NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ NML 021-05 din 23 noiembrie 2005 (**actualizată**)"Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)"*)(actualizată până la data de 6 august 2009**)
EMITENT
  • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE
  • ---------*) Aprobată prin Ordinul nr. 301 din 23.11.2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1102 din 07.12.2005.---------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 6 august 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 153 din 29 august 2007; ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009.1. Domeniu de aplicare1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice pe care trebuie să le îndeplinească cinemometrele utilizate la măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile publice, în scopul aplicării prevederilor legislaţiei rutiere.Prezenta normă de metrologie legală se referă atât la cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar, cât şi la cinemometrele care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare a autovehiculului pe care sunt instalate, denumit în continuare autovehicul de patrulare.-------------Subpct. 1.1., pct. 1 a fost modificat de pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.1.2. Pentru a putea fi introduse pe piaţa, puse în funcţiune sau utilizate în masurarile de interes public, cinemometrele prevăzute la punctul 1.1. trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta norma, cat şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerinţelor din normele mai sus menţionate rezultă din tabelul 1.1.3. Cinemometrele sunt mijloace de măsurare care măsoară de la distanţă şi afişează viteza de deplasare a autovehiculelor aflate în mişcare în traficul rutier, independent de caracteristicile acestora.-------------Subpct. 1.3., pct. 1 a fost modificat de pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.1.4. După destinaţia utilizării lor, cinemometrele se pot clasifica în: a) cinemometre destinate a fi utilizate numai în regim staţionar, care pot fi instalate atât pe autovehicule de patrulare, cât şi în exteriorul acestora, pe teren, pe un amplasament special amenajat; b) cinemometre destinate a fi utilizate atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare a autovehiculului de patrulare.-------------Subpct. 1.4., pct. 1 a fost modificat de pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.2. Terminologie2.1. cinemometru - mijloc de măsurare şi înregistrare a vitezei autovehiculelor care circulă pe drumurile publice, utilizat la supravegherea traficului rutier;2.2. cinemometru radar - cinemometru al cărui principiu de funcţionare se bazează pe efectul Doppler;2.3. cinemometru distanţă-timp - cinemometru al cărui principiu de funcţionare se bazează pe măsurarea timpului în care autovehiculul parcurge distanţa dintre senzori;2.4. cinemometru laser (LADAR, LIDAR) - cinemometru al cărui principiu de funcţionare se bazează pe utilizarea undelor laser;2.5. simulare în condiţii de laborator - simulare a măsurării vitezei de către cinemometru, prin aplicarea unor semnale electrice cu frecvenţa corespunzătoare frecvenţei Doppler (în cazul cinemometrelor radar), sau prin simularea de orice natură a deplasării autovehiculului.-------------Pct. 2 a fost modificat de pct. 4 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3. Cerinţe metrologice şi tehnice3.1. Cerinţe metrologice3.1.1. Erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei: a) pentru măsurarea vitezei, simulată în condiţii de laborator, eroarea maximă tolerată este de:- ± 1 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 1 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau maimari de 100 km/h; b) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar, eroarea maximă tolerată este de:- ± 3 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 3 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h; c) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare, eroarea maximă tolerată este de:- în regim staţionar, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);- în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei proprii de deplasare a autovehiculului de patrulare, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);- în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este de:- ± 4 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 4 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h.-------------Paragraful 3.1.1., subpct. 3.1, pct. 3 a fost modificat de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.1.2. Valorile măsurate ale vitezelor trebuie să se încadreze în erorile maxime tolerate specificate la pct. 3.1.1., respectând şi cerinţele specificate în cadrul fiecărui paragraf în parte, la funcţionarea cinemometrelor sub acţiunea factorilor de influenţa: a) temperatura în domeniul de variatie specificat de fabricant şi care trebuie să cuprindă cel puţin (0 ... + 50)°C. În cazul în care acest domeniu de temperaturi nu este specificat, se considera ca el este de (-20 ... + 60)°C pentru blocurile functionale ale cinemometrului care sunt plasate în exterior (supuse intemperiilor) şi de (0 ... + 50)°C pentru cele plasate în interior (la adapost); b) umiditatea relativă: între 10% şi 95%, fără condensare; c) tensiune electrica de alimentare în domeniul: [U(n) - 10%] V ... [U(n) + 20%] V, unde U(n) este tensiunea nominală de alimentare, specificată de fabricant, d) radiaţie electromagnetica intensitatea câmpului electromagnetic 10 V/m în domeniul de frecvente 27 MHz ... 1000 MHz, modulatie în amplitudine 80% cu un semnal sinusoidal având o frecventa corespunzătoare frecvenţei Doppler pentru o viteză de 60 km/h (la cinemometre radar). e) impulsuri de interferenta: salve (trenuri) de impulsuri cu amplitudinea de 25 V (în cazul cinemometrelor alimentate de la bateria de acumulatori) şi cu amplitudinea de 1 kV (în cazul cinemometrelor alimentate de la reţeaua electrica de 220 V), aplicate pe alimentare un timp echivalent cu cel necesar pentru simularea a cinci masurari de viteza, precum şi impulsuri cu amplitudinea de 100 V aplicate prin cuplaj capacitiv conexiunilor de semnal; f) descărcări electrostatice: tensiunea de descărcare 8 kV cu o energie de 4,8 mJ şi un timp între descărcări de minim 1 s; g) vibratii sinusoidale: amplitudinea acceleratiei de 10 m/s^2, în domeniul de frecventa (10 ... 150) Hz, 20 de cicluri.3.1.3. Cinemometrul trebuie să-şi păstreze caracteristicile metrologice şi tehnice şi în următoarele condiţii de climă:- depozitare la temperatura de -25°C timp de două ore;- depozitare la temperatura de +70°C (căldură uscată) timp de două ore.Pe parcursul acestor probe cinemometrul nu trebuie să fie alimentat cu energie electrică.După fiecare dintre aceste probe cinemometrul trebuie să îndeplinească cerinţele specificate la paragraful 3.1.1.-------------Paragraful 3.1.3., subpct. 3.1, pct. 3 a fost modificat de pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.1.4. Cinemometrul trebuie să fie supus la şocuri mecanice, astfel: aşezat pe o suprafaţă rigidă, se înclină în jurul unei laturi a suprafeţei sale de bază, astfel încât capătul opus să fie ridicat la o înălţime de 50 mm, apoi este lăsat să cadă. Se repetă procedeul de mai sus în jurul fiecărei laturi a suprafeţei de bază.După efectuarea acestor încercări, cinemometrul trebuie să îndeplinească cerinţele specificate la paragraful 3.1.1.-------------Paragraful 3.1.4., subpct. 3.1, pct. 3 a fost modificat de pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.1.5. Părţile componente ale cinemometrului care sunt amplasate în exterior trebuie să fie supuse unei probe de căldură umedă cu condensare, astfel: imediat după depozitarea la temperatura de -25°C, aparatele se aduc într-un mediu cu temperatura de +20°C şi umiditate relativă de circa 80%, se alimentează şi se menţin în această stare până ajung la temperatura ambiantă.În aceste condiţii cinemometrul trebuie să îndeplinească cerinţele specificate la paragraful 3.1.1.-------------Paragraful 3.1.5., subpct. 3.1, pct. 3 a fost modificat de pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.1.6. Părţile componente ale cinemometrului care sunt amplasate în exterior trebuie să aibă un grad de protecţie adecvat rezistenţei la jet de apă. Imediat după efectuarea probelor de determinare a gradului de protecţie, cinemometrul trebuie să îndeplinească cerinţele specificate la paragraful 3.1.1.-------------Paragraful 3.1.6., subpct. 3.1, pct. 3 a fost modificat de pct. 9 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.2. Cerinţe tehnice constructive şi de aspect exterior3.2.1. Toate blocurile functionale ale cinemometrului trebuie să aibă o construcţie robusta, sa nu prezinte deteriorări care să influenteze buna lor funcţionare. Materialele utilizate trebuie să garanteze o rezistenta suficienta şi să aibă caracteristici invariabile în timp.3.2.2. Carcasele cinemometrului trebuie să protejeze cinemometrul la atingere, praf, umiditate şi să fie prevăzute cu posibilităţi de sigilare, atât pentru sigiliile producătorului, cât şi pentru sigiliile metrologice.-------------Paragraful 3.2.2., subpct. 3.2, pct. 3 a fost modificat de pct. 10 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.2.3. Cinemometrul, sau fiecare bloc funcţional în carcasa proprie, trebuie să fie prevăzut cu o eticheta care să conţină cel puţin următoarele inscriptionari:- tipul, seria şi anul de fabricaţie a blocului respectiv;- denumirea (sau marca comercială) firmei producătoare,- tipul şi seria de fabricaţie a blocurilor cu care funcţionează, în cazul în care acestea nu sunt interschimbabile,- marca metrologica de model (în conformitate cu specificaţiile din certificatul de aprobare de model), dacă aceasta nu este inscripţionată în alt loc.Aceste inscriptionari trebuie să fie marcate lizibil şi astfel încât sa nu poată fi şterse.3.2.4. Toate comutatoarele şi tastele de comanda a dispozitivelor cinemometrului trebuie să funcţioneze sigur, fără blocari sau rateuri şi trebuie să fie inscripţionate astfel încât să se înţeleagă rolul lor funcţional, fără a permite confuzii în manevrare.3.2.5. Pentru toate valorile afişate trebuie să existe inscriptionari vizibile care să dea un înţeles clar acestor valori. Unitatea de măsura km/h trebuie să figureze alături de toate valorile afişate ale vitezelor măsurate.3.2.6. Cinemometrul trebuie să fie prevăzut cu o funcţie de autotestare, care să poată pune în evidenta orice defect sau dereglare funcţională, ce pot avea influenţa asupra exactităţii de măsurare.Aceasta funcţie trebuie să fie activata automat la fiecare punere în funcţiune a cinemometrului, având şi posibilitatea de a fi activata manual de către operator, ori de câte ori se considera necesar. În cazul depistării unor defecte sau dereglari functionale, acestea vor fi semnalate iar funcţionarea cinemometrului va fi blocata.3.2.7. Domeniul de măsurare a vitezei trebuie să includă cel puţin (30 ... 150) km/h.Cinemometrul utilizat în regim de deplasare a autovehiculului pe care este instalat, trebuie să realizeze şi măsurarea vitezei proprii de deplasare, cel puţin în domeniul specificat mai sus.-------------Paragraful 3.2.8., subpct. 3.2, pct. 3 a fost abrogat de pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.3. Cerinţe tehnice de funcţionare cu caracter general3.3.1. Cinemometrele prezentate la încercări pentru obţinerea aprobării de model trebuie să fie însoţite de un manual de utilizare, care va fi acceptat odată cu acordarea aprobării de model pentru cinemometru. Acest manual trebuie să permită înţelegerea şi identificarea tuturor funcţiilor pe care le poate îndeplini aparatul şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:- descrierea principiului de funcţionare a cinemometrului;- explicarea detaliată a funcţionării variantei constructive adoptate;- detalii specifice tipului particular de cinemometru (dispozitiv de vizare, unghi de incidenţă, discriminator de sens, dispozitive care să permită fixarea paralelă a barierelor de lumină pe carosabil şi altele asemenea) acolo unde sunt aplicabile;- specificarea condiţiilor normale de funcţionare;- instrucţiuni detaliate de instalare, punere în funcţiune şi utilizare a cinemometrului; aceste instrucţiuni trebuie să facă precizări cu privire la reglajele necesare pentru toate modalităţile de instalare prevăzute (la marginea şoselei, pe un amplasament special amenajat, în interiorul unui autovehicul de patrulare etc.);- specificarea factorilor de influenţă care pot afecta exactitatea măsurărilor.-------------Paragraful 3.3.1., subpct. 3.3, pct. 3 a fost modificat de pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.3.2. Logica procesului de măsurare al cinemometrului trebuie să fie astfel concepută încât sa nu poată fi atribuită o măsurare de viteza, unui autovehicul care nu are nici o legătura cu aceasta viteza (în special în cazurile în care cinemometrul este utilizat pe măsurare manuală), precum şi în cazurile de incrucisari sau depăşiri între vehicule, când acestea se afla simultan în raza de măsurare a cinemometrului, sau când cinemometrul este utilizat în regim de deplasare a autovehiculului pe care este instalat.-------------Paragraful 3.3.3., subpct. 3.3, pct. 3 a fost abrogat de pct. 13 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.3.4. Cinemometrul utilizat în regim de deplasare trebuie să măsoare simultan atât viteza vehiculului-ţintă, cât şi viteza autovehiculului de patrulare.-------------Paragraful 3.3.4., subpct. 3.3, pct. 3 a fost modificat de pct. 14 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.3.5. În cazul scăderii tensiunii de alimentare sub limita minima specificată de fabricant (dacă aceasta nu este specificată, valoarea ei va fi considerată cea de la pct. 3.1.2. c) funcţionarea cinemometrului trebuie să fie blocata automat.Aceeaşi cerinţa se va aplica şi în cazul depăşirii limitei superioare a tensiunii de alimentare, dacă în acest caz exista riscul depăşirii erorilor tolerate la măsurarea vitezei.3.4. Cerinţe tehnice specifice funcţiilor de măsurare, prelucrare şi afişare-------------Titlul subpct. 3.4., pct. 3 a fost modificat de pct. 15 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.4.1. Componentele cinemometrului amplasate în exterior (bariere optice, inductive etc. sau elemente de altă natură, în funcţie de principiul constructiv) trebuie să fie montate în conformitate cu prevederile manualului de utilizare.-------------Paragraful 3.4.1., subpct. 3.4, pct. 3 a fost modificat de pct. 16 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.-------------Paragraful 3.4.2., subpct. 3.4, pct. 3 a fost abrogat de pct. 17 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.4.3. Dacă cinemometrul este prevăzut cu circuitele de avertizare acustică şi/sau optică, acestea trebuie să funcţioneze corect dacă valoarea vitezei înregistrate depăşeşte o valoare prestabilită.-------------Paragraful 3.4.3., subpct. 3.4, pct. 3 a fost modificat de pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.4.4. Dacă cinemometrul este prevăzut cu funcţia de numărare (totalizare) pentru «numar de vehicule», respectiv «numar de depăşiri», indicaţiile acestuia trebuie să se modifice cu câte o unitate (în sens crescător) la fiecare măsurare a vitezei, respectiv la fiecare depăşire a vitezei prestabilite.-------------Paragraful 3.4.4., subpct. 3.4, pct. 3 a fost modificat de pct. 19 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.-------------Paragraful 3.4.5., subpct. 3.4, pct. 3 a fost abrogat de pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.4.6. Mersul zilnic al ceasornicului cinemometrului trebuie să fie de cel mult ± 2 min./d. Dispozitivele destinate programării datei, respectiv a orei, trebuie să permită fixarea oricărei date calendaristice, respectiv a oricărei ore din zi.-------------Paragraful 3.4.6., subpct. 3.4, pct. 3 a fost modificat de pct. 21 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.5. Cerinţe tehnice funcţionale specifice funcţiei de înregistrare-------------Titlul subpct. 3.5, pct. 3 a fost modificat de pct. 22 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.5.1. Înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:- data şi ora la care a fost efectuată măsurarea;- valoarea vitezei măsurate;- imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.--------------Paragraful 3.5.1., subpct. 3.5, pct. 3 a fost modificat de pct. 23 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.--------------Paragraful 3.5.2., subpct. 3.5, pct. 3 a fost abrogat de pct. 24 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.5.3. Dacă cinemometrul este destinat şi pentru funcţionarea pe timp de noapte, acesta trebuie să fie dotat cu un sistem de iluminare de tip "bliţ" (în cazul utilizării aparatelor de fotografiat) sau cu un reflector în infraroşu, dacă este utilizată o cameră de vederi sensibilă şi în acest spectru. Aceste sisteme de iluminare trebuie să asigure efectuarea unor înregistrări clare, cu respectarea cerinţelor specificate la paragraful 3.5.1.--------------Paragraful 3.5.3., subpct. 3.5, pct. 3 a fost modificat de pct. 25 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.--------------Subpct. 3.6, pct. 3 a fost abrogat de pct. 26 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3.7. Cerinţe privind sigilarea3.7.1. Cinemometrele trebuie să fie astfel construite, încât să permită aplicarea sigiliilor la toate blocurile functionale în carcase proprii, în toate locurile necesare pentru asigurarea protecţiei împotriva interventiilor neautorizate. Aceste sigilii se aplică de către Biroul Roman de Metrologie Legală, prin reprezentantul sau autorizat.3.7.2. Aplicarea sigiliilor trebuie astfel concepută încât accesul la componentele sau funcţiunile care necesita protecţie sa nu fie posibil decât prin distrugerea sigiliilor respective.3.7.3. Locurile de amplasare a sigiliilor, tipul şi forma lor, trebuie să fie indicate în anexa la certificatul aprobării de model.--------------Subpct. 3.8, pct. 3 a fost abrogat de pct. 27 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.--------------Pct. 4 a fost abrogat de pct. 28 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.5. Atestarea legalităţii5.1. Atestarea legalităţii unui cinemometru se realizează numai după demonstrarea conformităţii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice indicate în tabelul 1, pentru fiecare modalitate de control aplicabilă pentru introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune, respectiv pentru utilizare.5.2. Atestarea legalităţii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legală în vigoare.5.2.1. În buletinele de verificare metrologică, eliberate în urma verificărilor iniţiale şi a verificărilor periodice ale cinemometrelor montate pe maşini, care funcţionează în regim staţionar, sau atât în regim staţionar cât şi în regim de deplasare, trebuie să se menţioneze marca şi numărul de înmatriculare ale autovehiculului de patrulare pe care este amplasat cinemometrul, legalitatea cinemometrului fiind valabilă numai pe autovehiculul pe care acesta era montat la momentul efectuării verificării metrologice.5.2.2. În buletinele de verificare metrologică, eliberate în urma verificărilor iniţiale şi a verificărilor periodice ale cinemometrelor fixe, montate pe un amplasament special amenajat, trebuie să se menţioneze amplasamentul exact al cinemometrului, legalitatea cinemometrului fiind valabilă numai pe amplasamentul prevăzut în buletinul de verificare metrologică.--------------Subpct. 5.2, pct. 5 a fost modificat de pct. 29 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.5.3. Intervalele maxime de timp între doua verificări metrologice succesive sunt prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare.  +  Tabelul 1  +  Tabelul 1Cerinţe metrologice şi tehnice specifice modalităţilor de control metrologic legal ┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────┐ │"Nr.│ Cerinţe metrologice şi tehnice │Aprobare│ Verificare │ │crt.│ (pct. NML) │de model│ metrologică │ │ │ │ ├────────┬─────────┤ │ │ │ │iniţială│periodică│ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1. │3.1.1 a)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare a vitezei, simulată în │ x │ - │ - │ │ │condiţii de laborator │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2. │3.1.1 b)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare, în condiţii normale de │ x │ x │ x │ │ │trafic, în regim staţionar │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3. │3.1.1 c)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare, în condiţii normale de │ x │ x │ x │ │ │trafic, în regim staţionar şi în regim de │ │ │ │ │ │deplasare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4. │3.1.2 a)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare la limitele domeniului de│ x │ - │ - │ │ │temperaturi │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5. │3.1.2 b)/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Erori de măsurare în condiţii de umiditate │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6. │3.1.2 c)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare la limitele domeniului │ x │ - │ - │ │ │tensiunilor de alimentare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7. │3.1.2 d)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare în prezenţa radiaţiei │ x │ - │ - │ │ │electromagnetice │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8. │3.1.2 e)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare în prezenţa impulsurilor │ x │ - │ - │ │ │de interferenţă │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 9. │3.1.2 f)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare după descărcări │ x │ - │ - │ │ │electrostatice │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10. │3.1.2 g)/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare în prezenţa vibraţiilor │ x │ - │ - │ │ │mecanice │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │11. │3.1.3/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare după depozitare la cald │ x │ - │ - │ │ │şi la frig │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │12. │3.1.4/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare după proba de şocuri │ x │ - │ - │ │ │mecanice │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │13. │3.1.5/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Erori de măsurare după proba de căldură │ x │ - │ - │ │ │umedă cu condensare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │14. │3.1.6/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Protecţia la jet de apă │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │15. │3.2.1/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Construcţie, materiale utilizate │ x │ - │ - │ │ │2.7.5/NML 001-05 │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │16. │3.2.2/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Carcase de protecţie │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17. │3.2.3/NML 021-05 │ x │ x │ x │ │ │Etichetă, inscripţionări │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │18. │3.2.4/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Comutatoare, funcţionare, inscripţionări │ x │ x │ x │ │ │2.9.8/NML 001-05 │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │19. │3.2.5/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Valori afişate, unităţi de măsură │ x │ x │ x │ │ │2.9.7/NML 001-05 │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │20. │3.2.6/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Funcţia de autotestare │ x │ - │ - │ │ │2.7.6/NML 001-05 │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │21. │3.2.7/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Domeniul de măsurare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │22. │3.3.1/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Manual de utilizare │ x │ - │ - │ │ │2.9.3/NML 001-05 │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │23. │3.3.2/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Desfăşurarea procesului de măsurare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │24. │3.3.4/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Diferenţierea vitezelor la funcţionarea în │ x │ - │ - │ │ │regim de deplasare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │25. │3.3.5/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Variaţia tensiunii de alimentare în afara │ x │ - │ - │ │ │limitelor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │26. │3.4.1/NML 021-05 │ │ │ │ │ │Montarea componentelor amplasate în │ │ │ │ │ │exterior │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │27. │3.4.3/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Avertizare acustică şi/sau optică │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │28. │3.4.4/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Numărare măsurări efectuate │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │29. │3.4.6/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Mersul zilnic al ceasornicului │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │30. │3.5.1/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Conţinutul înregistrărilor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │31. │3.5.3/NML 021-05 │ x │ - │ - │ │ │Sistem de iluminare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┤ │32. │3.7/NML 021-05 │ x │ x │ x │ │ │Sigilii metrologice │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘--------------Tabelul 1 a fost modificat de pct. 30 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.-----------