ORDIN nr. 301 din 23 noiembrie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)"(actualizat până la data de 6 august 2009*)
EMITENT
  • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 7 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 6 august 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 153 din 29 august 2007; ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009.În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)", cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afară abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta norma înlocuieşte Norma tehnica de metrologie NTM 2-191-94 "Verificarea metrologica şi exploatarea aparatelor de măsurat viteza de circulaţie a autovehiculelor - cinemometre", cu excepţia cazurilor la care se referă art. 3.  +  Articolul 3Activităţile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/ completărilor la acestea, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.  +  Articolul 4Unităţile din structura şi în subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală, precum şi laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.p. Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legală,Valentin PatasanuBucureşti, 23 noiembrie 2005.Nr. 301.  +  AnexăNORMA 23/11/2005