prin eșantionorul acreditat eșantionează fiecare lot de sămânță care urmează să se multiplice și va efectua un precontrol într-o microparcelă de control, precontrolul constituind totodată un postcontrol al generației anterioare.4. Producătorul va respecta distantele de izolare față de culturile vecine care ar duce la o polenizare nedorită, rotația și regulile de inspecție a culturii, prevăzute în prezentul ordin.5. Producătorul va elimina plantele netipice, va trata cultura și va elimina plantele afectate de organisme dăunătoare, va determina puritatea varietală după descrierea oficială a soiului.6. Starea culturală și stadiul de dezvoltare al plantelor din cultura seminceră trebuie să fie satisfăcătoare și să permită o examinare obiectivă a identității, purității varietale și stării sanitare.7. Verificarea culturilor semincere în câmp se efectuează de către personalul acreditat al producătorului sau de către personal oficial conform obiectivelor de verificare prevăzute în prezenta anexa.8. Producătorul depune notificări, la ITCSMS sau LCCSMS, pentru fiecare din operațiunile privind producerea, prelucrarea, ambalarea și etichetarea seminței Standard, atunci când efectuează operațiunile de verificare prin personalul propriu acreditat, sau solicita autorității efectuarea verificărilor, pentru unele sau pentru toate operațiunile, conform procedurilor aplicabile certificării oficiale.9. Greutatea lotului și a unui eșantion sunt prevăzute în Anexa nr. 3.10. Eșantioanele din loturile de sămânță se prelevează de personalul acreditat al producătorului sau de personal oficial al ITCSMS sau LCCSMS.11. Eșantioanele ridicate din loturile de sămânță Standard se examinează la laboratorul acreditat al furnizorului sau la un laborator oficial.12. Condițiile tehnice de calitate pentru sămânța Standard sunt prevăzute în Anexa nr. 2 sau, pentru unele specii, în Tabelul nr. 3 pct. B.  +  Capitolul IV Supravegherea și monitorizarea furnizorilor1. Autoritatea supraveghează furnizorii, în momentele critice ale procesului de producție și mai ales:a) controlează prin sondaj producătorul dacă a folosit metodele în vigoare de inspecție a culturii ținând cont de sistemul de multiplicare, specifica ciclului de producere;b) controlează furnizorul în timpul producerii, prelucrării și comercializării, dacă acesta a respectat regulile și normele în vigoare;c) controlează cunoștințele și aptitudinile persoanelor responsabile numite de furnizor.2. Autoritatea va controla furnizorul, ori de câte ori consideră necesar, va face expertize, va opri de la comercializare orice cantitate care nu corespunde calitativ și care nu îndeplinește condițiile din prezentele reguli și norme.3. Controlul oficial se referă la:a) postcontrolul în câmp pentru verificarea identității și purității varietale;b) analize de laborator pentru minim 10% din numărul de eșantioane prelevate și loturi realizate de furnizor din fiecare specie sau soi, procent care se mărește dacă se constată neconformități.4. Rezultatele din postcontrol sunt comunicate furnizorului. Rezultatele postcontrolului sunt decisive în cazul verificării identității, purității varietale și stării sanitare a semințelor aparținând unui lot al furnizorului.  +  Capitolul V Condiții de comercializare1. Sămânța Standard nu se comercializează decât în ambalajul original al producătorului sau reprezentantului acestuia.2. Sămânța Standard poate fi comercializată dacă satisface cerințele din prezentele reguli și norme.3. Autoritatea poate aproba, la cererea furnizorului, comercializarea în ambalaje mici, de amestecuri din diferite soiuri ale aceleași specii. Speciile la care se permit amestecuri, prevederile privind mărimea maximă a ambalajelor mici și exigentele pentru etichetare sunt stabilite de autoritate.4. Sămânța Standard se poate comercializa în ambalaje normale și mici. Pentru sămânța Standard ambalată în ambalaje normale se folosește eticheta furnizorului. Dimensiunile minime ale etichetei sunt 110 x 67 mm, de culoare galben intens, excluzând ambalajele mici. Mențiunile care figurează pe eticheta furnizorului pentru ambalajele normale sunt prevăzute în Anexa nr. 4 pct. B.5. Ambalajele mici sunt cele care conțin semințe pentru o greutate netă maximă prevăzută la art. 2 alin. 1, lit. G.6. Pentru sămânța Standard ambalată în ambalaje mici se folosește eticheta furnizorului sau inscripționarea direct pe ambalaj. Mențiunile care figurează pe eticheta furnizorului sunt prevăzute Anexa nr. 4, pct. B.7. În cazul reambalării seminței Standard, de către un alt furnizor decât producătorul acestei semințe, pe etichetă se va menționa numele și adresa ambalatorului și numele și adresa producătorului.8. Pe durata depozitarii și comercializării semințelor în ambalaje ermetice sau în alte ambalaje, se recomanda ca umiditatea semințelor să nu depășească limitele prevăzute în Tabelul nr. 3 din prezenta anexa.9. Autoritatea supraveghează și monitorizează furnizorii pe parcursul comercializării seminței Standard, inclusiv prin eșantionarea și analizarea randomizată a loturilor comercializate.10. Dacă în urma unei inspecții oficiale se constată că un lot de sămânță Standard nu îndeplinește condițiile prezentelor reguli și norme, lotul este blocat de autoritate, informând furnizorul printr-un raport scris, precizând motivele respingerii lotului, iar lotul în cauză nu poate fi comercializat.11. În cazul în care furnizorul vrea să distrugă marfa din lotul blocat, el trebuie să anunțe autoritatea, precizând totodată ziua și ora distrugerii.12. Dacă furnizorul nu dorește să distrugă marfa din lotul blocat, dar dorește să-i schimbe destinația, trebuie să anunțe autoritatea.13. Autoritatea poate să blocheze sau să dispună distrugerea, pe toată perioada producerii, prelucrării sau comercializării, a oricărei culturi sau lot, dacă a fost infestat cu organisme dăunătoare de carantina.14. În momentul în care se constată că un lot a fost comercializat de către furnizor, după ce a fost interzis de persoana responsabilă oficială, măsurile vor fi luate în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002.15. În cazul repetării de către furnizor a nerespectării prevederilor Legii nr. 266/2002 și ale prezentelor reguli și norme, autoritatea poate retrage temporar sau definitiv autorizația furnizorului.16. Aplicarea oricărei măsuri asupra furnizorului va înceta în momentul în care autoritatea stabilește cu certitudine că acesta respecta regulile și normele din prezentul ordin.Tabel nr. 1Abrogat. (la 01-06-2020, Tabelul 1 din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul VI din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 ) Tabel nr. 2Norme interne privind condițiile de puritate varietală la soiuri, pentru aprobarea în câmp
  Specificare Puritatea varietala minima, %
  Prebaza, Baza Certificata
  Ardei Andiva Asmatui Bob Brocoli, conopida Cardon Castraveti Ceapa, praz Cicoare creata, industriala Dovlecel Dovleac Fasole, mazare Fenicul Fetica Gulie Morcov Napi Patrunjel de radacina, frunze Pepene galben, verde Ridichi Salata Sfecla rosie, petiol Scortonera Spanac Sparanghel Telina Tomate Varza alba, creata, rosie, de Bruxelles, chinezeasca Vinete 98 97 97 98 97 97 98 97 97 97 99 99 97 98 98 97 95 97 97 97 97 97 97 98 95 97 98 97 97 96 95 95 96 94 95 96 95 95 95 96 96 94 96 96 95 93 95 94 95 94 95 94 95 93 94 96 95 95
  NOTĂ:Normele din tabel pentru sămânță Certificată sunt aplicabile și seminței Standard. (la 01-07-2007, Tabelul 2, cap. V, secț. II, titlul II al anexei 7 a fost modificat de pct. 9 al anexei din ORDINUL nr. 433 din 23 mai 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 30 mai 2007. )
  Tabelul nr. 3Norme interne privind umiditatea recomandată pentru semințele de legumeA. Specii cuprinse în Directiva Consiliului 2002/55/CE
  Nr. crt.Specia Umiditatea maxima (%)
  In ambalaje normale In ambalaje ermetice
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Allium cepa Allium fistulosum Allium porum Allium sativum Allium schoenoprasum Anthriscus cerefolium Apium graveolens Asparagus officinalis Beta vulgaris Brassica oleracea Brassica rapa Capsicum annuum Cichorium intybus Cichorium endivia Citrullus Ianatus Cucumis melo Cucumis sativus Cucurbita maxima Cucurbita pepo Cynara cardunculus Daucus carota Foeniculum vulgare Lactuca sativa Lycopersicon esculentum Petroselinum crispum Phaseolus coccineus Phaseolus vulgaris Pisum sativum Raphanus sativus Rheum rhabarbarum Scorzonera hispanica Solanum melongena Spinacia oleracea Valerianella locusta Vicia faba Zea mays 12 12 12 12 12 12 12 12 13 10 10 11 12 12 10 10 10 10 10 12 11 12 9 11 12 14 14 14 12 12 12 11 13 12 14 14 6 6 6 6 6 8 7 7 9 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 6 8 7 11 11 11 7 7 8 8 9 7 11 10
  NOTĂ:Normele din tabele sunt aplicabile și seminței Standard. (la 01-07-2007, Tabelul 3, cap. V, secț. II, titlul II al anexei 7 a fost modificat de pct. 10 al anexei din ORDINUL nr. 433 din 23 mai 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 30 mai 2007. )
   +  Anexa nr. 8A. Formular model "Declarație de multiplicare": ITCSMS/LCCSMS: ..................... ROMÂNIA Agent economic: .............
  DECLARAȚIE DE MULTIPLICARE NR. ......
  Agent economic multiplicator*) Cod autorizatieProvenienta, nr.lot: 1.
  2. 3.
  Agricultor multiplicator Cod autorizatieCategorie biologica 1.
  2. 3.
  Specia Soiul (se specifica daca soiul estemodificat genetic si codul deidentificare) Categoria Cantitate lot: 1.
  2. 3.
  Suprafata totala (ha)Productia propusa UM Document de calitate si conformitate, nr., data emitent conf. Document oficial de certificare a semintei nr.
  Mentinator Contract (acord) multiplicareNumar si data Etichete oficiale, Nr. serie si numar buc./lot
  *) În cazul în care nu există contract de multiplicare, rubrica se completează cu numele agricultorului multiplicator. Parcele semănate cu material având aceeași proveniență (loturi provenite din aceeași partidă):
  Denumirea parcelei Rotație(ani) PI. premergătoareSuprafața (ha) Distanța de izolare Număr identitateatribuit
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Agent economic multiplicator, (numele și prenumele, semnătura și ștampila) Agricultor multiplicator, (numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-(se completează de ITCSMS/LCCSMS)INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/LCCSMS: ..........Se repartizează pentru control și │ÎNSCRIERE: │TARIF CONTROL ÎN CÂMPcertificare conform Ordin MAPDR │ADMISĂ/RESPINSĂ │...................... LEInr. ................. inspectorului │INSPECTOR RESPONSABIL: │responsabil ....................... │...........................│ ÎNREGISTRARE Data și Nr.: DIRECTOR EXECUTIV, Nota: Declarația va fi însoțită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ...... . Formular tip Ordin MAPDR nr. .............. .
  B. Formular model "Document de inspecție în câmp": ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) ITCSMS/LCCSMS .......................................... (adresa, telefon/fax, e-mail) DOCUMENT DE INSPECȚIE ÎN CÂMP NR.:
  Agent economic multiplicator Cod autorizație Proveniență sămânță Număr referință lot:
  Contract (acord) de multiplicare nr.
  Agricultor multiplicator Cod autorizație
  Specia Soiul (se specifica dacă soiul este modificatgenetic și codul de identificare)
  Suprafața Categ. biologică propusă Categorie biologică
  Parcela: Premergătoare:
  REZULTATE INSPECȚIE: (puritatea speciei și puritatea varietală) Specifice culturii DECIZIA ITCSMS/LCCSMS În urma inspecției în câmp, pe baza constatărilor și determinărilor efectuate, în conformitate cu prevederile Regulilor și Normelor Ordin MAPDR nr. .........., suprafața și producția realizata este:
  ADMISĂ: ha UM ADMISĂ SUB REZERVĂ: ha UM ADMISĂ CU DECLASARE: ha UM CATEGORIA APROBATĂ: ha UM RESPINSĂ: ha UM CAUZE:
  Ridicat eșantion de verificare: Eliberat la data: Inspector responsabil, Formular tip Ordin MAPDR nr. ...............
  C. Formular model "Adeverința de transport":
  ADEVERINȚA DE TRANSPORT SEMINȚE ȘI MATERIAL SĂDITOR
  SERIA: ....... NR: .........
  Agricultor multiplicator: Cod autorizație:
  Specia: Soiul: (se specifica dacă soiul este modificat genetic șicodul de identificare)
  Categoria biologică: Nr. identitate:
  Cantitatea: An recolta:
  Se expediază în condițiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ........ cu mijlocul de transport nr.: .................. Subsemnatul ...................... responsabil tehnic garantez că sămânța provine din producția aprobată în câmp cu documentul nr. .... eliberat de ITCSMS .............. și că nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii biologice pe timpul recoltării și transportului la stația de prelucrare. Contract de prelucrare Nr. ............. (dacă este cazul). Recepționat: kg Responsabil tehnic, Responsabil prelucrător, (numele, prenumele (numele, prenumele și semnătura) și semnătura) Certificat de atestare nr.: Cod autorizație: Nota: Se întocmește în trei exemplare din care unul rămâne la multiplicator, al doilea însoțește sămânța la prelucrător, al treilea se depune la ITCSMS. Formular tip Ordin MAPDR nr. ..................
  D. Formular model Declarație de certificare a loturilor de sămânță: ITCSMS/LCCSMS: .............. ROMÂNIA Agent economic:
  DECLARAȚIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr. ............
  Agent economic Cod autorizație Partida/Agricultor multiplicator (Document de inspecție în câmp/UM)(Nr. identitate, kg) 1. 2. 3. 4. 5.
  Prelucrător (prestator de servicii) Cod autorizație
  Specia: Soiul: (se specifica dacă soiul estemodificat genetic și codul deidentificare)
  Categoria biologică: Puritate varietală:
  Cantitate partidă: to Contract prestări servicii nr.
  Sămânța se tratează cu: ................................... Solicităm eșantionarea oficială, certificarea și atribuirea unui număr de ............ etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru următoarele loturi:
  (Se completează de către I.T.C.S.M.S.
  Nr.lotGreutateKg Ambalat în: Număr/Greutate ambalaj Analiza informativăNr./data Număr referință lot Etichete oficiale atribuite
  Nr. totalSeriaNr. de laPână la
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Prelucrătorul se angajează să respecte prevederile Regulilor și Normelor din Ordinul MAPDR nr. ............. . Garantăm păstrarea autenticității și purității biologice a semințelor avute înainte de condiționare. Observații:
  Agent economic proprietar (sau împuternicit al acestuia), (numele și prenumele, semnătura și ștampila) Prelucrător, (numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- ITCSMS .............. TARIF PT. CERTIFICARE ................. LEI ÎNSCRIERE ACCEPTATĂ/RESPINSĂ DATA: ............... Se repartizează pentru control și certificare: INSPECTOR RESPONSABIL .................... DIRECTOR EXECUTIV, Declarația va fi însoțită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ........ Formular tip Ordin MAPDR nr. ............. .
  E. Formular model: "Raport final de recepție/control pentru certificarea lotului" INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR ............................ (LCCSMS) RAPORT FINAL DE RECEPȚIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI: .................... din data: ................. Inspector oficial: .............. Produs: .........................
  Agent economic: Cod autorizatie:
  Prelucrator: Cod autorizatie:
  Specia: Soiul: Categoria biologica:
  Nr. lotului: An recolta: Tratament:
  Ambalaje tip: Numar: Loc depozitare:
  Cantitate: Tara de productie:
  serie nr. de la până laEtichete/vignete oficiale atribuite: ............ .............. ............. Nr. total: .................În urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform: Fisei de analiză nr. .......... data ...................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data recepție lot: ....................... Etichete/vignete oficiale: - utilizate, nr. total ......... buc. - retrase, nr. total ........... buc. Termen de valabilitate atribuit de deținător: ............................. În urma verificării, cantitatea de: .......... kg/nr., ambalată în: .........., nr. ambalaje: .........., greutate-nr./ambalaj ............ a fost recepționată ca lot: ADMIS/RESPINS pentru comercializare/necesar propriu. Mențiuni: Inspector responsabil, Agent economic, Semnătura: Semnătura: Formular model Ordin MAPDR nr. ............... .
  F. Formular model Document oficial de certificare a seminței: ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development Inspecția NaționalĂ pentru Calitatea Semințelor (INCS) National Inspection for Quality of Seeds Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - București
  DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de sămânță nr. ..........
  OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no .............
  Agent economic (nume, adresa) Name of applicant (name, address) Cod autorizație Registration number:Data eșantionării oficiale EșantionorDate of official sampling Sampler Numărul de referință al lotului Reference lot number
  Specia Species Soiul (se specifica dacă soiul este modificat genetic șicodul de identificare) Variety Categoria aprobată Approved category
  Greutate lotLot weight Număr ambalaje și tip No and type of packages Loc depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
  Etichete oficiale, seria și numărul, tipul Official labels, series, number, type Tratamente efectuateTreated with: Data recepție eșantion Număr analiza Date of sample receiving Analysisnumber
  Document de inspecție în câmp nr: ........................................ Field Inspection Document no. ............................................ Agricultor multiplicator ................................................. Grower ................................................................... Țara de producție: Country of production: REZULTATE ANALIZE: ANALYSIS RESULTS:
  PURITATE PURITY (% din greutate/weight) GERMINAȚIE GERMINATION (% în număr/number) UMIDITATE% MOISTURE CONTENT
  Sămânțapura Pure seeds Materiiinerte Inert matter Semințe de altespecii plante Other crop seeds Germinația totală Total GerminationGermeni normali Normal seedlingsSemințetari Hard seeds Semințe proaspeteFresh seeds Germeni anormali Abnormal seedlingsSemințemoarte Dead seeds
  Natura materiilor inerte: Kind of inert matter: Semințe de alte plante (numele științific): Other seeds: Alte determinări: Other tests: Metoda de analiză: Analysis method: SĂMÂNȚA PRODUSĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ȘI NORMELE RO (CE) SEED PRODUCED ÎN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS RO (CE) Pașaport fitosanitar: Data: .................................. Emitent: ............................... Director executiv, (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) (nume, prenume, semnătura, ștampila) Formular tip Ordin MAPDR nr. ................
  G. Formular model Buletin de analiză oficială: ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - București
  BULETIN DE ANALIZA OFICIALĂ NR:
  Agent economic (nume, adresa) Name of applicant (name, address) Cod autorizație Registration number:Data eșantionării oficiale EșantionorDate of official sampling Sampler Numărul de referință al lotului Reference lot number
  Specia Species Soiul (se specifica dacă soiul este modificat genetic șicodul de identificare) Variety Categoria aprobată Approved category
  Greutate lotLot weight Număr ambalaje și tip No and type of packages Loc depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
  Etichete oficiale, seria și numărul, tipul Official labels, series, number, type Tratamente efectuateTreated with: Data recepție eșantion Număr analiza Date of sample receiving Analysisnumber
  Document inspecție în câmp nr.: Field inspection document no.: Agricultor multiplicator: Grower: Țara de producție: Country of production: REZULTATE ANALIZE: ANALYSIS RESULTS:
  PURITATE PURITY (% din greutate/weight) GERMINAȚIE GERMINATION (% în număr/number) UMIDITATE% MOISTURE CONTENT
  Sămânțapura Pure seeds Materiiinerte Inert matter Semințe de altespecii plante Other crop seeds Germinația totală Total GerminationGermeni normali Normal seedlingsSemințetari Hard seeds Semințe proaspeteFresh seeds Germeni anormali Abnormal seedlingsSemințemoarte Dead seeds
  Natura materiilor inerte: Kind of inert matter: Semințe de alte plante (numele științific): Other seeds: Alte determinări: Other tests: Metoda de analiză: Analysis method: CONCLUZII: Director executiv, Emitent: ................... (nume, prenume, (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) semnătura, ștampila) Formular tip Ordin MAPDR nr. ................
  H. Formular model Document de calitate și conformitate al furnizorului: ROMÂNIA FURNIZOR: COD AUTORIZAȚIE:
  DOCUMENT DE CALITATE ȘI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI
  Nr. ......... data .................
  Beneficiar ..........................................
  Specia
  Soiul (se specifica dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Categoria biologică
  Nr. de referință al lotului
  Cantitatea livrata (kg)
  Nr. de ambalaje și tip
  Document oficial de certificare a seminței nr. emitent ................ data .................
  Etichete, seria și nr., de la ........ până la ...........
  Calitatea lotului: - puritate fizică:
  - semințe străine nr. ....../......%
  - germinația totală %
  - umiditate %
  - masa a 1.000 boabe:
  - stare sanitară:
  Alte determinări:
  Producător:
  Țara de producție:
  - Sămânța tratată cu ...................................................... - Termen de valabilitate (garanție) ....................................... Mențiuni: Sămânța se livrează în condițiile art. .... din Legea nr. 266/2002. Sămânța corespunde pentru însămânțare conform regulilor și standardelor Ordin MAPDR nr. ...... Locul de depozitare - livrare ........................
  Furnizor ........................ Beneficiar ................. (numele, prenumele, (numele, prenumele, semnătura și ștampila) semnătura și ștampila) Formular tip Ordin MAPDR nr. ........
  -----