ORDIN nr. 221 din 4 noiembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
  • (actualizat până la data de 30 decembrie 2005*)
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 269 din 28 decembrie 2005.Având în vedere Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate nr. 16 din 31 octombrie 2005 privind avizarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate,în temeiul dispoziţiilor art. 52 alin. (2), art. 55 alin. (5) şi art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Directiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate,Cristian VladescuBucureşti, 4 noiembrie 2005.Nr. 221.  +  AnexăNORMA 04/11/2005