LEGE nr. 66 din 22 martie 2006pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se consacră "Sărbătoarea etniei romilor din România", care se sărbătoreşte în fiecare an în ziua de 8 aprilie.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţile administraţiei publice centrale, cu atribuţii în domeniul asigurării egalităţii de şanse şi al combaterii discriminării, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material şi financiar organizarea de manifestări publice şi a unor acţiuni social-culturale dedicate sărbătoririi acestei zile. (2) Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor reflecta în cadrul programelor special destinate minorităţilor naţionale manifestările dedicate acestei zile.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 66.---------