HOTĂRÂRE nr. 123 din 26 ianuarie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Constanța" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Constanța" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 7 septembrie 1998, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind înființarea Societății Naționale «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A.2. Denumirea "Societatea Națională «Aeroportul Internațional Constanța» - S.A.", precum și denumirea "Aeroportul Internațional Constanța" din cuprinsul hotărârii se înlocuiesc cu denumirea "Societatea Națională «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A." și, respectiv, "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța".
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  București, 26 ianuarie 2006.Nr. 123.-----------