ORDIN nr. 1.448 din 27 decembrie 2005 (*actualizat*)privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice(aplicabilă începând cu data de 1 septembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 847 din 13 iulie 2006; ORDINUL nr. 1.351 din 9 noiembrie 2006; ORDINUL nr. 428 din 5 martie 2007; ORDINUL nr. 1.344 din 31 iulie 2007; ORDINUL nr. 317 din 13 martie 2008; ORDINUL nr. 1.329 din 17 iulie 2008; ORDINUL nr. 1.556 din 11 septembrie 2008; ORDINUL nr. 2.102 din 18 decembrie 2008; ORDINUL nr. 688 din 2 iunie 2009; ORDINUL nr. 13 din 11 ianuarie 2010; ORDINUL nr. 1.355 din 28 octombrie 2009; ORDINUL nr. 381 din 28 aprilie 2010; ORDINUL nr. 1.102 din 6 august 2010; ORDINUL nr. 1.376 din 23 septembrie 2011; ORDINUL nr. 649 din 22 iunie 2012; RECTIFICAREA nr. 649 din 22 iunie 2012; ORDINUL nr. 1.215 din 28 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 5.023/2005,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând categoriile de produse cosmetice, prevăzută în anexa I.  +  Articolul 2Se aprobă Lista cuprinzând substanţele interzise să fie utilizate în compoziţia produselor cosmetice, prevăzută în anexa II.  +  Articolul 3Se aprobă Lista cu substanţele care pot fi folosite numai în anumite limite de admisibilitate, prevăzută în anexa III, Partea 1.  +  Articolul 4Se aprobă Lista cu substanţele admise provizoriu, prevăzută în anexa III, Partea 2.  +  Articolul 5Se aprobă Lista coloranţilor admişi, prevăzută în anexa IV, Partea 1.  +  Articolul 6Se aprobă Lista coloranţilor admişi provizoriu pentru a fi folosiţi în compoziţia produselor cosmetice, prevăzută în anexa IV, Partea 2.  +  Articolul 7Se aprobă Lista substanţelor care nu fac obiectul prezentei reglementări, prevăzută în anexa V.  +  Articolul 8Se aprobă Lista conservanţilor care pot fi folosiţi numai în anumite condiţii şi limite de admisibilitate Lista conservanţilor admişi, prevăzută în anexa VI, Partea 1.  +  Articolul 9Se aprobă Lista conservanţilor admişi provizoriu, prevăzută în anexa VI, Partea 2.  +  Articolul 10Se aprobă Lista cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice, prevăzută în anexa VII, Partea 1.  +  Articolul 11Se aprobă Lista cuprinzând filtrele UV admise provizoriu în produsele cosmetice, prevăzută în anexa VII, Partea 2.  +  Articolul 12Prevederile cuprinse în anexa II la nr. crt. 1113, 1134, 1135, 1136 şi în anexa IV, Partea 1, coloranţii cu indexul de culoare CI 12150, 20170, 27290, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 13Anexele I-VII*) fac parte integrantă din prezentul ordin._______*) Anexele I-VII se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 14Direcţia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.004/2000 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 şi nr. 119 bis din 8 martie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 14 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.198/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2004, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 318/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 aprilie 2005, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 836/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 9 august 2005, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 837/2005 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.004/2000 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 11 august 2005.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 27 decembrie 2005.Nr. 1.448.ANEXA 27/12/2005