ORDIN nr. 426 din 28 martie 2006privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 17 aprilie 2006    În temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2002, ale art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 826/2000 privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Direcţia generală de transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 28 martie 2006.Nr. 426.  +  AnexăREGULI 28/03/2006