ORDIN nr. 52 din 3 februarie 2006privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 9 februarie 2006  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile din Normele metodologice privind recunoaşterea organismelor pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 209/2003,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă listele organismelor recunoscute pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, prevăzute în anexă.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 3 februarie 2006.Nr. 52.  +  Anexa A. Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare
             
    Nr. crt.Organismul recunoscutAdresaCompetenţe
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET CraiovaCraiova, Calea Bucureşti nr. 144, cod 1100, judeţul DoljEvaluarea conformităţii în baza procedurii din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 pentru:
      -receptoare de radio şi televiziune casnice
      -echipamente radio mobile1)
      -echipamente radio mobile şi radiotelefonice comerciale1)
      -aparate pentru tehnologia informaţiei1)
      -aparatură pentru radionavigaţie aeriană, fluvială şi maritimă1)
      -reţele şi echipamente de telecomunicaţii1)
    2.Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - INSCC BucureştiBucureşti, Bd. Preciziei nr. 6, cod 062203Evaluarea conformităţii în baza procedurii din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi emiterea certificatelor de examinare CE de tip în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicaţii
  _________1) Fără a emite certificate de examinare CE de tip în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicaţii.B. Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare
           
    Nr. crt.Organismul recunoscutAdresaCompetenţe
    1.Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - INSCC BucureştiBucureşti, Bd. Preciziei nr. 6, cod 062203Evaluarea conformităţii aparatelor în baza procedurilor din anexele nr. III şi IV la Hotărârea Guvernului nr. 88/2003
  ____________