ORDIN nr. 76 din 23 ianuarie 2006privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 1 martie 2006    În baza prevederilor art. 63, 65 şi art. 110 lit. j) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 pct. II subpct. 1 şi 14 şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere necesitatea exploatării coordonate, pe ansamblul bazinului hidrografic, a barajelor şi lacurilor de acumulare, precum şi a prizelor pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraje, a detalierii şi concretizării condiţiilor generale şi speciale pentru fiecare obiectiv în parte, precum şi a stabilirii competenţelor de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare bazinală, a regulamentelor de exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare şi a programelor de exploatare a acestora,văzând Referatul Direcţiei siguranţa barajelor şi cadastrul apelor nr. 91.012/MT din 11 ianuarie 2006,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Regulamentul-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 396/1997 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraje, şi stabilirea competenţelor de elaborare şi aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale şi a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis din 4 iunie 1997.  +  Articolul 6Direcţia siguranţa barajelor şi cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţională "Apele Române", deţinătorii de baraje cu orice titlu şi alţi factori responsabili în domeniul exploatării barajelor şi lacurilor de acumulare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statBucureşti, 23 ianuarie 2006.Nr. 76.  +  Anexa 1METODOLOGIE 23/01/2006  +  Anexa 2NORMA 23/01/2006  +  Anexa 3REGULAMENT 23/01/2006