HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 ianuarie 2006privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor de protecţie civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită, la sol, mai mare de 150 mp şi sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosinţă: a) clădiri pentru birouri şi activităţi administrative; b) clădiri pentru activităţi financiar-bancare; c) clădiri pentru afaceri şi comerţ; d) clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă; e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială; f) clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie; g) clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării; h) clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi; i) clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii; j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de S+P+4 etaje."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşBucureşti, 12 ianuarie 2006.Nr. 37.__________