ORDIN nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2005  Notă
  Conform pct. 59 al art. I din ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 18 ianuarie 2010, în cuprinsul reglementărilor, termenul "constructor" se înlocuiește cu termenul "producător".
  În temeiul prevederilor art. II din Ordonanța Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, ale art. 5 alin. (2) lit. i) și alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 36/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor și a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticității și identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 11 august 2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  București, 8 decembrie 2005.Nr. 2.132.  +  AnexăREGLEMENTĂRI privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticitățiivehiculelor rutiere - RNTR 7