ORDIN nr. 333 din 26 iulie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea carnii separate mecanic(actualizat până la data de 6 ianuarie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI ŞI PADURILOR
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 ianuarie 2003 cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 655 din 24 decembrie 2002.În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 157.020 din 28 iunie 2002, întocmit de Agentia Naţionala Sanitara Veterinara,ministrul agriculturii, alimentatiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitara veterinara privind producerea, comercializarea şi utilizarea carnii separate mecanic, prevăzută în anexa.  +  Articolul 2Producerea, comercializarea, inclusiv importul, şi utilizarea carnii separate mecanic de la speciile bovine, ovine, caprine şi peste sunt interzise.  +  Articolul 3 (1) Producerea, comercializarea şi utilizarea carnii separate mecanic de pasare sau de porc se efectueaza cu respectarea prevederilor prezentului ordin. (2) Fiecare transport de carne de porc separata mecanic, provenit din import, va fi insotit de certificatul de sănătate conform modelului stabilit pentru importul de carne proaspata de porc, iar în cazul carnii de pasare separate mecanic, de un certificat de sănătate conform modelului stabilit pentru importul de carne proaspata de pasare.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din ORDINUL nr. 655 din 24 decembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2003.  +  Articolul 4Comercializarea, inclusiv importul, produselor din carne tratate termic, care conţin carne separata mecanic, este permisa numai dacă pe eticheta produsului este înscrisă menţiunea "contine carne separata mecanic".  +  Articolul 5Agentia Naţionala Sanitara Veterinara, Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara şi directiile sanitare veterinare judetene şi a municipiului Bucureşti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6 (1) Organele abilitate vor controla modul de ducere la indeplinire a prezentului ordin. (2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat prin pct. 3 al art. 1 din ORDINUL nr. 655 din 24 decembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2003.p. Ministrul agriculturii,alimentatiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 26 iulie 2002.Nr. 333.  +  AnexăNORMA 26/07/2002