LEGE nr. 92 din 4 august 1992 (*republicată*)(**actualizata**)pentru organizarea judecătorească(actualizata până la data de 1 iulie 2005**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 142 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 92 din 4 august 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 13 august 1992 şi a mai fost modificata prin Legea nr. 89 din 12 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996.**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 30 septembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999; ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 abrogata de ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001, respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 29 iunie 2000 respinsa de LEGEA nr. 355 din 10 iulie 2001; LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 1 februarie 2001; LEGEA nr. 118 din 29 martie 2001; LEGEA nr. 46 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002; LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002; LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003; LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005.  +  Titlul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Abrogat.---------------Art. 1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 2Abrogat.---------------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 2 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 3Abrogat.---------------Art. 3 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 4Abrogat.---------------Art. 4 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 5Abrogat.---------------Art. 5 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 6Abrogat.---------------Art. 6 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 7Abrogat.---------------Art. 7 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 8Abrogat.---------------Art. 8 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 9Abrogat.---------------Art. 9 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul II Compunerea şi functionarea instanţelor judecătorești  +  Capitolul 1 Dispozitii comune  +  Articolul 10Abrogat.---------------Art. 10 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 11Abrogat.---------------Art. 11 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 12Abrogat.---------------Art. 12 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 13Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 13 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 3 al art. 13 a fost introdus prin art.1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 13 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 14Abrogat.------------------Alin. 1 al art. 14 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 14 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 15Abrogat.---------------Alin. 1 al art. 15 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 1^1 al art. 15 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 15 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 16Abrogat.----------------Art. 16 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 17 (1) Abrogat*).(1^1) Abrogat.(1^2) Abrogat.(1^3) Abrogat. (2) Abrogat*). (3) Abrogat. (4) Abrogat. (5) Abrogat.-----------------Alin. (1^1), (1^2) şi (1^3) ale art. 17 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999; modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.Alin. (1^1)-(1^3) şi (3)-(5) ale art. 17 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.*) Alin. (1) şi (2) ale art. 17 au fost abrogate începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.-----------------NOTĂ:A se vedea şi DECIZIA nr. 322 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 30 ianuarie 2002 referitoare la excepţiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Abrogat.--------------Art. 18 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 2 Judecatoriile  +  Articolul 19Abrogat.--------------Art. 19 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 20Abrogat.--------------Art. 20 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 21Abrogat.--------------Art. 21 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 3 Tribunalele  +  Articolul 22Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 22 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.Art. 22 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 23Abrogat.------------------Art. 23 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 4 Curtile de apel  +  Articolul 24Abrogat.------------------Art. 24 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 25Abrogat.------------------Art. 25 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul III Ministerul public  +  Capitolul 1 Dispozitii comune  +  Articolul 26Abrogat.------------------Art. 26 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 27Abrogat.------------------Art. 27 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 28Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.Art. 28 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 29Abrogat.------------------Art. 29 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 30Abrogat.------------------Art. 30 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 31Abrogat.------------------Art. 31 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 32Abrogat.------------------Art. 32 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 33Abrogat.------------------Art. 33 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 34Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 34 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 34 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 2 Parchetele de pe lângă judecatorii şi tribunale  +  Articolul 35Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 35 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 35 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 36Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 36 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 36 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 37Abrogat.-----------------Art. 37 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 3 Parchetele de pe lângă curtile de apel şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie  +  Articolul 38Abrogat.-----------------Art. 38 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 39Abrogat.-----------------Art. 39 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 40Abrogat.-----------------Art. 40 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 41Abrogat.-----------------Art. 41 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul IV Corpul magistratilor, numirea şi avansarea lor în functie  +  Capitolul 1 Corpul magistratilor  +  Articolul 42Abrogat.--------------Art. 42 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 43Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 43 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 3 şi 4 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 43 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 44Abrogat.-----------------Art. 44 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 44 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 45Abrogat.------------------Art. 45 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 2 Admiterea în magistratura  +  Secţiunea I Condiţiile generale pentru numirea magistratilor  +  Articolul 46Abrogat.-----------------Lit. e) a alin. 1 al art. 46 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 3 al art. 46 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 46 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 47Abrogat.-----------------Art. 47 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 48Abrogat.-----------------Art. 48 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 49Abrogat.-----------------Art. 49 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 50Abrogat.-----------------Art. 50 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Condiţii speciale pentru numirea şi promovarea în functie a magistratilor  +  Articolul 51Abrogat.-----------------Art. 51 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 52Abrogat.-----------------Art. 52 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 53Abrogat.-----------------Art. 53 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 54Abrogat.-----------------Art. 54 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 54^1Abrogat.-----------------Art. 54^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 54^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 55Abrogat.-----------------Art. 55 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 55^1Abrogat.-----------------Art. 55^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 55^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 56Abrogat.---------------Art. 56 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 57Abrogat.---------------Art. 57 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 58Abrogat.-----------------Alin. 3 şi 4 ale art. 58 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 58 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 59Abrogat.----------------Art. 59 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 60Abrogat.-----------------Lit. b) a alin. 1 al art. 60 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 60 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 61Abrogat.----------------Art. 61 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 62Abrogat.----------------Art. 62 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 63Abrogat.-----------------Art. 63 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 63^1Abrogat.-----------------Art. 63^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 63^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 64Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 64 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 64 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 65Abrogat.-----------------Art. 65 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 65 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 66*)Abrogat.---------------Lit. d) a alin. 4 al art. 66 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. (4^1) al art. 66 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 5 al art. 66 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 7 al art. 66 a fost introdus prin art. art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.*) Art. 66 a fost abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 67Abrogat.-----------------Art. 67 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 67 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 68Abrogat.-----------------Art. 68 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 68 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 69Abrogat.----------------Art. 69 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Secţiunea a II^1-a Magistratii consultanti  +  Articolul 69^1Abrogat.------------Art. 69^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 69^2Abrogat.------------Art. 69^2 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 69^3Abrogat.------------Art. 69^3 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 69^4Abrogat.------------Art. 69^4 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 69^5Abrogat.-------------Art. 69^5 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.Secţiunea II^1 cu art. 69^1-69^5 a cap. II a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.  +  Secţiunea a III-a Institutul Naţional al Magistraturii  +  Articolul 70Abrogat.-------------Art. 70 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 71Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 71 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 71 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 72Abrogat.-----------------Art. 72 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 73Abrogat.-----------------Art. 73 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 74Abrogat.-----------------Alin. 1 şi 2 ale art. 74 au fost modificate de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 74 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 75Abrogat.-----------------Art. 75 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 76Abrogat.-----------------Art. 76 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 77Abrogat.-----------------Art. 77 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 78Abrogat.-----------------Art. 78 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.Art. 78 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 79Abrogat.-----------------Art. 79 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 80Abrogat.-----------------Art. 80 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 81Abrogat.-----------------Art. 81 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 82Abrogat.-----------------Art. 82 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 83Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 83 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 4 şi 5 ale art. 83 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 83 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 84Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 84 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 84 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 85Abrogat.----------------Art. 85 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul V Consiliul Superior al Magistraturii----------------Titlul V a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.  +  Articolul 86Abrogat.-------------Art. 86 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.Art. 86 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.  +  Articolul 87Abrogat.-----------------Alin. (1)-(3) ale art. 87 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.Alin. 4 al art. 87 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 87 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.Art. 87 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.  +  Articolul 87^1Abrogat.-------------------Art. 87^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 87^1 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.Art. 87^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.  +  Articolul 88Abrogat.----------------Art. 88 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.  +  Articolul 89Abrogat.----------------Art. 89 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.  +  Articolul 90Abrogat.----------------Art. 90 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.  +  Titlul VI Drepturile şi indatoririle magistratilor  +  Articolul 91Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 91 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 91 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 92Abrogat.-----------------Lit. b) a alin. 1 al art. 92 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Lit. g) a alin. 1 al art. 92 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 92 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 93Abrogat.----------------Art. 93 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 94Abrogat.----------------Art. 94 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 95Abrogat.----------------Art. 95 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 96Abrogat.----------------Art. 96 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 97Abrogat.----------------Art. 97 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 98Abrogat.----------------Art. 98 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 99Abrogat.--------------Alin. 1 al art. 99 a fost modificat de LEGEA nr. 118 din 29 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 30 martie 2001.Art. 99 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 100Abrogat.---------------Art. 100 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 101Abrogat.---------------Art. 101 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 102Abrogat.---------------Art. 102 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 103Abrogat.-----------------Alin. 1 al articolului 103 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 05 iulie 2000 respinsa de LEGEA nr. 355 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 iulie 2001.Art. 103 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.-----------------NOTĂ:A se vedea şi:DECIZIA nr. 89 din 1 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare;DECIZIA nr. 88 din 1 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 8 iulie 1999 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 104Abrogat.------------------Art. 104 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 104 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 105Abrogat.-----------------Alin. 1 al art. 105 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 105 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 106Abrogat.----------------Art. 106 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 107Abrogat.----------------Art. 107 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 108Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 108 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 108 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 109Abrogat.-----------------Alin. 1 al art. 109 a fost abrogat de art. 86 din ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999.Art. 109 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.*) ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 7 din 9 iulie 2001**) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001.*) ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002.**) ORDONANTA nr. 7 din 9 iulie 2001 a fost abrogata de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 110Abrogat.--------------Art. 110 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 111Abrogat.--------------Art. 111 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 112Abrogat.-----------------Art. 112 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 112 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 113Abrogat.------------------Art. 113 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 114Abrogat.------------------Art. 114 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 115Abrogat.------------------Art. 115 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 116Abrogat.------------------Art. 116 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 117Abrogat.------------------Art. 117 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 118Abrogat.------------------Art. 118 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 119Abrogat.------------------Art. 119 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 120Abrogat.------------------Art. 120 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 120^1Abrogat.-----------------Art. 120^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 120^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul VII Raspunderea disciplinara a magistratilor  +  Articolul 121Abrogat.----------------Art. 121 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 122Abrogat.-----------------Lit. i^1) a art. 122 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 122 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 123Abrogat.-----------------Lit. c) a alin. 1 al art. 123 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Lit. e^1) a alin. 1 al art. 123 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 123 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 124Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 124 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 124 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 125Abrogat.-----------------Alin. 1 al art. 125 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 125 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 126Abrogat.-----------------Art. 126 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 127Abrogat.-----------------Art. 127 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 128Abrogat.-----------------Art. 128 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 129Abrogat.-----------------Art. 129 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 130Abrogat.-----------------Art. 130 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 131Abrogat.-----------------Art. 131 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 131^1Abrogat.-----------------Art. 131^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 131^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul VIII Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu  +  Articolul 132Abrogat.--------------Art. 132 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 133Abrogat.Abrogat*).Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 133 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. (1) şi (3) ale art. 133 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.*) Alin. (2) al art. 133 a fost abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 134Abrogat.-----------------Art. 134 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 135Abrogat.*)-----------------*) Art. 135 urma să fie abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004 a fost modificata de Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005, prorogând aceasta abrogare până la data de 1 iulie 2005.  +  Articolul 136Abrogat.-----------------Art. 136 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 137Abrogat.-----------------Art. 137 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 138Abrogat.-----------------Art. 138 a fost abrogat de art. 70 din LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 01 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001; abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 139Abrogat.-----------------Art. 139 a fost abrogat de art. 70 din LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 01 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001; abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 140Abrogat.-----------------Art. 140 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 141Abrogat.-----------------Art. 141 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 141 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 142Abrogat.-----------------Art. 142 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 142 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 143Abrogat.-----------------Alin. 1 al art. 143 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 143 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul IX Vacanţa judecătorească  +  Articolul 144Abrogat.--------------Art. 144 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 145Abrogat.--------------Art. 145 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 146Abrogat.--------------Art. 146 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 147Abrogat.--------------Art. 147 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 148Abrogat.--------------Art. 148 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul X Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 149Abrogat.--------------Art. 149 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 150Abrogat.--------------Art. 150 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 151Abrogat.--------------Art. 151 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 152Abrogat.--------------Art. 152 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 153Abrogat.--------------Art. 153 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 154Abrogat.--------------Art. 154 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 155Abrogat.--------------Art. 155 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 156Abrogat.--------------Art. 156 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 157Abrogat.--------------Art. 157 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 158Abrogat.--------------Art. 158 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 159Abrogat.--------------Art. 159 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 160Abrogat.--------------Art. 160 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Anexa 1         JUDECATORIILE, PARCHETELE ŞI LOCALITATILE DE RESEDINTA ALE ACESTORA-------------------------------------------------------------------------------   Judeţul Judecatoria Localitatea de reşedinţa-------------------------------------------------------------------------------  Alba Alba Iulia municipiul Alba Iulia                    Campeni orasul Campeni                    Aiud municipiul Aiud                    Blaj municipiul Blaj                    Sebes orasul Sebes  Arad Arad municipiul Arad                    Ineu orasul Ineu                    Lipova orasul Lipova                    Gurahont comuna Gurahont                    Chişineu-Criş orasul Chişineu-Criş  Arges Pitesti municipiul Pitesti                    Campulung municipiul Campulung                    Curtea de Arges municipiul Curtea de Arges                    Costesti orasul Costesti                    Topoloveni orasul Topoloveni  Bacau Bacau municipiul Bacau                    Onesti municipiul Onesti                    Moinesti orasul Moinesti                    Podu Turcului comuna Podu Turcului                    Buhusi orasul Buhusi  Bihor Oradea municipiul Oradea                    Beius orasul Beius                    Marghita orasul Marghita                    Alesd orasul Alesd                    Salonta orasul Salonta  Bistrita-Nasaud Bistrita municipiul Bistrita                    Nasaud orasul Nasaud                    Beclean orasul Beclean  Botosani Botosani municipiul Botosani                    Dorohoi municipiul Dorohoi                    Saveni orasul Saveni                    Darabani orasul Darabani  Brasov Brasov municipiul Brasov                    Fagaras municipiul Fagaras                    Rupea orasul Rupea                    Zarnesti orasul Zarnesti  Braila Braila municipiul Braila                    Faurei orasul Faurei                    Insuratei orasul Insuratei  Buzau Buzau municipiul Buzau                    Ramnicu Sarat municipiul Ramnicu Sarat                    Patarlagele comuna Patarlagele                    Pogoanele orasul Pogoanele  Caraş-Severin Resita municipiul Resita                    Caransebes municipiul Caransebes                    Oravita orasul Oravita                    Moldova Noua orasul Moldova Noua                    Bozovici comuna Bozovici                    Bocsa orasul Bocsa*)  Calarasi Calarasi municipiul Calarasi                    Oltenita orasul Oltenita                    Lehliu-Gara orasul Lehliu-Gara  Cluj Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca                    Turda municipiul Turda                    Dej municipiul Dej                    Huedin orasul Huedin                    Gherla orasul Gherla  Constanta Constanta municipiul Constanta                    Medgidia municipiul Medgidia                    Harsova orasul Harsova                    Baneasa comuna Baneasa                    Mangalia municipiul Mangalia                    Cernavoda................orasul Cernavoda**)  Covasna Sfîntu Gheorghe municipiul Sfîntu Gheorghe                    Targu Secuiesc orasul Targu Secuiesc                    Intorsura Buzaului orasul Intorsura Buzaului  Dambovita Targoviste municipiul Targoviste                    Gaesti orasul Gaesti                    Pucioasa orasul Pucioasa                    Racari comuna Racari                    Moreni orasul Moreni  Dolj Craiova municipiul Craiova                    Bailesti orasul Bailesti                    Filiasi orasul Filiasi                    Segarcea orasul Segarcea                    Calafat orasul Calafat                    Bechet comuna Bechet*)  Galaţi Galaţi municipiul Galaţi                    Tecuci municipiul Tecuci                    Targu Bujor orasul Targu Bujor                    Liesti comuna Liesti  Giurgiu Giurgiu municipiul Giurgiu                    Bolintin-Vale orasul Bolintin-Vale  Gorj Targu Jiu municipiul Targu Jiu                    Targu Carbunesti orasul Targu Carbunesti                    Novaci orasul Novaci                    Motru orasul Motru  Harghita Miercurea-Ciuc municipiul Miercurea-Ciuc                    Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc                    Toplita orasul Toplita                    Gheorgheni orasul Gheorgheni  Hunedoara Deva municipiul Deva                    Hunedoara municipiul Hunedoara                    Petrosani municipiul Petrosani                    Orastie municipiul Orastie                    Brad orasul Brad                    Hateg orasul Hateg  Ialomita Slobozia municipiul Slobozia                    Urziceni municipiul Urziceni                    Fetesti municipiul Fetesti  Iasi Iasi municipiul Iasi                    Pascani municipiul Pascani                    Harlau orasul Harlau                    Raducaneni comuna Raducaneni  Ilfov Cornetu comuna Cornetu***)                    Buftea orasul Buftea  Maramures Baia Mare municipiul Baia Mare                    Sighetu Marmatiei municipiul Sighetu Marmatiei                    Viseu de Sus orasul Viseu de Sus                    Targu Lapus orasul Targu Lapus                    Dragomiresti comuna Dragomiresti                    Somcuta Mare comuna Somcuta Mare  Mehedinti Drobeta-Turnu Severin municipiul Drobeta-Turnu Severin                    Strehaia orasul Strehaia                    Orsova orasul Orsova                    Vanju Mare orasul Vanju Mare                    Baia de Arama orasul Baia de Arama  Mures Targu Mures municipiul Targu Mures                    Sighisoara municipiul Sighisoara                    Reghin municipiul Reghin                    Tarnaveni orasul Tarnaveni                    Ludus orasul Ludus                    Sangeorgiu de Padure comuna Sangeorgiu de Padure  Neamt Piatra-Neamt municipiul Piatra-Neamt                    Roman municipiul Roman                    Targu-Neamt orasul Targu-Neamt                    Bicaz orasul Bicaz  Olt Slatina municipiul Slatina                    Caracal municipiul Caracal                    Corabia orasul Corabia                    Bals orasul Bals                    Scornicesti orasul Scornicesti  Prahova Ploiesti municipiul Ploiesti                    Campina municipiul Campina                    Valenii de Munte orasul Valenii de Munte                    Mizil orasul Mizil                    Sinaia orasul Sinaia                    Urlati orasul Urlati*)  Satu Mare Satu Mare municipiul Satu Mare                    Carei municipiul Carei                    Negresti-Oas orasul Negresti-Oas  Salaj Zalau municipiul Zalau                    Simleu Silvaniei orasul Simleu Silvaniei                    Jibou orasul Jibou  Sibiu Sibiu municipiul Sibiu                    Medias municipiul Medias                    Agnita orasul Agnita                    Avrig orasul Avrig                    Saliste comuna Saliste  Suceava Suceava municipiul Suceava                    Campulung Moldovenesc municipiul Campulung Moldovenesc                    Radauti municipiul Radauti                    Falticeni municipiul Falticeni                    Vatra Dornei orasul Vatra Dornei                    Gura Humorului orasul Gura Humorului  Teleorman Alexandria municipiul Alexandria                    Rosiori de Vede municipiul Rosiori de Vede                    Turnu Magurele municipiul Turnu Magurele                    Videle orasul Videle                    Zimnicea orasul Zimnicea  Timiş Timisoara municipiul Timisoara                    Lugoj municipiul Lugoj                    Deta orasul Deta                    Sannicolau Mare orasul Sannicolau Mare                    Faget orasul Faget                    Jimbolia orasul Jimbolia  Tulcea Tulcea municipiul Tulcea                    Babadag orasul Babadag                    Macin orasul Macin  Vaslui Vaslui municipiul Vaslui                    Barlad municipiul Barlad                    Husi municipiul Husi                    Murgeni comuna Murgeni  Valcea Ramnicu Valcea municipiul Ramnicu Valcea                    Dragasani orasul Dragasani                    Horezu orasul Horezu                    Brezoi orasul Brezoi                    Balcesti comuna Balcesti  Vrancea Focsani municipiul Focsani                    Panciu orasul Panciu                    Adjud orasul Adjud  Bucureşti Judecatoria sectorului 1 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 2 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 3 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 4 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 5 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 6 municipiul Bucureşti-----------------------------------------------------------------------------------------------*) Anexa nr. 1 a fost completata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999 astfel:- la judeţul Caraş-Severin, după Judecatoria Bozovici s-a introdus: Judecatoria Bocsa, localitatea de reşedinţa orasul Bocsa;- la judeţul Dolj, după Judecatoria Calafat s-a introdus: Judecatoria Bechet, localitatea de reşedinţa comuna Bechet;- la judeţul Prahova, după Judecatoria Sinaia s-a introdus: Judecatoria Urlati, localitatea de reşedinţa orasul Urlati;- la judeţul Timiş, după Judecatoria Faget s-a introdus: Judecatoria Jimbolia, localitatea de reşedinţa orasul Jimbolia.**) Anexa nr. 1 a fost completata de LEGEA nr. 46 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002 astfel:- la judeţul Constanta, după Judecatoria Mangalia se introduce Judecatoria Cernavoda, localitatea de reşedinţa orasul Cernavoda.***) Anexa nr. 1 a fost modificata de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002, astfel:"La anexa nr. 1 <>, la judeţul Ilfov, <> se inlocuieste cu <>"NOTĂ:În raport cu numărul cauzelor înregistrate în cursul anului 1992 la judecatoriile din municipiile reşedinţa de judet, ministrul justiţiei poate înfiinţa sedii secundare cu activitate permanenta.Până la asigurarea unui sediu pentru Tribunalul Ilfov şi parchetul de pe lângă această instanţă, cauzele de competenţa acestora se solutioneaza de Tribunalul Bucureşti şi, respectiv, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.-----------------Alin. 2 de la NOTA a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.  +  Anexa 2           CURTILE DE APEL, PARCHETELE DE PE LANGA CURTILE DE APEL,           CIRCUMSCRIPTIILE ACESTORA ŞI LOCALITATILE DE RESEDINTA-------------------------------------------------------------------------------  Curtea de Apel Tribunalele Localitatea de reşedinţa-------------------------------------------------------------------------------  I. Curtea de Apel     Alba Iulia Alba municipiul Alba Iulia                             Sibiu                             Hunedoara  II. Curtea de Apel      Pitesti Arges municipiul Pitesti                             Valcea  III. Curtea de Apel       Bacau Bacau municipiul Bacau                             Neamt  IV. Curtea de Apel      Oradea Bihor municipiul Oradea                             Satu Mare  V. Curtea de Apel     Suceava Suceava municipiul Suceava                             Botosani  VI. Curtea de Apel      Brasov Brasov municipiul Brasov                             Covasna  VII. Curtea de Apel       Bucureşti Bucureşti municipiul Bucureşti                             Calarasi                             Giurgiu                             Ialomita                             Ilfov                             Teleorman  VIII. Curtea de Apel        Cluj Cluj municipiul Cluj-Napoca                             Bistrita-Nasaud                             Maramures                             Salaj  IX. Curtea de Apel      Constanta Constanta municipiul Constanta                             Tulcea  X. Curtea de Apel     Craiova Dolj municipiul Craiova                             Gorj                             Mehedinti                             Olt  XI. Curtea de Apel      Galaţi Galaţi municipiul Galaţi                             Braila                             Vrancea  XII. Curtea de Apel       Iasi Iasi municipiul Iasi                             Vaslui  XIII. Curtea de Apel        Targu Mures Mures municipiul Targu Mures                             Harghita  XIV. Curtea de Apel       Ploiesti Prahova municipiul Ploiesti                             Buzau                             Dambovita  XV. Curtea de Apel      Timisoara Timiş municipiul Timisoara                             Arad                             Caraş-Severin---------------------------------------------------------------------------------------------NOTĂ:Pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002 prevede:"Prevederile art. 86, 87 şi 87^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, se aplică începând cu alegerea noului Consiliu Superior al Magistraturii.În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul justiţiei va duce la indeplinire prevederile art. 87 din Legea nr. 92/1992, astfel cum a fost completata şi modificata prin prezenta ordonanţă de urgenţă."--------------