HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal(actualizată până la data de 10 septembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 14 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 28 august 2003.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 410/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 31.  +  AnexăNORMA 16/01/2003