HOTĂRÂRE nr. 401 din 5 mai 2005 (*actualizata*)privind înfiinţarea Consiliului Contabilitatii şi Raportarilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitatii(actualizata până la data de 9 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 16 mai 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 februarie 2006 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 141 din 3 februarie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 48 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se infiinteaza Consiliul Contabilitatii şi Raportarilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitatii, care se desfiinteaza.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Contabilitatii şi Raportarilor Financiare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 401.  +  AnexăREGULAMENT 05/05/2005