ORDIN nr. 1.259 din 10 aprilie 2006pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 18 aprilie 2006    Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor, în calitate de președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, emite prezentul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comitetele pentru situații de urgență organizate la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București vor lua măsuri de organizare și asigurare a activităților de înștiințare și alarmare în conformitate cu prezentele norme.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
    Ministrul administrației și internelor,
    Vasile Blaga
    București, 10 aprilie 2006.Nr. 1.259.  +  AnexăNORMEprivind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmareși alarmare în situații de protecție civilă