ORDIN nr. 1.276 din 14 decembrie 2005privind aprobarea Metodologiei de organizare, pastrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.180 din 28 decembrie 2005    În temeiul art. 35 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (2) pct. 6 şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere necesitatea reactualizarii inventarierii, clasificarii, evidentei, tinerii la zi şi sintezei datelor referitoare la reteaua hidrografica, resurselor de apa ce apartin domeniului public, a lucrărilor constituite pe ape sau care au legătură cu apele şi la prelevarile şi restitutiile de apa, precum şi cerinţele impuse de gospodarirea unitara, rationala şi complexa a apelor,vazand Referatul Directiei siguranţa barajelor şi cadastrul apelor nr. 96.635/MT din 5 decembrie 2005,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare, pastrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România, subsistem al Fondului naţional de date de gospodarire a apelor, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă prelungirea valabilităţii Atlasului Cadastrului apelor din România (Partea 1 text: "Date morfohidrografice asupra retelei hidrografice de suprafaţa" şi Harti hidrografice - scara 1:100.000), editate de IGFCOT - Bucureşti, editia 1992, până la aparitia hartilor suport de baza (digitalizate) şi definitivarea studiilor de actualizare a datelor de baza din domeniul cadastrului apelor.  +  Articolul 3La data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protectiei mediului nr. 399/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis din 4 iunie 1997.  +  Articolul 4Directia siguranţa barajelor şi cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Administratia Naţionala "Apele Române" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 14 decembrie 2005.Nr. 1.276.  +  AnexăMETODOLOGIE 14/12/2005