ORDIN nr. 222 din 30 martie 2006pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spațiilor de depozitare pentru produse agricole
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 5 aprilie 2006  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale,văzând Referatul de aprobare nr. 78.820/2006 al Direcției generale elaborare strategii, politici sectoriale și de piață,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind autorizarea spațiilor de depozitare pentru produse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederilor prezentului ordin le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  București, 30 martie 2006.Nr. 222.  +  AnexăREGULAMENT 30/03/2006