HOTĂRÂRE nr. 797 din 14 iulie 2005 (*actualizata*)privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006(actualizată până la data de 20 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 ianuarie 2006, cu modificările aduse de RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Nivelurile pentru anul 2006, prevăzute în anexa, sunt exprimate în unitatea monetara a României, astfel cum este definita la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judetene adopta hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2006 în termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se inlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor publice,Ionel Popescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 797.  +  Anexa TABLOULCUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞITAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE CARESE INDEXEAZA ANUAL PRIN HOTĂRÂRE A GUVERNULUII. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite şi taxe localeVALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELEŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O ANUMITA SUMA IN LEI ŞI CARE SEINDEXEAZA ANUAL, IN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZAPOTRIVIT ART. 297 ALIN. (7)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE CLADIRI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ VALORILE IMPOZABILE ││ pe metru patrat de suprafaţa construita desfăşurată ││ la cladiri, în cazul persoanelor fizice ││ ││ Art. 251 alin. (3) │├──────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ │ INDEXATE │ INDEXATE ││ │ PENTRU ANUL │ PENTRU ANUL 2006 ││ │ 2005 │ ││ ├───────────────────┼───────────────────┤│ │Valoarea impozabila│Valoarea impozabila││ Tipul cladirii │ - lei/mp- │ - lei/mp- ││ │ │ ││ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤│ │Cu insta-│ Fără │Cu insta-│ Fără ││ │latii de │instala- │latii de │instala- ││ │apa, ca- │tii de │apa, ca- │tii de ││ │nalizare,│apa, ca- │nalizare,│apa, ca- ││ │electrice│nalizare,│electrice│nalizare,││ │incalzire│electri- │incalzire│electri- ││ │[condiţii│citate │[condiţii│citate ││ │cumulati-│ sau │cumulati-│ sau ││ │ve] │incalzire│ve] │incalzire││ │rol/ron │rol/ron │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│1. Cladiri cu pereti sau cadre din │6.313.000│3.745.000│ 669 │ 397 ││beton armat, din caramida arsa, piatra│ /631,30 │ /374,50 │ │ ││naturala sau alte materiale asemanat. │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│2. Cladiri cu pereti din lemn, carami-│1.712.000│1.070.000│ 182 │ 114 ││ da nearsa, paianta, valatuci, sipci │ /171,20 │ /107,00 │ │ ││sau alte materiale asemanatoare │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│3. Constructii anexe corpului princi-│1.070.000│ 963.000│ 114 │ 102 ││ pal al unei cladiri, având peretii │ /107,00 │ /96,30 │ │ ││ din beton, caramida arsa, piatra sau │ │ │ │ ││ alte materiale asemanatoare │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│4. Constructii anexe corpului princi-│ 642.000│ 428.000│ 68 │ 45 ││ pal al unei cladiri, având peretii │ /64,20 │ /42,80 │ │ ││ din lemn, caramida nearsa, valatuci,│ │ │ │ ││ sipci sau alte materiale asemanatoare│ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ││ TERENURI CU CONSTRUCTII ││ Art. 258 alin. (2) │├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE INDEXATE ││ Zona │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 ││ în │ -lei/ha*)- │ -lei/ha*)- ││ ca- ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ drul │ Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi │Nivelurile impozitului, pe ranguri││ lo- │ rol/ron │ de localităţi ││ ca- ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤│ li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ta- │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V ││ tii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ A │69.850.000/│58.000.000/│50.950.000/│43.850.000/│6.000.000/ │4.800.000/│7.404│6.148│5.401│4.681│ 636│ 509││ │ 6.985 │ 5.800 │ 5.095 │ 4.385 │ 600 │ 480 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ B │58.000.000/│43.850.000/│35.550.000/│30.000.000/│4.800.000/ │3.600.000/│6.148│4.648│3.768│3.180│ 509│ 382││ │ 5.800 │ 4.385 │ 3.555 │ 3.000 │ 480 │ 360 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ C │43.850.000/│30.000.000/│22.500.000/│14.250.000/│3.600.000/ │2.400.000/│4.648│3.180│2.385│1.511│ 382│ 254││ │ 4.385 │ 3.000 │ 2.250 │ 1.425 │ 360 │ 240 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ D │30.000.000/│14.250.000/│11.900.000/│ 8.300.000/│ 2.350.000/│1.200.000/│3.180│1.511│1.261│ 880│ 249│ 127││ │ 3.000 │ 1.425 │ 1.190 │ 830 │ 235 │ 120 │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ││ ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA ││ DE TERENURI CU CONSTRUCTII ││ Art. 258 alin. (4) │├───────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┤│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE INDEXATE ││ crt.│ │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 ││ │ │ -lei/ha*)- │ ││ │ │ │ -lei/ha*)││ │Categoria ├─────────┬────────┬────────┬────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤│ │de folosinţă │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona│ Zona│ Zona│ Zona││ │ │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Teren arabil │ 190.000/│140.000/│120.000/│100.000/│ 20 │ 15 │ 13 │ 11 ││ │ │ 19 │ 14 │ 12 │ 10 │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Pasune │ 140.000/│120.000/│100.000/│ 80.000/│ 15 │ 13 │ 11 │ 9 ││ │ │ 14 │ 12 │ 10 │ 8 │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Faneata │ 140.000/│120.000/│100.000/│ 80.000/│ 15 │ 13 │ 11 │ 9 ││ │ │ 14 │ 12 │ 10 │ 8 │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Vie │ 310.000/│240.000/│190.000/│120.000/│ 33 │ 25 │ 20 │ 13 ││ │ │ 31 │ 24 │ 19 │ 12 │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Livada │ 360.000/│310.000/│240.000/│190.000/│ 38 │ 33 │ 25 │ 20 ││ │ │ 36 │ 31 │ 24 │ 19 │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6 │Padure sau alt │ 190.000/│140.000/│120.000/│100.000/│ 20 │ 15 │ 13 │ 11 ││ │teren cu vegetatie │ 19 │ 14 │ 12 │ 10 │ │ │ │ ││ │forestiera │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7 │Teren cu ape │ 100.000/│ 80.000/│ 60.000/│ x │ 11 │ 9 │ 6 │ x ││ │ │ 10 │ 8 │ 6 │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8 │Drumuri şi cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9 │Neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │└───────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘----------    *) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan, la actualizarea pentru   anul 2006 a nivelurilor acestuia, pentru a nu majoră sau diminua, după caz, nivelurile   respective ca efect al rotunjirilor la a doua zecimala în urma conversiei generata de   aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la   raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca   1 mp = 0,0001 ha.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN ││ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Terenul │ INDEXATE PENTRU │ INDEXATE PENTRU ││ │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 ││ │ rol/ron │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Indiferent de rangul localităţii,│ 11.000/1,10 │ 1 ││ categoria de folofinta şi zona │ │ ││ unde este situat │ │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ Art. 263 alin. (2) Mijloace de transport cu tractiune mecanica │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Mijloc de transport │ INDEXATE PENTRU │ INDEXATE PENTRU ││ │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 ││ │ rol/ron │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ valoarea taxei │ valoarea taxei ││ │ - lei/500cmc sau │ - lei/500cmc sau ││ │ fractiune - │ fractiune - │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Autoturisme cu capacitatea │ 70.000/ │ 7 ││ cilindrică de până la 2.000 cmc, │ 7,00 │ ││ inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Autoturisme cu capacitatea │ 86.000/ │ ││ cilindrică de peste 2.000 cmc │ 8,60 │ 9 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Autobuze, autocare, microbuze │ 140.000/ │ 15 ││ │ 14,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Alte vehicule cu tractiune │ │ ││ mecanica cu masa totala maxima │ 150.000/ │ 16 ││ autorizata de până la 12 t inclusiv│ 15,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Tractoare înmatriculate │ 93.000/ │ 10 ││ │ 9,30 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Motociclete, motorete şi │ 35.000/ │ ││ scutere │ 3,50 │ 4 │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ Art. 263 alin. (4) Autovehicule de transport marfa cu masa totala ││ şi 292 alin. (3) autorizata de peste 12 tone │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Numărul axelor şi masa totala │ INDEXATE PENTRU │ PENTRU ││ maxima autorizata │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 ││ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ Taxa -(lei) │ Taxa -(lei) ││ │ rol/ron │ ││ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │ ││ │cu sistem │cu alt │cu sistem │Vehicule ││ │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt ││ │sie pneu- │suspensie│şi pneuma-│sistem de││ │matica sau│ │tica sau │suspensie││ │un echiva-│ │un echiva-│ ││ │lent │ │lent │ ││ │recunoscut│ │recunoscut│ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ I. Vehicule cu doua axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ 1.184.000│1.302.000│ │ ││ de 13 t │ /118,40 │ /130,20│ 100 │ 110 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult│ 1.302.000│1.420.000│ │ ││ de 14 t │ /130,20 │ /142,00│ 110 │ 167 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ 1.420.000│1.656.000│ │ ││ de 15 t │ /142,00 │ /165,60│ 167 │ 235 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 15 t │ 1.656.000│3.314.000│ │ ││ │ /165,60 │ /331,40│ 235 │ 533 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ II. Vehicule cu trei axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult│ 1.302.000│1.420.000│ 110 │ 120 ││ de 17 t │ /130,20 │ /142,00 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult│ 1.420.000│1.539.000│ 120 │ 216 ││ de 19 t │ /142,00 │ /153,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult│ 1.539.000│1.894.000│ 216 │ 280 ││ de 21 t │ /153,90 │ /189,40 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult│ 1.894.000│2.959.000│ 280 │ 432 ││ de 23 t │ /189,40 │ /295,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ 2.959.000│4.497.000│ 432 │ 671 ││ de 25 t │ /295,90 │ /449,70 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 6. Masa peste 25 t │ 2.959.000│4.497.000│ 432 │ 671 ││ │ /295,90 │ /449,70 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ III. Vehicule cu patru axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ 1.894.000│2.012.000│ 280 │ 284 ││ de 25 t │ /189,40 │ /201,20 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ 2.012.000│2.959.000│ 284 │ 443 ││ de 27 t │ /201,20 │ /295,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult│ 2.959.000│4.734.000│ 443 │ 704 ││ de 29 t │ /295,90 │ /473,40 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ 4.734.000│7.101.000│ 704 │ 1.044 ││ de 31 t │ /473,40 │ /710,10 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 5. Masa peste 31 t │ 4.734.000│7.101.000│ 704 │ 1.044 ││ │ /473,40 │ /710,10 │ │ │├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤│ Combinati de autovehicule (autovehicule ││ articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa ││ Art. 263 alin. (5) cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone ││ şi 292 alin. (3) │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Numărul axelor şi masa totala │ INDEXATE PENTRU │ PENTRU ││ maxima autorizata │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 ││ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ Taxa -(lei) │ Taxa -(lei) ││ │ rol/ron │ ││ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤│ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe ││ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare ││ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt ││ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de││ │sau un │suspensie│sau un │suspensie││ │echivalent│ │echivalent│ ││ │recunoscut│ │recunoscut│ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ I. Vehicule cu 2+1 axe │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ 1.076.000│1.302.000│ 100 │ 110 ││ de 14 t │ /107,60 │ /130,20 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ 1.302.000│1.420.000│ 110 │ 120 ││ de 16 t │ /130,20 │ /142,00 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult│ 1.420.000│1.539.000│ 120 │ 130 ││ de 18 t │ /142,00 │ /153,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult│ 1.539.000│1.656.000│ 130 │ 140 ││ de 20 t │ /153,90 │ /165,60 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult│ 1.656.000│1.775.000│ 140 │ 150 ││ de 22 t │ /165,60 │ /177,50 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult│ 1.775.000│1.894.000│ 150 │ 189 ││ de 23 t │ /177,50 │ /189,40 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ 1.894.000│2.367.000│ 189 │ 340 ││ de 25 t │ /189,40 │ /236,70 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 8. Masa peste 25 t │ 2.367.000│4.023.000│ 340 │ 597 ││ │ /236,70 │ /402,30 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ II. Vehicule cu 2+2 axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ 1.420.000│1.539.000│ 120 │ 136 ││ de 25 t │ /142,00 │ /153,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ 1.539.000│1.894.000│ 136 │ 224 ││ de 26 t │ /153,90 │ /189,40 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult│ 1.894.000│2.367.000│ 224 │ 329 ││ de 28 t │ /189,40 │ /236,70 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult│ 2.367.000│2.722.000│ 329 │ 397 ││ de 29 t │ /236,70 │ /272,20 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ 2.722.000│4.379.000│ 397 │ 651 ││ de 31 t │ /272,20 │ /437,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult│ 4.379.000│6.154.000│ 651 │ 904 ││ de 33 t │ /437,90 │ /615,40 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult│ 6.154.000│9.349.000│ 904 │ 1373 ││ de 36 t │ /615,40 │ /934,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 8. Masa peste 36 t │ 6.154.000│9.349.000│ 904 │ 1373 ││ │ /615,40 │ /934,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ III. Vehicule cu 2+3 axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ 4.970.000│6.745.000│ 719 │ 1001 ││ de 38 t │ /497,00 │ /674,50 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 38 t │ 6.745.000│9.467.000│ 1001 │ 1361 ││ │ /674,50 │ /946,70 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ IV. Vehicule cu 3+2 axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ 4.142.000│5.917.000│ 636 │ 883 ││ de 38 t │ /414,20 │ /591,70 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ 5.917.000│8.284.000│ 883 │ 1221 ││ de 40 t │ /591,70 │ /828,40 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 40 t │ 8.284.000│9.349.000│ 1221 │ 1806 ││ │ /828,40 │ /934,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ V. Vehicule cu 3+3 axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ 3.314.000│3.669.000│ 362 │ 437 ││ de 38 t │ 331,40 │ /366,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ 3.669.000│4.379.000│ 437 │ 653 ││ de 40 t │ /366,90 │ /437,90 │ │ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 40 t │ 4.379.000│8.876.000│ 653 │ 1040 ││ │ /437,90 │ /887,60 │ │ │├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤│ Art. 263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Masa totala maxima autorizata │ INDEXATE PENTRU │ PENTRU ││ │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 ││ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │Taxa -(lei) rol/ron │ Taxa -(lei) │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Până la 1 tona inclusiv │ 70.000/ │ 7 ││ │ 7,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Peste 1 t, dar nu mai mult │ 230.000/ │ 24 ││ de 3 t │ 23,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Peste 3 t, dar nu mai mult │ 346.000/ │ 37 ││ de 5 t │ 34,60 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ d) Peste 5 tone │ 438.000/ │ 46 ││ │ 43,80 │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ Art. 263 alin.(7) Mijloace de transport pe apa │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ 1. Luntre, barci fără motor, │ 119.000/ │ ││ scutere de apa, folosite pentru uz│ 11,90 │ 13 ││ şi agrement personal │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2. Barci fără motor, folosite în │ 356.000/ │ 38 ││ alte scopuri │ 35,60 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 3. Barci cu motor │ 711.000/ │ ││ │ 71,10 │ 75 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 4. Bacuri, poduri plutitoare │ 5.917.000/ │ 627 ││ │ 591,70 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 5. Salupe │ 3.550.000/ │ 376 ││ │ 355,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 6. Iahturi │ 17.752.000/ │ 1.882 ││ │ 1775,20 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 7. Remorchere şi impingatoare: │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Până la 500 CP inclusiv │ 3.550.000/ │ 376 ││ │ 355,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Peste 500 CP, dar nu peste │ 5.917.000/ │ 627 ││ 2.000 CP │ 591,70 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Peste 2000 CP, dar nu peste │ 9.468.000/ │ 1004 ││ 4.000 CP │ 946,80 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ d) Peste 4.000 CP │ 14.201.000 │ 1505 ││ │ 1420,10 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 8. Vapoare - pentru fiecare │ 1.184.000/ │ 126 ││ 1.000 tdw sau fractiune din │ 118,40 │ ││ aceasta │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 9. Ceamuri, slepuri şi barje │ x │ x ││ fluviale: │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Cu capacitatea de încărcare │ 1.184.000/ │ 126 ││ până la 1.500 tone inclusiv │ 118,40 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Cu capacitatea de încărcare │ 1.776.000/ │ 188 ││ peste 1.500 tone, dar nu peste │ 177,60 │ ││ 3.000 tone │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Cu capacitatea de încărcare │ 2.959.000/ │ 314 ││ peste 3.000 tone │ 295,90 │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, ││ AVIZELOR ŞI A AUTORIZATIILOR │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ Taxa pentru │ │ ││ Art. 267 alin. (1) eliberarea │ │ ││ certificatului,│ │ NIVELURILE ││ de urbanism, │ NIVELURILE │ INDEXATE ││ în mediu urban │ INDEXATE PENTRU │ PENTRU ANUL ││────────────────────────────────────┤ ANUL 2005 │ 2006 ││ Suprafaţa pentru care se obtine ├────────────────────┼────────────────────┤│ certificatul de urbanism │ Taxa -(lei) rol/ron│ Taxa -(lei) │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Până la 150 mp inclusiv │ 27.000 - 38.000 │ 3 - 4 ││ │ 2,70 - 3,80 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Între 151 şi 250 mp inclusiv │ 40.000 - 50.000 │ 4 - 5 ││ │ 4,00 - 5,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Între 251 şi 500 mp inclusiv │ 51.000 - 64.000 │ 5 - 7 ││ │ 5,10 - 6,40 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ d) Între 501 şi 750 mp inclusiv │ 65.000 - 77.000 │ 7 - 8 ││ │ 6,50 - 7,70 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ e) Între 751 şi 1.000 mp inclusiv│ 78.000 - 91.000 │ 8 - 10 ││ │ 7,80 - 9,10 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ f) Peste 1.000 mp │ 91.000+139 lei/mp │ 10+0,01 lei/mp**) ││ │ pentru fiecare mp │ pentru fiecare mp ││ │ care depăşeşte │ care depăşeşte ││ │ 1.000 mp │ 1.000 mp ││ │ 9,10+0,01 lei/mp │ ││ │ pentru fiecare mp │ ││ │ care depăşeşte │ ││ │ 1.000 mp │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (4) │ între 0 şi 54.000 │ între 0 şi 6 ││ Taxa pentru eliberarea autorizatiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru ││ de foraje sau excavari │ fiecare mp afectat │ fiecare mp afectat ││ │ între 0 şi 5,40 │ ││ │ inclusiv, pentru │ ││ │ fiecare mp afectat │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (7) │ între 0 şi 54.000 │ între 0 şi 6 ││ Taxa pentru eliberarea autorizatiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru ││ de construire pentru chioscuri, │ fiecare mp │ fiecare mp ││ tonete, cabine, spatii de │de suprafaţa ocupata│de suprafaţa ocupata││ expunere, situate pe caile şi în │ de construcţie │ de construcţie ││ spatiile publice, precum şi │ între 0 şi 5,40 │ ││ pentru amplasarea corpurilor şi a │ inclusiv, pentru │ ││ panourilor de afisaj, a firmelor │ fiecare mp │ ││ şi reclamelor │de suprafaţa ocupata│ ││ │ de construcţie │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (11) │ între 0 şi 80.000 │ între 0 şi 9 ││ Taxa pentru eliberarea unei │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru ││ autorizaţii privind lucrarile │ fiecare racord │ fiecare racord ││ de racorduri şi bransamente la │între 0 şi 8,00 │ ││ retele publice de apa, │ inclusiv, pentru │ ││ canalizare, gaze, termice, │ fiecare racord │ ││ energie electrica, telefonie şi │ │ ││ televiziune prin cablu │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (12) │ între 0 şi 107.000 │ între 0 şi 11 ││ Taxa pentru avizarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv ││ tului de urbanism de către comisia│ între 0 şi 10,70 │ ││ de urbanism şi amenajarea terito- │ inclusiv │ ││ riului, de către primari sau │ │ ││ de structurile de specialitate │ │ ││ din cadrul consiliului judetean │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (13) │ între 0 şi 64.000 │ între 0 şi 7 ││ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv ││ tului de nomenclatura stradala │ între 0 şi 6,40 │ ││ şi adresa │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru ││ desfăşurarea unei activităţi economice: │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ 1. în mediul rural │ între 0 şi 107.000 │ între 0 şi 11 ││ │ inclusiv │ inclusiv ││ │ între 0 şi 10,70 │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2. în mediul urban │ între 0 şi 535.000 │ între 0 şi 57 ││ │ inclusiv │ inclusiv ││ │ între 0 şi 53,50 │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 268 alin. (2) │ între 0 şi 130.000 │ între 0 şi 14 ││ Taxa pentru eliberarea autoriza- │ inclusiv │ inclusiv ││ tiilor de functionare │ │ ││ │ între 0 şi 13,00 │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 268 alin. (3) │ între 0 şi 214.000 │ între 0 şi 23 ││ Taxa pentru eliberarea de copii │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru ││ heliografice de pe planuri │ fiecare mp sau │ fiecare mp sau ││ cadastrale sau de pe alte asemenea│ fractiune de mp │ fractiune de mp ││ planuri, deţinute de consiliile │ │ ││ locale │ / │ ││ │ între 0 şi 21,40 │ ││ │ inclusiv, pentru │ ││ │ fiecare mp sau │ ││ │ fractiune de mp │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 268 alin. (4) │ între 0 şi 535.000 │ între 0 şi 57 ││ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv ││ tului de producător │ │ ││ │ între 0 şi 53,50 │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL VI - ││ TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ Art. 271 alin. (2) │NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE INDEXATE││ Taxa pentru afisaj în scop de │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 ││ reclama şi publicitate ├────────────────────┼────────────────────┤│ │- lei/mp sau │ - lei/mp sau ││ │ fractiune de mp - │ fractiune de mp - ││ │ rol/ron │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) în cazul unui afisaj situat în │ între 0 şi 214.000 │ între 0 şi 23 ││ locul în care persoana deruleaza │ inclusiv │ inclusiv ││ o activitate economica │ │ ││ │ între 0 şi 21,40 │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) în cazul oricărui alt panou, │ între 0 şi 161.000 │ între 0 şi 17 ││ afisaj sau structura de afisaj │ inclusiv │ inclusiv ││ pentru reclama şi publicitate │ │ ││ │ între 0 şi 16,10 │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│Art. 275 alin. (2) │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ │ INDEXATE │ INDEXATE ││ Manifestarea artistica sau │ PENTRU ANUL │ PENTRU ANUL 2006 ││ activitatea distractiva: │ 2005 │ ││ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ - lei/mp - │ - lei/mp - ││ │ ROL/RON │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) în cazul videotecilor │ între 0 şi 1.200 │ între 0 şi 1 ││ │ inclusiv │ inclusiv ││ │ între 0 şi 0,12 │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) în cazul discotecilor │ între 0 şi 2.400 │ între 0 şi 2 ││ │ inclusiv │ inclusiv ││ │ între 0 şi 0,24 │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│Art. 283 alin. (1) │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Taxa zilnica pentru utilizarea │ INDEXATE │ INDEXATE ││ temporara a locurilor publice │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 ││ şi pentru vizitarea muzeelor, a │ │ ││ caselor memoriale, sau a │ ROL/RON │ ││ monumentelor istorice de ├────────────────────┼────────────────────┤│ arhitectura şi arheologie │între 0 lei/zi │între 0 lei/zi ││ │şi 119.000 lei/zi │ şi 13 lei/zi ││ │ inclusiv │ inclusiv ││ │între 0 lei/zi │ ││ │şi 11,90 lei/zi │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 283 alin. (2) │între 0 lei/zi │între 0 lei/zi ││ Taxa zilnica pentru detinerea sau │şi 119.000 lei/zi │ şi 13 lei/zi ││ utilizarea echipamentelor destinate│ inclusiv │ inclusiv ││ în scopul obtinerii de venit │ │ ││ │între 0 lei/zi │ ││ │şi 11,90 lei/zi │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 283 alin. (3) │între 0 lei/an │între 0 lei/an ││ Taxa anuală pentru vehicule lente │şi 321.000 lei/an │ şi 34 lei/an ││ │ inclusiv │ inclusiv ││ │între 0 lei/zi │ ││ │şi 3,21 lei/zi │ ││ │ inclusiv │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL XIII - SANCTIUNI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│Art. 294 alin. (3) │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Contraventia prevăzută la alin. (2)│ ACTUALIZATE │ ACTUALIZATE ││ lit. a) se sancţionează cu amendă │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 ││ de la .....*1) lei la .....*2) lei,│ rol/ron │ ││ iar cea de la lit. b) cu amendă │ │ ││ de la ....*3)lei la .......*4) lei ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ 535.000*1) │ 60*1) ││ │ 53,50 │ ││ │ 1.070.000*2) │ 110*2) ││ │ 107,00 │ ││ │ 1.070.000*3) │ 110*3) ││ │ 107,00 │ ││ │ 3.200.000*4) │ 340*4) ││ │ 320,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 294 alin. (4) │ 2.140.000*1) │ 230*1) ││ Incalcarea normelor tehnice privind│ 214,00 │ 1.130*2) ││ tipărirea, inregistrarea, vanzarea,│ 10.700.000*2) │ ││ evidenta şi gestionarea, după caz, │ 1070,00 │ ││ a abonamentelor şi a biletelor de │ │ ││ intrare la spectacole constituie │ │ ││ contraventie şi se sancţionează cu │ │ ││ amenda de la .....*1) lei la ..... │ │ ││ ....*2) lei │ │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│Art. 294 alin. (6) │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Contraventia prevăzută la alin. (2)│ ACTUALIZATE │ ACTUALIZATE ││ lit. a) se sancţionează cu amendă │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 ││ de la .....*1) lei la .....*2) lei,│ rol/ron │ ││ iar cea de la lit. b) cu amendă │ │ ││ de la ....*3)lei la .......*4) lei ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ 2.140.000*1) │ 230*1) ││ │ 214,00 │ ││ │ 4.280.000*2) │ 450*2) ││ │ 428,00 │ ││ │ 4.280.000*3) │ 450*3) ││ │ 428,00 │ ││ │12.800.000*4) │ 1.360*4) ││ │ 1280,00 │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 294 alin. (6) │ 8.560.000*1) │ 910*1) ││ Incalcarea normelor tehnice privind│ 856,00 │ 4.540*2) ││ tipărirea, inregistrarea, vanzarea,│ 42.800.000*2) │ ││ evidenta şi gestionarea, după caz, │ 4280,00 │ ││ a abonamentelor şi a biletelor de │ │ ││ intrare la spectacole constituie │ │ ││ contraventie şi se sancţionează cu │ │ ││ amenda de la .....*1) lei la ..... │ │ ││ ....*2) lei │ │ │└────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘---------    NOTĂ: Prin hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale   pentru anul 2006, adoptate de către autorităţile administraţiei publice   locale în termenul prevăzut la art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul   fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de   competenţa data acestor autorităţi, potrivit prevederile art. 287 din   aceeasi lege, de a putea modifica impozitele şi taxele locale peste   nivelurile prevăzute în acest tablou, pentru usurarea calculelor, se   recomanda ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în suma   fixa să fie rotunjite la leu prin adaos.-------------*) RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006 prevede că:"În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 10 august 2005, se face urmatoarea rectificare (care nu aparţine Redactiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la capitolul V "Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor", art. 267 alin. (1) lit. f), pe coloana 3 "Nivelurile indexate pentru anul 2006", în loc de: "10 + 1 leu/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp" se va citi: "10 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp".    II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,            cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                               AJUSTATE AJUSTATE                                               PENTRU PENTRU ANUL       Extras din norma juridica ANUL 2005 2006                                                 -lei- -lei-                                                rol/ron────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 2. (1) Actiunile şi cererile evaluabile        în bani, introduse la instantele        judecătorești, se taxeaza astfel: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la valoarea - plafon valoric    de 366.000 lei pentru anul 2005 19.000 2 a) până la valoarea - plafon valoric 1,90    de 38,80 lei pentru anul 2006──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) între 366.001 lei - plafon valoric 19.000 lei + 10% 2 lei + 10%    şi 3.660.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce b) între 38,81 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 388 lei pentru anul 2006 366.000 lei/ 39 lei                                             1,90 lei + 10%                                              pentru ce                                               depăşeşte                                              36,60 lei/──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) între 3.660.001 lei - plafon valoric 348.000 lei + 8% 37 lei + 8%    şi 36,594.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce c) între 388,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 3.879,00 lei pentru anul 2006 3.660.000 lei/ 388 lei                                             34,80 lei + 8%                                              pentru ce                                               depăşeşte                                              366,00 lei/──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) între 36.594.001 lei - plafon valoric 2.982.000 lei + 6% 316 lei + 6%    şi 182.970.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce d) între 3879,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 19.394,80 lei pentru anul 2006 36.594.000 lei/ 3.879 lei                                             298,20 lei + 6%                                              pentru ce                                               depăşeşte                                              3659,40 lei/──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) între 182.970.001 lei - plafon valoric 11.765.000 lei + 4% 1247 lei + 4%    şi 365.940.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce e) între 19.394,81 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 38789,60 lei pentru anul 2006 182.970.000 lei/ 19.395 lei                                             1176,50 lei + 4%                                              pentru ce                                               depăşeşte                                             18297,00 lei/──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) între 365.940.001 lei - plafon valoric 19.084.000 lei + 2% 2023 lei + 2%    şi 1.829.700.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce f) între 38789,61 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 193.948,20 lei pentru anul 2006 365.940.000 lei/ 38.790 lei                                             1908,40 lei + 2%                                              pentru ce                                               depăşeşte                                             36594,00 lei/────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────g) peste 1.829.700.001 lei - plafon valoric 48.359.000 lei + 1% 5.126 lei + 1%                            pentru anul 2005 pentru ce pentru ceg) peste 193.948,20 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte                            pentru anul 2006 1.829.700.000 lei/ 193.948 lei                                              4835,90 lei + 1%                                              pentru ce                                               depăşeşte                                             182970,00 lei/──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) ...................Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depăşi suma de ..............*1), indiferent de 1.830.000*1) valoarea contestata 183,00*1) 194*1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Art. 3. Actiunile şi cererile neevaluabile         în bani se taxeaza astfel: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru constatarea existenteisau neexistentei unui drept, facute încadrul art. 111 din Codul de procedură 183.000/civila 18,30 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a^1) cereri în anularea sau declararea 110.000/      nulitatii unui act juridic 11,00 12──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri care privesc dreptul de folosinţăa locuintelor sau a unor încăperi, nelegatede plată anumitor sume de bani, precum şicereri de ordonanţa preşedinţială al caror 91.000/obiect nu este evaluabil în bani 9,10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru stabilirea calităţii demostenitor, a masei succesorale, cereride raport, cereri de reductiune a 183.000/liberalitatilor şi cereri de partaj 18,30 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) cereri de recuzare în materie civila 37.000/ 4                                                      3,70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) cereri de suspendare a executariisilite, inclusiv a executarii vremelnice,precum şi cereri în legătură cu masurile 91.000/asiguratorii 9,10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) cereri de perimare şi cereri pentru 91.000/eliberarea ordonantei de adjudecare 9,10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── g) contestatii în anulare 91.000/ 10                                                      9,10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── h) cereri de revizuire 91.000 10                                                      9,10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── i) acţiuni de granituire, în cazul încare nu cuprind şi revendicarea unei 183.000/portiuni de teren 18,30 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── j) acţiuni posesorii şi cereri care au 183.000/ca obiect servituti 18,30 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── k) cereri de stramutare în materie civila 37.000/ 4                                                      3,70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── l) cereri pentru investirea cu formulaexecutorie a hotărârilor judecătoreștipronuntate în tara sau în alte tari şia oricăror alte hotărâri sau inscrisuriprevăzute de lege, care nu sunt 37.000/executorii potrivit legii 3,70 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── m) cereri introduse de cei vatamati îndrepturile lor printr-un actadministrativ sau prin refuzulnejustificat al unei autorităţiadministrative de a le rezolva cerereareferitoare la un drept recunoscutde lege: x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - cererea pentru anularea actului sau,după caz, recunoasterea dreptului pretins,precum şi pentru eliberarea unuicertificat, unei adeverinte sau oricărui 37.000/alt inscris 3,70 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - cererea cu caracter patrimonial, princare se solicita şi repararea pagubelorsuferite - 10% din valoarea pretinsa, 366.000/dar nu mai mult de 36,60 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── n) cereri pentru refacerea inscrisurilorşi a hotărârilor disparute, precum şi 37.000/cereri de repunere în termen 3,70 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── o) cereri pentru incuviintarea 91.000/executarii silite 9,10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── o^1) cereri pentru emiterea somaţiei 366.000/de plată 36,60 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── p) cereri privind instituirea de măsuri 3.660.000/asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 366,00 388──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── r) cereri de asistenţa judiciara, formulatede autorităţile straine, dacă princonventii internationale sau pe bază dereciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţajudiciara internationala seefectueaza gratuit: x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - inmanarea de acte judiciare sau 366.000/extrajudiciare 36,60 39────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - efectuarea de comisii rogatorii 732.000/ 78                                                     73,20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── s) cereri de înfiinţare a popririi 91.000/ 10                                                      9,10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t) cereri pentru eliberarea de cătreinstantele judecătorești de copii depe hotărârile judecătorești, cu menţiunea 19.000/ca sunt definitive sau irevocabile 1,90 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t) cereri pentru legalizarea de copii depe inscrisurile aflate la dosar, pentru 8.000/paginafiecare exemplar de copie în parte 0,80/pagina 1/pagina──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t^1) cereri pentru eliberarea oricăroralte certificate prin care se atesta faptesau situaţii rezultate din evidenteleinstanţelor de judecată sau cu privire 8.000/la dosarele aflate în arhiva acestora 0,80 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── u) notificarile şi somatiile comunicateprin executorii judecătorești, de 37.000/fiecare comunicare 3,70 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── v) cereri adresate Ministerului Justiţieipentru supralegalizarea inscrisurilor saucopiilor de pe inscrisuri, destinate a fi 8.000/utilizate în strainatate 0,80 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── x) cereri adresate Ministerului Justiţieipentru autorizarea traducatorilor 183.000/şi interpreţilor 18,30 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 4. Cereri pentru acordarea       personalitatii juridice, pentru       autorizarea funcţionarii x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru inregistrarea partidelor 366.000/politice 36,60 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru acordarea personalitatiijuridice asociaţiilor fără scop lucrativ,fundatiilor, uniunilor şi federatiilor depersoane juridice fără scop lucrativ,precum şi pentru modificarea actelor 183.000/constitutive ale acestora 18,30 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 5. Cererile formulate în domeniul        drepturilor de autor şi de        inventator se taxeaza după        cum urmeaza: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru recunoasterea dreptuluide autor şi a celor conexe, pentruconstatarea încălcării acestora şirepararea prejudiciilor, inclusiv platadrepturilor de autor şi a sumelor cuvenitepentru opere de arta, precum şi pentruluarea de măsuri în scopul preveniriiproducerii unor pagube iminente sau pentru 366.000/asigurarea repararii acestora 36,60 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru recunoasterea calităţiide inventator, de titular de brevet, adrepturilor nascute din brevetul deinventie, din contractele de cesiune şilicenta, inclusiv drepturile patrimoniale 366.000/ale inventatorului 36,60 39────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 6. În materie comerciala, se        taxeaza urmatoarele cereri: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru inregistrarea sauautorizarea societatilor comerciale,precum şi pentru modificarea actelorconstitutive ale acestora, cereri pentruexcluderea unui asociat, precum şi cereride dizolvare şi lichidare a unei 366.000/societăţi comerciale 36,60 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru lichidarea pozitiei 366.000/dominante a unui agent economic 36,60 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) acţiuni, cereri şi contestatiiintroduse în temeiul Legii nr. 64/1995privind procedura reorganizarii judiciareşi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 366.000/privind procedura falimentului băncilor 36,00 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) cereri pentru contestarea devizuluilucrărilor reglementate de art. 67alin. 3 din Legea nr. 26/1996 183.000/(Codul silvic) 18,30 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru        unele acţiuni şi cereri referitoare        la raporturile de familie sunt        urmatoarele x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pentru cererea de divort intemeiata 366.000/pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 36,60 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) pentru cererea de divort intemeiata peart. 38 alin. 3 din Codul familiei, precumşi în cazul în care reclamantul nurealizează venituri sau acestea sunt 73.000/inferioare salariului minim brut pe tara 7,30 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) pentru cererile de stabilire alocuinţei minorilor, formulate potrivitart. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentrucererea de încredinţare a copiilor minori,introdusa separat de actiunea de divort,pentru cererile de reincredintare acopiilor minori ulterior divorţului,pentru actiunea introdusa de un parintecare a recunoscut unul sau mai mulţicopii, în scopul purtarii numelui sau,precum şi pentru cererile de încredinţarea copiilor minori din afara căsătoriei,formulate potrivit art. 65 din 55.000/Codul familiei 5,50 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit        Legii notarilor publici şi a activităţii        notariale nr. 36/1995 se taxeaza după        cum urmeaza: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru solutionareaconflictelor de competenţa dintre 73.000/birourile notarilor publici 7,30 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) plangeri împotriva incheierii derespingere a cererii de indeplinire a 73.000/unui act notarial 7,30 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru supralegalizareasemnaturii şi a sigiliului notarului 37.00/public de către Ministerul Justiţiei 3,70 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 8^1. (2) După plata taxelor succesorale,          eliberarea de noi copii de pe          hotărârile judecătorești prevăzute 19.000*1)          la alin. (1) se taxeaza cu ....*1) 1,90*1) 2*1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 8^2. Cererile formulate potrivit          Legii nr. 188/2000 privind          executorii judecătorești, cu          modificările şi completările          ulterioare, se taxeaza după          cum urmeaza: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru solutionareaconflictelor de competenţa între 73.000/birourile executorilor judecătorești 7,30 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) plangeri împotriva refuzuluiexecutorului judecătoresc de a îndeplini 73.000/un act sau de a efectua o executare silita 7,30 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru supralegalizareasemnaturii şi a stampilei executorului 37.000/judecătoresc 3,70 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz,     intabularea în registrele de publicitate     a instrainarilor de imobile, pe bază de     acte sub semnatura privată, şi a     ordonantelor de adjudecare se taxeaza în     functie de valoarea declarata de     părţi în act, dar nu mai puţin decat     valoarea terenurilor şi construcţiilor,     avuta în vedere la stabilirea     impozitelor, astfel. x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 3.660.000 lei - plafon valoric 4%, dar nu 4%, dar nu                            pentru anul 2005 mai puţin de mai puţin de a) până la 388,00 lei - plafon valoric 37.000 lei 4 lei                            pentru anul 2006                                               4%, dar nu                                              mai puţin de                                               3,70 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 3.660.001 lei - plafon valoric 147.000 lei 16 lei    la 18.297.000 lei pentru anul 2005 + 3% pentru + 3% pentru b) de la 388,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 1.939,50 lei pentru anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              3.660.000 lei 388 lei                                              147.000 lei                                              + 3% pentru                                              suma ce                                              depăşeşte                                              366,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 18.297.001 lei - plafon valoric 586.000 lei 62 lei    la 36.594.000 lei pentru anul 2005 + 2% pentru + 2% pentru c) de la 1.939,51 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 3.879,00 lei pentru anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              18.297.000 lei/ 1.940 lei                                              58,60 lei                                              + 2% pentru                                              suma ce                                              depăşeşte                                              1829,70 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) de la 36.594.001 lei - plafon valoric 952.000 lei 100,90 lei    la 54.570.000 lei pentru anul 2005 + 1,5% pentru + 1,5% pentru d) de la 3.879,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 5.784,40 lei pentru anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              36.594.000 lei/ 3.879 lei                                              95,20 lei                                              + 1,5% pentru                                              suma ce                                              depăşeşte                                              3659,40 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) peste 54.570.000 lei - plafon valoric 1.281.000 lei 136 lei                            pentru anul 2005 + 1% pentru + 1% pentru e) peste 5.784,40 lei - plafon valoric suma ce suma ce                            pentru anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              54.570.000 lei/ 5.784 lei                                              128,10 lei                                              + 1% pentru                                              suma ce                                              depăşeşte                                              5457,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (4) Înscrierea drepturilor reale de garantie(gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiunireale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din 366.000/creanta garantat, dar nu mai mult de 36,60 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (5) Orice alte transcrieri, inscrierisau notari în registrele de publicitatea situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv 37.000/radierea drepturilor reale de garantie 3,70 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (6) Actiunile şi cererile prevăzute deDecretul-lege nr. 115/1938 pentruunificarea dispoziţiilor privitoare lacartile funciare şi de Legea cadastruluişi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,altele decat cererile de efectuare a 73.000/operaţiunilor de publicitate 7,30 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (7) Eliberarea certificatelor de sarciniîn urma cercetării registrelor detranscriptiuni şi inscriptiuni şi, dupăcaz, a extraselor sau copiilor de carte 19.000/funciara 1,90 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Art. 11 (2) Se timbreaza cu ..........*1)             cererile pentru exercitarea             apelului sau recursului             împotriva urmatoarelor 37.000*1)             hotărâri judecătorești: ..... 3,70*1) 4*1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 12. Cererile în vederea declararii       recursului în anulare în cauze civile,       adresate Ministerului Justiţiei sau       Parchetului de pe lângă Curtea 73.000/       Suprema de Justiţie 7,30 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri        neevaluabile în bani, cu excepţia        celor scutite de plată taxei 73.000/        judiciare de timbru potrivit legii 7,30 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitateanotariala, republicată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE,            PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA            TAXELOR DE TIMBRU────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                                AJUSTATE AJUSTATE        Extras din norma juridica PENTRU ANUL PENTRU ANUL                                                  2005 2006                                                  -lei- -lei-                                                rol/ron────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Autentificarea actelor între vii, X X     translative ale dreptului de     proprietate şi ale altor drepturi     reale ce au ca obiect bunuri imobile,     inclusiv actele ce au ca obiect     constituirea ca aport la capitalul     social al dreptului de proprietate sau     al altui drept real asupra bunurilor     imobile se taxeaza la valoarea     stabilita potrivit art. 4 alin. (1),     după cum urmeaza:*1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 136.960.000 lei - plafon valoric 3% dar nu mai 3% dar nu mai                              ptr. anul 2005 puţin de puţin de a) până la 14.517,80 lei - plafon valoric 257.000 lei 29 lei                              ptr. anul 2006 3% dar nu mai                                               puţin de                                               27,50 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 136.960.001 lei - plafon valoric 4.120.000 lei+2% 437ei+2%   la 274.990.000 lei ptr. anul 2005 pentru suma pentru suma b) de la 14.517,81 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte   la 29.148,90 lei ptr. anul 2006 136.960.000 lei/ 14.518 lei                                              412,00 lei+2%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              13696,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 274.990.001 lei - plafon valoric 6.870.000 lei+ 728 lei + 1,5%    la 548.910.000 lei ptr. anul 2005 1,5% pentru pentru c) de la 29.148,91 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 58.184,50 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              274.990.000 lei/ 29149 lei                                              687,00 lei+1,5%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              27499,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) de la 548.910.001 lei - plafon valoric 10.978.000 lei+ 1.164 lei + 1%    la 2.745.620.000 lei ptr. anul 2005 1% pentru suma pentru suma d) de la 58.184,51 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte    la 291.0354,70 lei ptr. anul 2006 548.910.000 lei/ 58.185 lei                                              1097,80 lei+ 1%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              54891,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) de la 2.745.620.001 lei - plafon valoric 32.945.000 lei+ 3.492 lei+0,75%    la 5.492.310.000 lei ptr. anul 2005 0,75% pentru pentru e) de la 291.0354,71 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 582.184,00 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                             2.745.620.000 lei/ 291.036 lei                                             3294,50 lei+0,75%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              274562,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) peste 5.492.310.001 lei - plafon valoric 53.554.000 lei+ 5.677 lei +                              ptr. anul 2005 0,5% pentru 0,5% pentru f) peste 582.184,00 lei - plafon valoric suma ce suma ce                              ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                            5.492.310.000lei/ 582.185 lei                                            5355,40 lei +0,5%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              549231,00 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Autentificarea testamentelor 83.000/ 9                                                    8,30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Autentificarea actelor de partaj 257.000 29                                                   27,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Autentificarea actelor de lotizare 83.000/ 9     (parcelare) 8,30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Autentificarea actelor de garantie, 111.000/     inclusiv a contractelor de ipoteca 11,10 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Autentificarea contractelor de comodat 0,5% din valoarea 0,5% din valoarea     şi închiriere de bunuri bunurilor decla- bunurilor decla-                                             rate de părţi sau, rate de părţi                                             după caz, din sau, după caz,                                             cuantumul chiriei din cuantumul                                              declarate de chiriei declarate                                             părţi, dar nu de părţi, dar                                              mai puţin de nu mai puţin de                                              137.000 lei/ 15 lei                                             0,5% din valoarea                                             bunurilor decla-                                             rate de părţi sau,                                             după caz, din                                             cuantumul chiriei                                              declarate de                                             părţi, dar nu                                              mai puţin de                                                13,70 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Autentificarea procurilor 55.000/ 6                                                   5,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Autentificarea oricăror alte acte al 0,5% din valoarea 0,5% din valoarea     caror obiect este evaluabil în bani, declarata de declarata de     necuprinse la pct. 1-8 părţi, dar nu părţi, dar nu                                               mai puţin de mai puţin de                                               137.000 lei 15 lei                                             0,5% din valoarea                                              declarata de                                              părţi, dar nu                                               mai puţin de                                                13,70 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Autentificarea actelor constitutive ale 257.000/ 29     societatilor comerciale, precum şi a 27,50     actelor de modificare a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Autentificarea actelor constitutive ale 111.000/ 12     societatilor agricole, precum şi a 11,10     actelor de modificare a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Autentificarea actelor de constituire 111.000/ 12     şi a statutelor asociaţiilor fără scop 11,10     patrimonial şi ale fundatiilor,     inclusiv a actelor de modificare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Autentificarea oricăror alte acte al 16.000/ 2     caror obiect este neevaluabil în bani 1,60──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Intocmirea actelor de protest al 275.000/ 29     cambiilor, cecurilor şi al altor 27,50     titluri la ordin──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Legalizarea semnaturilor, a specime- 55.000/ 6     nelor de semnatura şi a sigiliilor, 5,50     dare de data certa, certificarea unor     fapte, pentru fiecare act──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Legalizarea de copii de pe inscrisurile 16.000/ 2     prezentate de părţi sau din arhiva 1,60     notarului public, pentru fiecare copie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Legalizarea traducerii de către notarul 28.000/ 3     public autorizat sau legalizarea 2,80     semnaturii traducatorului, pentru     fiecare exemplar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Primirea în depozit a inscrisurilor şi 16.000/ 2     documentelor pe timp de un an sau 1,60     fractiune de un an, pentru fiecare     exemplar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Eliberari de duplicate de pe actele 28.000/ 3     notariale şi reconstituiri de acte 2,80     originale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Taxa asupra succesiunilor, după    valoarea acestora, se stabileste astfel:*2) X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 54.570.000 lei - plafon valoric 3% dar nu mai 3% dar nu mai                               ptr. anul 2005 puţin de puţin de a) până la 5.784,40 lei - plafon valoric 55.000 lei 6 lei                               ptr. anul 2006 pentru fiecare pentru fiecare                                                  mostenitor/ mostenitor                                                3% dar nu mai                                                  puţin de                                                  5,50 lei                                               pentru fiecare                                                 mostenitor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 54.570.001 lei - plafon valoric 1.648.000 lei+2% 175 lei + 2%   la 274.990.000 lei ptr. anul 2005 pentru suma pentru suma b) de la 5.784,41 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte   la 29.148,90 lei ptr. anul 2006 54.570.000 lei/ 5.784 lei                                               164,80 lei + 2%                                                pentru suma ce                                                  depăşeşte                                                 5457,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 274.990.001 lei - plafon valoric 6.046.000 lei+ 641 lei + 1%    la 548.910.000 lei ptr. anul 2005 1% pentru pentru c) de la 29.148,91 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 58.184,50 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              274.990.000 lei/ 29.149 lei                                              604,60 lei + 1%                                              pentru suma ce                                                 depăşeşte                                               27499,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) peste 548.910.001 lei - plafon valoric 8.788.000 lei+ 932 lei + 0,5                               ptr. anul 2005 0,5% pentru pentru d) peste 58.184,50 lei - plafon valoric suma ce suma ce                               ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              548.910.000 lei/ 58.185 lei                                              878,80 lei + 0,5%                                              pentru suma ce                                                depăşeşte                                                54891,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Efectuarea oricăror altor acte notariale 160.000/ 2     necuprinse la pct. 11-18, pentru 1,60     fiecare act────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────___________*1) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2005, taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără constructii, din extravilan, se reduc la jumătate.*2) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicată, cu modificările ulterioare, dacă incheierea procedurii succesorale a fost facuta în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor.IV. LEGE NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               ANEXA - LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                                AJUSTATE AJUSTATE         Extras din norma juridica PENTRU ANUL PENTRU ANUL                                                  2005 2006                                                  -lei- -lei-                                                 rol/ron──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificate- X X         lor de orice fel, altele decat cele         eliberate de instante, Ministerul         Justiţiei, Parchetul de pe lângă         Curtea Suprema de Justiţie şi de         notarii publici, precum şi pentru         alte servicii prestate de unele         institutii publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Eliberarea de către organele adminis-    tratiei publice centrale şi locale, de    alte autorităţi publice, precum şi de    institutii de stat, care, în exercitarea    atribuţiilor lor, sunt în drept sa    certifice anumite situaţii de fapt, a 3.000/ 1    certificatelor, adeverintelor şi a 0,30    oricăror alte inscrisuri prin care se    atesta un fapt sau o situaţie, cu    excepţia acelor acte pentru care se    plateste o alta taxa extrajudiciara de    timbru mai mare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Eliberarea certificatelor de proprietate X X    asupra animalelor, pe cap de animal:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale sub 2 ani 3.000/ 1                                                 0,30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale peste 2 ani 7.000/ 1                                                 0,70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Certificarea (transcrierea) transmisi- X X    unii proprietăţii asupra animalelor, pe    cap de animal, în bilete de proprietate:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale sub 2 ani 11.000/ 1                                                 1,10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale peste 2 ani 30.000/ 3                                                 3,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Eliberarea certificatelor 38.000/    fiscale 3,80 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 11.000/ 1    medico-legale şi a altor certificate 1,10    medicale folosite în justiţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 8.000/    de cazier judiciar 0,80 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Inregistrarea, la cerere, în actele de 100.000/    stare civila a schimbarii numelui şi a 10,00 11    sexului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Inregistrarea, la cerere, în actele de 7.000/    stare civila a desfacerii căsătoriei 0,70 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Transcrierea, la cerere, în registrele    de stare civila române, a actelor de 7.000/ 1    stare civila intocmite de autorităţile 0,70    straine──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Reconstituirea şi intocmirea ulterioară, 7.000/     la cerere, a actelor de stare civila 0,70 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Eliberarea altor certificate de stare 7.000/     civila în locul celor pierdute, sustrase, 0,70 1     distruse sau deteriorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau X X          preschimbarea actelor de          identitate şi înscrierea menţiuni-          lor în acestea, precum şi pentru          eliberarea permiselor de vânătoare          şi de pescuit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Acte de identitate: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) eliberarea sau preschimbarea cartilor 3.000/ 1    de identitate (inclusiv a celor 0,30    provizorii) şi a buletinelor de identi-    tate pentru cetatenii români,    eliberarea carnetelor de identitate,    precum şi eliberarea sau prelungirea    valabilităţii legitimatiilor provizorii    pentru cetatenii straini şi persoanele    fără cetatenie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) înscrierea menţiunilor privind 3.000/    schimbarea domiciliului sau a resedintei 0,30 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) viza anuală a carnetelor de identitate 38.000/    ale cetatenilor straini şi ale 3,80 4    persoanelor fără cetatenie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, 41.000/    carnete de identitate şi legitimatii 4,10 4    provizorii în locul celor pierdute,    furate sau deteriorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Inregistrarea cererilor persoanelor 3.000/     fizice şi juridice privind furnizarea 0,30 1     unor date din Registrul permanent de     evidenta a populatiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor 15.000/     de vânătoare 1,50 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor 8.000/     de pescuit 0,80 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducato-         rilor de autovehicule în vederea X X         obtinerii permiselor de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Taxe pentru examinarea candidaţilor     care au absolvit o şcoala de X X     conducatori de autovehicule:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) obtinerea permisului de conducere 24.000/     valabil pentru autovehicule din 2,40 3     subcategoria A1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) obtinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 38.000/ 4     categoria A 3,80────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) obtinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 47.000/ 5     aparţinând uneia dintre categoriile 4,70     sau subcategoriile B, B1, B+E────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  d) obtinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 92.000/ 10     aparţinând uneia dintre categoriile 9,20     sau subcategoriile C1, D1, Tr────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  e) obtinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 116.000/ 12     aparţinând uneia dintre categoriile 11,60     sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,     Tb, Tv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  f) obtinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 141.000/ 15     categoriile C+E, D+E 14,10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Taxe pentru examinarea persoanelor de 5 ori taxele de 5 ori taxele     care nu au absolvit o şcoala de prevăzute la prevăzute la     conducatori de autovehicule, cu pct. 1 pct. 1     excepţia celor prevăzute la pct.3 corespunzător corespunzător                                             fiecarei categorii fiecarei                                             şi subcategorii categorii şi                                              de autovehicule subcategorii de                                                                 autovehicule──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Taxe pentru examinarea persoanelor dublul taxelor dublul taxelor    cărora le-a fost anulat permisul de prevăzute la prevăzute la    conducere, pentru categoriile cuprinse pct. 1 pct. 1    în permisul anulat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Taxe pentru examinarea persoanelor de 3 ori taxele de 3 ori taxele     care au fost respinse de trei ori la prevăzute la prevăzute la     examenul pentru obtinerea aceleiasi pct. 1 ori, pct. 1 ori,     categorii a permisului de conducere după caz, la după caz, la                                              pct. 2 sau 3 pct. 2 sau 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAP.4. Taxe de inmatriculare a autovehicu-         lelor şi remorcilor, autorizare X X         provizorie de circulatie şi         autorizare de circulatie pentru         probe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Taxe de inmatriculare permanenta sau     temporara a autovehiculelor şi X X     remorcilor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) autovehicule şi remorci cu masa totala     maxima autorizata de până la 247.000/ 26     750 kg inclusiv 24,70────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) autovehicule şi remorci cu masa totala     maxima autorizata cuprinsa 488.000/ 52     între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg 48,80     inclusiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) autovehicule şi remorci cu masa totala 978.000/     maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 97,80 104────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Taxe de autorizare provizorie a     circulaţiei autovehiculelor şi 70.000/ 7     remorcilor neinmatriculate permanent 7,00     sau temporar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru     probe a autovehiculelor şi remorcilor 2.792.000/ 296                                                 279,20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor 100.000 lei/ 11 lei/         de proprietate asupra terenurilor hectar sau hectar sau         dobandite în baza Legii fondului fractiune de fractiune de         funciar nr. 18/1991*) hectar/ hectar                                               10,00 lei/hectar                                               sau fractiuni                                                de hectar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_________*) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi inmanarea titlurilor de proprietate asupra trenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 34/2005, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează.____________