ORDIN nr. 470 din 6 decembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Nr. 470 din 6 decembrie 2005
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 1.149 din 19 ianuarie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 17 februarie 2006    În temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 lit. b) şi al art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  AnexăREGULAMENT 06/12/2005