ORDIN nr. 1.995/2005/1.160/2006pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI Nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Nr. 1.160 din 30 ianuarie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 7 martie 2006  În temeiul art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenta, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, al art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgenta specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziții contrare se abroga.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
   +  ANEXĂREGULAMENTprivind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremureși/sau alunecări de teren