ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002 (*actualizata*)privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucratorilor mobili în transportul rutier de marfuri şi persoane(actualizata până la data de 10 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003; ORDONANTA nr. 25 din 29 ianuarie 2004; ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005; LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.------------Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.**) Conform art. II din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005, în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, sintagma "operator de transport" se inlocuieste cu sintagma "intreprindere".  +  Capitolul I Definitii şi dispozitii generale  +  Articolul 1Dispozitiile prezentei ordonante se aplică transporturilor rutiere publice şi în cont propriu, de marfuri şi de persoane, care se efectueaza, integral sau parţial, pe drumurile publice din România.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Litera a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonante, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) conducator auto - orice persoană care conduce vehiculul, chiar şi pentru o scurta perioada, sau care se afla la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci când este nevoie; b) săptămâna - perioada cuprinsa între ora 00,00 a zilei de luni şi ora 24,00 a zilei de duminica; c) perioada de odihnă - orice perioada neintrerupta, de cel puţin o ora, în cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau; d) pauza - orice perioada de repaus, mai mica de o ora, în cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau; e) abrogata; f) abrogata; g) vehicul - orice autovehicul destinat traficului rutier de marfuri sau de persoane, având cel puţin patru roti şi o viteză maxima constructiva mai mare de 25 km/h, şi remorcile sau semiremorca sa, cu excepţia vehiculelor pe sine, a tractoarelor agricole şi forestiere şi a masinilor pentru lucrari; h) punct de oprire convenabil - spatiul special destinat utilizarii de către conducătorii auto pentru oprirea vehiculelor, în vederea asigurarii sigurantei persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii, amplasat astfel încât sa nu afecteze siguranţa circulaţiei rutiere; i) tahograf - echipamentul care se instaleaza la bordul vehiculelor rutiere, având ca scop indicarea, inregistrarea şi stocarea, în mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule şi a anumitor perioade de lucru ale conducătorilor auto care le conduc. j) tahograf digital - tip de tahograf care inglobeaza cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a soferului, unul sau doua cititoare de cartele tahografice, o imprimanta integrată sau separata, instrumente de afisaj şi care permite descarcarea datelor din memorie, afisarea sau imprimarea informaţiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localitatilor unde începe şi se termina perioada zilnica de lucru; k) cartela tahografica - cartela de memorie destinata a fi utilizata la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de către tahograful digital a deţinătorului cartelei sau a grupului caruia îi aparţine deţinătorul, precum şi descarcarea şi stocarea datelor. Cartela tahografica are o valabilitate de 5 ani şi se elibereaza de autoritatea competentă.O cartela tahografica poate fi de unul dintre urmatoarele tipuri:1. cartela agentului economic autorizat - cartela eliberata unui producător de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat sa monteze, sa repare, sa regleze şi sa verifice tahografe digitale. Aceasta cartela identifica deţinătorul şi permite încercarea şi etalonarea aparatului de control şi/sau descarcarea datelor din aparat;2. cartela conducătorului auto - cartela eliberata unui anumit conducator auto. Aceasta cartela identifica conducatorul auto şi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;3. cartela de control - cartela eliberata organismului de control abilitat prin legislatia în vigoare. Aceasta cartela identifica organismul de control şi, eventual, persoana care efectueaza controlul şi permite accesul la datele stocate în memoria tahografului digital sau a cartelelor conducătorilor auto pentru citirea, imprimarea şi/sau descarcarea datelor;4. cartela intreprinderii - cartela eliberata proprietarului sau deţinătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. Aceasta cartela identifica intreprinderea şi permite afisarea, descarcarea şi imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de intreprindere; l) lucrator mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueaza transporturi rutiere publice şi/sau în cont propriu şi face parte din personalul implicat efectiv în operaţiuni de transport rutier. Cursantii şi stagiarii implicati efectiv în operaţiuni de transport rutier sunt considerati lucrători mobili; m) timp de muncă al lucratorului mobil - perioada, cuprinsa între inceputul şi sfârşitul lucrului, în care lucratorul mobil este implicat efectiv în operaţiuni de transport rutier şi îşi exercită functiile şi atribuţiile şi perioada în care acesta este la dispoziţia angajatorului, neputand dispune liber de timpul sau, fiind obligat sa ramana la locul de muncă; n) perioada de disponibilitate - orice perioada, care nu este nici pauza, nici perioada de odihnă, în cursul careia lucratorul mobil nu este nevoit sa ramana la locul sau de muncă, dar trebuie să fie disponibil pentru a raspunde oricăror eventuale solicitări de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucratorul mobil insoteste vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum şi perioadele de asteptare în punctele de trecere a frontierei şi cele impuse de restrictiile de circulatie. Perioadele de disponibilitate şi durata lor preconizata trebuie să fie cunoscute dinainte de către lucratorul mobil, fie înainte de plecarea în cursa, fie înainte de începerea perioadei în cauza; o) loc de muncă al lucratorului mobil - locul de la sediul intreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucratorul mobil îşi indeplineste atribuţiile, sau vehiculul pe care îl utilizeaza lucratorul mobil în exercitarea atribuţiilor sale sau orice alt loc unde lucratorul mobil desfăşoară activităţi legate de activitatea de transport.------------Literele e) şi f) ale art. 2 au fost abrogate de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Literele g), h) şi i) ale art. 2 au fost introduse de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Literele j)-o) ale art. 2 au fost introduse de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Literele k), l) şi m) ale art. 2 au fost modificate de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei ordonante nu se aplică transporturilor efectuate cu: a) vehicule destinate transporturilor de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone; b) vehicule destinate transporturilor de calatori, care, prin construcţie şi echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, şi sunt folosite în acest scop; c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al caror traseu nu depăşeşte 50 km; d) vehicule a caror viteza maxima admisa nu depăşeşte 30 km/ora; e) vehicule aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul de aparare naţionala sau al autorităţilor judecătorești; f) vehicule utilizate pentru serviciile de canalizare, pentru protectia împotriva inundaţiilor, pentru serviciile de gaze, apa şi electricitate, pentru controlul şi întreţinerea drumurilor, pentru serviciile de salubrizare, pentru servicii telefonice şi telegrafice, pentru transporturi postale, pentru transmisiuni de radio şi televiziune sau pentru detectarea emitatorilor şi receptorilor de radio sau televiziune; g) vehicule utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenta; h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale; i) vehicule care transporta echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie; j) vehicule specializate pentru depanarea auto; k) vehicule supuse testelor rutiere în vederea perfectionarii tehnice, repararii sau intretinerii şi vehicule noi ori transformate, care sunt puse în circulatie pentru probe; l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz personal; m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme, pentru returnarea bidoanelor goale de lapte ori pentru aducerea la ferme a produselor din lapte destinate hranei animalelor; n) vehicule utilizate de către autorităţile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurenta altor întreprinderi; o) vehiculele întreprinderilor agricole, horticole, forestiere sau piscicole, pentru transportul marfurilor pe o raza de maximum 50 km în jurul punctului unde vehiculul este parcat în mod normal, inclusiv în zonele administrative locale al caror centru administrativ se afla în interiorul acestei raze; p) vehicule utilizate pentru transportul de deseuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populatiei; q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la piete sau invers, precum şi de la piete sau de la ferme la abatoarele locale; r) vehicule utilizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca spatii de desfacere în pieţele locale, pentru operaţiunile de vanzare din usa în usa sau utilizate ca birouri mobile ale băncilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate în scopuri religioase, pentru împrumutul de cărţi, casete sau discuri, pentru manifestari culturale ori expozitii şi care sunt echipate special pentru astfel de scopuri; s) vehicule utilizate pentru cursuri de şcoala auto în vederea obtinerii permisului de conducere; t) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole şi forestiere. u) vehicule istorice. (2) Cu condiţia ca siguranţa rutiera sa nu fie afectată şi pentru a da conducătorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face excepţii de la prevederile prezentei ordonante atât cat este necesar pentru a asigura siguranţa persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii. Conducatorul auto va indica natura şi motivul nerespectarii acestor prevederi, prin menţionarea acestora pe foaia de înregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau în registrul de sarcini. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate acorda derogari temporare pe o perioadă de maximum 30 de zile, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante, pentru operaţiunile de transport derulate în situaţii excepţionale, dacă aceste derogari nu pericliteaza în mod grav siguranţa circulaţiei rutiere.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Litera l) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Litera u) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Capitolul II Timpul de conducere al conducătorilor auto---------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Articolul 4 (1) Durata de conducere cuprinsa între doua perioade zilnice de odihnă sau între o perioadă zilnica de odihnă şi o perioadă saptamanala de odihnă, denumita în continuare perioada zilnica de conducere, nu trebuie să depăşească 9 ore. Aceasta se poate extinde până la 10 ore de doua ori intr-o săptămâna. (2) Un conducator auto trebuie ca după cel mult şase perioade zilnice de conducere să aibă o perioadă saptamanala de odihnă, asa cum este definita la art. 6 alin. (4). (3) Perioada saptamanala de odihnă poate fi reportata la sfârşitul celei de-a sasea zile, dacă timpul total de conducere pentru şase zile nu depăşeşte perioada maxima corespunzătoare pentru şase perioade zilnice de conducere. (4) În cazul transportului international de calatori, altul decat serviciile regulate, termenii şase şi a sasea prevăzuţi la alin. (2) şi (3) se inlocuiesc cu douasprezece şi, respectiv, a douasprezecea. (5) Durata totala de conducere pe parcursul unei perioade de doua saptamani consecutive nu trebuie să depăşească 90 de ore.  +  Capitolul III Pauze şi perioade de odihnă ale conducătorilor auto---------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Articolul 5 (1) După o perioadă de conducere de 4 ore şi jumătate conducatorul auto trebuie să ia o pauza de cel puţin 45 de minute, exceptand cazul în care începe o perioadă de odihnă. (2) Aceasta pauza se poate inlocui cu pauze de minimum 15 minute fiecare, distribuite pe parcursul perioadei de conducere sau imediat după aceasta, astfel încât să se respecte prevederile alin. (1). (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul transporturilor de calatori prin servicii regulate pauza minima poate fi de 30 de minute după o perioadă de conducere de maximum 4 ore, însă numai în condiţiile în care pauzele în conducere mai lungi de 30 de minute ar stanjeni traficul urban sau dacă conducătorii auto nu au posibilitatea sa ia o pauza de 15 minute în timpul celor 4 ore şi jumătate de condus, anterior pauzei de 30 de minute. (4) În timpul acestor pauze conducatorul auto nu poate să desfasoare alte activităţi legate de indeplinirea atribuţiilor de serviciu. (5) În sensul prezentului articol, nu sunt considerate activităţi legate de indeplinirea atribuţiilor de serviciu timpul de asteptare şi timpul în care nu se conduce, petrecut la bordul unui vehicul în miscare, feribot sau tren.  +  Articolul 6 (1) În fiecare interval de 24 de ore conducatorul auto trebuie să beneficieze de o perioadă zilnica de odihnă de cel puţin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult 3 ori intr-o săptămâna la minimum 9 ore consecutive, cu condiţia ca o perioadă de odihnă echivalenta să fie acordată în compensatie înainte de sfârşitul saptamanii urmatoare. (2) În zilele în care perioada de odihnă nu se reduce în conformitate cu prevederile alin. (1), aceasta se poate lua în doua sau trei perioade separate, în decursul a 24 de ore, una dintre ele fiind de cel puţin 8 ore consecutive. În acest caz perioada minima de odihnă trebuie marita la cel puţin 12 ore. (3) Pe parcursul fiecarui interval de 30 de ore în care vehiculul este condus de cel puţin doi conducatori auto, fiecare conducator auto trebuie să beneficieze de o perioadă de odihnă de cel puţin 8 ore consecutive. (4) În cursul fiecarei saptamani una dintre perioadele de odihnă prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie extinsa, prin intermediul perioadei saptamanale de odihnă, la un total de 45 de ore consecutive. Aceasta perioada de odihnă poate fi redusa la minimum 36 de ore consecutive, dacă este luata în locul unde vehiculul este parcat sau unde conducatorul auto îşi are domiciliul, ori la minimum 24 de ore consecutive, dacă se ia în altă parte. Fiecare reducere trebuie compensata printr-o perioadă de odihnă echivalenta luata o dată, înainte de sfârşitul celei de-a treia saptamani care urmeaza saptamanii în discutie. (5) O perioada saptamanala de odihnă care începe intr-o săptămâna şi se termina în săptămâna urmatoare poate fi atasata oricareia dintre aceste saptamani. (6) În cazul transportului de calatori pentru care se aplică prevederile art. 4 alin. (4), perioada saptamanala de odihnă poate fi amanata până în săptămâna urmatoare celei în care ar fi trebuit luata perioada de odihnă, adaugandu-se la perioada saptamanala de odihnă din aceasta a doua săptămâna. (7) Orice perioada de odihnă luata ca o compensatie pentru reducerea perioadelor zilnice sau saptamanale de odihnă trebuie atasata la o alta perioada de odihnă de cel puţin 8 ore şi trebuie acordată, la cererea persoanei în cauza, la locul de garare a vehiculului sau de domiciliu al conducătorului auto. (8) Perioada zilnica de odihnă poate fi petrecuta în vehicul numai în cazul în care acesta este echipat cu cabina de dormit şi când este oprit.  +  Articolul 7 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1), în cazul în care conducatorul auto care efectueaza transportul de marfuri sau de calatori insoteste un vehicul transportat pe feribot sau în tren, perioada zilnica de odihnă poate fi întreruptă o singură dată, dacă se indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) intervalul de timp al perioadei zilnice de odihnă petrecut pe uscat trebuie să poată fi luat înainte sau după intervalul de timp al perioadei zilnice de odihnă petrecut la bordul feribotului sau în tren; b) rastimpul dintre cele doua intervale de timp ale perioadei zilnice de odihnă prevăzute la lit. a) trebuie să fie cat mai scurt posibil şi nu poate depăşi în nici un caz o ora inaintea imbarcarii sau după debarcare; c) pe parcursul ambelor intervale de timp ale perioadei zilnice de odihnă conducatorul auto trebuie să poată avea acces la o cabina de dormit sau la o cuseta. (2) Perioada zilnica de odihnă întreruptă în acest mod trebuie marita cu doua ore.  +  Articolul 8Plăţile acordate conducătorilor auto salariati, chiar şi sub forma de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursa şi/sau de cantitatea de marfuri transportata, sunt interzise, cu excepţia cazurilor în care aceste plati nu sunt de natura sa afecteze siguranţa rutiera. Cazurile vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Capitolul III^1 Organizarea timpului de muncă al lucratorilor mobili--------------Cap. III^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul 8^1 (1) În cursul unei saptamani, timpul total de lucru al lucratorilor mobili poate fi de maximum 48 de ore. Durata maxima a timpului de lucru saptamanal poate fi prelungita până la maximum 60 de ore, cu condiţia ca, pentru orice perioada de 4 luni consecutive, media timpului de lucru saptamanal sa nu depăşească 48 de ore. (2) În sensul prevederilor alin. (1), în cazul lucratorilor mobili care muncesc pentru mai mulţi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectiva pentru toţi angajatorii. Angajatorul va cere lucratorului mobil în cauza informaţii cu privire la timpul lucrat pentru alti angajatori. Lucratorul mobil va furniza în scris aceste informaţii.--------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul 8^2Lucratorii mobili pot lucra cel mult 6 ore consecutive fără pauza. Timpul de lucru va fi intrerupt de o pauza de cel puţin 30 de minute dacă timpul total de lucru este de 6 până la 9 ore şi, respectiv, de cel puţin 45 de minute dacă timpul total de lucru depăşeşte 9 ore. Pauzele pot fi impartite în perioade de minimum 15 minute.--------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul 8^3Timpul de muncă zilnic nu va depăşi 10 ore într-un interval de 24 de ore, dacă lucratorul mobil munceste în perioada cuprinsa între ora 0,00 şi ora 7,00, indiferent de numărul de ore lucrate în această perioadă. Munca efectuata în această perioadă se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiţiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât sa nu fie pusa în pericol siguranţa rutiera.--------------Art. 8^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul 8^4În cazul cursantilor şi al stagiarilor se aplică, în ceea ce priveste pauzele şi perioadele de odihnă, prevederile art. 5-8.--------------Art. 8^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Capitolul IV Oblibaţiile întreprinderilor, ale conducătorilor auto şi ale lucratorilor mobili---------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul 9Intreprinderile care efectueaza transport rutier public sau în cont propriu au urmatoarele obligaţii: a) sa monteze, prin agenti economici autorizati, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii; b) sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului; c) sa informeze conducătorii auto şi lucratorii mobili cu privire la reglementarile naţionale relevante, regulamentele interne ale intreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă; d) sa verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care acestia respecta prevederile prezentei ordonante privind perioadele de conducere, de odihnă şi de repaus şi sa ia masurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens; e) sa angajeze transporturile şi sa intocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel încât conducatorul auto şi lucratorii mobili să poată respecta prevederile prezentei ordonante privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; f) sa tina evidenta foilor de înregistrare pentru fiecare conducator auto distinct, în ordine cronologica, pentru o perioadă de 2 ani. g) sa tina evidenta timpului de muncă al lucratorilor mobili, sa pastreze aceste evidente pentru o perioadă de 2 ani şi sa elibereze lucratorilor mobili, la cerere, copii de pe aceste evidente cu privire la timpul de muncă.---------------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Literele c) şi e) ale art. 9 au fost modificate de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Litera g) a art. 9 a fost introdusa de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Partea introductiva a art. 9 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.Litera g) a art. 9 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 9^1Lucratorii mobili au urmatoarele obligaţii: a) să respecte timpul de muncă, asa cum este stabilit prin prezenta ordonanţă; b) în cazul celor care lucreaza pentru mai mulţi angajatori, sa furnizeze în scris informaţii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncă lucrat.----------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Literele a) şi b) ale art. 9^1 au fost modificate de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 10Conducătorii auto au urmatoarele obligaţii: a) sa nu plece în cursa cu tahograful defect, nesigilat, fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea intregului transport sau fără cartela, după caz; b) să respecte perioadele de conducere, de odihnă şi de repaus stabilite prin prezenta ordonanţă; c) sa utilizeze corect tahografele, cartelele şi foile de înregistrare, completand pe foile de înregistrare menţiunile necesare; d) sa nu utilizeze foi de înregistrare sau cartele falsificate ori deteriorate; e) să prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs sau la punctele de trecere a frontierei, foile de înregistrare sau cartelele utilizate pentru săptămâna în curs şi pentru cel puţin ultima zi din săptămâna precedenta.---------------Literele a) şi c) ale art. 10 au fost modificate de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Articolul 11 (1) În cazul vehiculelor care nu sunt dotate cu tahograf, utilizate pentru transporturi judetene şi interjudetene prin servicii regulate de calatori sau pentru transporturi internationale prin servicii regulate de calatori care au punctele terminus ale traseului la distanta de 50 km în linie dreapta de la frontiera României şi al caror traseu nu depăşeşte 100 km, vehicule care fac obiectul prezentei ordonante, intreprinderea va întocmi un orar şi un registru de sarcini. (2) Registrul de sarcini va avea inscrise, pentru fiecare conducator auto, numele, domiciliul şi programul stabilit în avans pentru diferite perioade de conducere, alte activităţi şi programul liber. (3) Datele prevăzute la alin. (2) se inscriu în registrul de sarcini pentru o perioadă minima care să acopere atât săptămâna curenta, cat şi săptămâna care o precede şi cea care o urmeaza. (4) Registrul de sarcini va fi semnat de către persoana desemnata sa conduca efectiv şi nemijlocit operaţiunile de transport sau de către inlocuitorul acesteia. (5) Fiecare conducator auto repartizat pentru un serviciu dintre cele la care se face referire la alin. (1) va avea asupra sa un extras al registrului de sarcini şi o copie de pe orar. (6) Registrul de sarcini va fi pastrat de către intreprindere timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. Intreprinderea va furniza conducătorilor auto un extras al registrului de sarcini şi o copie de pe orar.---------------Alin. (1), (4) şi (6) ale art. 11 au fost modificate de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Capitolul V Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă de către conducătorii auto  +  Articolul 12Controlul are ca obiectiv prioritar verificarea condiţiilor de muncă ale conducătorilor auto, siguranţa rutiera şi respectarea principiilor concurentei loiale dintre transportatorii rutieri.  +  Articolul 13 (1) Activitatea de control se realizează astfel: a) intreprinderile au obligaţia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel puţin 20% din înregistrări, astfel încât saptamanal să fie controlati toţi conducătorii auto şi toţi lucratorii mobili; b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei au obligaţia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel puţin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducătorii vehiculelor şi lucratorii mobili care fac obiectul prezentei ordonante. Metodologia de control se va dispune printr-un ordin comun al celor doi ministri; c) cel puţin 15% din totalul zilelor lucrate de conducătorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, verificate anual, vor fi verificate în trafic şi cel puţin 25% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are obligaţia sa sprijine, prin structurile politiei rutiere şi prin Politia de Frontiera Română, după caz, actiunile de control efectuate de organele abilitate aparţinând Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în trafic ori în punctele de trecere a frontierei.---------------Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Literele a) şi b) ale alin. (1) al art. 13 au fost modificate de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Litera b) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 14 (1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectarii timpului de conducere de către conducătorii auto pe drumurile publice au dreptul să solicite deschiderea tahografului şi sa verifice inregistrarile din zilele anterioare în care s-a desfăşurat transportul. (2) Deschiderea tahografului va fi mentionata pe spatele uneia dintre foile de înregistrare, cu indicarea datei, a orei şi a datelor de identificare referitoare la organul de control şi la institutia careia îi aparţine acesta. (3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a înregistrărilor, au obligaţia sa inscrie, după efectuarea verificărilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de înregistrare. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică numai în cazul în care vehiculele nu sunt dotate cu tahografe digitale.---------------Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Capitolul VI Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 15Constituie contraventii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, şi se sancţionează ca atare urmatoarele fapte: a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; b) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate şi/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depasit; c) neasigurarea numarului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea intregului transport sau a cartelei conducătorului auto; d) neefectuarea controlului intern pe care intreprinderea este obligata sa îl efectueze cu privire la respectarea de către conducatorul auto a timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă; e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă şi de repaus ale conducătorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de muncă al lucratorilor mobili; f) neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei conducătorului auto ori folosirea defectuoasa a acestora; g) necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducătorilor auto şi a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital; h) acordarea de către intreprindere a unor plati conducătorilor auto salariati, chiar şi sub forma de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursa şi/sau de cantitatea de marfuri transportata; i) nerespectarea limitei de 50 km prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi o); j) interventiile asupra tahografului de către alte persoane decat personalul agentilor economici autorizati pentru montarea, repararea, etalonarea şi verificarea aparatelor de control; k) falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conducătorilor auto; l) lipsa, la sediul intreprinderii, a înregistrărilor sau a registrelor de evidenta privind timpul de muncă al lucratorilor mobili; m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistrărilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de evidenta privind timpul de muncă al lucratorilor mobili pentru ultimii 2 ani; n) refuzul de a se supune efectuării controlului. o) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e).---------------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Litera b) a art. 15 a fost modificata de art. I din ORDONANTA nr. 25 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.Literele e), l) şi m) ale art. 15 au fost modificate de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Litera o) a art. 15 a fost introdusa de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Literele l) şi m) ale art. 15 au fost modificate de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 16 (1) Contraventiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmeaza: a) cea de la lit. a), cu amendă de la 4.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), aplicabila operatorului de transport rutier; b) cele de la lit. b) şi n), cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabila operatorului de transport rutier; c) cele de la lit. c), g) şi h), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabila operatorului de transport rutier; d) cele de la lit. d) şi i), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON), aplicabila operatorului de transport rutier; e) cea de la lit. e), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul controlului de trafic sau la sediu, aplicabila intreprinderii, şi imobilizarea vehiculului aflat în trafic, până la indeplinirea condiţiilor privind timpul de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă, după caz, sau cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabila intreprinderii, în cazul controlului la sediu, dacă nu i-a sanctionat pe conducătorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonante; f) cele de la lit. f) şi o), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), aplicabila intreprinderii; g) cele de la lit. j) şi k), cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabila operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz; h) cele de la lit. l) şi m), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 3.500 lei (RON), aplicabila operatorului de transport rutier. (2) Cuantumurile amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului. (3) Abrogat. (4) Abrogat.---------------Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Literele e) şi f) ale alin. (1) al art. 16 au fost modificate de pct. 14 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Alin. (3) şi (4) ale art. 16 au fost abrogate de pct. 15 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Literele a), b), c), d), g) şi h) ale art. 16 au fost modificate de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 17Contraventiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constata şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.---------------Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 18Contraventiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.---------------Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Articolul 18^1Prevederile art. 15 lit. c), d), h), i), l) şi m) nu se aplică întreprinderilor straine.---------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Capitolul VII Dispozitii finale  +  Articolul 19La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Regia Autonoma «Administratia Naţionala a Drumurilor din România»*), va lua măsuri pentru ca, la proiectarea drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, să se prevada pe marginea drumurilor respective spatii speciale care să fie utilizate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonante, atât de conducătorii auto, cat şi în cadrul operaţiunilor de control al respectarii acestor prevederi.---------------Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.-------------*) Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost infiintata Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Naţionala a Drumurilor din România".  +  Articolul 20 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va organiza instruirea şi atestarea personalului propriu imputernicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonante. (2) Personalul din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, imputernicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, va fi instruit şi atestat în cadrul cursurilor organizate de aceste institutii.---------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Articolul 21Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea urmatorului calendar: a) până la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic interjudetean, vehiculele destinate transportului rutier de marfuri periculoase, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 16 tone; b) până la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic judetean, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, ale caror mase maxime totale autorizate sunt mai mari sau egale cu 7,5 tone; c) până la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone; d) începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate vehiculele care fac obiectul prezentei ordonante, care se inmatriculeaza pentru prima oara, vor fi dotate cu tahografe digitale; e) începând cu data de 1 ianuarie 2007, în cazul în care se impune schimbarea tahografului şi în cazul în care transmiterea semnalelor către aparatul de înregistrare este exclusiv electrica, noul tahograf ce se va instala pe urmatoarele tipuri de vehicule va fi unul digital: vehiculele înmatriculate pentru prima data după 1 ianuarie 1996, utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, şi masa maxima autorizata mai mare de 10 tone, precum şi vehiculele înmatriculate pentru prima data după 1 ianuarie 1996, destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 12 tone.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.Litera c) a art. 21 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.Literele d) şi e) ale art. 21 au fost introduse de pct. 18 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul 21^1Prevederile art. 4, 5, 6, 8^1, 8^2 şi 8^3 nu pot fi interpretate în sensul derogarii de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul 21^2Toate cheltuielile privind dotarea cu tahografe digitale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.-------------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 335 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.  +  Articolul 22Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite normele tehnice privind montarea şi inspecţia tehnica a aparatelor de control (tahografelor) şi normele privind activitatea de control al respectarii prevederilor prezentei ordonante.---------------Art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul 23Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se modifica în mod corespunzător art. 41 şi 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000.──────────────*)Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere a fost abrogata de art. 70 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005.---------------Alin. (2) al art. IV din ORDONANTA nr. 55 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005 prevede:"Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 1-12 şi ale art. 14-16 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/15 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activităţi mobile de transport rutier şi creeaza cadrul legal necesar aplicarii directe, la data aderarii, a prevederilor art. 2 alin. (1) din Regulamentul nr. 2.135/1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi a Directivei nr. 88/599/ CEE privind aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi nr. 3.821/85."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitreap. Ministrul integrarii europene,Vasile Puscas,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidaritatii sociale,Marian SarbuMinistru de interne,Ioan Rus----------