HOTĂRÂRE nr. 1.514 din 29 noiembrie 2005privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.114 din 9 decembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 30 din anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Şcoala de Aplicaţie pentru Protecţia Civilă se reorganizează în Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, având în subordine centre zonale, destinate perfecţionării personalului propriu, a înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici cu atribuţii de conducere din Sistemul Naţional."2. Articolul 35 din anexa nr. 1 se abrogă.3. Anexa nr. 2 "Organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Nicolae Ivan,secretar de statBucureşti, 29 noiembrie 2005.Nr. 1.514.  +  Anexa -----(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/ 2004)-------------------------------------------------------    Numărul maxim de posturi aprobat    pentru aparatul propriu al Inspectoratului    General pentru Situaţii de Urgenta    este de 340               ROMÂNIA    MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR                                    ORGANIGRAMA                 INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENTA                           ┌───────────────────┐                           │ INSPECTOR GENERAL │                           └────────────┬──────┘    APARAT PROPRIU │                                        │                                        │     ┌──────────────────────────────┬───┴──────────────────┬─────────────┐     │ ┌──────────┬───────────┴────────────────┐ │ │┌────┴───────┤ │ ADJUNCT AL INSPECTORATULUI │ │ ││PRIM ADJUNCT│ │ GENERAL │ │ ││ AL │ └───────────┬────────────────┘ │ ││INSPECTORA- │ ┌-----------------------------------┐ │ ││ TULUI │ | INSPECŢIA DE PREVENIRE | │ ││ GENERAL │ | │ | │ │└─────────┬──┘ | ┌────────────┴────────┐ | ┌────┴─────┐ ┌──┐ │ ┌──┐          │ | ┌────┴──────┐┌────────────┐│ | │ DIRECTIA │ │I ├─┼─┤L │          │ | │ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││ | │MANAGEMENT│ └──┘ │ └──┘┌───┐ │┌──┐ | │ POMPIERI ││ PROTECTIEI││ ┌──┐ | │ LOGISTIC │ ┌──┐ │ ┌──┐│A ├─────┼┤B │ | │ ││ CIVILE │├─┤F │ | └──────────┘ │J ├─┼─┤M │└┬──┘ │└──┘ | └───────────┘└────────────┘│ └──┘ | └──┘ │ └──┘ │ ┌─┐ │┌──┐ | │ ┌──┐ | ┌──┐ │ ┌──┐ ├─┤a│ ├┤C │ | ├─┤G │ | │K ├─┼─┤N │ | └─┘ │└──┘ | │ └──┘ | └──┘ │ └──┘ | | │┌──┐ | │ ┌──┐ | │ | | ├┤D │ | └─┤H │ | ┌─┴─┐ | |---┐ │└──┘ | └──┘ | │ O │ └-|a1 | │┌──┐ | | └───┘   └---┘ └┤E │ | |           └──┘ | |                └-----------------------------------┘-------------------------------------------------------------------------------UNITATI ŞI INSTITUTII SUBORDONATE┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ UNITATEA ││UNITATEA SPECIALA││CENTRUL NAŢIONAL││CENTRUL NAŢIONAL││ MUZEUL ││ SPECIALA ││DE SECURITATE ││PRNTRU SECURITA-││DE PERFECTIONARE││NAŢIONAL ││ DE IN- ││CIVILA LA ││TE LA INCENDIU ││A PREGATIRII PTR││ AL ││ TERVENTIE ││OBIECTIVE DE ││ ŞI PROTECTIE ││MANAGEMENTUL ││POMPIE- ││ IN SITUAŢII││ IMPORTANŢA ││ CIVILA ││SITUAŢIILOR DE ││RILOR ││ DE URGENTA ││ DEOSEBITĂ ││ ││URGENTA CIOLPANI││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ SCOALA DE ││ BAZA PENTRU ││BAZA DE REPARA- ││ CENTRUL DE ││DEPOZITE ││ SUBOFITERI ││ LOGISTICA A ││ TII A TEHNICII ││ COMUNICATII ││REZERVE ││ POMPIERI ŞI││ I.G.S.U. ││DE INTERVENTIE ││ ŞI ││PROPRII ││ PROTECTIE ││ ││ DRAGALINA ││ INFORMATICA ││ ││ CIVILA ││ ││ ││ ││ ││ BOLDESTI ││ ││ ││ ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘-------------------------------------------------------------------------------INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENTA                  ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐                  │ INSPECTORATUL MUNICIPIULUI│ │41 INSPECTORATE JUDETENE │                  │ BUCURESTI PENTRU SITUAŢII │ │ PENTRU SITUAŢII DE │                  │ DE URGENTA │ │ URGENTA │                  └───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘    LEGENDA:    A = CENTRUL OPERATIONAL NAŢIONAL     a = CENTRU OPERATIONAL     a2 = SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU          SITUAŢII DE URGENTA    B = SERVICIUL MANAGEMENT ORGANIZATORIC ŞI PLANIFICARE RESURSE    C = SERVICIUL STRATEGII ŞI TACTICI SPECIFICE    D = SERVICIUL COMUNICATII ŞI INFORMATICĂ    E = PROTECTIA INFORMATIILOR CLASIFICATE    F = SERVICIUL PREGATIREA POPULATIEI PENTRU INTERVENTIE ŞI EDUCATIE        PREVENTIVA    G = SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, VOLUNTARE ŞI SERVICII PRIVATE    H = PUBLICATII DE SPECIALITATE    I = SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE    J = SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS    K = SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE    L = SERVICIUL CONTROL    M = FINANCIAR    N = SERVICIUL CABINETE ŞI SECRETARIAT    O = INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE-----------