HOTĂRÂRE nr. 220 din 16 februarie 2006pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă ordinul ministrului de interne pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Răzvan Ungureanu
  București, 16 februarie 2006.Nr. 220.  +  AnexăNORME DE LUCRUprivind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de peactele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unorpersoane