HOTĂRÂRE nr. 247 din 22 februarie 2006pentru numirea membrilor Comisiei privind determinarea oportunităților proiectelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe numesc în calitate de membri ai Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor următoarele persoane:a) domnul Adrian Nițu, reprezentant al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic;b) doamna Doina-Elena Dascălu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;c) domnul Mircea Toader, reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor;d) domnul Attila Korodi, reprezentant al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;e) domnul Ioan Andreica, reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;f) domnul Nicolae Flaviu Lazin, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale; (la 12-10-2006, Litera f) din Articolul UNIC a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.373 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 octombrie 2006 ) g) domnul Emanoil Neguț, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. (la 12-10-2006, Litera g) din Articolul UNIC a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.373 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 octombrie 2006 ) h) domnul Marian Petrache, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;i) domnul Emil Drăghici, reprezentant al Asociației Comunelor din România.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  București, 22 februarie 2006.Nr. 247.------------