ORDIN nr. 103 din 13 martie 2006privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 24 martie 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul ITabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 şi nr. 641 bis din 9 septembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. Titlul anexei va avea următorul cuprins:"TABELUL NAŢIONAL de atribuire a benzilor de frecvenţe 9.0000 kHz - 29700.0000 kHz"2. Linia cuprinzând banda de frecvenţe 0.000-9.000 kHz se elimină.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 13 martie 2006.Nr. 103.-------------